Dosje javnega naročila 007414/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Infuzijske črpalke, perfuzorji in organizatorji s potrošnim materialom
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 571.494,61 EUR

JN007414/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN007414/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2019
JN007414/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN007414/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN007414/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
JN007414/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
JN007414/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007414/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 205-498765
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-063rn-19-infuzijske-crpalke-perfuzorji-in-organizatorji-s-potrosnim-materialom

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13628
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Infuzijske črpalke, perfuzorji in organizatorji s potrošnim materialom
Referenčna številka dokumenta: JN 063/RN-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33194100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Infuzijske črpalke, perfuzorji in organizatorji s potrošnim materialom, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 566.748,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33194110
33194120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Infuzijske črpalke, perfuzorji in organizatorji s potrošnim materialom, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2019   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za povezavo do razpisne dokumentacije. Navedena ne deluje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Kot navedeno je povezava naslednja: www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-063rn-19-infuzijske-crpalke-perfuzorji-in-organizatorji-s-potrosnim-materialom
Datum objave: 23.10.2019   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali moramo ponuditi vse artikle v predračunu?

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 08.11.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika
1.) Strokovna zahteva, ki se glasi: »Kapljični senzor, ki deluje v celotnem obsegu pretokov«
Enokanalna infuzijska črpalka, ki jo želimo ponuditi ob uporabi senzorja za štetje kapljic nudi uporabo hitrosti pretoka do 1100 ml/h, max. hitrost pretoka brez uporabe senzorja za štetje kapljic pa je celo 1500 ml/h, kar je več kot nudijo ostali proizvajalci, ki se uporabljajo v vaši bolnišnici ( to je le do 1200ml/h).
Enokanalna infuzijska črpalka našega proizvajalca nudi možnost izbire uporabe senzorja za štetje kapljic ali možnost ne izbire senzorja za štetje kapljic, kar predstavlja prednost pri uporabnikih, ki si uporabe senzorja za štetje kapljic ne želijo. Tako veliki pretoki se v praksi uporabljajo redko. Tako bodo uporabniki, ki ne uporabljajo senzorja za štetje kapljic dobili črpalke z nižjim pretokom, čeprav potrebujejo višjega. V primerih, ko se resnično potrebuje visoke pretoke, bi bila smiselna zahteva po pretoku 1500ml/h in ne samo 1200ml/h, kot je zahteva v razpisu.
Glede na vse zgoraj navedeno, vas vljudno prosimo, da nam omogočite ponuditi enokanalne infuzijske črpalke, ki omogočajo velike pretoke, 1500ml/h in ravnate v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem 5. člena (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) in 7. člena ZJN-3 (načelo enakovredne obravnave ponudnikov), saj sicer ne vidimo smisla postopkov javnih naročil, ker je razpis popolnoma pisan na enega ponudnika.
Za pozitiven odgovor se vam lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi črpalko s predlaganim pretokom.

2.) Pod strokovno zahtevo: »Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje Glukoze v krvi)« zahteva različne načine delovanja. Načini delovanja Ramp and Taper, Circadian, Multi dose, SGC, so načini ki so na voljo samo pri točno določenem proizvajalcu, s tem pa onemogočate prijavo drugih dobaviteljev črpalk.

Med drugimi profili terapije zahtevate tudi SCG (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi).
EDINI proizvajalec infuzijskih črpalk, ki ima vgrajen ta modul je BBraun s črpalko Space. V zahtevi je program možno uporabljati le skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi, ki ni zahtevan v razpisu. Zaradi tega je zahteva po načinu SCG brezpredmetna in se v praksi ne uporablja.

V praksi se priporoča, da se črpalka uporablja za njeno namembnost, saj lahko pride do napake in s tem ogrožanje bolnika, prav tako se TIVA in TCI uporablja le v anesteziji in te funkcije niso potrebne za črpalke na oddelkih.

Vljudno vas prosimo, da omenjene načine odstranite iz specifikacije.

ODGOVOR: Naročnik umika omenjene načine iz specifikacije.

3.) V strokovni zahtevi: »Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom«
Črpalka našega proizvajalca nudi pritrditev dveh enot na inf. stojalo, vendar je treba vsako črpalko priklopiti posebej, saj ima vsaka črpalka svoj napajalni port. Glede na to, da povprašujete tudi po organizatorjih - z uporabo organizatorja je možno polnjenje več enot z enim napajalnim kablom, zato vas vljudno prosimo, da vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom odstranite, ker gre dejansko samo za drugačen napajalni/električni kabel.

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi črpalko s samostojnim električnim napajanjem.

4.) Pod strokovno zahtevo, ki se glasi: »Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, ng/kg/h,ug/kg/min, ug/kg/h,ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h,g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h«

Določene naštete možne enote, se v praksi nikoli ne uporabljajo in so pisane na črpalke točno določenega proizvajalca.

