Dosje javnega naročila 007646/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem VPN IP MPLS povezav in najem interneta
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 126.786,16 EUR

JN007646/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007646/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2020
JN007646/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.04.2020
JN007646/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN007646/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN007646/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN007646/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN007646/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2020
JN007646/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN007646/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007646/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 211-516807
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+385 14712211

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/328154/MORS_339_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13868
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem VPN IP MPLS povezav in najem interneta
Referenčna številka dokumenta: 430-371/2019, MORS 339/2019-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem VPN IP MPLS povezav in najem interneta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem VPN IP MPLS povezav
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Različne lokacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem VPN IP MPLS povezav
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem interneta
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Različne lokacije v RS
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem interneta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2019   13:26
VPRAŠANJE
V Predračunu (Sklop 2) za pozicije internetnih priključkov od 26 do 36 niste navedli konkretnih naslovov oz. hišnih številk. Preveritev kapacitet v omrežju je v tem primeru nemogoča. Prosimo za konkretnejše podatke

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji na strani 15 piše: Točne podatke o lokaciji bo naročnik pošiljal zainteresiranim ponudnikom..

Zainteresirani ponudnik naj prošnjo za točne podatke pošlje na naslov glavna.pisarna@mors.si.
V dopisu naj se sklicuje na številko javnega naročila MORS 339/2019-ODP, 430-371/2019.


Datum objave: 13.11.2019   07:49
VPRAŠANJE
Prosimo za točno mikrolokacijo povezave do Permanent Representation of the republic of Slovenia to NATO. Za lokacijo navajate; Room: L3 5204 (Long Wing 3, Level 5), ker pa obstaja več vhodov/zgradb ni točno jasno za ketero gre - No 3? ali katera?

ODGOVOR
Zgradba je samo ena z velikim centralnim hodnikom, 8 krili in tremi vhodi. Mikrolokacija priključka je 3. krilo, 5.nadstropje.

Permanent Representation of the republic of Slovenia to NATO
Room: L3 5204 (Long Wing 3, Level 5)
New NATO HQ,
Blvd. Leopold III
1110 Brussels
BelgijaDatum objave: 13.11.2019   07:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko kot ponudnik prijavimo samo na posamezne lokacije v razpisu in samo za te lokacije izpolnemo postavke v predračunu?

ODGOVOR
Da.
V razpisni dokumentaciji na strani 2 v 2. točki piše: Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezno pozicijo javnega naročila.

Datum objave: 13.11.2019   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ponudnik s svojo infrastrukturo še ni prisoten v prostorih naročnika.
V kolikor ponudnik pride do parcele naročnika ali se lahko uporabi obstoječa naročnikova "cevna infrastruktura" za dostop do sistemske sobe, kjer je potrebo zaključiti VPN povezave?

ODGOVOR
Za vse lokacije razen za Bruselj se lahko uporabi obstoječa naročnikova infrastruktura za dostop do prostora, kjer se zaključuje VPN povezave.Datum objave: 15.11.2019   14:49
VPRAŠANJE
1. Sklop 1 zagotavljanje VPN MPLS POVEZAV; Ali v okviru Sklopa 1 (VPN MPLS povezave) ustreza vzpostavitev npr. WS VDSL povezave, ki se zaključi kot PPPoE seja?

2. V obrazcu Predračun Enostavni v stolpcu "Povezava lokacij Od", nekatere ne vključujejo hišnih številk. Prosimo za posredovanje parcelnih številk, ki bodo omogočile okvirno preveritev razpoložljive infrastrukture.


ODGOVOR

1. VPRAŠANJE

1. Sklop 1 zagotavljanje VPN MPLS POVEZAV; Ali v okviru Sklopa 1 (VPN MPLS povezave) ustreza vzpostavitev npr. WS VDSL povezave, ki se zaključi kot PPPoE seja?


ODGOVOR:
Ne ustreza.


2. VPRAŠANJE

V obrazcu Predračun Enostavni v stolpcu "Povezava lokacij Od", nekatere ne vključujejo hišnih številk. Prosimo za posredovanje parcelnih številk, ki bodo omogočile okvirno preveritev razpoložljive infrastrukture.


ODGOVOR:
Na Portalu javnih naročil je bil 7.11.2019 ob 13:26 objavljen naslednji odgovor:

V razpisni dokumentaciji na strani 15 piše: Točne podatke o lokaciji bo naročnik pošiljal zainteresiranim ponudnikom.

