Dosje javnega naročila 007745/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika
Blago: Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil
ZJN-3: Odprti postopek

JN007745/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.11.2019
JN007745/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007745/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 215-526999
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
Pod Hruševco 33
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Petra Vogrinc
prehrana.ams@gmail.com
+386 17558051
+386 17558061

Internetni naslovi
http://www.osams.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327993/AMŠ_-_Živila_4.11.2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13956
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Meso
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 1: Meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artilov za Sklop 2: Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Bio/eko goveje in telečje meso
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 3: Bio/eko goveje in telečje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Bio/eko svinjsko meso in izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 4: Bio/eko svinjsko meso in izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Bio perutninsko meso
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za: Sklop 5: Bio perutninsko meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7: Perutninsko meso in perutninski izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 6: Perutninsko meso in perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: Jajca
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 7: Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9 : Sveže in zmrznjene ribe
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 8 : Sveže in zmrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10: Mleko in jogurti
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 9: Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 12: Kefir in izdelki iz kefirjevih zrn
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 10: Kefir in izdelki iz kefirjevih zrn
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 13: BIO mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 11: BIO mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 14: Sladoled
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 12: Sladoled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 15: Kruh
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 13: Kruh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop : 16 ekološki kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop : 14 ekološki kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop : 18 žita, sveži mlevski izdelki
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop : 15 žita, sveži mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 19: SVEŽE Slaščice in peciva
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 16: Slaščice in peciva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 20: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 17: Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 21: Sveže in suho sadje
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 18: Sveže in suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 23: Ekološka jabolka
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
03222320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 19: Ekološka jabolka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 24: Sveža zelenjava in zelišča
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 20: Sveža zelenjava in zelišča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 25: Bio/eko zelenjava
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 21: Bio/eko zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 26: Očiščena, narezana, kisana zelenjava
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 22: Očiščena, narezana, kisana zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 27: Zamrznjena zelenjava
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15800000
15890000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 23: Zamrznjena zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 28: Sadni sokovi in sadne kašice
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 24: Sadni sokovi in sadne kašice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 29: Sadni koncentrati za avtomat
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 25: Sadni koncentrati za avtomat
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 30 : Juhe, začimbe
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15870000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 26 : Juhe, začimbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 31: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 27: Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 32 : PIZZE
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 28 : PIZZE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 33 : BIO žita
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava artiklov za Sklop 29 : BIO žita
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 34 : RAZLIČNA BIO/EKO ŽIVILA
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15700000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava živil za Sklop 30 : RAZLIČNA BIO/EKO ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: KONJSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15118000
15118100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONJSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 11: MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 11: MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 17: EKOLOŠKE SLAŠČICE IN PECIVA
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 17: EKOLOŠKE SLAŠČICE IN PECIVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 22: EKOLOŠKO SVEŽE IN SUHO SADJE
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 22: EKOLOŠKO SVEŽE IN SUHO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 35 : DIETNA ŽIVILA (BMGJ)
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 35 : DIETNA ŽIVILA (BMGJ)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.12.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.12.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA
Pod Hruševco 33
1360
Vrhnika
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2019   14:51
VPRAŠANJE:
Sklop 27
artikel 7: prosimo, da določite samo eno vrsto fižola (rumen, zelen, ploščat?). Ne moremo vam pod eno postavko ponuditi kar različne vrste, ki imajo na trgu drugačno ceno. Hvala za razumevanje.
ODGOVOR:
Največ uporabljamo zelenega, tako da naj bo kar zelen.

VPRAŠANJE:
artikel 9: blitva se da dobiti kot list v briketih. Lahko ponudimo to?
ODGOVOR:
DA.

VPRAŠANJE:
artikel 11: prosimo, da določite samo eno zelenjavno mešanico. Ne moremo vam pod eno postavko ponuditi različne mešanice, ki imajo na trgu drugačno ceno. Hvala za razumevanje.
ODGOVOR:
Največ uporabljamo Kaiser mix, tako da naj bo kar ta.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali so količine v predračunu za 1 ali za 3 leta?
ODGOVOR:
Količine so za 3 leta.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v sklopu 13: Bio mleko in mlečni izdelki je potrebno podati ceno na enoto mere kom pri artiklih:
BIO MLEKO, pitno, pasterizirano, 3,2 - 3,6%m.m., v lončku, 150 ml - 200 ml
BIO JOGURT,3,2-3,6 %m.m., v lončku, 200 - 250ml, naravni
BIO KISLO MLEKO, polno/neposneto, 150 - 200 ml, v lončku
BIO MASLO, 1. kvalitete, 200g - 250g
Za katero gramaturo se poda ceno?
Zaradi lažje primerjave ponudb bi bilo smiselno poenotiti enoto mere na L ali KG.
Prosimo za obrazložitev.
S spoštovanjem.
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v sklopu 12: Kefir in izdelki iz kefirjevih zrn povprašujete tudi po bio kefirju.
Ali ne spada bio kefir v sklop 13: BIO mleko in mlečni izdelki? Z umestitvijo bio kefirja iz sklopa 12 v sklop 13, bi se povečala tudi sama konkurenčnost in izbira.
S spoštovanjem.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal tega sklopa, bio kefir ostane v sklopu kefir.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas ali bo naročnik ob sumu na neustreznost ponujenih izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od morebitno oškodovanih ponudnikov), ponudnika pozval k vzorčenju in predložitvi deklaracije oz. na kakšen način bo preveril ustreznost izdelka.
Hvala,
Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Naročnik bo v takem primeru zahteval predložitev deklaracij. Si pa naročnik pridržuje pravico, da vzorči ponujene artikle.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
glede sklopov svežega sadja in zelenjave je v vzorcu okvirnega sporazuma prišlo do napake, in sicer
"Dobavitelj mora poslati ponudbo do 10. dne zadnjega meseca v tekočem tromesečju za naslednje tromesečje"
Pravilno bi se glasilo šestmesečju za naslednje šestmesečje :-)
ODGOVOR:
Imate prav. Hvala za obvestilo
Pravilna poved se glasi:
Dobavitelj mora poslati ponudbo do 10. dne zadnjega meseca v tekočem 6-mesečju za naslednje 6-mesečje.
Prosimo, da ponudniki navedeno upoštevajo.


VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Ali se EKOLOŠKI certifikat (v kolikor se pri ponujenem izdelku NE ZAHTEVA) tudi šteje za točke po merilu "varnost in kakovost"?
Hvala za pojasnilo,
ODGOVOR:
Da.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali se standardi (IFS, ISO, itn) lahko nanašajo na našega dobavitelja ali se morajo nanašati tudi na nas?
lp
ODGOVOR:
Standardi se morajo na same ponudnike.

VPRAŠANJE:
spoštovani,
prosimo, da v predračunski obrazec vključite artikel zelje mlado tako kot ste to storili z mladim krompirjem. V kolikor artikla ne boste vključili, bomo smatrali, da artikla ne želite naročati oziroma bodo v primeru naročila veljale tržne cene.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
ODGOVOR:
Mlado zelje je izločeno iz postopka javnega naročanja.

VPRAŠANJE:
Kaj moramo vpisati v ESPD pri zaključku?
Označimo da ali ne?
Običajno tega naročniki v ESPD ne zahtevajo.
Hvala.
ODGOVOR:
Prišlo je do napake. Ponudniki tega odgovora v zaključku ne bo upošteval, tako da lahko pustite prazno.
Hvala za opozorilo.

Datum objave: 18.11.2019   09:44
Naročnik pripravlja odgovore na vprašanja, ki jih je prejel v zadnjih dneh.

Hvala za razumevanje.

Datum objave: 25.11.2019   13:48
VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo vas, da zaradi večjega nabora artiklov pri spodnjih sklopih dovolite vsaj +- 35% odstopanje gramature.
Sklop 31: Splošno prehrambeno blago
Sklop 30 : Juhe, začimbe
ODGOVOR:
Naročnik ne more za vse artikle posameznega sklopa dovoliti tako veliko odstopanje.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da čim hitreje odpravite napake pri enotah mere, da bomo lahko pripravili predračun.
Prosimo tudi, za podalšanje vprašanj po tem, ko boste popravili gramature, ker se lahko izkaže, da bomo imeli ob spremenjenih enotah mere dodatna vprašanja!
ODGOVOR:
Ker traja pri naročilih, ki so objavljena tudi v Uradnem glasilu EU tudi več dni, predno se sprememba dejansko objavi, naročnik pa je v časovni stiski, lahko ponudniki, ki potrebujejo dodatne informacije, za le-te zaprosijo preko elektronskega sporočila na šolski naslov: prehrana.ams@gmail.com. Rok za ta dodatna vprašanja je do 28.11.2019 do 9.00. Naročnik bo odgovoril preko portala javnih naročil.


VPRAŠANJE:
52 MUSLI, hrustljavi, različni okusi, lonček, porcijski 50 - 100 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
57 PREPEČENEC, zlati, zavit v folijo 300-400g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe,
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
58 PREPEČENEC, zlati, polnozrnati, 300-400g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe,
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
59 PRESTA, neslana, suha, 30 - 50g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe,
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


VPRAŠANJE:
22 SADNA KAŠICA, brez dod.slad, različni okusi, 100% sadje, v lončku ali foliji, 100 - 120 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe,
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
23 ZELENJAVNO-SADNA KAŠICA, različni okusi , v lončku ali foliji, 100%, brez dodanega sladkorja, 100 -120 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe,
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
5 MEŠANICA PROVANSALSKIH ZAČIMB, suhe, drobljene, brez ojačevalcev okusa, 300 - 400g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
8 ZAČIMBNA PASTA, bazilika, 300 - 400g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
9 OMAKA ZA PEČENKO, veliko pakiranje 500-750g, brez ojačevalcev okusa, umetnih barvil, konzervansov prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
13 MAJONEZA, v tubi 200-300g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg. Ponudniki lahko ponudijo tudi manjše pakiranje od prvotno zahtevanega.

VPRAŠANJE:
15 TABASCO, omaka, steklenička, 200 - 300 ml prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg. Ponudniki lahko ponudijo tudi manjše pakiranje od prvotno zahtevanega.