Vam lahko ponudimo črpalko, ki nudi naslednje možne enote: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, g/min, g/h, g/kg/min, g/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/24h, mL/kg/h.?

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi črpalko s predlaganimi enotami.

5.) Pod strokovno zahtevo: " Pretok v razponu od 0,1 - do najmanj 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-do najmanj 1200 ml/h v koraku po 1 ml)«

Infuzijska črpalka našega proizvajalca ima pretok v razponu od 0,1 do 1500 ml/h (po koraku 0,01 od 0,10 do 9,99 ml, v koraku 0,1 od 10,0 do 99,9 ml/h, v koraku po 1,0 ml od 100 do 1500 ml/h).

Korak po 0,01 ml se v praksi ne uporablja. Za take majhne pretoke se uporabljajo perfuzorji in še to zelo redko.

Ali vam lahko ponudimo infuzijsko črpalko našega proizvajalca?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 14.11.2019   15:26
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 6.12.2019 do 10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6.12.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2019 do 10:00 ure.


Datum objave: 18.11.2019   14:59
Naročnik preklicuje svoje odgovore z dne: 08.11.2019 14:34.

Novi ustrezni odgovori se glasijo:
Spoštovani,

Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika
1.) Strokovna zahteva, ki se glasi: »Kapljični senzor, ki deluje v celotnem obsegu pretokov«
Enokanalna infuzijska črpalka, ki jo želimo ponuditi ob uporabi senzorja za štetje kapljic nudi uporabo hitrosti pretoka do 1100 ml/h, max. hitrost pretoka brez uporabe senzorja za štetje kapljic pa je celo 1500 ml/h, kar je več kot nudijo ostali proizvajalci, ki se uporabljajo v vaši bolnišnici ( to je le do 1200ml/h).
Enokanalna infuzijska črpalka našega proizvajalca nudi možnost izbire uporabe senzorja za štetje kapljic ali možnost ne izbire senzorja za štetje kapljic, kar predstavlja prednost pri uporabnikih, ki si uporabe senzorja za štetje kapljic ne želijo. Tako veliki pretoki se v praksi uporabljajo redko. Tako bodo uporabniki, ki ne uporabljajo senzorja za štetje kapljic dobili črpalke z nižjim pretokom, čeprav potrebujejo višjega. V primerih, ko se resnično potrebuje visoke pretoke, bi bila smiselna zahteva po pretoku 1500ml/h in ne samo 1200ml/h, kot je zahteva v razpisu.
Glede na vse zgoraj navedeno, vas vljudno prosimo, da nam omogočite ponuditi enokanalne infuzijske črpalke, ki omogočajo velike pretoke, 1500ml/h in ravnate v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem 5. člena (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) in 7. člena ZJN-3 (načelo enakovredne obravnave ponudnikov), saj sicer ne vidimo smisla postopkov javnih naročil, ker je razpis popolnoma pisan na enega ponudnika.
Za pozitiven odgovor se vam lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR: Naročnik zahteva najmanj 1200ml/h, torej lahko ponudite tudi večje pretoke, vendar pa mora kapljični senzor delovati v celotnem območju pretoka.

2.) Pod strokovno zahtevo: »Možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje Glukoze v krvi)« zahteva različne načine delovanja. Načini delovanja Ramp and Taper, Circadian, Multi dose, SGC, so načini ki so na voljo samo pri točno določenem proizvajalcu, s tem pa onemogočate prijavo drugih dobaviteljev črpalk.

Med drugimi profili terapije zahtevate tudi SCG (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi).
EDINI proizvajalec infuzijskih črpalk, ki ima vgrajen ta modul je BBraun s črpalko Space. V zahtevi je program možno uporabljati le skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi, ki ni zahtevan v razpisu. Zaradi tega je zahteva po načinu SCG brezpredmetna in se v praksi ne uporablja.

V praksi se priporoča, da se črpalka uporablja za njeno namembnost, saj lahko pride do napake in s tem ogrožanje bolnika, prav tako se TIVA in TCI uporablja le v anesteziji in te funkcije niso potrebne za črpalke na oddelkih.

Vljudno vas prosimo, da omenjene načine odstranite iz specifikacije.

ODGOVOR: Naročnik umika navedene načine delovanja iz specifikacije, razen PCA, TIVA in TCI, ki morajo biti zagotovljeni.

3.) V strokovni zahtevi: »Možnost pritrditve najmanj dveh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom«
Črpalka našega proizvajalca nudi pritrditev dveh enot na inf. stojalo, vendar je treba vsako črpalko priklopiti posebej, saj ima vsaka črpalka svoj napajalni port. Glede na to, da povprašujete tudi po organizatorjih - z uporabo organizatorja je možno polnjenje več enot z enim napajalnim kablom, zato vas vljudno prosimo, da vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom odstranite, ker gre dejansko samo za drugačen napajalni/električni kabel.

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi črpalko s samostojnim električnim napajanjem.

4.) Pod strokovno zahtevo, ki se glasi: »Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, ng/kg/h,ug/kg/min, ug/kg/h,ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h,g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h«

Določene naštete možne enote, se v praksi nikoli ne uporabljajo in so pisane na črpalke točno določenega proizvajalca.

Vam lahko ponudimo črpalko, ki nudi naslednje možne enote: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, g/min, g/h, g/kg/min, g/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/24h, mL/kg/h.?

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene. Navedene enote ne zadostujejo potrebam naročnika.

5.) Pod strokovno zahtevo: " Pretok v razponu od 0,1 - do najmanj 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-do najmanj 1200 ml/h v koraku po 1 ml)«

Infuzijska črpalka našega proizvajalca ima pretok v razponu od 0,1 do 1500 ml/h (po koraku 0,01 od 0,10 do 9,99 ml, v koraku 0,1 od 10,0 do 99,9 ml/h, v koraku po 1,0 ml od 100 do 1500 ml/h).

Korak po 0,01 ml se v praksi ne uporablja. Za take majhne pretoke se uporabljajo perfuzorji in še to zelo redko.

Ali vam lahko ponudimo infuzijsko črpalko našega proizvajalca?

ODGOVOR: Da.


Datum objave: 18.11.2019   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v bolnišnici že nekaj časa uporabljate naše črpalke znanega proizvajalca, s katerim ste zadovoljni in do sedaj niste imeli nobenih težav. S črpalkami ste nemoteno delali vsaj 2 leti in vas niso omejevale pri rokovanju in delovanju.
Glede na to, da trenutni razpisani strokovni opisi ne omogočajo prijave tudi drugim ponudnikom vas vljudno naprošamo, da prilagodite strokovne zahteve v sledečih pogojih in pozitivno odgovorite na naša vprašanja.

V sklopu infuzijske črpalke s strokovnimi zahtevami:
1. Pod zahtevo delovanje črpalke na akumulatorsko baterijo od vsaj 6 ur naprej,dovolite spremembo v zahtevi.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur, saj je to minimum glede na naročnikove potrebe in proces dela.

2. Pod zahtevo različne merske enote vam ponujamo črpalke z naslednjimi merskimi enoti zahtevate različne merske enote. Ali vam lahko ponudimo črpalke z naslednjimi merskimi enotami: ml/h, g/h, g/min, g/kg/h, g/kg/min, mg/h, mg/min, mg/kg/min, mg/kg/h, IU/h, IU/min, IU/kg/h, IU/kg/min, mmol/h

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene. Navedene enote ne zadostujejo potrebam naročnika.

3. Pod zahtevo možnost različnih profilov terapije naše črpalke omogočajo različne načine delovanja. Načini delovanja Ramp and Taper, Circadian, Multi dose, SGC, so načini ki so na voljo samo pri točno določenem proizvajalcu, s tem pa onemogočate prijavo drugih dobaviteljev črpalk. Prosimo vas, da omenjene načine odstranite iz specifikacije.

ODGOVOR: Naročnik umika navedene profile terapije iz specifikacije, razen PCA, TIVA in TCI, ki morajo biti zagotovljeni.

V sklopu perfuzorji za natančno doziranje zdravil z strokovnimi zahtevami:
4. Pod zahtevo hitrost bolusa dovolite hitrost bolusa med 1 1500 ml/h.

ODGOVOR: Da.

5. Pod zahtevo različne merke enote vam ponujamo perfuzorje z naslednjimi merskimi enoti zahtevate različne merske enote. Ali vam lahko ponudimo črpalke z naslednjimi merskimi enotami: ml/h, g/h, g/min, g/kg/h, g/kg/min, mg/h, mg/min, mg/kg/min, mg/kg/h, IU/h, IU/min, IU/kg/h, IU/kg/min, mmol/h

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene. Navedene enote ne zadostujejo potrebam naročnika.

6. Pod zahtevo možnost hitrega zagona, perfuzor omogoča hitri zagon, vendar je ta funkcija zaradi varnosti onemogočena in jo je potrebno ponovno zagnati. Prosimo, da potrdite da dovoljujete tudi ta način delovanja.

ODGOVOR: Ponudnik mora natančneje specificirati postopek za hitri zagon, saj naročnik iz vprašanja ne more razbrati ali je potrebno ponovno zagnati funkcijo ali perfuzor, zato na vprašanje ne more podati odgovor.