Zainteresirani ponudnik naj prošnjo za točne podatke pošlje na naslov glavna.pisarna@mors.si.
V dopisu naj se sklicuje na številko javnega naročila MORS 339/2019-ODP, 430-371/2019.
Datum objave: 19.11.2019   15:20
VPRAŠANJE
1. Prosimo za pojasnilo ali je lahko del tehnične specifikacije tudi v tujem (angleškem) jeziku, ob predpostavki, da bo v slovenskem jeziku predložen večinski del dokumentacije, pri čemer bo iz dela dokumentacije v slovenskem jeziku naročnik lahko jasno razbral, da ponujeno blago in storitve ustrezajo naročnikovim zahtevam. Ali se uradni prevod zahteva tudi za tovrstno dokumentacijo?
2. 9. člen Pogodbe: Prosimo za potrditev, da pogodbena kazen iz 9. člena pogodbe ni mišljena za primere(dneve), ko ni zagotovljena zahtevana razpoložljivost? Naročnik namreč kot sankcijo za neizpolnjevanje SLA oz. za minorno odstopanje od zahtevanega SLA predvideva dobropis v višini 100% mesečne naročnine (že za primer, ko je razpoložljiva le za 0,7% manjša od zahtevane) in bi bila vsakršna dodatna sankcija pretirana.


ODGOVOR
1. VPRAŠANJE

1. Prosimo za pojasnilo ali je lahko del tehnične specifikacije tudi v tujem (angleškem) jeziku, ob predpostavki, da bo v slovenskem jeziku predložen večinski del dokumentacije, pri čemer bo iz dela dokumentacije v slovenskem jeziku naročnik lahko jasno razbral, da ponujeno blago in storitve ustrezajo naročnikovim zahtevam. Ali se uradni prevod zahteva tudi za tovrstno dokumentacijo?

ODGOVOR:
V II. poglavju razpisne dokumentacije je na strani 4 pod točko 2 navedeno: Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR).
Naročnik se strinja, da je del tehnične dokumentacije v angleškem jeziku, pri čemer si pridržuje pravico, da lahko ponudnika kadarkoli pozove k predložitvi prevoda na stroške ponudnika


2. VPRAŠANJE

9. člen Pogodbe: Prosimo za potrditev, da pogodbena kazen iz 9. člena pogodbe ni mišljena za primere(dneve), ko ni zagotovljena zahtevana razpoložljivost? Naročnik namreč kot sankcijo za neizpolnjevanje SLA oz. za minorno odstopanje od zahtevanega SLA predvideva dobropis v višini 100% mesečne naročnine (že za primer, ko je razpoložljiva le za 0,7% manjša od zahtevane) in bi bila vsakršna dodatna sankcija pretirana.

ODGOVOR:
Pogodbena kazen iz 9. člena pogodbe ni mišljena za primere (dneve), ko ni zagotovljena zahtevana razpoložljivost. Pogodbena kazen se bo zaračunala, v kolikor izvajalec ne izvede posamezne priključitve v roku, opredeljenem v 5. členu pogodbe oz. če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede. Naročnik sankcijo za neizpolnjevanje zahtevane mesečne razpoložljivosti SLA opredeljuje v 5. členu pogodbe.

Datum objave: 20.11.2019   10:28
VPRAŠANJE
Ali lahko izvajalec pričakuje soglasje naročnika za prekop funkcionalnega zemljišča naročnika v primeru, da z optično infrastrukturo še ni prisoten na lokaciji naročnika?

ODGOVOR
Da vendar pod posebnimi pogoji.
V primeru interesa ponudnika, da se izvede gradbeni poseg v TK infrastrukturo na posameznem objektu SV, morajo biti dejanski izvajalci del varnostno preverjeni skladno z razpisno dokumentacijo. Vsak dostop do lokacij se mora predhodno najaviti vsaj 3 dni pred prihodom, razen v primeru nujnih intervencij.

Za vsak poseg na katerikoli lokaciji je potrebno pridobiti soglasje od MORS (SV daje mnenje k soglasju), v katerem mora biti izdelan načelna shema TK trase. Potek TK trase se predhodno uskladi z odgovornim za telekomunikacijsko infrastrukturo v SV.

V primeru pridobljenega soglasja se izvedejo predvidena dela na strošek ponudnika. Po izvedenih delih se izdela PID v 3 izvodih.