VPRAŠANJE
16 BAZILIKA, suha, drobljena, velika plastična doza s pokrovom, 160 - 200g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
18 MAJARON, suh, drobljeni, 90-100 g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
19 ORIGANO, suh, drobljeni, 120 - 150g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
20 PETRŠILJ, sušeni, drobljen, 70-100g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
21 TIMIJAN, sušen, drobljen, 150-220g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
22 ŠETRAJ, sušen, mleti, 150 - 200g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
23 ROŽMARIN, sužen, mleti, 350 - 450 g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
24 PEHTRAN, sušen, 100 - 200g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
25 KOPER, 50 - 100g, sušen prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
26 LOVORJEV LIST, sušeni,celi listi, 70-90g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
27 PAPRIKA SLADKA, mleta, 550 - 700g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
28 POPER MLETI, sušen, črni, mleti, 550-650g, velika plastična doza s pokrovom prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
31 KURKUMA, 150 - 250g, mleta prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
33 MUŠKATNI OREŠČEK, mleti, velika plastična doza s pokrovom, 150 - 200g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
35 KUMINA, suha, mleta, velika plastična doza s pokrovom, 400 - 500g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
38 ČESEN, sušeni, mleti, velika plastična doza s pokrovom, 500 - 700g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
39 CIMET, mleti, 500 - 700g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
40 CURRY, v prahu, velika plastična doza s pokrovom, 500 - 700g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
36 KLINČKI do 200 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
37 LUŠTREK 100 - 200g, suhi, mleti prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg. Ponudniki lahko ponudijo tudi manjše pakiranje (ne pa večje) od prvotno zahtevanega.

VPRAŠANJE:
19 MARMELADA, porcijska, 25 - 50 g, različni okusi prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
36 KORUZA, konzerva, sladka, kuhana, 2000 - 2600 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
38 KORUZA, konzerva, sladka, kuhana, 3000 - 4000 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
39 KUMARICE, kisle, 3500g - 4500 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudba
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
40 KUMARICE, kisle, 650- 1000g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudba
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
41 PAPRIKA, kisla, 650-1000g , Kot Natureta prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudba
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
42 PAPRIKA, kisla, 3500 - 4500g, kot Natureta prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudba
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1kg.

VPRAŠANJE:
44 RDEČA PESA, konzerva, 3500 - 4500g, kot Natureta prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudba
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
65 GORČICA, v tubi, 200-300g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudba
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
76 SADNO-ŽITNA REZINA, brez dodanega sladkorja, 30 - 50 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudba
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


VPRAŠANJE:
104 KAPRE,150-250g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
122 TORTILJE, koruzne, okrogle, 100 - 150g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 KG.

VPRAŠANJE:
129 KOKOSOVO MLEKO 200-400g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
130 BIO KOKOSOVO MLEKO 200-400g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
140 BREZGLUTENSKI PIŠKOTI, porcijski, 20-25g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
141 RIŽEV DESERT, lonček, naravni, 100 - 150 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
142 RIŽEV DESERT, lonček, različni okusi, 100 - 150 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
144 PECILNI PRAŠEK ali dodajte gramaturo ali pa dajte enoto mere na kg
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg. Ponudniki naj ponudijo pecilni prašek v pakiranju do 15g.

VPRAŠANJE:
148 KVAS, suhi, v vrečki ali dodajte gramaturo ali pa dajte enoto mere na kg
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg. Ponudniki naj ponudijo v pakiranju do 50g.


VPRAŠANJE:
152 KOKOSOV DESERT, brez mleka, porcijski, 100 - 150 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
153 BIO RIŽEV PUDING, naravni, brez mleka in glutena, 100 - 150 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
154 BIO KOKOSOV PUDING, naravni, brez mleka in glutena, 100 - 150 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
156 GRISINI, brez glutena, porcijski, 15 - 30 g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
157 CORN FLAKES, brez glutena 200 - 300g prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
158 KRUH, brez glutena, rezan, svež, različne vrste 300- 500g pakiranje prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

VPRAŠANJE:
160 VEGETARJANSKI NAMAZ, 100 -200g, različni okusi, brez soje, mleka, jajc in glutena prosim popravite enoto mere na kg, da boste dobili primerljive ponudbe
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima nas ali smo prav razumeli navodila, za spodnje artikle lahko ponudimo artikle do gramature, ki je zapisana ob artiklu. Ne sememo pa ponuditi večjega pakiranja
53 PAŠTETA, jetrna, 400g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena, brez mleka NPR. lahko 50g in100g ne smemo 500g
54 PAŠTETA, jetrna, 850g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena
55 PAŠTETA, čajna, 400g, brez ojačevalcev okusa
56 PAŠTETA, čajna, 850g, brez ojačevalcev okusa
57 PAŠTETA, puranja, 400g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena
58 PAŠTETA,različne vrste 400g, brez ojačevalcev okusa
59 PAŠTETA,različne vrste 850g, brez ojačevalcev okusa
ODGOVOR:
Naročnik UMIKUJE zahtevo po paštetah za artikle št. 53-59. Ponudniki naj polje v predračunu pustijo prazno. V kolikor bo ponudnik navedeno polje izpolnil, ga naročnik ne bo upošteval.VPRAŠANJE:
Spoštovani,
paštete, ki vsebujejo drobovino torej jetra imajo vse konzervanse, prosim, da spremenite zahtevo.
Večja pakiranja tudi imajo gluten in mleko.
53 PAŠTETA, jetrna, 400g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena, brez mleka
54 PAŠTETA, jetrna, 850g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena
ODGOVOR:
Naročnik UMIKUJE zahtevo po paštetah za artikle št. 53-59. Ponudniki naj polje v predračunu pustijo prazno. V kolikor bo ponudnik navedeno polje izpolnil, ga naročnik ne bo upošteval.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima nas za kakšno obdobje so količine v predračunu?
ODGOVOR:
Količine v predračunu so obdobje enega (1) leta. Naročnik je dne 12.11.2019 ob 14:51 objavil napačen odgovor na podobno vprašanje. Za napako se opravičujemo.
Kdaj datumsko začne veljati predračun?
ODGOVOR:
Po pravnomočnosti Odločitve o oddaji in podpisu okvirnega sporazuma. Predviden datum začetka veljavnosti je 1.1.2020.

VPRAŠANJE:
Kako se lahkospreminjajo cene v 36 mesecih trajanja sporazuma?
ODGOVOR:
Naročnik v 4. člen okvirnega sporazuma dodaja naslednje:

Vse cene so fiksne do 31.12.2020.
Dobavitelj je dolžan v obdobju od 1. DECEMBRA do 25. DECEMBRA tekočega leta (začenši z letom 2020) naročnika seznaniti z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za posamezno skupino blaga.

Dobavitelj mora ob tem seznaniti naročnika z novimi cenami (cene se lahko le uskladijo z indeksom rasti cen življenskih potrebščin za posamezno skupino blaga.:
Cene se lahko spremenijo največkrat 1-krat letno. Nove cene v tem primeru začnejo veljati 1. JANUARJEM (začenši z letom 2021).
Ponudbeni predračun dobavitelja je kot cenik sestavni del tega okvirnega sporazuma.


VPRAŠANJE
Ali v vmesnem času ne bo odpiranja konkurence?
ODGOVOR:
Naročnik ne bo izvajalec letnega odpiranja konkurence.
VPRAŠANJE:

Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.
ODGOVOR:
Naročnik ne more generalno za vse artikle dovoliti stopnjo odstopanja.Datum objave: 25.11.2019   13:49
Pozdravljeni,
ali vam lahko ponudimo spodnje artikle, pri nekaterih pa potrebujemo pomoč, ker jih na trgu ne najdemo.

VPRAŠANJE:
3 KAKAV, instant, 400g, plastenka s pokrovom, minimalno 25% kakava ali lahko 800g plastenka ali pa 400g vrečka lahko tudi 2,5kg benquic vreči
ODGOVOR:
800 G PLASTENKA ali 400g VREČKA

VPRAŠANJE:
6 ČAJ, hibiskus, 1000g, v filter vreči obstaja samo šipek hibiskus ali lahko ponudimo
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
10 ČAJ, roiboos, velike filter vreke obstaja samo družinsko pakiranje ali lahko ponudimo
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
14 AJVAR, nepekoč, 1l ali lahko 680g ali pa 4100g
ODGOVOR:
680 G

VPRAŠANJE:
17 MARMELADA, marelična, 3/1, kot Belsad, brez umetnih barvil ali lahko 2,3 kg ali pa 5 kg
ODGOVOR:
2,3 KG

VPRAŠANJE:
21 MARMELADA, min. 70% sadja, različni okusi, manj sladka ali lahko ponudimo džem 100% sadni delež okus marelica in okus jagoda
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
26 KOMPOT, ananas, 3/1, manj sladek ali lahko 3,06g
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
25 KOMPOT, ananas, 1/1, manj sladek ali lahko 850g
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
27 KOMPOT, jagoda 3/1, brez umetnih barvil in konzervansov ali lahko 2,5kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
28 KOMPOT, breskev 3/1, manj sladek, brez umetnih barvil in konzervansov ali lahko 2,6kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
30 KOMPOT, marelica 3/1, brez umetnih barvil in konzervansov ali lahko 2,5kg ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
31 KOMPOT, mešano sadje, sadna solata 3/1, brez umetnih barvil in konzervansov, sadna solata , vsi kompoti gastro pakiranja mešano sadje v Sloveniji vsebujejo konzervans ali vseeno ponudimo! Ali lahko 2,5 kg pak. S konzervansi. Obstaja pa 700g mešan kompot brez konzervansov, samo v vednost. ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
33 FIŽOL, rjavi, v zrnju, kuhan, 800 - 1000g, kozarec ali lahko ponudimo v pločevinki v kozarcu obstaja samo 300g
Sicer prosimo za pomoč, kateri proizvajalec ga ima v kozarcu ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
38 KORUZA, konzerva, sladka, kuhana, 3000 - 4000 g ali lahko 4200g ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
43 RDEČA PESA, kozarec, 1/1, kot Natureta, okisana, brez dodanega sladkorja ali lahko 670g ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
53 PAŠTETA, jetrna, 400g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena, brez mleka večja pak. Paštet vsebujejo konzervanse in gluten, mleko, ojačevalcesamo nekatere manjše paštete so brez glutena ali vseeno ponudimo? , ODGOVOR:
Naročnik UMIKUJE zahtevo po paštetah za artikle št. 53-59. Ponudniki naj polje v predračunu pustijo prazno. V kolikor bo ponudnik navedeno polje izpolnil, ga naročnik ne bo upošteval.


VPRAŠANJE:
54 PAŠTETA, jetrna, 850g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena večja pak. Paštet vsebujejo konzervanse in gluten, mleko, ojačevalcesamo nekatere manjše paštete so brez glutena ali vseeno ponudimo?
Naročnik UMIKUJE zahtevo po paštetah za artikle št. 53-59. Ponudniki naj polje v predračunu pustijo prazno. V kolikor bo ponudnik navedeno polje izpolnil, ga naročnik ne bo upošteval.