7. Pod zahtevo uporabe brizg vam naš perfuzor dovoljuje uporabo brizg od 5 ml-60 ml, kar je že do sedaj zadostovalo vašim uporabnikom in to zahtevo lahko izpolni samo en proizvajalec pefuzorjev. Prosimo, da potrdite, da lahko ponudimo.

ODGOVOR: Da.

8. Pod zahtevo možnost različnih profilov terapije naši perfuzorji omogočajo različne načine delovanja. Načini delovanja Ramp and Taper, Circadian, Multi dose, SGC, so načini ki so na voljo samo pri točno določenem proizvajalcu, s tem pa onemogočate prijavo drugih dobaviteljev perfuzorjev. Prosimo vas, da omenjene načine odstranite iz specifikacije.

ODGOVOR: Naročnik umika navedene profile terapije iz specifikacije, razen PCA, TIVA in TCI, ki morajo biti zagotovljeni.

9. Pod zahtevo vklop v električno napajanje z enim električnim napajalnikom, to zahtevo lahko izpolni samo en proizvajalec. Prosimo, da se ta zahteva briše in s tem omogočite prijavo večin ponudnikom in prejem več konkurenčnih ponudb.

Zahvaljujemo se vam za odgovore in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi črpalko s samostojnim električnim napajanjem.
Datum objave: 18.11.2019   15:26
VPRAŠANJE
1. Tehnične,strokovne in ostale zahteve naročnika za opremo so povzete po enem izmed možnih ponudnikov in ne omogočajo konkurence kar je kršenje zakonitosti pri JN. Če ostane v zahtevah samo ena od teh posebnosti je s tem onemogočeno sodelovanje vsem ostalim ponudnikom. Ponuditi želimo opremo, ki jo že uporabljajo v številnih slovenskih bolnišnicah vključno z UKC Lj in UKC MB. Vsled navedenega vam postavljamo paketno vprašanje, ki lahko odpravi to nezakonitost in omogoči tudi nam, da oddamo ponudbo ( v ničemer pa ne ovira oddajo ponudniku po katerem so povzete zahteve) :

Vprašanje :
Ali naročnik soglaša, da ustreza tudi oprema, ki se od razpisanih zahtev (specifikacije) razlikuje v naslednjem (eno vprašanje za vso opremo in ves potrošni material) :

INFUSOMAT volumska črpalka :

- Natančnost pretoka +-5% v območju pretokov od 1 ml/h do 1.200 ml/h in +-10% v območju od 0,1 do 1 ml/h
ODGOVOR: Ne. Odstopanje +-10% v območju od 0,1 do 1 ml/h, ni sprejemljivo.

- Korak nastavitve pretoka od 0,1 do 99,9 ml/h v koraku 0,1 ml/h, od 100 do 999 ml/h v koraku 1 ml/h , od 1000 do 1200 ml/h v koraku po 10 ml/h
ODGOVOR: Ne. Ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

- Hitrost bolusa nastavljiva od 10 do 1.200 ml/h
ODGOVOR: Da.

- Možnost nastavitve okluzijskega pritiska v 9 stopnjah, brez prikaza v mmHg
ODGOVOR: Ne. Ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

- Ima preko 50 možnih enot za doziranje, nima pa v razpisu zahtevanih enot : MIU,mEq, kcal, m2, EU/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h
ODGOVOR: Da. Ustreza.

- Ima možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka , možnostjo prednastavitve količine bolusa in hitrosti bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
ODGOVOR: Da. Ustreza.

- Delovanje na akumulatorsko baterijo 6 ur pri pretoku 25 ml/h
ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur, saj je to minimum glede na naročnikove potrebe in proces dela.

- Ne omogoča možnosti različnih profilov terapije kot jih navajate temveč le kontinuirano infuzijo in dajanje bolusov
ODGOVOR: Da. Ustreza.

- Ima vsaka črpalka integriran sistem za pritrjevanje in svoj električni kabel (razen kadar je vstavljena v organizator takrat ima samo organizator en kabel)
ODGOVOR: Da. Ustreza.

- Ne omogoča dovajanje enteralne prehrane, ker so zato druge drugačne namenske črpalke
ODGOVOR: Da. Ustreza.


PERFUZOR za natančno doziranje zdravil

- Natančnost pretoka +-2% v območju pretokov od 1 ml/h do 1.200 ml/h in +-10% v območju od 0,1 do 1 ml/h
ODGOVOR: Ne. Ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

- Korak nastavitve pretoka od 0,10 do 9,99 ml/h v koraku 0,01 ml/h ali 0,1 ml/h, od 10,0 do 99,9 ml/h v koraku 0,1 ml/h ali 1 ml/h , od 100 do 999 ml/h v koraku po 1 ml/h ali 10 ml/h, od 1000 do 1200 v koraku po 10 ml/h ali 100 ml/h
ODGOVOR: Ne, razpon je prevelik. Ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

- Hitrost bolusa nastavljiva od 10 do 1.200 ml/h
ODGOVOR: Da. Ustreza.

