Dosje javnega naročila 007395/2019
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih 2020 do 2024
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.155,46 EUR

JN007395/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.10.2019
JN007395/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2019
JN007395/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.01.2020
JN007395/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
JN007395/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007395/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE
Ulica Staneta Bokala 4
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Špela Sukič
spela.sukic@ssz-slo.si
+386 45834102
+386 45834120

Internetni naslovi
http://dom-jesenice.si/sl-si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/329268/Razpisna_dokumentacija_zavarovanje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13697
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih 2020 do 2024
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet zavarovanja je zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih 2020 do 2024.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih 2020 do 2024 - zavarovanje premoženja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Zavarovanje nepremičnin, opreme in splošne odgovornosti:
- Požarno zavarovanje
- Zavarovanje vlomske tatvine in ropa
- Strojelomno zavarovanje
- Zavarovanje računalnikov
- Zavarovanje razbitja stekla
- Potresno zavarovanje
- Odgovornost iz dejavnosti, vključno s strokovno odgovornostjo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov v letih 2020 do 2024 - zavarovanje vozil
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Zavarovanje vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.11.2019   12:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani naročnika: http://dom-jesenice.si/sl-si/
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.10.2019   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo posredniškega pooblastila ter objavo višino posredniške provizije v %.

ODGOVOR
Spoštovani,
posredniška provizija znaša 12 % pri premoženjskih zavarovanjih in 7 % pri zavarovanju vozil. Posredniško pooblastilo je na vpogled v tajništvu in objavljeno na spletni strani naročnika.
Lep pozdrav.


Datum objave: 29.10.2019   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri predmetnem javnem naročilu sodeluje posredniška družba. Prosimo za objavimo želene višine posredniške provizije.

ODGOVOR
Spoštovani,
posredniška provizija znaša 12 % pri premoženjskih zavarovanjih in 7 % pri zavarovanju vozil. Posredniško pooblastilo je na vpogled v tajništvu in objavljeno na spletni strani naročnika.
Lep pozdrav.Datum objave: 04.11.2019   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za korigiranje priloge št. G/1. Menična izjava in nalog za plačilo menice je za zavarovanje dobre izvedbe del in ne resnost ponudbe, kakor navajate.

ODGOVOR

Naročnik je popravil obrazec G1, popravljena razpisna dokumentacija je objavljena na naročnikovi spletni strani.