VPRAŠANJE:
62 PAŠTETA, jetrna, porcijska, 30g, brez konzervansov, aditivov vse jetrne paštete imajo konzervanse, ker je to drobovina ali vam ponudimo?
Pri artiklih 62 in 63 pa naročnik dovoljuje tudi drugačno o porcijsko pakiranje, od 20g do 50g. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


VPRAŠANJE:
60 PAŠTETA, kokošja, porcijska, 30g, brez konzervansov, aditivov ali lahko 50g
ODGOVOR:
DA


VPRAŠANJE:
61 PAŠTETA, tunina, porcijska, 30g, brez konzervansov, aditivov ali lahko 50g
ODGOVOR:
DA


VPRAŠANJE:
63 PAŠTETA,otroška,porcijska,30g,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta ali lahko 27g argeta
ODGOVOR:
DA.
Pri artiklih 62 in 63 pa naročnik dovoljuje tudi drugačno a porcijsko pakiranje, od 20g do 50g. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


VPRAŠANJE:
68 ČOKOLADA, porcijska, riževa, 40g ali lahko 75g
ODGOVOR:
NE, DO 50G, KER ŽELIMO PORCIJSKO.

VPRAŠANJE:
83 KOKOSOVA MOKA, 500g ali lahko 250g
ODGOVOR:
DA.

VPRAŠANJE:
100 OVSENI KOSMIČI, za polpete v čem so posebni taki za polpete,
ODGOVOR:
PONUDITE LAHKO NAVADNE OVSENE KOSMIČE

VPRAŠANJE:
135 BIO TESTENINE, polnovredne, različne vrste 1/1 različne vrste je različna cena ali lahko ponudimo špagete eko polnozrnate
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
152 KOKOSOV DESERT, brez mleka, porcijski, 100 - 150 g ali lahko 200g sicer prosimo za naziv proizvajalca
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO MANJŠE PAKIRANJE.

VPRAŠANJE:
146 MOKA ROŽIČEVA brez glutena informativno prosimo za proizvajalca te moke
ODGOVOR:


VPRAŠANJE:
141 RIŽEV DESERT, lonček, naravni, 100 - 150 g informativno prosimo za proizvajalca tega deserta, ali lahko ponudimo sojinega
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO RIŽEVEGA, LAHKO JE Z OKUSI, VENDAR NE SME VSEBOVATI SOJE

VPRAŠANJE:
99 RIŽ, oluščeni, beli, 1/1, - kot zlato polje ali lahko dolgozrnati paraboiled
ODGOVOR:
Da.VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

161 KOKOSOV NAPITEK, 2 dl, naravni ali smo prav razumeli navodila šelite 2dl ali večje pakiranje
ODGOVOR:
ŽELIMO PORCIJSKO, TOREJ BI LAHKO BIL OD 150 250 ML. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
PUDING, prah, različni okusi, 100g 100g ali večje,
ODGOVOR:
LAHKO JE TUDI VEČJE (do 500g)VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo naročnika naj sporoči, če bo pri točkovanju po merilu varnost in kakovost upošteval
tudi certifikate za standard SQF - to je »Safe Quality Food« certifikat, ki zagotavlja
potrošniku, da je bilo živilo proizvedeno, predelano in rokovano v skladu z najvišjimi
varnostnimi standardi, ki veljajo za živila. Na certifikatu je navedeno : "Level 3:
Comprehensive Food Safety and Quality Management System", torej gre nedvomno za
zahtevno varnost živil.
Certifikat za SQF standard je enakovreden certifikatoma BRC in IFS oz. je na določenih
točkah presoje še celo zahtevnejši od slednjih dveh, zato prosimo naročnika za upoštevanje
tudi standarda SQF.
ODGOVOR:
Naročnik bo navedeni certifikat upošteval.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosimo, da spodnje artikle izločite ali pa navedete proizvajalca, ki jih proizvaja v teh gramaturah!
55 PAŠTETA, čajna, 400g, brez ojačevalcev okusa
56 PAŠTETA, čajna, 850g, brez ojačevalcev okusa
57 PAŠTETA, puranja, 400g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena
58 PAŠTETA,različne vrste 400g, brez ojačevalcev okusa
59 PAŠTETA,različne vrste 850g, brez ojačevalcev okusa
ODGOVOR:
Naročnik UMIKUJE zahtevo po paštetah za artikle št. 53-59. Ponudniki naj polje v predračunu pustijo prazno. V kolikor bo ponudnik navedeno polje izpolnil, ga naročnik ne bo upošteval.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosimo za vašo pomoč oz. pojasnilo razpisne dokumentacije.
V predračunskem obrazcu je naslednji zapis:
""5. ponudniki morajo pri artiklih, kjer je enota mere kom ali kos ponuditi velikost pakiranja, ki je zahtevano:
- če je določeno območje volumna/mase morajo ponudniki ponuditi artikle v okviru tega območja (Primer: naročnik zahteva pakiranje v območju 500g-600g; ponudnik lahko ponudi artikel v pakiranju od vključno 500g do vključno 600g; če bo ponudil izven tega okvirja bo artikel izločen) PONUDNIKI SE NE SMEJO PRERAČUNAVATI NA ZAHTEVANO PAKIRANJE!!!! OB NAROČANJU BO PONUDNIK LAHKO ZARAČUNAL LE VREDNOST, KI JO JE NAVEDEL V TEM PREDRAČUNU.
- če ni določeno območje, morajo ponudniki ponuditi artikle, ki so večji oz. težji od navedene vrednosti (Primer: naročnik zahteva 100g artikel; ponudnik lahko ponudi vsaj 100g artikel). PONUDNIKI SE NE SMEJO PRERAČUNAVATI NA ZAHTEVANO PAKIRANJE!!!! OB NAROČANJU BO PONUDNIK LAHKO ZARAČUNAL LE VREDNOST, KI JO JE NAVEDEL V TEM PREDRAČUNU."

Glede na zapisano nas zanima sledeče:
ali boste ponudbo ponudnika, ki bo ponudil napačen artikel v določenem sklopu (tudi npr. neustrezna gramatura), izločili kot nedopustno za ta sklop?

Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Naročnik bo ponudnika, ki je ponudil napačen artikel v določenem sklopu izločil. Velja tudi za neutrezno gramaturo. V primeru, da je naročnik z odgovorom na vprašanja dovolil artikel z drugačno gramatura od prvotno zahtevane, velja, da je s tem dovolil večji razpon zahtevane gramature, do najvišje oziroma najnižje meje, ki jo je podal za posamezen artikel. (Primer: Naročnik je prvotno zahteval artikel 300-400g gramature, v odgovoru na vprašanje je dovolil ponudniku ponuditi 600g artikel, drugemu ponudniku pa je dovolil 200g artikel. V takih primerih velja, da naročnik dovoljuje celoten razpon 200-600g).


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali vam lahko ponudimo spodnje artikle, pri nekaterih pa rabimo pomoč, ker jih v željeni gramaturi ni na trgu.
3 ŠPARGLJEVA JUHA, v prahu, veliko pakiranje (kilsko) ali lahko beluši
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
4 MEŠANICA JUŠNE ZELENJAVE IN ZAČIMB, posušena, drobljena, brez ojačevalcev okusa, natur, v vedru (cca.3kg) ali lahko 1kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
11 POPEČENI KRUHKI ZA JUHO, natur ali lahko okus česen, sicer p
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
13 MAJONEZA, v tubi 200-300g ali lahko 165g
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
14 TATARSKA OMAKA, večje pakiranje, do 1000 g ali lahko 2,5kg ali pa 2kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
15 TABASCO, omaka, steklenička, 200 - 300 ml veliko pak. Je 150g ali lahko ponudimo
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
16 BAZILIKA, suha, drobljena, velika plastična doza s pokrovom, 160 - 200g ali lahko 340g
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
18 MAJARON, suh, drobljeni, 90-100 g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko 220g
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
22 ŠETRAJ, sušen, mleti, 150 - 200g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko 290g
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
26 LOVORJEV LIST, sušeni,celi listi, 70-90g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko 100g naslednja gramatura pa je 60g, sicer prosimo za pomoč, kdo proizvaja pakiranje kot ga želite
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
27 PAPRIKA SLADKA, mleta, 550 - 700g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko 1kg v PVC embalaži
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
28 POPER MLETI, sušen, črni, mleti, 550-650g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko 1kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
30 POPER BELI, mleti, 530-600g, velika plastična doza s pokrovom artikel onbstaja v 620g pakiranju, ali lahko ponudimo sicer prosimo za dobavitelja, ki ima tako pakiranje
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
33 MUŠKATNI OREŠČEK, mleti, velika plastična doza s pokrovom, 150 - 200g ali lahko 400g
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
37 LUŠTREK 100 - 200g, suhi, mleti obstaja 12g pak. Ali ga ponudimo, sicer prosimo za pomoč, kdo ima vaše željeno pakiranje?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
40 CURRY, v prahu, velika plastična doza s pokrovom, 500 - 700g obstaja 190g pak. Ali ga ponudimo, sicer prosimo za pomoč, kdo ima vaše željeno pakiranje?
ODGOVOR:
DAVPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali vam lahko ponudimo spodnje izdelke?
1 PALČKE, porcijske, kot grisini 20 g, pakirano 10 x 20 g, dovoljeno je skupno pakiranje (200 g) ALI LAHKO GRISINI POLNOZRNATI 180G NOTRI PA JE 3*60G
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
2 DROBTINE, krušne, bele, 500g ,ali lahko 400g polbele
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
14 POLENTA BELA 1/1 ,ali ste imeli res v mislih belo bela je v 250g pakiranju ali lahko ponudimo, sicer prosimo za dobavitelja, ki ima belo 1kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
15 PIRA za piroto 1/1 kaj je pirota? Ali lahko ponudimo piro 500g ali pa piro instant 2kg
ODGOVOR:
500 G

VPRAŠANJE:
21 TESTENINE, REZANCI, široki 1/1, valjani, grande ali lahko 500g
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
23 TESTENINE, SVEDRI, zlate kitke, jajčne 10/1 ali lahko 500g
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO VEČJE PAKIRANJE, VSAJ 3 KG

VPRAŠANJE:
25 TESTENINE, PERESNIKI, jajčni, rinfuza, veliko pakiranje 10/1 ali lahko 5kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
26 TESTENINE, ŠPAGETI, jajčni, št. 7, rinfuza, veliko pakiranje 12/1 ali lahko 5kg, pri različnih dobaviteljih so različna oštevilčenja debeline zato prosimo da kriterij odmaknete.
ODGOVOR:
LAHKO JE 5 KG