- Ima preko 50 možnih enot za doziranje, nima pa v razpisu zahtevanih enot : MIU,mEq, kcal, m2, EU/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h
ODGOVOR: Da. Ustreza.

- Ima možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka , možnostjo prednastavitve količine bolusa in hitrosti bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
ODGOVOR: Da. Ustreza.

- Uporaba brizgalk od 5-50 ml (različnih proizvajalcev)
ODGOVOR: Ne. Ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

- Delovanje na akumulatorsko baterijo 6 ur pri pretoku 5 ml/h
ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur, saj je to minimum glede na naročnikove potrebe in proces dela.

- Ne omogoča možnosti različnih profilov terapije kot jih navajate temveč le kontinuirano infuzijo in dajanje bolusov.
ODGOVOR: Ne. Ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

- Ne omogoča TakeOverMode hitro nadaljevanje terapije se v obeh primerih zagotavlja z pripravljnim naslednjim perfuzorjem
ODGOVOR: Ne. Ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

- Ima vsak perfuzor integriran sistem za pritrjevanje in svoj električni kabel (razen kadar je vstavljena v organizator takrat ima samo organizator en kabel)
ODGOVOR: Da. Ustreza.


ORGANIZATOR ČRPALK

- Možnost vstavitve najmanj 5-ih aparatov (1 do 2 črpalki, 1 do 3 perfuzorje)
ODGOVOR: Naročnik spreminja zahtevo in sicer zahteva možnost vstavitve najmanj 4-ih črpalk (perfuzorjev ali infuzomatov možne različne kombinacije).

- Brez možnosti združitve več organizatorjev
ODGOVOR: Da. Ustreza.

- Delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 1 uro (črpalke in perfuzorji imajo svojo baterijo za 6 ur)
ODGOVOR: Ne. Ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika.

- Možnost pritrditve na infuzijsko stojalo,tirnico ali posebno namensko prevozno stojalo
ODGOVOR: Ne. Zagotovljena mora biti možnost pritrditev na stranico bolniške postelje.


POTROŠNI MATERIAL

za PERFUZOR
TOČKA 3 Standardni podaljšek, dolžine 200 cm z notranjim premerom 0,9 mm
ODGOVOR: Naročnik je že v zahtevah predvidel dopustno odstopanje. Zahteve ostajajo nespremenjene.

TOČKA 4 podaljšek za zaščito zdravil pred svetlobo, dolžine 200 cm z notranjim premerom 0,9 mm
ODGOVOR: Naročnik je že v zahtevah predvidel dopustno odstopanje. Zahteve ostajajo nespremenjene.

Za INFUSOMAT
TOČKA 3 infuzijski sistem za zaščito zdravil pred svetlobo, z 15 mikronskim filtrom
ODGOVOR: Da. Ustreza.

TOČKA 4 infuzijski sistemi za dovajanje enteralne prehrane se izločijo ne obstajajo za infuzijske črpalke ( jih imate le pri enteralnih črpalkah, ki pa niso predmet tega JN)
ODGOVOR: Da. Ustreza.
Datum objave: 18.11.2019   15:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v naslednjem tednu se v Nemčiji odvija sejem medicinske opreme.
Ker pričakujemo, da bo proizvajalec, katerega črpalke želimo ponuditi, na sejmu predstavil še nekaj novosti, ki pa so do sejma poslovna skrivnost.
Oz. ker se usklajujemo tudi še glede potrošnih materialov, ki ste jih razpisali oz. vas prosimo za podaljšanje oddaje vprašanj vsaj do konca naslednjega tedna (22.11.2019).
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR: Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 6.12.2019 do 10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6.12.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2019 do 10:00 ure.
Datum objave: 18.11.2019   15:33
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da spreminja zahteve v zvezi s težo infuzijskih črpalk in perfuzorjev in sicer:

Teža največ 2 kg.

Datum objave: 19.11.2019   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.Črpalka:
Pod zahtevo, ki se glasi:''Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, ng/kg/h,ug/kg/min, ug/kg/h,ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h,g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h''
Ali vam lahko ponudimo črpalko, ki nudi naslednje možne enote ?
ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min,
ng/kg/min, mIU/kg/min, IU/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ng/kg/h, mIU/kg/h, IU/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ng/min, mIU/min, IU/min, ug/h, mg/h, g/h, ng/h, mIU/h, IU/h, mol/kg/min, mmol/kg/min, kcal/min, mEq/kg/min, kIU/kg/h, EU/kg/min, mol/kg/h, mmol/kg/h, kcal/h, mEq/kg/h, kIU/h, EU/kg/h, mol/min, mmol/min, mEq/min, EU/min, mol/h, mmol/h, mEq/h, EU/h

ODGOVOR: Da.

