Dosje javnega naročila 007375/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Zaščitna obleka in obutev za potrebe SNMP
ZJN-3: Odprti postopek

JN007375/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2019
JN007375/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007375/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 204-496067
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Erika Savič
erika.savic@zd-lj.si
+386 13003946
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si
http://www.zd-lj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-lj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13333
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zaščitna obleka in obutev za potrebe SNMP
Referenčna številka dokumenta: JN-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zaščitna obleka in obutev za potrebe SNMP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitna obleka in obutev za potrebe SNMP
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD ljubljana, enota SNMP, Bohoričeva ulica 4
II.2.4 Opis javnega naročila
Zaščitna obleka in obutev za potrebe SNMP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava zaščitne obutve
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Ljubljana, enota SNMP, Bohoričeva ulica 4
II.2.4 Opis javnega naročila
Zaščitna obleka in obutev za potrebe SNMP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so opredeljeni v razdpisni dokumentaciji JN-12/2019
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2019   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2019   08:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2019   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za informacijo kdaj je možen ogled vseh vzorcev?

Hvala!

ODGOVOR
Spoštovani ponudnik, hvala za vprašanje.
Ogled vzorcev je možen od 28.10. in 08.11.2019, vsak delovni dan, med 08.00 in 09:00 uro in med 10:00 in 14:00 uro. Prosimo, da eno uro pred prihodom svoj prihod najavite na tel. št.: 01 522 38 57.
Ogled vzorcev bo potekal na enoti SNMP, Bohoričeva ulica 4, Ljubljana.
Prijazen pozdrav


Datum objave: 24.10.2019   10:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudnik izpolnjuje tehnične predpogoje za proizvodnjo nepremočljive in zračne obutve v skladu z razpisani specifikacijami. To izpolnjuje samo proizvajalec obutve, ki jo želite. Smo zastopnik tega podjetja v Sloveniji. Lahko predložimo dokazila od proizvajalca?

Prav tako zahtevate izpolnjevanje ISO standarda za kakovost in okolje. Ne poznamo podjetja v Sloveniji s področja osebne varovalne opreme, ki bi imelo oba certifikata. Ali lahko predložimo certifikate proizvajalca? V kolikor to ni dovoljeno, menimo, da gre za omejevanje konkurence, saj je posedovanje certifikatov pogoj in ne merilo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani ponudnik, hvala za vprašanje.

ad1: Da
ad2: Da

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in na strani 13 RD, 4. odstavek, besedo Ponudnik spreminja v Proizvajalec.

Prosimo, da navedeno upoštevate pri pripravi ponudb

Datum objave: 24.10.2019   10:10
Vsaka sprememba oziromna popravek bo v razpisni dokumentaciji označen z rdečo barvo. Nepravilna postavka bo prečrtana , poleg bo napisana pravilna postavka. Pravilna popravljena razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani naročnika najkasneje do 08.11.2019, do 15-ih.


Datum objave: 06.11.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prebrali smo razpisno dokumentacijo. Pri prilogi 8 smo naleteli na nejasnost; nahprej omenjate zaščitno obleko in obutev za potrebe SNMP, v nadaljevanju omenjate dobavo osebnih vozil.
Prosimo, da pojasnite, na kaj se glasi Menična izjava, kaj dejansko kupujete?
Hvala za pojasnilo

ODGOVOR
Spoštovani ponudnik, hvala za vprašanje.
Razpisna dokumentacija se glasi zaščitna obleka in obutev za potrebe SNMP. Tudi menična izjava je namenjena zavarovanju posla za nakup zaščitne obleke in obutve za potrebe SNMP. Naročnik popravlja Menično izjavo in sicer v točki, kjer besedilo dobavi osebni vozili, spremeni v opravi.
Ponudnike naprošamo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb.