Dosje javnega naročila 007717/2019
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Storitve: Zavarovanje premoženja v letih 2020 - 2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 388.482,68 EUR

JN007717/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2019
JN007717/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
JN007717/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2020
JN007717/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.03.2020
JN007717/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007717/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 214-525715
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dragica Vrkič Kozlan
dragica.vrkic-kozlan@izola.si
+386 56600304

Internetni naslovi
http://www.izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/329154/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13948
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja v letih 2020 - 2023
Referenčna številka dokumenta: 401-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis

Občina Izola izvaja javno naročilo v svojem imenu in po pooblastilu:
ZD Izola, Oktobrske revolucije 11, ki ga zastopa direktor Evgenij Komljanec,
VIZ vrtec Mavrica Izola, Ulica Osvobodilne fronte 15, ki ga zastopa ravnateljica Suzana Božič,
Mestne knjižnice Izola, Ulica OF 15, ki jo zastopa direktorica Marina Hrs,
OŠ Vojke Šmuc, Prešernova cesta 4, ki jo zastopa ravnateljica Irena Sivka Horvat,
OŠ Livade, Livade 7, ki jo zastopa ravnateljica Maja Cetin,
SE Dante Alighieri, Oktobrske revolucije 10, ki jo zastopa ravnateljica Simona Angelini in
Center za kulturo, šport in prireditve, Oktobrske revolucije 1, ki ga zastopa direktorica Zvonka Radojevič.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Pri izvedbi javnega nar
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 337.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Zavarovanje premoženja v letih 2020 - 2023«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 337.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
so določeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
so določeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.12.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.11.2019   09:56
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da zadostuje, da se ob oddaji vzorec pogodbe samo parafira. S parafo potencialni ponudnik potrdi samo vsebino vzorca pogodbe.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da mora biti vzorec pogodbe (tudi) izpolnjen, parafiran, podpisan s strani ponudnika in opremljen s ponudnikovim žigom.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo, da PRILOGO OBR-8 predloži samo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je z omenjenim obrazcem želel prihraniti nekaj dni, ker želi skleniti pogodbo s 1.1.2020, strinja pa se s potencialnim ponudnikom, da je predmetni obrazec primoran predložiti samo izbrani ponudnik zaradi česar spreminja razpisno dokumentacijo tako, da umika obrazec št. 8.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da želite imeti veljavnost ponudbe do 29.2.2020.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik potrjuje, da mora ponudba veljati do 29.2.2020, kot je navedeno v točki 6 na strani 12 razpisne dokumentacije
S spoštovanjem.

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo posredniške provizije.

ODGOVOR
Spoštovani,
za posredovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi javnega naročila ter za izvajanje sklenjene zavarovalne pogodbe je naročnik sklenil pogodbo o zavarovalnem posredovanju in pooblastil zavarovalno posredniško družbo CENTAURI d.o.o., Izola. Plačilo za opravljanje storitev zavarovalne posredniške družbe bo bilo plačano s strani izbranega ponudnika (izvajalec) v višini 10 % od plačane zavarovalne premije brez DPZP za celotno obdobje trajanja zavarovalne pogodbe.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
VPRAŠANJA
Spoštovani,

1. V RD na obrazcu št. 3 je napisano:
Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega naročila »Prevozi šoloobveznih otrok v Občini Izola za obdobje 190 šolskih dni« pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje

Glede na to, da gre za napačno navedbo javnega naročila, prosimo za objavo popravljenega obrazca št. 3.


2. Obrazec št. 10 VZOREC POGODBE
Na vzorcu pogodbe navajate, da mora biti tudi izpolnjen. Prosimo za potrditev, da se vzorec pogodbe samo parafira/podpiše in žigosa, saj se s tem izkazuje, da se ponudnik strinja z njeno vsebino.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,
1. Naročnik bo objavil popravek glede naziva JN.

2. Naročnik potrjuje, da mora biti vzorec pogodbe (tudi) izpolnjen, parafiran, podpisan s strani ponudnika in opremljen s ponudnikovim žigom.
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pod točko 7. - zavarovanje motornih vozil pri zavarovalni vrsti avtomobilski kasko navajate, da želite sledeče:
- avtomobilski kasko polni ter
- avtomobilski kasko delni.

Prosimo za obrazložitev kateri kasko želite. Namreč če želite avtomobilski kasko polni (vsepovsod ste navedli DA), ni potrebe po avtomobilskem delnem kasku, saj polni avtomobilski kasko že vključuje vse delne kombinacije.

Prosimo za obrazložitev ter korigiranje razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Spoštovani,
avtomobilski kasko polni - zavaruje se naslednje nevarnosti:
- dogodki v prometu, požar, tatvina, posebni dogodki, kot so:demonstracije, manifestacije, javni shodi in stavke,
- zlonamerna ali obojestna dejanja tretjih oseb, kot so udarci, odrgnine in lom delov vozila in
- naravne nesreče, kot je / so: vihar, poplave, valovi, hudourniške ali visoke vode, toče ter snežnega ali zemeljskega plazu.

