Dosje javnega naročila 007859/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Blago: Dobava zdravil, ampul in vial, narkotikov in ostalih farmacevtskih proizvodov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 305.448,10 EUR

JN007859/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN007859/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
JN007859/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.07.2020
JN007859/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007859/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 218-534365

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.
zdravstveni.dom@zd-ms.si
+386 25302230

Internetni naslovi
http://www.zd-ms.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-ms.si/javnost/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14062
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zdravil, ampul in vial, narkotikov in ostalih farmacevtskih proizvodov
Referenčna številka dokumenta: JN-OP-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zdravil, ampul in vial, narkotikov in ostalih farmacevtskih proizvodov. Naročnik bo oddal to javno naročilo za obdobje 3 (treh) let.
Predmet JN mora ustrezati zahtevam naročnika po opisu in tehničnih specifikacijah ter ustrezati veljavnim normativom in standardom kakovosti.
Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z JN, objavljeni na spletni strani naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zdravil, ampul in vial, narkotikov in ostalih farmacevtskih proizvodov. Naročnik bo oddal to javno naročilo za obdobje 3 (treh) let.
Predmet JN mora ustrezati zahtevam naročnika po opisu in tehničnih specifikacijah ter ustrezati veljavnim normativom in standardom kakovosti.
Ostale značilnosti in zahteve JN so podrobneje opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z JN, objavljeni na spletni strani naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje oz. v skladu s pogodbo;
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Natančneje opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na spletni strani naročnika;
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Natančneje opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na spletni strani naročnika;

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Natančneje opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na spletni strani naročnika;

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Natančneje opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na spletni strani naročnika;

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Natančneje opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na spletni strani naročnika;

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Natančneje opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, do katere lahko zainteresirani ponudniki dostopajo brezplačno na spletni strani naročnika;

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2019   10:01
Kraj: V informacijskem sistemu e_JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2
Podrobnejša navodila v razpisni dokumentaciji na spletni strani naročnika.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Avtomatično v informacijskem sistemu e_JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2
Podrobnejša navodila v razpisni dokumentaciji na spletni strani naročnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2019   10:00

Dodatne informacije:
Podrobnejša navodila v dokumentaciji na spletni strani naročnika
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z obstoječo zakonodajo - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2019