Dosje javnega naročila 007387/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: NMV-21/2018 Najem optičnih povezav med centralno in oddaljenimi lokacijami ZDL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007387/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2019

    JN007387/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Erika Savič
erika.savic@zd-lj.si
+386 13003946
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-lj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13585
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NMV-21/2018 Najem optičnih povezav med centralno in oddaljenimi lokacijami ZDL
Referenčna številka dokumenta: NMV-33/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64214400
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem optičnih povezav med centralno in oddaljenimi lokacijami ZDL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64214400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem optičnih povezav med centralno in oddaljenimi lokacijami ZDL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.11.2019   08:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.10.2019   12:59
VPRAŠANJE
Pozdrav,

V zvezi s povpraševanjem bi prosili, da se razpis prilagodi in pogodbeno veže za daljše časovno obdobje. Predvidevamo, da ima obstoječe optično omrežje vzpostavljen samo trenutni ponudnik, ostali imamo z dograditvijo omrežja določene stroške, ki jih kot "dober gospodar" moramo v ponudbi upoštevati, kar pa nam zaradi investicije poviša ponudbo (kratko obdobje vezave). Verjamemo, da bi za vas kot naročnika bilo ugodneje, če bi se na razpis lahko prijavilo več ponudnikov in predlagamo, da se zaradi navedenega pripravi sprememba dokumentacije (npr. javni razpis, najem povezav za obdobje 36 mesecev).

Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Spoštovani, hvala za vprašanje. Naročnik ostaja pri zahtevah, ki jih je navedel v razpisni dokumentaciji.
Ponudnike naprošamo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb.


Datum objave: 30.10.2019   13:26
VPRAŠANJE
Pozdrav,

V zvezi s povpraševanjem bi prosili, da se razpis prilagodi in pogodbeno veže za daljše časovno obdobje. Predvidevamo, da ima obstoječe optično omrežje vzpostavljen samo trenutni ponudnik, ostali imamo z dograditvijo omrežja določene stroške, ki jih kot "dober gospodar" moramo v ponudbi upoštevati, kar pa nam zaradi investicije poviša ponudbo (kratko obdobje vezave). Verjamemo, da bi za vas kot naročnika bilo ugodneje, če bi se na razpis lahko prijavilo več ponudnikov in predlagamo, da se zaradi navedenega pripravi sprememba dokumentacije (npr. javni razpis, najem povezav za obdobje 36 mesecev).

Hvala za razumevanje

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za dodatne informacije o tehničnih zahtevah glede povpraševanja.
1.
V naslovu je naziv "najem optičnih povezav" v ponudbenem predračunu je dodatno pojasnjeno "najem povezave z zagotovljeno pasovno širino 100 Mbit/s, vključno z vzdrževanjem priključkov na obeh lokacijah". Prosim za obrazložitev kaj pričakujete od ponudnika. Ali gre za zakup 10x optično vlakno" od posameznih lokacij do centralne lokacije (na centralni lokaciji torej 10 vlaken) skupaj z zagotavljanjem ustrezne opreme ali gre za vzpostavitev navideznega zasebnega omrežja s prepustnostjo 100M med vsemi lokacijami in ponujena tehnična rešitev za naročnika ni pomembna.
V primeru druge opcije (zakup pasovne širine 100M) ali je konfiguracija povezav lahko preko javnih IP naslovov ali je potrebno zagotoviti varne povezave preko zasebnega omrežja ponudnika.
2.
V dokumentaciji ni nikjer navedeno kakšni parametri razpoložljivosti se zahtevajo. Opredeljeno je popravilo napake do 4 ure, in pogodbena kazen v višini 1% skupne mesečne naročnine (kar znese za vsak dan zamude nekaj več kot mesečna naročnina ene povezave), ni pa pomembno da storitev deluje vsaj npr. 80% časa - torej je lahko vsak dan do 4 ure izpada in ponudnik zato dobiva še vse redne naročnine.

Hvala za pojasnilo

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik, hvala za vprašanje.
ad1. Gre za zakup 10 x parica optično vlakno (kar pomeni 20x vlakno)" od posameznih lokacij do centralne lokacije (na centralni lokaciji torej 10 vlaken) skupaj z zagotavljanjem ustrezne opreme.
ad2. naročnik ostaja pri zahtevah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnike naprošamo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb