Dosje javnega naročila 007411/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE II
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 373.408,45 EUR

JN007411/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN007411/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2019
JN007411/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2020
JN007411/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.03.2020
JN007411/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020

Revizijski zahtevki
06.12.2019 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
06.12.2019 Vložen je zahtevek za revizijo
18.12.2019 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
20.12.2019 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
17.01.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-212-19_SB_Maribor.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN007411/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 205-498733
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13647
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE II
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-574/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141411
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava potrošnega materiala za artroskopske operacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141411
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Ponudnik mora ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da spremenite razpisne pogoje - strokovne zahteve tako, da ne izključujete vseh podjetij razen Arthrex-a.
V predhodnem razpisu ste zavrnili pravno formalno pravilne ponudbe treh različnih ponudnikov in razpis brez izbora zaključili, ker niste mogli izbrati edinega ponudnika, ki je vašim strokovnih zahtevam ustrezal, to je firma Arthrex, ki pa ni izpolnila pravno formalnih zahtev, ker ni priložila zahtevanega dokumenta.

Vse ostale tri ponudnike pa zavrnili zaradi "strokovno neustreznega ponujenega materiala" ker nihče razen podjetja Arthrex nima zahtevanega prosojnega nastavka in konične ali elipsoidne oblike rezil.

Sedaj ste vse zahteve pustili enake kot v predhodnem razpisu ter dodali še katero, ki jo ima spet samo firma Arthrex, ki jo favorizirate in razpis za te materiale ponavljate že več kot dve leti in brez izbora, ker se vedno nekje zalomi, da ne morete naročila oddati zgoraj omenjeni firmi.

Dne 12.8.2019 ste pisno podali obrazložitev za zavrnitev vseh drugih ponudb in s tem pisno potrdili, da na takem razpisu lahko sodeluje le firma Arthrex, vsi drugi pa ne, ker ne izpolnjujemo vaših ozko določenih strokovnih zahtev, ki so narejene po opisih materiala ponudnika Artherx Adria, Hrvaška. Preozko določene zahteve Vam je v eni od predhodnih revizij očitala tudi DKOM.

Na podlagi vašega dokumenta z dne 12.8.19 s katerim ste zavrnili vse ponudbe kot strokovno neustrezne, čeprav so bile cenovno tudi bolj ugodne od edinega strokovno ustreznega Arthrexa, je sedaj ob enakih zahtevah v tem razpisu nesmiselno, da odda ponudbo še kateri drug ponudnik, saj boste z enako obrazložitvijo kot na predhodnem JN spet vse ostale zavrnili kot strokovno neustrezne.
.
Zato morate spremeniti strokovne zahteve za materiale tako, da že z njimi ne izločite vseh drugih. Več kot očitno pa je, da ste ga zdaj naredili točno tako.


Spremenite strokovne zahteve takoj in tako, da bomo lahko enakopravno sodelovali tudi drugi ponudniki ter jih takoj objavite,
sicer bomo vložili revizijo najkasneje do 29.10.19.


ODGOVOR
Naročnik bo odgovoril na zastavljeno vprašanje pravočasno, sicer bo podaljšal rok za postavljanje vprašanj.Datum objave: 12.11.2019   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Lepo prosimo a lahko preverite če je prišlo do napake ker program »Javna naročila UKC« vsebuje seznam blaga ki ni enak kot v dokumentaciji -

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA in SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI.