2.Perfuzor:

Pod zahtevo, ki se glasi:''Možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, g/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h


Ali vam lahko ponudimo perfuzor, ki nudi naslednje možne enote?
ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ng/kg/min, mIU/kg/min, IU/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h, ng/kg/h, mIU/kg/h, IU/kg/h, ug/min, mg/min, g/min, ng/min, mIU/min, IU/min, ug/h, mg/h, g/h, ng/h, mIU/h, IU/h, mol/kg/min, mmol/kg/min, kcal/min, mEq/kg/min, kIU/kg/h, EU/kg/min, mol/kg/h, mmol/kg/h, kcal/h, mEq/kg/h, kIU/h, EU/kg/h, mol/min, mmol/min, mEq/min, EU/min, mol/h, mmol/h, mEq/h, EU/h

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 19.11.2019   07:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Odgovor št. 1, z dne 8.11.2019
Sprašujemo ali morajo ponudniki ponuditi enokanalno infuzijsko črpalko s pretokom do vsaj 1200ml/h oziroma maksimalno 1500ml/h s kapljičnim senzorjem, ki deluje v celotnem obsegu ponujenega pretoka?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 19.11.2019   08:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pod vprašanjem št. 2, z dne 8.11. 2019 ste odgovorili, da umikate zahtevane omenjene načine iz specifikacije.
Po nam znanih podatkih, je velik del črpalk razpisanih za enote intenzivne terapije in operacijske enote kjer se dnevno uporabljajo načini terapije, kot so TCI, TIVA, PCA. Menimo, da je pri odgovoru prišlo do napake, zato naročnika pozivamo, da ohrani zahtevo, da mora ponudnik ponuditi infuzomate in perfuzorje, ki omogočajo načine terapije TIVA, TCI, PCA.

ODGOVOR: Naročnik ohranja zahtevo, da mora ponudnik ponuditi infuzomate in perfuzorje, ki omogočajo načine terapije TIVA, TCI, PCA.
Datum objave: 19.11.2019   08:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pod vprašanjem št. 5, z dne 8.11.2019 ste odgovorili: DA
Po nam znanih podatkih, je nekaj črpalk razpisanih tudi za oddelek pediatrije. Ravno zaradi specifičnosti potreb in nujno potrebnih minimalnih korakov in pretokov, naročnika sprašujemo: Ali naročnik zahteva, da morajo ponudniki ponuditi infuzijske črpalke s pretokom do vsaj 1200ml/h oziroma maksimalno 1500ml, kjer je korak 0,01 ml v razponu 0,1 99,9ml/h?


ODGOVOR: Naročnik zahteva infuzijske črpalke s pretokom vsaj 1200ml/h IN pretok v razponu od 0,1 - do najmanj 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-do najmanj 1200 ml/h v koraku po 1 ml). Naročnik pa je v enem od predhodnih odgovoru dopustil ponuditi tudi infuzijske črpalke, ki imajo pretok v razponu od 0,1 do 1500 ml/h (po koraku 0,01 od 0,10 do 9,99 ml, v koraku 0,1 od 10,0 do 99,9 ml/h, v koraku po 1,0 ml od 100 do 1500 ml/h).
Datum objave: 19.11.2019   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod točko 3. Potrošni material za perfuzorje in infuziomate/Infuziomat imate navedeno:
1. standardni infuzijski sistem uporaben od 24 do 96 ur
2. sistem za točenje krvi in krvnih derivatov.
3. Infuzijski sistem za zaščito zdravil pred svetlobo (fotosenzibilni, za citostatike) dolžina od 250 cm do vključno 270 cm
Ali vam lahko ponudimo infuzijski sistem dolžine 285 cm?
Inf. sistem, ki vam ga želimo ponuditi je daljši in omogoča lažje premikanje oz. odmikanje stojala, prav tako so dolžine setov, katera ponujamo v uporabi v večjem številu tako v slovenskih kot tudi v bolnišnicah širom EU.
ODGOVOR: Da.

Pod točko 3. Potrošni material za perfuzorje in infuziomate/Infuziomat imate navedeno:
3. Infuzijski sistem za zaščito zdravil pred svetlobo (fotosenzibilni, za citostatike)
Strokovna zahteva se glasi: filter za delce (najmanj 520 mikronov)
Ali je prišlo do pomote, saj po naših informacijah mikronski filter s tako karakteristiko ne obstaja.
Ali vam lahko ponudimo fotosenzibilni infuzijski sistem, ki uporablja 15 mikronski filter?
V praksi se za točenje citostatikov/zdravil uporablja 15 mikronski filter. Filter z več mikroni se uporablja samo v transfuzijski sistemih, to je 200 mikronov.
ODGOVOR: Da.