VPRAŠANJE:
33 Testenine, tribarvne, 3kg ali lahko 5kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
34 Testenine, polnozrnate, različnih oblik, veliko pakiranje različne oblike imajo različne cene, ali vam lahko ponudimo polžke in špagete
ODGOVOR:
POLŽKE. Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE:
35 Riž, paraboiled, kot zlato polje, 10/1 ali lahko 5kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
38 Riž, okroglozrnat, 1/1, kot zlato polje ali lahko 5kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
45 JUŠNA ZAKUHA, rižek, 500g ali lahko 200g ali pa 5kg
ODGOVOR:
200 G

VPRAŠANJE:
47 JUŠNA ZAKUHA, različne oblike, 500g ali vam lahko ponudimo samo zvezdice 200g , različne oblike imajo različno ceno! Za to ceno lahko dodamo krpice 2kg. Sicer prosimo razdelite pozicijo.
ODGOVOR:
200 G. Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE:
56 CORN FLAKES, 2,5 kg ali laho ponudimo 1kg
ODGOVOR:
DA


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Imamo nekaj vprašanj za sklop sokovi:
Tam kjer piše različni okusi prosimo, da določite en okus, saj ima vsak okus svojo ceno.
ODGOVOR:
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE:
22 SADNA KAŠICA, brez dod.slad, različni okusi, 100% sadje, v lončku ali foliji, 100 - 120 g ali lahko 190g
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:23 ZELENJAVNO-SADNA KAŠICA, različni okusi , v lončku ali foliji, 100%, brez dodanega sladkorja, 100 -120 g ali ste imeli v mislih frutek ima 125 in 120g pakiranja ali lahko ponudimo imajo samo en okus z zelenjavo in sadjem aotali so sadni ali vseeno ponudimo? Sicer prosimo za ime proizvajalca, ki proizvaja tak izdelek?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:24 SIRUP, 100% sadni delež, brez dodanega sladkoraj, različni okusi, literški ali lahko 0,5l
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
25 BIO SIRUP, 100% sadni delež, brez dodanega sladkoraj, različni okusi, literški ali lahko 0,5l
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:27 BIO SIRUP, 100% sadni delež, brez dodanega sladkoraj, različni okusi, večje pakiranje (3-5L) bio sirupa v takem pakiranju ni ali lahko ponudimo 0,5l
ODGOVOR:
DA


VPRAŠANJE:
Spoštovani,
vaši predračuni so skoraj identični kot pred tremi leti, v tem času so se gramature izdelkov vsebimna izdelkov pakiranja že spremenila.
Boljše ponudbe bi dobili, če bi prevetrili vaše zahteve.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo, da sklope razdelite tako da eko izdelke ločite v samostojne sklope.

Prosimo tudi da dietne izdelke, izdelke brez glutena ločite v posebne sklope.

Tko boste dobili več ponudb in s tem smotrno porabili proračunska sredstva!

Hvala!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Različni okusi imajo različno ceno, zato prosimo,da razdelite pozicije. Ali pa če vam lahko ponudimo okus jabolko?
8 BIO SOK, različne vrste 100% sadni delež, , 0,2l, TB
7 SOK, različne vrste 100% sadni delež, , 0,2l, TB
14 SOK, različne vrste 100% sadni delež, , 1/1 TP
15 BIO SOK, različne vrste 100% sadni delež, , 1/1 TP
16 SOK, nektar,različni okusi, sadni delež min.50% 1/1 TP
ODGOVOR:
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.
SOK JABOLKO IN POMARANČA JE POSEBEJ OZNAČENO, KJER PIŠE RAZLIČNI OKUSI PONUDITE NEKAJ KAR NI JABOLKO ALI POMARANČA

VPRAŠANJE:
20 BIO SOK, zelenjava + sadje, 100%, 1/1, TP ali lahko 750ml? Kolikor je odgovor negativen nas zanima, kdo proizvaja tak artikel?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
6 BIO SOK, pomarančni, 100%, 0,2l, TB ali lahko ponudimo hruško ali pa rdeče grozdje? Kolikor je odgovor negativen nas zanima, kdo proizvaja tak artikel?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
17 SOK, zelenjava + sadje, 100%, , 0,2l, TB obstaja samo v bio različici ali lahko ponudimo? Kolikor je odgovor negativen nas zanima, kdo proizvaja tak artikel?
ODGOVOR:
DA


VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo, da izdelek izločite iz sklopa saj spada med pekovske izdelke!
Sklop : 18 žita, sveži mlevski izdelki
59 PRESTA, neslana, suha, 30 - 50g
ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum objave: 25.11.2019   13:50

VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 18: Žita, sveži mlevski izdelki

VPRAŠANJE:
1 PALČKE, porcijske, kot grisini 20 g, pakirano 10 x 20 g, dovoljeno je skupno pakiranje (200 g) prosimo za potrditev, da ceno zahtevanega izdelka ponudimo za 20g.
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
14 POLENTA BELA 1/1 izdelek obstaja v 500g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
21 TESTENINE, REZANCI, široki 1/1, valjani, grande ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
25 TESTENINE, PERESNIKI, jajčni, rinfuza, veliko pakiranje 10/1 izdelek smo našli v 5kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
26 TESTENINE, ŠPAGETI, jajčni, št. 7, rinfuza, veliko pakiranje 12/1 izdelek smo našli v 5kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
32 TESTENINE, ŠPAGETI, jajčni, št. 750g-1kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Izdelka v danem razponu namreč ne najdemo na trgu.
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
33 Testenine, tribarvne, 3kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO VEČJE PAKIRANJE. Med 2kg in 5kg

VPRAŠANJE:
34 Testenine, polnozrnate, različnih oblik, veliko pakiranje naročnika prosimo, da določi samo eno vrsto polnozrnatih testenin, saj se različne testenine razlikujejo po gramaturi in po ceni. Ali lahko ponudimo polnozrnate polžke?
ODGOVOR:
DA.
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE:
35 Riž, paraboiled, kot zlato polje, 10/1 ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
43 MEŠANICA ŽIT, večje pakiranje 1 - 5 kg ne vemo točno kaj želite. Ali lahko ponudimo mešanica žit 3 barvni mix od Zlatega polja (riž, kivnoja, ajda) v 800g pakiranju, ali mešanico žit (riž, ječmen, pira) v 1000g pakiranju, ali mešanico semen v 400g pakiranju. Povejte kaj od tega ponudimo saj zahtevani izdelek na trgu v danem razponu ne najdemo?
ODGOVOR:
LAHKO BARVNI MIX (RIŽ, KVINOJA, AJDA)

VPRAŠANJE:
45 JUŠNA ZAKUHA, rižek, 500g izdelek v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno ker Pečjak nima več izdelka v tej gramautri). Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
46 JUŠNA ZAKUHA, rezanci, 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
47 JUŠNA ZAKUHA, različne oblike, 500g različne jušne zakuhe imajo različne cene. Prosimo, določite samo eno vrsto. Ali lahko ponudimo zvezdice?
ODGOVOR:
DA. Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
51 LAZANJA, lističi, predkuhani izdelek ni predkuhan. Gre za navadno testenino. Ali jo lahko ponudimo?
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO PREDKUHANA OZ. TAKO, KI JE NI POTREBNO KUHATI AMPAK SE JO PEČE SAMO V PEČICI, KO JE NA NJEJ ŽE NADEV

VPRAŠANJE:
56 CORN FLAKES, 2,5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
59 PRESTA, neslana, suha, 30 - 50g iz podjetja Žito so nas obvestili o ukinitvi tega izdelka, zaradi ponavljajočih se reklamacij s strtimi prestami. Prosimo za umik izdelka iz predračuna. Hvala
ODGOVOR:
NE, TA IZDELEK OBSTAJA PRI DRUGEM PROIZVAJACU

Sklop 28: Sadni sokovi in sadne kašice

VPRAŠANJE:
3 SOK, nektar,različni okusi, sadni delež min.50% 0,2l TB različni okusi nektarjev imajo drugačno ceno, saj se cene artiklov med seboj razlikujejo, kakor se razlikujejo cene sadja. Prosimo, določite samo en okus. Ali lahko ponudimo izdelek nektar breskev?
ODGOVOR:
DA
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
8 BIO SOK, različne vrste 100% sadni delež, , 0,2l, TB ali lahko ponudimo bio jabolčni sok? Prosimo, da poveste kakšen bio sok bi želeli, saj ne moramo ponudimo več okusov pod eno postavko. Cene med njimi se močno razlikujejo.
ODGOVOR:
KATERI KOLI RAZEN JABOLČNI IN POMARANČNI, SAJ JE TA ŽE POSEBEJ OPREDELJEN.
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
14 SOK, različne vrste 100% sadni delež, , 1/1 TP - Prosimo, da poveste kakšen sok bi želeli, saj ne moramo ponudimo več okusov pod eno postavko. Cene med njimi se močno razlikujejo. Ali lahko ponudimo multivitamin? Tega še nimate razpisanega.
ODGOVOR:
DA
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
15 BIO SOK, različne vrste 100% sadni delež, , 1/1 TP- Prosimo, da poveste kakšen bio sok bi želeli, saj ne moramo ponudimo več okusov pod eno postavko. Cene med njimi se močno razlikujejo.
ODGOVOR:
KATERI KOLI RAZEN JABOLČNI IN POMARANČNI
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
16 SOK, nektar,različni okusi, sadni delež min.50% 1/1 TP različni okusi nektarjev imajo drugačno ceno, saj se cene artiklov med seboj razlikujejo, kakor se razlikujejo cene sadja. Prosimo, določite samo en okus. Ali lahko ponudimo izdelek nektar hruška? DA, ponudite lahko KATERI KOLI RAZEN JABOLČNI IN POMARANČNI
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
21 SADNA PIJAČA,različne vrste, brez dodanega sladkorja, 0,5l plastenka izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo vodo s sadnim okusom brez dodanega sladkorja 0,5l? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA, TO JE BILO TUDI MIŠLJENO

VPRAŠANJE:
24 SIRUP, 100% sadni delež, brez dodanega sladkoraj, različni okusi, literški izdelek v 1000ml ne obstaja. Obstaja pa v 500ml. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
25 BIO SIRUP, 100% sadni delež, brez dodanega sladkoraj, različni okusi, literški izdelek v 1000ml ne obstaja. Obstaja pa v 500ml. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
27 BIO SIRUP, 100% sadni delež, brez dodanega sladkoraj, različni okusi, večje pakiranje (3-5L) izdelek je mogoče dobiti v 500ml. Prosimo za dovoljenje, da izdelek lahko ponudimo. V 3-5l ne obstaja.
ODGOVOR:
DA