Zahvaljujemo,
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je pri ponovnem pregledu programa »Javna naročila UKC«, Specifikacije zahtev naročnika in Specifikacije ponudbe s cenami ugotovil, da ni prišlo do napake. V programu in v specifikacijah je navedenih 10 identov.
V primeru kakršnih koli težav se obrnite na g. Janeza Krempla, tel. 02 321 27 30.
Datum objave: 22.11.2019   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklicujemo se na vašo prilogo k specifikaciji zahtev naročnika.
Naše vprašanje glede opreme ponudnika, ki mora zagotoviti svojo najnovejšo opremo, in sicer
A: Kaj mislite z »zagotoviti«? Plačilo, najem ali kaj drugega?
1. Ident 908164 Brivnik I prosimo, če dovolite brivnike od 3,5mm do 5,5mm širine
2. Ident 908165 Brivnik II prosimo da vaše zahteve spremenite na širino 3,5mm do 5,5mm. Prosimo da umaknete zahtevno prosojnega nastavka, kot tudi 8 žlebov, žlebi so od konstrukcije odvisni in so od proizvajalca do proizvajalca različni.
3. Ident 908166 Brivnik III
a. Je pri opisu prišlo do napake?
b. Opisujete odstranjevanje mehkih tkiv npr. sinovije. Za sinovijo želite Sinovator?
c. V kolikor da, je nemogoče da je to brivnik, ker brivniki nimajo 6 žlebov, žlebe imajo brusilniki, ki pa niso primerni za odstranjevanje sinovije.
d. Prosimo da umaknete zahtevo s prosojnim nastavkom
4. Ident 908167 Brivnik IV prosimo za razložitev kaj mislite z dvojno nazobčano rezilo?
5. Ident 908168 Brivnik V opisujete v »žargonu« Akromionajzer naj bo
»brivnik« okrogle in ovalne oblike
a. Je vaš opis narobe? Brivniki nimajo žlebov, brivniki imajo rezilo
BRUSILNIKI (Burrs) imajo žlebe, število pa je odvisno od modela in proizvajalca.
b. Kaj želite, brivnik ali brusilnik?
c. Prosimo da dovolite širino od 3,0mm do 5,5mm
6. Ident 908169 Brivnik VI v vaši zahtevi imate, da je brivnik konične oblike, istočasno pa zahtevate da je elipsoidne oblike. Oboje je nemogoče in nerazumljivo. Prosimo, da umaknete konično in elipsoidno obliko.
7. Ident 908172 Nastavek s pilo
a. Prosimo, da umaknete ta ident iz razpisa, ker je potreben čisto drugi sistem (kot ste ga sami napisali recipročni)
b. Potrebni so čisto drugi ročniki kateri niso predmet tega razpisa in tudi niso specificirani v vaših prilogah.
c. Na tržišču ni ekvivalentnega artikla razen enega proizvajalca. Če ta artikel ostane v vaših specifikacijah ponudbe s cenami pomeni, da je naročnik naredil razpis da noben ponudnik ne more biti izbran razen enega. Prosimo, da umaknete tudi iz specifikacije ponudbe s cenami ta artikela (Nastavek s pilo)
8. Ident 908173 Nastavek za povrtavanje
a. Prosimo, da umaknete ta nastavek in Ident, kot tudi iz specifikacije ponudbe s cenami.
b. Uporaba tega nastavka je zelo sporna, ker prihaja do travmatiziranja reza, uničevanja subhondralne kostnine (hrustanca) in ni v nobenem primeru analog za mikrofrakturiranje. Mikrofrakturiranje se dogaja samo na enem malem mestu in znaša 0,1 do max 0,3mm površine in s tem stimulira prekrvavitev.
c. Na tržišču ni ekvivalentnega artikla, razen pri enem proizvajalcu, kateri bi lahko funkcioniral z opisano opremo. Prosimo da ta ident in artikel kompletno umaknete iz vaših zahtev in s tem omogočite tudi drugim ponudnikom da enakovredno sodelujemo na tem JN.
Prosimo za razumevanje in hitre odgovore
Lep pozdrav


ODGOVOR
Ident 908172
Naročnik iz predmetnega javnega naročila izvzema ident 908172.

Naročnik bo na svoji spletni strani www.ukc-mb.si objavil popravljene tehnične in strokovne zahteve.
Datum objave: 22.11.2019   11:09
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo
POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE II, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 22.10.2019, številka objave JN007411/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 23.10.2019, številka objave 2019/S 205-498733, naročnik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, kot sledi:
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 09.12.2019 do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 09.12.2019 in se bo začelo ob 13.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oz. najkasneje do 29.11.2019 do 12.00 ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 27.11.2019.

2. Naročnik iz predmetnega javnega naročila izvzema ident 908172.

3. Naročnik bo na svoji spletni strani www.ukc-mb.si objavil popravljene tehnične in strokovne zahteve.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati popravljene tehnične in strokovne zahteve.


