Dosje javnega naročila 007309/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - 1. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 93.443,44 EUR

JN007309/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2019
JN007309/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007309/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN007309/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.01.2020
JN007309/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007309/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019101808312065/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13613
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - 1. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-40/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Na trenutni lokaciji se danes nahaja pomožno nogometno igrišče, namenjeno vadbi.Igrišče, dimenzije 105 m x 68 m, je orientirano V-Z. Ker je na območju parcel št. 1315/1 in št.
1316 še dovolj prostih urejenih površin, je investitor v želji po boljši izkoriščenosti le-teh, predvidel umestitev dveh manjših igralnih površin, orientiranih S-J.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Na trenutni lokaciji se danes nahaja pomožno nogometno igrišče, namenjeno vadbi.Igrišče, dimenzije 105 m x 68 m, je orientirano V-Z. Ker je na območju parcel št. 1315/1 in št.
1316 še dovolj prostih urejenih površin, je investitor v želji po boljši izkoriščenosti le-teh, predvidel umestitev dveh manjših igralnih površin, orientiranih S-J.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2019   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2019   13:29
VPRAŠANJE
Naročnik prosimo, da zaradi počitnic in posledično velike odsotnosti zaposlenih podaljša rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 8.11.2019 do 9.00 ureDatum objave: 28.10.2019   13:29
VPRAŠANJE
Zaradi bližajočih se praznikov vas naprošamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za en teden! Hvala.

ODGOVORNaročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 8.11.2019 do 9.00 ure

Datum objave: 28.10.2019   14:09
VPRAŠANJE
Ali lahko izpolnjujemo pogoje glede zahtevanih referenc za podjetje in kader z nominiranim podizvajalcem?

ODGOVOR

Lahko


Datum objave: 29.10.2019   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
žal popisov ne moremo odpret. Ali jih lahko prosim objavite v kakšni drugi obliki?

ODGOVOR

Na spodnji povezavi je dodana zip datoteka v drugi obliki.

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019101808312065/


Datum objave: 29.10.2019   10:44
VPRAŠANJE
Prosimo, da popise podate v obliki, ki jo bo možno odpreti v programu Microsoft Office Excel.

ODGOVOR

Na spodnji povezavi je dodana nova zip datoteka.

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019101808312065/