Sklop 30 : Juhe, začimbe

VPRAŠANJE:
5 MEŠANICA PROVANSALSKIH ZAČIMB, suhe, drobljene, brez ojačevalcev okusa, 300 - 400g izdelek smo našli v 1000g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Na katero enoto naj preračunamo ceno izdelka? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO MANJŠE PAKIRANJE, LAHKO JE V OBLIKI PASTE IN NE KOT SUHE ZAČIMBE

VPRAŠANJE:
7 PESTO, brez ojačevalcev okusa in umetnih dodatkov izdelek ne obstaja. Tudi tisti pesto, ki nima ojačevalcev okusa vsebuje ojačevalec arome, stabilizator in antioksidant. Prosimo, da še enkrat popravite opis izdelka, da bomo vedeli, kateri izdelek želite.
ODGOVOR:
LAHKO PONUDITE TEGA

VPRAŠANJE:
13 MAJONEZA, v tubi 200-300g ali lahko ponudimo izdelek v 165g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
14 TATARSKA OMAKA, večje pakiranje, do 1000 g tatarsko omako se lahko dobi v vedru in 5kg pakiranju ali v tubi in 165g pakiranju. Kaj od predlaganega lahko ponudimo, saj večje pakiranje in do 1000g ne najdemo na trgu?
ODGOVOR:
5 KG

VPRAŠANJE:
16 BAZILIKA, suha, drobljena, velika plastična doza s pokrovom, 160 - 200g ali lahko ponudimo izdelek v 340g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
18 MAJARON, suh, drobljeni, 90-100 g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 220g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
19 ORIGANO, suh, drobljeni, 120 - 150g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 340g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
20 PETRŠILJ, sušeni, drobljen, 70-100g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 220g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
21 TIMIJAN, sušen, drobljen, 150-220g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 450g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
22 ŠETRAJ, sušen, mleti, 150 - 200g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 290g pakiranju kot Maestro?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
23 ROŽMARIN, sužen, mleti, 350 - 450 g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 600g pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
26 LOVORJEV LIST, sušeni,celi listi, 70-90g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Izdelek namreč v zahtevanem razponu NE obstaja. Prosimo, za korekturo opisa artikla.
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
27 PAPRIKA SLADKA, mleta, 550 - 700g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
28 POPER MLETI, sušen, črni, mleti, 550-650g, velika plastična doza s pokrovom ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
30 POPER BELI, mleti, 530-600g, velika plastična doza s pokrovom izdelek v navedenem razponu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
33 MUŠKATNI OREŠČEK, mleti, velika plastična doza s pokrovom, 150 - 200g ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
35 KUMINA, suha, mleta, velika plastična doza s pokrovom, 400 - 500g ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju? ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
40 CURRY, v prahu, velika plastična doza s pokrovom, 500 - 700g izdelek v navedenem razponu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 190g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

Sklop 31: Splošno prehrambeno blago

VPRAŠANJE:
10 ČAJ, roiboos, velike filter vreke izdelek obstaja samo v gospodinjskem pakiranju. Prosimo za popravek opisa. Ali vam lahko ponudimo čaj rooibos med vanilija? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
12 ČAJ, vrečke, porcijske, različni okusi različni gospodinjski čaji imajo različno težo pakiranja (odvisno od sestavin) in različno ceno. Naročnika prosimo, da loči postavke artikla na določene okuse, ali pa zahteva samo en okus. Ali lahko ponudimo planinski čaj?
ODGOVOR:
DA.
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
14 AJVAR, nepekoč, 1l ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
19 MARMELADA, porcijska, 25 - 50 g, različni okusi izdelek v navedenem pakiranju ne obstaja več. Sedaj ga je mogoče dobiti v 20g pakiranju (kot npr. Belsad). Ali ga lahko ponudimo?
ODGOVOR:
DA
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE:
20 MARMELADA, mešana, 5/1, kot Belsad, brez umetnih barvil ali lahko ponudimo izdelek v 3 kg pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
25 KOMPOT, ananas, 1/1, manj sladek izdelek v 1000g ne obstaja. Ali ga lahko ponudimo v 820g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA


VPRAŠANJE:
26 KOMPOT, ananas, 3/1, manj sladek izdelek v 3000g ne obstaja. Ali ga lahko ponudimo v 3050g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA
27 KOMPOT, jagoda 3/1, brez umetnih barvil in konzervansov izdelek v 3000g ne obstaja. Ali ga lahko ponudimo v 2500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
28 KOMPOT, breskev 3/1, manj sladek, brez umetnih barvil in konzervansov izdelek v 3000g ne obstaja. Ali ga lahko ponudimo v 2600g ali pa v 4250 pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
2600 G

VPRAŠANJE:
29 KOMPOT, višnja, literski kozarec ne vemo na katero gramaturo naj preračunamo ceno. Prosimo za korekturo opisa. Izdelek se dobi v 680g kozarcu.
ODGOVOR:
Preračunajte na 1kg.

VPRAŠANJE:
30 KOMPOT, marelica 3/1, brez umetnih barvil in konzervansov izdelek v 3000g ne obstaja. Ali ga lahko ponudimo v 2500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
31 KOMPOT, mešano sadje, sadna solata 3/1, brez umetnih barvil in konzervansov, sadna solata izdelek v 3000g ne obstaja. Ali ga lahko ponudimo v 2500g ali pa v 4200 pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
2500 G

VPRAŠANJE:
33 FIŽOL, rjavi, v zrnju, kuhan, 800 - 1000g, kozarec izdelek v kozarcu in zahtevanem razponu ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 400g pločevinki? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
35 FIŽOL, zelen,stročji, konzerva, kuhan, 4000g ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
36 KORUZA, konzerva, sladka, kuhana, 2000 - 2600 g - ponudbe bodo povsem netransparentne, če boste dopustili razpon gramature a ceno na kos. Prosimo popravite.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
38 KORUZA, konzerva, sladka, kuhana, 3000 - 4000 g - izdelek v danem razponu ne obstaja. Prosimo za umik izdelka ali popravek na 4150g.
ODGOVOR:
Lahko PONUDITE 4150 G.

VPRAŠANJE:
39 KUMARICE, kisle, 3500g - 4500 g- ponudbe bodo povsem netransparentne, če boste dopustili razpon gramature a ceno na kos. Prosimo popravite.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
40 KUMARICE, kisle, 650- 1000g- ponudbe bodo povsem netransparentne, če boste dopustili razpon gramature a ceno na kos. Prosimo popravite.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
41 PAPRIKA, kisla, 650-1000g , Kot Natureta- ponudbe bodo povsem netransparentne, če boste dopustili razpon gramature a ceno na kos. Prosimo popravite.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
42 PAPRIKA, kisla, 3500 - 4500g, kot Natureta- ponudbe bodo povsem netransparentne, če boste dopustili razpon gramature a ceno na kos. Prosimo popravite.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
43 RDEČA PESA, kozarec, 1/1, kot Natureta, okisana, brez dodanega sladkorja vse pese vsebujejo sladkor, saj ta pripomore k prikritju okusa po zemlji. Sladkor vsebuje tudi pesa Natureta. Prosimo za umik zahteve.
ODGOVOR:
Dovolimo, da ima minimalno dodanega sladkorja

VPRAŠANJE:
43 RDEČA PESA, kozarec, 1/1, kot Natureta, okisana, brez dodanega sladkorja ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
44 RDEČA PESA, konzerva, 3500 - 4500g, kot Natureta- ponudbe bodo povsem netransparentne, če boste dopustili razpon gramature a ceno na kos. Prosimo popravite.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
46 TUNA V RASTLINSKEM OLJU, kosi, 1000 - 1700g ali lahko ponudimo izdelek v 1705g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
47 TUNA V EXTRA DEVIŠKEM OLJU, veliko pakiranje na nobeni tuni v velikem pakiranju ni podatka, da vsebuje extra olivno deviško olje. Prosimo za umik zahteve ali izdelka iz predračuna, saj ne obstaja.
ODGOVOR:
LAHKO JE Z NAVADNIM OLIVNIM OLJEM


VPRAŠANJE:
Pod naslednjimi zaporednimi številkami imate razpisanih precej paštet. Naročnika prosimo, naj še enkrat pregleda ta seznam in ga ustrezno popravi. Paštete so predpripravljen izdelek za užitje zato imajo veliko aditivov, da ohranijo okus izdelka dolgo časa isti. Vse jetrne paštete vsebujejo konzervanse, ojačevalce, gluten in mlečne beljakovine. Edine paštete, ki ne vsebujejo aditivov (to so konzervansi, arome, barvila, ojačevalci, emulgatorji itd) in so deklarirane kot brezglutenske, so paštete Argeta in Delamaris (ne vse!!!!!). Te paštete se dobijo samo v 27g, 30g (Delamaris), 45g in v 95g pakiranju in še to samo določeni okusi. Naročnika prosimo, da ponovno pregleda naslednje izdelke in popravi opise, da bomo lahko oddali transparentno ponudbo, saj sedaj ne moremo ponuditi naslednjih artiklov:
ODGOVOR:
Naročnik UMIKUJE zahtevo po paštetah za artikle št. 53-59. Ponudniki naj polje v predračunu pustijo prazno. V kolikor bo ponudnik navedeno polje izpolnil, ga naročnik ne bo upošteval.

Pri artiklih 62 in 63 pa naročnik dovoljuje tudi drugačno o porcijsko pakiranje, do 50g. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
53 PAŠTETA, jetrna, 400g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena, brez mleka izdelek ne obstaja prosimo za umik izdelka iz popisa. Obstaja samo izdelek baby pašteta ali s šunko z ojačevalci, konzervansi, glutenom in mlekom. Povejte kaj ponudimo?
54 PAŠTETA, jetrna, 850g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena izdelek ne obstaja prosimo za umik izdelka iz popisa. Obstaja samo jetrna pašteta z ojačevalci, konzervansi, glutenom in mlekom. Povejte kaj ponudimo?
55 PAŠTETA, čajna, 400g, brez ojačevalcev okusa izdelek čajna ne obstaja. Prosimo za umik.
56 PAŠTETA, čajna, 850g, brez ojačevalcev okusa včasih je izdelek obstajal (Podravka), a so ga umaknili iz prodaje. Prosimo za umik izdelka.
57 PAŠTETA, puranja, 400g, brez ojačevalcev okusa, brez glutena izdelek ne obstaja. Prosimo za umik.
58 PAŠTETA,različne vrste 400g, brez ojačevalcev okusa izdelek ne obstaja. Prosimo za umik.
59 PAŠTETA,različne vrste 850g, brez ojačevalcev okusa izdelek ne obstaja. Prosimo za umik.
ODGOVOR:
Naročnik UMIKUJE zahtevo po paštetah za artikle št. 53-59. Ponudniki naj polje v predračunu pustijo prazno. V kolikor bo ponudnik navedeno polje izpolnil, ga naročnik ne bo upošteval.

VPRAŠANJE:
60 PAŠTETA, kokošja, porcijska, 30g, brez konzervansov, aditivov izdelek brez aditivov se dobi samo in izključno v 27g pakiranju kot Argeta? Ali ga lahko ponudimo? DA

VPRAŠANJE:
62 PAŠTETA, jetrna, porcijska, 30g, brez konzervansov, aditivov izdelek brez aditivov se dobi samo in izključno v 27g pakiranju in še to kokošja pašteta z dodanimi jetri, katero imate razpisano že pod zaporedno št. 60 (Argeta)?
ODGOVOR:
Pri artiklih 62 in 63 pa naročnik dovoljuje tudi drugačno a porcijsko pakiranje, od 20g do 50g. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov
VPRAŠANJE:
63 PAŠTETA,otroška,porcijska,30g,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta okus otroška ne obstaja. Obstaja kokošja in tunina in to še kokošja samo v 27g pakiranju (Argeta), katero imate že razpisano pod zaporedno št. 60 in 62.
Pri artiklih 62 in 63 pa naročnik dovoljuje tudi drugačno a porcijsko pakiranje, od 20g do 50g. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
65 GORČICA, v tubi, 200-300g izdelek v tubi obstaja v 180g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
68 ČOKOLADA, porcijska, riževa, 40g izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Na katero enoto naj preračunamo ceno? Če bo vsak ponudnik preračunaval cene na drugo enoto mere, bodo ponudbe povsem netransparentne.
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO PORCIJSKO NAJVEČ DO 50G. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


VPRAŠANJE:
70 ČOKOLADA, porcijska, mlečna, 30g izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Na katero enoto naj preračunamo ceno? Če bo vsak ponudnik preračunaval cene na drugo enoto mere, bodo ponudbe povsem netransparentne.
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO PORCIJSKO NAJVEČ DO 40G. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


VPRAŠANJE:
71 ČOKOLADA, porcijska, z lešniki 30g izdelek v tej gramaturi ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Na katero enoto naj preračunamo ceno? Če bo vsak ponudnik preračunaval cene na drugo enoto mere, bodo ponudbe povsem netransparentne.
ODGOVOR:
NE, ŽELIMO PORCIJSKO NAJVEČ DO 40G. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


VPRAŠANJE:
73 SADNO-ŽITNA REZINA, s čokoladnim oblivom, različni okusi, min.delež sadja 55%, 30g izdelek s tem sadnim deležem v 30g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
74 SADNO-ŽITNA REZINA, za športnike, z jogurtovim oblivom, min.delež sadja 60%, 30g izdelek v 30g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 44g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
75 SADNO-ŽITNA REZINA, oblita s temno čokolado, različni okusi, min. delež sadja 90%, 30g izdelek v 30g ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 35g pakiranju?
ODGOVOR: DA

VPRAŠANJE:
79 SLADKOR, vanilin, 250g izdelek v navedenem pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo npr. 10g ali 1000g pakiranje? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
ODGOVOR: 100 G

VPRAŠANJE:
80 SLADKOR, vanilin, 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
87 OLJE, 100% sončnično, 1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE:
92 KIS, vinski, 4%, 1/1 prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
PO KLASIČNEM NARAVNEM POSTOPKU KISANJA BREZ DODATKOV

VPRAŠANJE:
96 KOŠČKI PARADIŽNIKA, konzerva, valfruta, 400g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
97 PELATI, 2500g, paradižnik, 100%, brez soli, konzervansov in ostalih dodatkov izdelek je sicer brez konerzvansov, ampak vsebuje regulator kislosti; citronsko kislino. Ali ga lahko vseeno ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
102 NAPOLITANKE, porcijsko pakirane 40g, brez trans maščob izdelek v zahtevanem pakiranju ne obstaja. Obstaja le v 30g ali v 50g. Povejte katere ponudimo?
ODGOVOR: 30 G. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


VPRAŠANJE:
105 OLIVE ZELENE, brez pešk, 500g ali lahko ponudimo izdelek v 900g pakiranju, saj v 500g pakiranje NE obstajajo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
107 ARTIČOKE, veliko pakiranje (3kg) izdelek je mogoče dobiti v 2500g. V 3000g ne obstaja. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
ODGOVOR:
PONUDITE 2500 G

VPRAŠANJE:
108 ĐUVEČ 4000g ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
110 PARADIŽNIK SUŠEN, konzerva, v olju sušen paradižnik je mogoče dobiti samo v kozarcu (kot Natureta) in v olju npr. sončničnem olju in 270g pakiranju.
ODGOVOR: Lahko ponudite to.

VPRAŠANJE:
115 TESTENINE, polnozrnate, različnih oblik, brez jajc, kot Barila, večje pakiranje različne oblike testenin imajo različne cene. Prosimo določite samo eno obliko npr. polžki, različne oblike testenin imajo različne cene. Prosimo določite samo eno obliko npr. polžki ali pa razpišite več postavk. Ali jih lahko ponudimo?
ODGOVOR:
LAHKO SO POLŽKI.
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
116 TESTENINE, metuljčki, školjke, svedrčki, brez jajc, kot Barila, 5kg različne oblike testenin imajo različne cene. Prosimo določite samo eno obliko npr. svedrčki, ali pa razpišite več postavk. Ali jih lahko ponudimo?
ODGOVOR:
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE:
117 TESTENINE, metuljčki, školjke, svedrčki, brez jajc, kot Barila, 500 g različne oblike testenin imajo različne cene. Prosimo določite samo eno obliko npr. metuljčki, ali pa razpišite več postavk. Ali jih lahko ponudimo?
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
122 TORTILJE, koruzne, okrogle, 100 - 150g koruznih tortilij v danem razponu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 320g pakiranju 8/1?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
130 BIO KOKOSOVO MLEKO 200-400g izdelek ni bio. Prosimo za umik izdelka iz popisa, ali pa dovolite, da ponudimo ne bio izdelek. Ali pa kokosovo mleko v 1000ml pakiranju, ki pa je bio. Povejte kaj od predlaganega lahko ponudimo? P
ODGOVOR: PONUDITE BIO KOKOSOVO MLEKO V 1000 ML PAKIRANJU. Ceno preračunajte na 1kg

VPRAŠANJE:
131 BIO VAFLJI koruzni, 100g izdelek je mogoče dobiti v 110g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo in preračunamo ceno na 100g?
DA. Lahko tudi preračunate na 100g.

VPRAŠANJE:
132 BIO VAFLJI koruzni, 100g, neslani izdelek ne obstaja na trgu. Prosimo za izbris.
ODGOVOR: PONUDITE TISTE Z MANJ SOLI (in ne brez kot je bilo prvotno zahtevano)

VPRAŠANJE:
135 BIO TESTENINE, polnovredne, različne vrste 1/1 če želite različne vrste, razpišite več postavk, saj se izdelki cenovno med seboj razlikujejo. Ali lahko ponudimo polnovredne špagete.
ODGOVOR: Da lahko ponudite polnovredne špagete:
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE:
135 BIO TESTENINE, polnovredne, različne vrste 1/1 izdelki se dobijo v 500g pakiranju. Prosimo za popravek, saj jih v 1000g pakiranju na trgu ni.
ODGOVOR:
PONUDITE 500 G

VPRAŠANJE:
141 RIŽEV DESERT, lonček, naravni, 100 - 150 g rižev desert se lahko dobi samo kot čokolada, vanilija ali okus z rdečim sadjem. Naravni ne obstaja. Katerega ponudimo?
ODGOVOR:
Lahko ponudite katerikoli okus, ki ste ga navedli v vprašanju.
VPRAŠANJE:
144 PECILNI PRAŠEK izdelek nima določene gramature a enota mere je kos. Povejte kaj ponudimo izdelek v 13g ali v 1000g?
ODGOVOR:
Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg. Ponudniki naj ponudijo pecilni prašek v pakiranju do 15g.


VPRAŠANJE:
148 KVAS, suhi, v vrečki izdelek nima določene gramature a enota mere je kos. Povejte kaj lahko ponudimo izdelek v 7g pakiranju?
DA
Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg. Ponudniki naj ponudijo v pakiranju do 50g.


VPRAŠANJE:
150 PUDING, prah, različni okusi, večje pakiranje v kolikor želite več okusov razpišite več postavk. Obstajajo čokolada, vanilija, jagoda in malina. Ali lahko ponudimo okus vanilija?
ODGOVOR:
DA. Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
151 PUDING, prah, različni okusi, 100g v kolikor želite več okusov razpišite več postavk. Obstajajo čokolada v 50g pakiranju in vanilija v 40g pakiranju? Katerega od predlaganih ponudimo?
ODGOVOR:
ČOKOLADA.
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
152 KOKOSOV DESERT, brez mleka, porcijski, 100 - 150 g izdelek se dobi v 125g pakiranju. Prosimo za popravek, saj imate sedaj razpon in enoto mere kos. Ponudbe bodo povsem netransparentne, če boste dopustili razpon gramature a ceno na kos. Prosimo popravite.
ODGOVOR:
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov

VPRAŠANJE:
153 BIO RIŽEV PUDING, naravni, brez mleka in glutena, 100 - 150 g rižev desert se lahko dobi samo kot čokolada, vanilija ali okus z rdečim sadjem. Naravni ne obstaja.
ODGOVOR:
PONUDITE TAKEGA Z OKUSOM

VPRAŠANJE:
156 GRISINI, brez glutena, porcijski, 15 - 30 g izdelek brez glutena ne obstaja v porciji. Ali lahko ponudimo izdelek v 150g pakiranju? Na katero gramaturo preračunamo ceno?
ODGOVOR:
LAHKO, PREPAČUNAJTE NA KG.
VPRAŠANJE:
157 CORN FLAKES, brez glutena 200 - 300g ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju? DA
ODGOVOR: DA.
VPRAŠANJE:
158 KRUH, brez glutena, rezan, svež, različne vrste 300- 500g pakiranje Različne vrste kruhov imajo različno ceno. Ali lahko ponudimo izdelek rena kruh v 250g pakiranju, saj v zahtevanem razponu ne obstaja več.
DA, lahko.
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.


VPRAŠANJE:
161 KOKOSOV NAPITEK, 2 dl, naravni izdelek se dobi v 250ml pakiranju. Prosimo za popravek.
ODGOVOR:
Da. LAHKO PONUDITE TEGA. Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov


Sklop 33 : BIO žita

VPRAŠANJE:
2 BIO Kaša ajdova 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR: DA

VPRAŠANJE:
6 BIO LEČA, zelena 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
7 BIO LEČA, oranžna 1/1 ali lahko ponudimo rdečo lečo v 500g pakiranju, saj izdelka oranžna leča ne najdemo na trgu? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
8 BIO DROBTINE 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
10 EKO SEMENA, sezamova ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
11 EKO SEMENA, bučna ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DA

Sklop 34 : RAZLIČNA BIO/EKO ŽIVILA

VPRAŠANJE:
8 BIO MED, različni okusi, brez dodanega sladkorja, do 3 kg različni medi se cenovno močno razlikujejo. Določite samo enega ali pa razpišite več postavk. Ali lahko ponudimo cvetličnega?
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati..1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe.
DA

VPRAŠANJE:
9 BIO KREMNI MED, do 3 kg izdelka na trgu ne najdemo. Prosimo za umik izdelka. Hvala
ODGOVOR:
NE. Dovoljeno pakiranje je od 0g do 3kg.

VPRAŠANJE:
15 BIO JABOLČNI KIS 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 750ml pakiranju, saj ga v 1000ml ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
ODGOVOR:
DADatum objave: 25.11.2019   13:51

VPRAŠANJA:
Spoštovani,
Sklop 28: Sadni sokovi in sadne kašice
VPRAŠANJE:
Nekateri od razpisanih izdelkov ne obstajajo, zato jih prosim umaknite iz javnega razpisa oz. predračunskega obrazca. To so 6, 13, 24, 25 in 27.
ODGOVOR
Naročnik UMIKUJE zahtevo po artiklih št. 6 in 13. Ponudniki naj polje v predračunu pustijo prazno. V kolikor bo ponudnik navedeno polje izpolnil, ga naročnik ne bo upošteval.
Pri artklih št. 24,25 in 27 lahko ponudniki ponudijo tudi artikle v manjših pakiranjih.


VPRAŠANJE:
Pri sokovi in nektarjih ter BIO sokovih navedite kjer navajate različne okuse prosim navedite kaj želite, saj imajo različni okusi različno ceno in ponudbe ne bodo primerljive. Npr. 100 % sokovi so samo jabolčni, pomarančni, ananasov in multivitaminski.
ODGOVOR:
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujen okus je dovolj za dopustnost ponudbe. Naj pa ne bo jabolčni ali pomarančni.VPRAŠANJE:
11 BIO SOK, jabolko, 100%, 1/1, TP- ali lahko ponudimo izdelek v stekleni embalaži, saj embalaža ne vpliva na vsebino, sicer pa je steklena embalaža veliko bolj ekološka kakor tetra pak.
ODGOVOR:
DA


VPRAŠANJE:
19 SOK, zelenjava + sadje, 100%, 1/1, TP- ali lahko ponudimo izdelek v stekleni embalaži, saj embalaža ne vpliva na vsebino, sicer pa je steklena embalaža veliko bolj ekološka kakor tetra pak.
ODGOVOR:
DA

Sklop 30 : Juhe, začimbe
VPRAŠANJE:
1 GOVEJA JUHA, kocka, brez ojačevalcev okusa, brez umetnih barvil in konzervansov, veliko pakiranje ( kilsko ) - artikel obstaja samo v 3 kg pakiranju, ali ga lahko ponudimo?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
5 MEŠANICA PROVANSALSKIH ZAČIMB, suhe, drobljene, brez ojačevalcev okusa, 300 - 400g- izdelka ne najdemo na trgu. Prosim sporočite kaj ste imeli v mislih, zaradi možnosti dokupa?
ODGOVOR:
LAHKO JE V PASTI IN Z DODANIMI OJAČEVALCI AROME

VPRAŠANJE:
6 BIO JUŠNA OSNOVA, brez ojačevalcev okusa in umetnih dodatkov- izdelek ne OBSTAJA, PROSIM ZA UMIK ARTIKLA IZ POVPRAŠEVANJA.
ODGOVOR:
PONUDITE PROFESIONALNO IN NE BIO, POMEMBNO JE LE, DA JE BREZ OJAČEVALCEV OKUSA

VPRAŠANJE:
7 PESTO, brez ojačevalcev okusa in umetnih dodatkov- IZDELEK IMA DODANE OJAČEVALCE OKUSA, MANJKA ENOTA MERE. Prosim za popravek
ODGOVOR:
PONUDITE TAKŠNEGA

VPRAŠANJE:
Pri artiklih pod zaporednimi št. 9 do 42; prosim določite točno enoto mere, ki jo želite, da bodo ponudbe primerljive.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg (kjer je za enoto mere koločen kos/kom). Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.Datum objave: 25.11.2019   13:52
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko ponudimo sledeče artikle:


VPRAŠANJE
80 SLADKOR, vanilin, 500g ALI LAHKO 1KG
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
79 SLADKOR, vanilin, 250g ali lahko 100g ali pa 1kg
ODGOVOR:
100 G

VPRAŠANJE
92 KIS, vinski, 4%, 1/1 ali lahko 5l
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
93 KIS, jabolčni 1/1, brez sulfitov ali lahko 5l
ODGOVOR:
NE

VPRAŠANJE
96 KOŠČKI PARADIŽNIKA, konzerva, valfruta, 400g ali lahko pasiran, ali pa celi olupljeni kosi
ODGOVOR:
NE, NAJ BODO KOŠČKI

VPRAŠANJE
98 PASIRAN PARADIŽNIK, I.kvalitete, brez soli in dodatkov sol je dodana vsem zaradi obstojnosti ali lahko ponudimo, sicer prosimo kdo ima izdelek brez soli
ODGOVOR:
LAHKO VSEBUJE NIZKO VREDNOST SOLI

VPRAŠANJE
99 RIŽ, oluščeni, beli, 1/1, - kot zlato polje ali ste mislili okroglozrnati
ODGOVOR:
LAHKO PONUDITE TEGA

VPRAŠANJE
102 NAPOLITANKE, porcijsko pakirane 40g, brez trans maščob ali lahko 50g
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
107 ARTIČOKE, veliko pakiranje (3kg) ali lahko 2,5kg
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
110 PARADIŽNIK SUŠEN, konzerva, v olju ali lahko v steklu
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
116 TESTENINE, metuljčki, školjke, svedrčki, brez jajc, kot Barila, 5kg različne oblike imajo različno ceno ali vam lahko ponudimo svedre, sicer razdelite na več postavk
ODGOVOR:
DA.
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE
117 TESTENINE, metuljčki, školjke, svedrčki, brez jajc, kot Barila, 500 g različne oblike imajo različno ceno ali vam lahko ponudimo svedre, sicer razdelite na več postavk
ODGOVOR:
DA. Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerokoli obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujena oblika je dovolj za dopustnost ponudbe.

VPRAŠANJE
122 TORTILJE, koruzne, okrogle, 100 - 150g ali lahko 320g, sicer prosimo za pomoč kdo ima željeno gramaturo
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE
141 RIŽEV DESERT, lonček, naravni, 100 - 150 g ali laho 200g
ODGOVOR:
NE 200g je preveč., LAHKO PA JE Z OKUSI, POMEMBNO JE, DA NI PREVELIK

VPRAŠANJE
156 GRISINI, brez glutena, porcijski, 15 - 30 g ali lahko ponudimo 50g, sicer prosimo za pomoč kdo ima željeno gramaturo
ODGOVOR:
DA.
Ponudniki morajo podati ceno na kos. Naročnik si želi najmanjši volumen/maso razpona, ki je naveden v opisu artikla. Naročnik je razpon določil zato, da lahko sodeluje kar največ ponudnikov.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, ali je možna kakšna sprememba cen glede nato, da zahtevate fiksnost cen 36 mesecev? Hvala za odgovor.
ODGOVOR: Da. Glej prejšnje odgovore.


VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji navajate:
"4. člen, Fiksnost cen je razvidna iz naslednje tabele:
TRAJANJE FIKSNOSTI CEN
# Naziv sklopa Trajanje
Sklop 1: Meso Obdobje 36 mesecev
Sklop 2: Mesni izdelki Obdobje 36 mesecev
Sklop 3: Konjsko meso in izdelki Obdobje 36 mesecev
Sklop 4: Bio/eko goveje in telečje meso Obdobje 36 mesecev
Sklop 5: Bio/eko svinjsko meso in izdelki Obdobje 36 mesecev
Sklop 6: Bio perutninsko meso Obdobje 36 mesecev
Sklop 7: Perutninsko meso in perutninski izdelki Obdobje 36 mesecev"

Opozarjamo, da ni najbolj primerno, da zahtevate fiksnost cen 36 mesecev, ker večina stroškov ne pada temveč raste. Cena mesa, sploh svinjine je v porastu že nekaj časa. Glede na dogajanje na svetovnem trgu mesa, prilagamo link https://www.euromeatnews.com, kjer lahko spremljate dogajanje na trgu z mesom.
Če se da prosimo, da popravite fiksnost cen na 12 mesecev. Za spremembo cen lahko uporabite odpiranje konkurence ali pa regulacijo cen in se upošteva kumulativni indeks cen za hrano, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS.

Hvala za odgovor.
ODGOVOR: Glej prejšnje odgovore.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zanima nas:
Sklop 1: Meso

VPRAŠANJE:
19 KLOBASA, poltrajna, KRANJSKA, za kuhanje, prekajena KLOBASA, poltrajna,kranjska za kuhanje KLOBASA, poltrajna,kranjska za kuhanje KLOBASA, poltrajna,kranjska za kuhanje - Ali mora biti s certifikatom?
ODGOVOR:
Ne.

VPRAŠANJE:
28 MLETO MESO, junjčje, sveže zmleto največ 24 ur pred dostavo, nizek odstotek maščobe, nezačinjeno - Iz katerega dela je, stegno ali pleče?
ODGOVOR:
STEGNO

VPRAŠANJE:
30 OCVIRKI, svinjski, mesnati, I.kakovosti OCVIRKI, svinjski, mesnati, I.kakovosti OCVIRKI, svinjski, mesnati, I.kakovosti OCVIRKI, svinjski, mesnati, I.kakovosti - Ali so suhi ali zaliti v masti?
ODGOVOR:
ZALITI V MASTI


VPRAŠANJE:
106 OLIVE ČRNE, brez pešk, 500g, kalamata kg, ali smo razumeli pravilno 500g ali večje pakiranje?
ODGOVOR:
DA

VPRAŠANJE:
Pozrdvaljeni,
zanima nas ali smo pravilno razumeli navodila:

VPRAŠANJE:
96 KOŠČKI PARADIŽNIKA, konzerva, valfruta, 400g ali to pomeni , da lahko ponudimo 400g ali večja pakiranja
ODGOVOR:
LAHKO TUDI VEČJE, VENDAR NE VEČ KOT 1000 G.
Naročnik ne bo popravil enoto mere na kg. Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.