Vljudno vas prosimo za podaljšanje dobavnega roka iz 45 na 90 dni, glede na velikost naročila. Želite tudi infuziomat v slovenskem jeziku, katerih izdelava zahteva planiranja proizvodnje po naročilu. V primeru da bodo infuziomati dosegljivi prej vam jih bomo tudi prej dostavili.
ODGOVOR: Naročnik podaljšuje dobavni rok na največ 60 dni, saj opremo nujno potrebuje.

Pod točko 3. Potrošni material za perfuzorje in infuziomate/Infuziomat imate navedeno:
4. Infuzijski sistem za dovajanje enteralne prehrane.
Razpis je za inf. črpalke, ki so namenjene za aplikacijo infuzijskih raztopin in ne za aplikacijo enteralne prehrane. Za aplikacijo enteralne prehrane so namenjene druge, enteralne črpalke. Prav tako se ne priporoča apliciranje infuzije in apliciranje enteralne prehrane z isto črpalko, saj lahko pride do pomote in se z IV aplicira enteralna prehrana, zaradi česar lahko bolnik tudi umre. Prav tako je edina črpalka, ki ima možnost apliciranja enteralne prehrane, črpalka proizvajalca B.BRAUN, vendar v strokovnih zahtevah ne zahteve, da bi črpalka morala imeti možnost apliciranja enteralne prehrane.
Verjetno je prišlo do pomote, zato vas vljudno prosimo, da zahtevo 4. Infuzijski sistem za dovajanje enteralne prehrane izključite iz zahtev.
ODGOVOR. Naročnik je umaknil zahtevo po infuzijskem sistemu za dovajanje enetrealne prehrane.


Pod strokovno zahtevo Organizator črpalk zahtevate delovanje na akumulatorsko baterijo zagotovljeno najmanj 4 ure.
Organizator omogoča možnost delovanje na baterijo le za namembnost transporta v vozilih za prevoz bolnikov ali transportu bolnika med oddelki. V praksi je organizator s črpalkami priključen na vir elektrike. Vir elektrike je na voljo tudi v vozilih za prevoz bolnikov. Organizator se v praksi ne uporablja brez napajanja, zato vas prosimo, če vam lahko ponudimo organizator, ki brez napajanja zdrži najmanj 1 ur, kar je zadostno za transport bolnikov med oddelki ter prevozu bolnikov v vozilih. Če želite daljši transport imajo same črpalke baterijo, ki deluje dalj časa in s tem omogoča daljšo delovanje brez priključka na vir elektrike.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.

Datum objave: 19.11.2019   08:15
VPRAŠANJE
1. Zahtevate garancijo 36 mesecev. Standardna garancija v EU je 24 mesecev. Dodatnih 12 mesecev je potrebno proizvajalcu doplačati vam pa to precej dvigne ceno.
Ali naročnik soglaša,da se garancija spremeni na 24 mesecev ?
ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.

2. V pogodbi za potrošni material v 19.členu zahtevate dobavo blaga, ki ima vsaj še dve tretjini celotnega roka uporabnosti. V nadaljevanju zahtevate, da se dobavitelj obvezuje,da bo blago pred iztekom roka uporabe brezplačno nadomestil z istovrstnim blagom novejšega datuma.
To ni korektno, saj takega materiala dobavitelj ne more več nikamor prodati (tudi druge bolnišnice ga nočejo). Poleg tega dobavitelj ne more vplivati na vaš sistem naročanja in lahko pride do nekontrolirane škode povzročene dobavitelju (kako naj to vkalkuliramo v prodajno ceno).

Ali naročnik soglaša,da se iz 19.člena pogodbe za dobavo potrošnega materiala črta stavek »Dobavitelj se obvezuje,da bo blago pred iztekom roka uporabe brezplačno nadomestil z istovrstnim blagom novejšega datuma.«
ODGOVOR: Da.


3. V razpisni dokumentaciji navajate ocenjeno vrednost javnega naročila 566.748,00 EUR brez DDV. Ponudbe z višjo vrednostjo boste ocenili kot nedopustno in je ne boste upoštevali. Ker ste navedli izjemno zahtevno opremo in veliko obveznosti dobavitelja potrebujemo pojasnilo kaj vsebuje ocenjena vrednost.

Ali objavljena ocenjena vrednost vsebuje vso razpisano opremo, vse zahtevane letne preglede z rezervnimi deli v garancijski dobi, vzdrževanje 4 leta po garanciji in celoten razpisan potrošni material za 4 leta ?
ODGOVOR: Da, ocenjena vrednost vsebuje vse, skladno z zahtevami v dokumentaciji naročnika.