Avtomobilski kasko delni - zavaruje se naslednje nevarnosti:
- Tatvina v kolikor ta nevarnost ni že vključena v polnem kasku;
- Stekla;
- Svetlobna telesa in ogledala in
- Poškodbe vozila zaradi dotika divjadi.
Trditev, da v kolikor »želimo avtomobilski kasko polni, ni potrebe po avtomobilskem delnem kasku, saj polni avtomobilski kasko že vključuje vse delne kombinacije« sicer drži, vendar pa je razlika pri obravnavi škodnega dogodka. Delne kombinacije avtomobilskega kaska se namreč zavaruje zato, da se ob obravnavi škodnega primera obračuna in izplača zavarovalnina brez odbitka odbitne franšize, obenem pa ne izplačilo tudi ne vpliva na malus v naslednjem zavarovalnem letu.

Razpisne dokumentacije ne bomo korigirali.

Ponudnik, pri kateremu bo iz priloženih splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska razvidno, da se pri obračunu zavarovalnine odbitna franšiza ne odbija, izplačilo zavarovalnine pa tudi ne vpliva na malus v naslednjem zavarovalnem letu, lahko pripravi ponudbo samo za avtomobilski kasko polni, s tem, da so v zavarovanje avtomobilski kasko polni vključene vse pod Avtomobilski kasko polni navedene nevarnosti. V nasprotnem bomo ugotovili, da je ponudba nedopustna in s tem neustrezna ter jo izločili iz nadaljnje obravnave.
S spoštovanjem


Datum objave: 27.11.2019   09:59
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA

Spoštovani,

1. Glede na poplave, ki so se dogajale v preteklih dneh, vas prosimo za podatek o oceni in rezervacijah škode iz naslova poplave.

2. Obrazec št. 2 PREDRAČUN
Ali se na 1. stran obrazca št. 2 pod SKUPNA CENA ZA VSA ZAVAROVANJA vpiše letna premija ali premija za celotno zavarovalno obdobje, torej za 4 leta?

3. ESPD obrazec
V RD navajate, da mora ponudba vsebovati tudi ESPD obrazec, vendar ni bil priložen razpisni dokumentaciji.
Ali je torej obrazec ESPD predviden? V kolikor da, prosimo, da ga priložite razpisni dokumentaciji, da ga lahko ponudniki izpolnimo.

Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni,
potencialnim ponudnikom posredujemo odgovore po sledečih točkah:
1. Občinsko premoženje, katero je predmet zavarovanj v okviru tega JN, v poplavah ni bilo poškodovano.

2. V predmetno mesto/pozicijo se vpiše premija za celotno zavarovalno obdobje (4leta)

3. Naročnik ne bo objavil ESPD obrazca. Potencialnim ponudnikom sporoča, da naj uvozijo svoj ESPD obrazec tako, da na portalu javnih naročil kliknejo "ESPD" nato označijo "sem gospodarski subjekt" in "uvoziti moj ESPD". V rubriki "Naloži dokument" naložijo svoj ESPD obrazec in ga na zadnji strani v delu sklepnih izjav dopolnijo tako, da v prosto okence zapišejo "Podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Izola pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v celotni ponudbi za javno naročilo za Zavarovanje premoženja v letih 2020-2023.

Lep pozdravDatum objave: 29.11.2019   07:56
VPRAŠANJE
1. OBRAZEC ESPD

Spoštovani, glede na vaš odgovor z dne 27.11.2019, da naročnik ne bo objavil ESPD obrazca, vas želimo opomniti, da je Na osnovi določil ZJN-3 je Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje v septembru 2016 izdal »Navodila za uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD« v katerih je jasno opredeljeno kdo pripravi ESPD, v katerih primerih in na kakšen način:

Naročnik mora ESPD pripraviti in sprejeti pri izvajanju vseh postopkov javnega naročanja,
navedenih v prvem odstavku 39. člena ZJN-3, razen v primeru:
- postopka naročila male vrednosti in
- postopka s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja zaradi skrajne nujnosti in
nepredvidljivosti naročila, ter
- postopka, v katerem se oddaja javno naročilo na infrastrukturnem področju, za katero
naročnik ni opredelil niti razloga za izključitev niti pogoja za sodelovanje.
V teh primerih lahko naročnik predvidi oziroma sprejme običajno lastno izjavo, ki jo bodisi
oblikuje sam ali obliko prepusti kandidatom oziroma ponudnikom. Če želi, pa lahko uporabi tudi ESPD.