VPRAŠANJE:
97 PELATI, 2500g, paradižnik, 100%, brez soli, konzervansov in ostalih dodatkov ali to pomeni 2,5 kg ali večja pakiranja
ODGOVOR:
LAHKO PONUDITE OD 2000 G DO 4000 G, VEČJE NE
Ponudniki naj ceno svojega artikla preračunajo na 1 kg.

Datum objave: 25.11.2019   13:53
OBVESTILO PONUDNIKOM:
1. Povsod kjer v predračunu v opisu artikla piše različni okus/vrste/oblike/ipd. naj ponudniki upoštevajo, da to pomeni, da naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI več različnih okusov/vrst/oblik. Torej naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo katerikoli okus/vrsto/obliko. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujen okus/vrsta/oblika/ipd. je dovolj za dopustnost ponudbe.

2. Naročnik posebej obvešča ponudnike, da so količine v predračunu za obdobje enega (1) leta. Naročnik je dne 12.11.2019 ob 14:51 objavil napačen odgovor na vprašanje glede količin in obdobja. Za napako se opravičujemo.

3. Ker traja pri naročilih, ki so objavljena tudi v Uradnem glasilu EU tudi več dni, predno se sprememba dejansko objavi, naročnik pa je v časovni stiski, lahko ponudniki, ki potrebujejo dodatne informacije, za le-te zaprosijo preko elektronskega sporočila na šolski naslov: prehrana.ams@gmail.com. Rok za ta dodatna vprašanja je do 28.11.2019 do 9.00. Na tako prejeta vprašanja bo naročnik odgovoril preko portala javnih naročil.


Datum objave: 29.11.2019   09:31
VPRAŠANJE:
v zvezi z javnim naročilom št. JN007745/2019-B01- Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil imamo vprašanje glede sklopa 9: zamrznjene in sveže ribe
postavka 8 in 9: ceno katerega artikla naj ponudimo pod ti dve postavki? Namreč za vsako od postavk bi moral biti narejen poseben razdelek, saj gre za dva različna artikla (oziroma 4 artikle), ki imajo različno ceno.
ODGOVOR: Naročnik želi, da ponudniki ponudijo 1 ALI 2 različni vrsti rib. Naročnik ponudnikov ni želel omejevati. 1 ponujena vrsta ribe je dovolj za dopustnost ponudbe.VPRAŠANJE:
postavka 9: lahko ponudimo gramaturo artikla 120g-160g BRANCIN FILE -gramatura tega artikla namreč niha in je težko ujeti navedeno gramaturo 130-170g.

ODGOVOR: LAHKO PONUDITE BRANCINA (120-160). TU JE MIŠLJENO MANJŠI IN VEČJI FILEJI, PRIBLIŽNO V TEM RAZPONU, SAJ IMAMO RAZLIČNO STARE OTROKE. Naročnik ne bo problematiziral glede točne gramature posameznega fileja.

VPRAŠANJE:
postavka 24: lahko ponudimo artikel SKUŠA zamrznjen ali pa Šarenka file sveži? Sveža skuša je namreč težje dobavljiva.
Hvala za odgovore
ODGOVOR: ŽELIMO SVEŽO SKUŠO, RAZUMEMO, DA NE BO VEDNO DOBAVLJIVA.

Datum objave: 25.02.2020   08:16
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo, da pri spodnjih artiklih enoto mere spremenite iz kos na KG.
Le tako boste dobili primerljive ponudbe.
18 MARMELADA, porcijska, 20 - 40 g, vsrsta okusa ni pomembna kom
47 PAŠTETA, kokošja, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30 g, brez glutena kom
48 PAŠTETA, tunina, porcijska, brez konzervansov, aditivov, 20-30g kom
49 PAŠTETA, jetrna, porcijska, brez konzervansov, aditivov, lahko 20-50g kom
50 PAŠTETA,porcijska,brez konzervansov,aditivov,kot Argeta Junior, 25-30g brez glutena kom
55 ČOKOLADA, porcijska, riževa, 20-40g (ne večja, kot npr. Kinder Country) kom
57 ČOKOLADA, porcijska, mlečna, 20 - 50g (ne večja), kot Kinder kom
58 ČOKOLADA, porcijska, z lešniki 20- 50g (ne večja) kom
62 SADNO-ŽITNA REZINA, oblita s temno čokolado, min. delež sadja 90%, 30g-45 kom
63 SADNO-ŽITNA REZINA, brez dodanega sladkorja, 30 - 45 g, (ne večja) kom
127 BREZGLUTENSKI PIŠKOTI, porcijski, 20-25g kos
128 RIŽEV DESERT, lonček, okus ni pomemben, le da ni natur, 100 - 150 g kos
137 KOKOSOV DESERT, brez mleka, porcijski, 100 - 150 g kos
138 BIO RIŽEV PUDING, naravni ali z okusom, brez mleka in glutena, 100 - 150 g kos
139 BIO KOKOSOV PUDING, naravni, brez mleka in glutena, 100 - 150 g kos
148 KOKOSOV NAPITEK, 150-250 ml naravni, lahko tudi mleko kos
88 NAPOLITANKE, porcijsko pakirane, brez trans maščob, vsaj 30g kom
ODGOVOR:
Gre za porcijske artikle, naročnik želi manjše pakiranje v območju, ki ga je določil v opisu posameznega artikla. Območje je določeno zgolj zato, da lahko čim več ponudnikov sodeluje v tem javnem naročilu.

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.
ODGOVOR:
Ne.


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali se BIO certifikat (kjer ni zahteva po BIO izdelku) šteje za točke po merilu "Varnost in kakovost"?
Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Da, naročnik bo ekološki certifikat upošteval pri merilu Varnost in kakovost živil.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo naročnika naj sporoči, če bo pri točkovanju po merilu varnost in kakovost upošteval
tudi certifikate za standard SQF - to je »Safe Quality Food« certifikat, ki zagotavlja
potrošniku, da je bilo živilo proizvedeno, predelano in rokovano v skladu z najvišjimi
varnostnimi standardi, ki veljajo za živila. Na certifikatu je navedeno : "Level 3:

Comprehensive Food Safety and Quality Management System", torej gre nedvomno za
zahtevno varnost živil.

Certifikat za SQF standard je enakovreden certifikatoma BRC in IFS oz. je na določenih
točkah presoje še celo zahtevnejši od slednjih dveh, zato prosimo naročnika za upoštevanje
tudi standarda SQF.
ODGOVOR:
Da.VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas ali bo naročnik ob sumu na neustreznost ponujenih izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od morebitno oškodovanih ponudnikov), ponudnika pozval k vzorčenju in predložitvi deklaracije oz. na kakšen način bo preveril ustreznost izdelka.
Hvala,
Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Da, naročnik bo ob sumu neustreznosti posameznega izdelka ponudnika pozval k vzorčenju ali predložitvi fotokopije deklaracije oziroma fotografiji izdelka. Način preverjanja bo izbral naročnik.

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

podatki v ponudbenih obrazcih in v navodilih razpisne dokumentacije si nasprotujejo in sicer v obrazcih ponudbe je na strani ¸13 navedeno da boste naroačli:

" NAROČANJE V ČASU TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA (za sklope, pri katerih se cene ne spreminjajo na 6 mesecev)
Oddajanje posameznih naročil bo naročnik izvajal padajoče glede na razvrstitev ponudb v okviru meril za izbor v postopku javnega naročanja in glede na sposobnost ponudnika, da zagotovi zahtevane količine.
Naročnik bo naročal po sledečem načinu:
1. ) Okvirno 50% vrednosti posameznega sklopa (v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma) bo naročal pri ponudniku, ki je bil glede na merila najugodnejši v tem sklopu.
2.) Okvirno 30% vrednosti posameznega sklopa (v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma) bo naročal pri ponudniku, ki je bil glede na merila drugi najugodnejši v tem sklopu.
3.) Okvirno 20% vrednosti posameznega sklopa (v celotnem obdobju trajanja okvirnega sporazuma) bo naročal pri ponudniku, ki je bil glede na merila tretji najugodnejši v tem sklopu.
V primeru, da bo bil pri posameznem sklopu okvirni sporazum podpisan zgolj z dvema ponudnika, bo naročnik naročal v razmerju 5:3 v korist najugodnejšega ponudnika.
"
Medtem ko v razpisnih navodilih na strani 24-25 piše sledeče:

"Naročnik bo ponudbe ocenil po posameznih sklopih.
Praviloma bo naročnik izbral tri popolne in najugodnejše ponudbe ter s ponudniki sklenil okvirni sporazum/pogodbo za vsak posamezen sklop, izjemoma pa bo sklenil okvirni sporazum/pogodbo z enim oziroma dvema za posamezen sklop za katerega naročnik ne bo prejel več ponudb.
Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo ter sklenil s ponudnikom pogodbo, seveda ob predpogoju, da bo ponudnik izpolnjeval vse zahtevane pogoje. Skupno število točk ponudnika po posameznem sklopom bo naročnik izračunal s seštevkom točk posameznih meril.
"
Kako boste torej naročali - kaskadno pri vseh ponudnikih ali samo pri ekonomsko najugodnejšem?
Hvala za pojasnilo.
Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Naročnik bo naročal pri večih ponudnikih v razmerju 50:30:20 v primeru izbora treh ponudnikov, v razmerju 5:3 v primeru izbora dveh ponudnikov in 100% pri enem ponudniku v primeru izbora enega ponudnika. Število izbranih ponudnikov je odvisno od števila dopustnih ponudb (tako bo npr. naročnik izločil vse ponudbe, ki bi presegale ocenjeno vrednost).

VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo Vas, da v predračun vključite artikel zelje mlado, tako kot ste to naredili z artiklom krompir mladi. V kolikor artikla ne boste vključili, bomo smatrali, da artikla ne boste naročali oziroma bodo v primeru naročila veljale tržne cene.
hvala za razumevanje in lep pozdrav,
ODGOVOR:
Mlado zelje je izločeno iz postopka javnega naročanja.


Datum objave: 25.02.2020   08:20
ODGOVOR NA VPRAŠANJA Z DNE 25.02.2020 JE ZA TO JAVNO NAROČILO SEVEDA NERELEVANTEN.
Se opravičujemo za napako.