4. Zahtevate pregled opreme najmanj 1x letno. Za nekatere aparate proizvajalci ne zahtevajo pregled in kalibracijo vsako leto. Prosimo za pojasnilo ali naj ponudimo preglede 1x letno ali v časovnih razmakih kot jih predvideva proizvajalec.
ODGOVOR: Po navodilih proizvajalca oziroma najmanj 1x letno.

5. Za Infusomat zahtevate v spisku potrošnih materialov infuzijske sisteme za dovajanje enteralne hrane. Vse bolnišnice uporabljajo za enteralno hranjenje posebne namenske enteralne črpalke. Enteralna hrana ima veliko višjo gostoto kot infuzijske tekočine in se ne dovaja v veno ampak v eno od poti do želodca. To, da bi z infuzijsko črpalko dovajal entralno hrano ni dobra praksa, saj lahko pride do pomote in se enteralna hrana pomotoma dovaja v veno. Vsled tega večina proizvajalcev tega ne dovoljuje in ne omogoča.
Ali naročnik soglaša, da infuzijske sisteme za dovajanje enteralne hrane ni potrebno ponuditi ?
ODGOVOR: Naročnik se strinja, da sisteme za dovajanje enteralne hrane ni potrebno ponuditi.

6. Vaš razpis je zelo zahteven in od nas in proizvajalca terja čas za kvalitetno pripravo. Ker rok za oddajo sovpada z sejmom Medica v Duseldorfu imamo težave pravočasno zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in dokazila, ker so številni zaposleni pri proizvajalcu okupirani s tem sejmom. Prosim vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe na 28.11.2019 (za 6 dni).

ODGOVOR: Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb.
Datum objave: 29.11.2019   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V sklopu infuzijske črpalke in perfuzorji pod zahtevo merske enote zahtevate naslednje merske enote: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, g/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h,

Glede na to, da ste umaknili navedene profile terapije iz specifikacije PCA, TIVA in TCI in ni zahteve po možnosti uporabe tudi za enteralno hranjenje ne vidimo smisla, da zahtevate naslednje merske enote: mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m2), ng/kg/min, g/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h,
Črpalke, ki vam jih želimo ponuditi omogočajo naslednje merske enote: ml/h, g/h, g/min, g/kg/h, g/kg/min, mg/h, mg/min, mg/kg/min, mg/kg/h, IU/h, IU/min, IU/kg/h, IU/kg/min, mmol/h, kar ste v tem času imeli možnost tudi uporabljati in so vam do sedaj zadostovale pri vaši uporabi. Ali se strinjate, da vam ponudimo črpalko, katera vam omogoča omenjene merske enote.

ODGOVOR: Naročnik ni umaknil zahtevo po PCA, TIVA in TCI. Navedene enote ne zadostujejo potrebam naročnika.V sklopu perfuzorji zahtevate možnost hitrega zagona: Perfuzor, ki ga že uporabljate omogoča dve vrsti hitrega zagona:
Preko hitre tipke na ekranu do knjižice zdravil ali hitrega zagona infuzije , kar ste že uporabljali na različnih oddelkih bolnišnice. Ali se strinjate z načinom, ki ga črpalka omogoča?

ODGOVOR: Lahko ponudite način, ki ga navajate.


V sklopu infuzijske črpalke zahtevate naslednje strokovne zahteve; delovanje infuzijske črpalke na akumulatorsko baterijo od 8 ur naprej, vsi resni proizvajalci črpalk priporočajo, da se črpalke ne uporabljajo s pomočjo akumulatorske baterije, zaradi nenatančnega delovanja pretoka, zato se nam zdi nesmiselno vztrajanje, da mora črpalka delovati vsaj 8 ur na akumulatorsko baterijo, do sedaj ste že uporabljali naše črpalke z nižjo kapaciteto baterije in vam to ni prestavljajo kakršne koli ovire za delo s pacienti. Se strinjate, da vam lahko ponudimo črpalko z kapaciteto delovanja 6 ur?

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 29.11.2019   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
smo ponudnik infuzijskih črpalk proizvajalca, katerega opremo že uporabljate tudi v vaši bolnišnici.
Glede na podane zahteve in do sedaj podane spremembe, kot kaže dopuščate možnost samo enemu ponudniku oz. proizvajalcu.
Glede na to, da gre za tako obširen nakup črpalk in bi želeli izvesti kolikor je možno najugodnejši nakup za vaše delo ustrezne opreme, predlagamo, da dopustite možnost ponudbe tudi ostalim ponudnikom, kolikor se lahko najbolj približajo minimalnim zahtevam. Kasneje pa organizirate testiranje ponudnikov in tehnično dokončno dopustite kaj je ustrezno za vas.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR: Navedba, da naročnik dopušča možnost samo enemu proizvajalcu, ne drži. Ponudbe morajo biti skladne z zahtevami naročnika, upoštevajoč dodatna pojasnila naročnika v obliki odgovorov na Portalu JN.