Dosje javnega naročila 007270/2019
Naročnik: OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
Gradnje: Prenova tržnice v Hrastniku
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.339,13 EUR

JN007270/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.10.2019
JN007270/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2019
JN007270/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN007270/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.11.2019
JN007270/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007270/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430
SI
Hrastnik
Slovenija
Ivana Assayed
ivana.assayed@hrastnik.si
+386 035654350
+386 035654369

Internetni naslovi
http://www.hrastnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://hrastnik.si/nc/za_obcane/javni_razpisi_in_narocila/?tx_hrastnikrazpisi_pi1%5Brazpis%5D=233
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/328357/espd/Narocnik__Prenova_tržnice.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13579
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova tržnice v Hrastniku
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova tržnice v Hrastniku
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova tržnice v Hrastniku
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
Naziv podukrepa: 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   12:00

Dodatne informacije:
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine
http://hrastnik.si/nc/za_obcane/javni_razpisi_in_narocila/?tx_hrastnikrazpisi_pi1%5Brazpis%5D=233
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2019   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Nikjer v razpisni dokumentaciji ni zaslediti, da je obvezen ogled objekta?! Priložen je samo obrazec III.6 Potrdilo o opravljenem ogledu.
Ali je ogled obvezen in ali je potrebno obrazec III.6 priložiti v ponudbi?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Ogled objekta ni obvezen. Obrazca III.6 ni potrebno priložiti v ponudbo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.10.2019   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da objavite termine za ogled. Zanima nas tudi če je obvezen saj ste objavili samo obrazec III.6.
LP

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Ogled ni obvezen. Obrazca III.6. ni potrebno priložiti k ponudbi.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.10.2019   11:28
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, v točki 9.3. Cena in rok za plačilo, v petem odstavku navajate, da mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi SEZNAM IN CENIK VSEH MATERIALOV, ki bodo vgrajeni pri izvedbi razpisnih del... Navajate tudi, da je za posamezne enotne cene iz ponudbenega predračuna potrebno priložiti ANALIZO CENE iz katere morajo biti razvidni kalkulativni elementi, ki sestavljajo ceno za enoto in sicer ločeno za material in delo.

Kakšen smisel ima prilaganje kalkulativnih elementov oz. analiza cene za posamezne enote, glede na to, da je osnova za izbiro izvajalca ponudbeni predračun?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani.

Cenika ni potrebno prilagajati. Analizo cene bo ponudnik priložil na podlagi zahteve naročnika, če bo ta to zahteval.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.10.2019   11:08
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili "načrtov" za elektroinštelaterska dela. Iz katerih dokumentov razpisne dokumentacije so razvidni elekrto - načrti oz. enopolne sheme za elektro-inštalacijska dela ali vsaj vizualni izgled posameznih električnih razdelilnikov?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani.

Na spletni strani Občine Hrastnik so objavljeni tudi načrti (arhitekture, elektro in strojnih instalacij).

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.10.2019   16:54
Spoštovani,

Naročnik je v objavo na portal poslal popravek EU14, v katerem ponovno objavlja povezavo do ESPD, saj v predhodni objavi le-ta ni delovala. Naročnik prav tako podaljšuje rok za oddajo ponudb na 7.11.2019 do 12.00 ure ter odpiranje ponudb na 7.11.2019 do 12.01 .

Lep pozdrav.