Ko naročnik pripravlja ESPD, mora vanj skrbno vključiti vse:
izključitvene razloge iz 75. člena ZJN-3, in
pogoje za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3,
ki se uporabljajo pri oddaji konkretnega javnega naročila. Pri tem mora v razpisni dokumentaciji navesti, da se ESPD uporablja kot predhodno dokazilo, katere gospodarske subjekte bo predvidoma povabil k predložitvi dokazil (le najugodnejšega ponudnika ali vse kandidate), katera dokazila bodo morali na podlagi poziva predložiti oziroma katera soglasja oziroma podatke bodo morali predložiti, da bo lahko njihovo usposobljenost preveril v uradnih evidencah4. Ker glede na namen ESPD njegova zasnova ne dopušča, da naročnik pri njegovi pripravi vanj vključi besedilo izključitvenega razloga ali pogoja za sodelovanje, ki se uporablja pri oddaji javnega naročila, mora naročnik to besedilo navesti v razpisni dokumentaciji in po potrebi pojasniti, v katerem delu ESPD se gospodarski subjekt izjasni glede tega izključitvenega razloga oziroma pogoja za sodelovanje. Zlasti pogoji za sodelovanje morajo biti oblikovani tako, da se lahko gospodarski subjekt glede njihovega izpolnjevanja celovito izjasni v ESPD.

Glede na navedeno prosimo, da skladno z ZJN-3 pripravite ustrezen ESPD.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je seznanjen z Navodili MJU, vendar svojega stališča ne bo spremenil. Glede ESPD-ja ZJN-3 v 4. odstavku 79. člena določa »Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.«
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

1 OBRAZEC ŠT. 9

Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo, ali je OBRAZEC ŠT. 9 objavljen v celoti oz. ali je pravilno sestavljen, saj zadnji odstavek ni zaključen. V kolikor ni pravilen, prosimo za objavo popravljenega obrazca.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,
Obrazec št. 9 se spremeni tako, da se črta zadnji odstavek. Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je potrebno tudi obrazec št. 9 podpisati in ga opremiti z žigom (če žig obstaja).
S spoštovanjem
Datum objave: 29.11.2019   08:46
VPRAŠANJE
1. ZAVAROVANJE STROJELOMA

Spoštovani,

Ali so pri ZD IZOLA v vrednosti za vse stroje, naprave, 823.601,27 zajete tudi rentgenske in ventilske cevi? V kolikor so, prosimo za vrednost le-teh.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,
v vrednosti za vse stroje, naprave, 823.601,27 rentgenske in ventilske cevi niso zajete. V ZD Izola nimajo naprav, katere bi vsebovale rentgenske in ventilske cevi.
S spoštovanjemDatum objave: 02.12.2019   09:36
VPRAŠANJE
V obrazcu št. 3 navajate:
"Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega naročila »Zavarovanje premoženja v letih 2020 - 2023« pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje."

Prosimo za informacijo kakšne podatke želite pridobivati?

ODGOVOR
Spoštovani,
predmetni obrazec služi za pridobitev vseh potrebnih podatkov v skladu z ZJN-3.
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
V obrazcu št. 3 jasno navajate, da s podpisom te izjave potrjujemo, da se ponudnik strinja z vsebino predloženega vzorca pogodbe. Prosimo za potrditev, da potemtakem potencialnemu ponudniku ni potrebno vzorca pogodbe še dodatno podpisovati in parafirati, ker je to nesmiselno.

ODGOVOR
Spoštovani,
vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran, podpisan s strani ponudnika in opremljen s ponudnikovim žigom.
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
Prosimo, da iz razpisne dokumentacije zaradi enakih pogojev za vse zavarovalnice odstranite določilo o priznavanju 5% popusta na takojšnje plačilo premije, ker je ta odstotek od zavarovalnice do zavarovalnice različen oz. ga nekatere zavarovalnice sploh ne priznavajo.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik popusta ne bo odstranil. Ponudniki, kateri imajo v svojih pogojih ta odstotek drugačen ali pa ga sploh nimajo, lahko ponudijo popust v drugačni obliki, npr. poslovni, komercialni, .. ipd.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Prosimo za določitev enakih pogojev za izračun bonusa/malusa za vse zavarovalnice:
- Na katere zavarovalne vrste se izračunava
- Tabelo izračuna (višina škodnega rezultata in procent bonusa/malusa)
- Vključitev rezerviranih škod


ODGOVOR
Spoštovani,
zavarovalne vrste in tabelo za izračun bonus/malusa lahko določi vsak ponudnik v okviru svojih pogojev. Naročnik določa zgolj metodo za izračun ŠR ter višino povečanja skupne premije v naslednjem zavarovalnem letu. Rezervirane škode se v izračun ŠR ne vključijo.
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
Prosim, da določite območje kritja za prenosne računalnike: Slovenija ali Evropa ?

ODGOVOR
Spoštovani,
območje kritja za prenosne računalnike je Republika Slovenija.
S spoštovanjem