Dosje javnega naročila 007199/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava, namestitev in konfiguracija komunikacijske opreme (stikal in usmerjevalnikov)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.656,76 EUR

JN007199/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2019
JN007199/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN007199/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2019
JN007199/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007199/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ujp@ujp.gov.si
ujp@ujp.gov.si
+386 14751715
+386 14751703

Internetni naslovi
http://www.ujp.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=167
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13508
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, namestitev in konfiguracija komunikacijske opreme (stikal in usmerjevalnikov)
Referenčna številka dokumenta: JNMV 4/2019-SU (zadeva: 430-127/2019)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32570000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava komunikacijske usmerjevalne opreme (stikal in usmerjevalnikov) za dograditev obstoječega komunikacijskega omrežja naročnika, ki temelji na opremi proizvajalca Cisco Systems, Inc.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Koper, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Žalec, Kranj, Postojna, Novo mesto.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava, namestitev in konfiguracija komunikacijske opreme (stikal in usmerjevalnikov) v obsegu, po specifikaciji, pogojih in zahtevah, ki so podrobneje opredeljene v II. poglavju razpisne dokumentacije (»II. Predmet javnega naročila, tehnične zahteve, vzorec pogodbe«).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2019   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.