Dosje javnega naročila 007369/2019
Naročnik: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Storitve: Izdajanje občinskega glasila »Sotočje«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.368,24 EUR

JN007369/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.10.2019
JN007369/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN007369/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.01.2020
JN007369/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007369/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
SI
Medvode
Slovenija
Marko Košir
marko.kosir@medvode.si
+386 13619532
+386 13619510

Internetni naslovi
http://www.medvode.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.medvode.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13684
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdajanje občinskega glasila »Sotočje«
Referenčna številka dokumenta: 430-12/2019-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izdajanje občinskega glasila »Sotočje« in obsega: izdajateljska opravila za glasilo o občini Medvode samostojno edicijo Sotočja, vključujoč Uradne objave, odgovorno uredništvo in pripravo celostne podobe glasila za 44 številk.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79824000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdajanje občinskega glasila »Sotočje«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.10.2019   13:08
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovor na naslednje vprašanje:
V razpisni dokumentaciji v točki 7.2. Vsebina ponudbene dokumentacije v poglavju Razdelek » Druge priloge« v drugem odstavku na strani 27 navajate:
ponudbeni predračun popisa del mora biti priložen tudi v excel formatu. Kaj to pomeni, kateri ponudbeni predračun popisa del je mišljen in kateri excelov obrazec ?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji se v poglavju 7.2 Vsebina ponudbene dokumentacije v razdelku »Druge priloge« črta besedilo »Ponudbeni predračun popisa del mora biti priložen tudi v excel formatu«.