Datum objave: 03.12.2019   15:13
VPRAŠANJE

Spoštovani,


Prosimo, da spremenite razpisne pogoje - strokovne zahteve tako, da ne izključujete vseh podjetij razen Arthrex-a.
V predhodnem razpisu ste zavrnili pravno formalno pravilne ponudbe treh različnih ponudnikov in razpis brez izbora zaključili, ker niste mogli izbrati edinega ponudnika, ki je vašim strokovnih zahtevam ustrezal, to je firma Arthrex, ki pa ni izpolnila pravno formalnih zahtev, ker ni priložila zahtevanega dokumenta.

Vse ostale tri ponudnike pa zavrnili zaradi "strokovno neustreznega ponujenega materiala" ker nihče razen podjetja Arthrex nima zahtevanega prosojnega nastavka in konične ali elipsoidne oblike rezil.

Sedaj ste vse zahteve pustili enake kot v predhodnem razpisu ter dodali še katero, ki jo ima spet samo firma Arthrex, ki jo favorizirate in razpis za te materiale ponavljate že več kot dve leti in brez izbora, ker se vedno nekje zalomi, da ne morete naročila oddati zgoraj omenjeni firmi.

Dne 12.8.2019 ste pisno podali obrazložitev za zavrnitev vseh drugih ponudb in s tem pisno potrdili, da na takem razpisu lahko sodeluje le firma Arthrex, vsi drugi pa ne, ker ne izpolnjujemo vaših ozko določenih strokovnih zahtev, ki so narejene po opisih materiala ponudnika Artherx Adria, Hrvaška. Preozko določene zahteve Vam je v eni od predhodnih revizij očitala tudi DKOM.

Na podlagi vašega dokumenta z dne 12.8.19 s katerim ste zavrnili vse ponudbe kot strokovno neustrezne, čeprav so bile cenovno tudi bolj ugodne od edinega strokovno ustreznega Arthrexa, je sedaj ob enakih zahtevah v tem razpisu nesmiselno, da odda ponudbo še kateri drug ponudnik, saj boste z enako obrazložitvijo kot na predhodnem JN spet vse ostale zavrnili kot strokovno neustrezne.
.
Zato morate spremeniti strokovne zahteve za materiale tako, da že z njimi ne izločite vseh drugih. Več kot očitno pa je, da ste ga zdaj naredili točno tako.
Glede na to, da tega niste odgovorili, čeprav je bilo to vprašanje postavljeno že 15.10.19 , ga sedaj pošiljamo ponovno in Vas sprašujemo:

Ali boste spremenili razpisno dokumentacijo oz. STROKOVNE ZAHTEVE TAKO, DA NE BOSTE IZKLJUČEVALI VSEH DRUGIH PONUDNIKOV RAZEN OMENJENEGA?
V nasprotnem primeru moramo iskati pravno varstvo.
Prosimo tudi, da podaljšate rok za oddajo in postavljanje vprašanj, saj se je portal po vasem popravku za dodatna vprašanja odprl komaj 27.11. popoldan,29.11.19 pa se že zapre. To je absolutno prekratko, saj ponudniki zelo dolgo čakamo na vaše odgovore in iz tega razloga po odgovoru nimamo možnosti več za vprašanja, ker portal zaprete preden sploh odgovorite na že zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik je 22.11.2019 objavil popravljene strokovne in tehnične zahteve in ne bo dodatno spreminjal le-teh.
Roka za postavljanje vprašanj in roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.
Datum objave: 03.12.2019   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali boste objavili za predmetno JN nov setup? , glede na objavljeno spremembo?


ODGOVOR
Naročnik ne bo objavil novi setup. Objavljene spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik upošteval pri analizi ponudb.Datum objave: 03.12.2019   15:16
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklicujemo se na naša vprašanja, katera smo oddali na javni portal dne 13.11.2019.
Žal nam na večino vprašanj niste odgovorili , pa tudi ne ugoditi. Kar je razvidno iz Vasega
Odgovora , datum objave 22.11.2019. Tudi v Vasi objavi ni razvidno, da ste tehnicne in strokovne zahteve spremenili,le umaknili en zahtevan artikel.
Iz tega razloga Vas pozivamo, da nam na spodaj postavljena vprašanja podate konkretne odgovore in opise spremenite tako,da omogočite tudi drugim ponudnikom, da enakovredno sodelujemo na tem JN.

Želimo Vas opozoriti, da so vaše tehnične zahteve ostale take kot v prejsnjem JN v katerem ste na strokovno tehnični podlagi , ki so bile preozko specificirane in so bile zahteve kot n.p.s prosojnim nastavkom izločili vse druge dobavitelje. Z Vaoo odlocitvijo o oddaji javnega naročila z dne
12.08.2019. navedene v prilogi > Obrazložitev zavrnitev ponudb posameznih ponudnikov.

PRI SKORAJ ENAKIH TEHNIČNIH ZAHTEVAH TO POMENI, DA BOMO SPET NA
ENAKI PODLAGI VSI DOBAVITELJI RAZEN ARTHREXA Z ISTO OBRAZLOŽITVIJO ZAVRJENI.

VPRASAMO SE O SMISELNOSTI TAKE PONOVITVE JN , SAJ VIDIMO, DA NE ODSTOPATE OD VASIH ZAHTEV IN ŠE NAPREJ IN TO ŽE TRETJIČ POSKUŠATE JN NAREDITI TAKO,DA VNAPREJ FAVORIZIRATE ENEGA DOBAVITELJA (ARTHREX).

S takim ravnanjem nas žal silite v revizijo, zato Vas v izogib temu vljudno prosimo, da ugodite našim zahtevam in omogočite enakopravno sodelovanje na vasem JN tudi drugim.

Sklicujemo se na vašo novo prilogo k specifikaciji zahtev naročnika.
Potrošni material za skupino II - SPLOŠNI POGOJI

2. Ident 908165 Brivnik II
a. prosimo da vaše zahteve spremenite na širino od 3,5mm do 5,5mm. DKOM vam je predhodno že očitala, da niste določili mej dovoljenega odstopanja od postavljenih zahtevanih kriterijev.
b. Prosimo da umaknete zahtevno prosojnega nastavka, ker ga ima samo Arthrex
c. kot tudi 8 žlebov, žlebi so od konstrukcije odvisni in so od proizvajalca do proizvajalca različni

3. Ident 908166 Brivnik III

a. Je pri opisu prišlo do napake?
b. Opisujete odstranjevanje mehkih tkiv npr. sinovije. Za sinovijo želite Sinovator?
c. V kolikor da, je nemogoče da je to brivnik, ker brivniki nimajo 6 žlebov, žlebe
imajo brusilniki, ki pa niso primerni za odstranjevanje sinovije. Prosimo za pojasnitev.
d. Prosimo, da umaknete zahtevo s prosojnim nastavkom

4. Ident 908167 Brivnik IV
prosimo za obrazložitev, kaj mislite z dvojno nazobčano rezilo?

5. Ident 908168 Brivnik V =brusilnik
a.Prosimo, da dovolite širino od 4,0mm do 5,5mm
b.Prosimo, da umaknete število žlebov, žlebi so od konstrukcije odvisni in so od proizvajalca
do proizvajalca različni.

6. Ident 908169 Brivnik VI
a. v vaši zahtevi imate, da je brivnik konične oblike, istočasno pa zahtevate da je elipsoidne
oblike. Oboje je nemogoče in nerazumljivo. Prosimo, da umaknete konično in elipsoidno obliko, na podlagi katere ste napredhodnem razpisu izločali druge ponudnike.
b. prosimo da vaše zahteve spremenite na širino 4.0 mm do 5,5mm.

8. Ident 908173 Nastavek za povrtavanje
a. Prosimo, da umaknete ta nastavek in Ident, kot tudi iz specifikacije ponudbe s cenami.

c. Na tržišču ni ekvivalentnega artikla, razen pri enem proizvajalcu, kateri bi lahko funkcioniral z opisano opremo. Prosimo da ta ident in artikel kompletno umaknete iz vaših zahtev in s tem omogočite tudi drugim ponudnikom da enakovredno sodelujemo na tem JN.
Prosimo za razumevanje in hitre odgovore.

9. prosimo, da podaljšate rok za postavljanje prasanj

10. prosimo, da podalsate rok za oddajo javnega narocila, saj bo portal zaprt preden bomo prejeli z vaše strani željene odgovore in pojasnila. Hvala.

V kolikor ne bote ugodili našimi gor naštetim zahtevam oz. prošnjam , bomo žal morali vložiti revizijo na vaše JN .
Lep pozdravODGOVOR
Naročnik je 22.11.2019 objavil popravljene strokovne in tehnične zahteve in ne bo dodatno spreminjal le-teh.
Roka za postavljanje vprašanj in roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.