Dosje javnega naročila 007525/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
ZJN-3: Odprti postopek

JN007525/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
JN007525/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2019
JN007525/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN007525/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007525/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 208-506472
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
http://ssrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
Referenčna številka dokumenta: JN 26/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 23.000.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor ob Šarhovi in Kamenškovi ulici
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 23.000.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša skaldno z 8. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2019   10:00
Kraj: https://eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2019   15:29
VPRAŠANJE 1
Kje se nahaja razpisna dokumentacija.
ODGOVOR 1
Razpisna dokumentacija je objavljena na https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Izgradnja-stanovanjske-soseske-Pod-Pekrsko-gorco/n/300e28333733bd7979a4c8a93a6cf82c.

VPRAŠANJE 2
Vljudno vas naprošamo, da preverite naslednji datoteko PZI_faza_1-2.zip , ker imam težave pri prenosu, žal datoteke ne prenese.
ODGOVOR 2
V primeru, da imate zaradi velikosti datoteke težave z njenim prenosom, je naročnik omogočil dostop do predmetne datoteke »PZI_faza_1-2.zip« preko spletnega naslova http://support.izstop.si/eponudbe/PZI_faza_1-2.zip.

Datum objave: 29.10.2019   15:16
VPRAŠANJE 3
Prosim za objavo vzorca garancije/zavarovanja za resnost ponudbe
ODGOVOR 3
Vzorca bančne garancije naročnik ne bo objavljal. Ponudniki oz. njihove banke/zavarovalnice finančno zavarovanje za resnost ponudbe pripravijo na podlagi Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (oziroma vzorca objavljenega v navedenih pravilih).


VPRAŠANJE 4
Spoštovani, zaradi obsežnega popisa del in priprave korektne ponudbe, prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb. Saj je v tem tednu zaradi šolskih počitnic veliko družb na kolektivnih dopustih in bomo izgubili cel teden z računanjem ponudb in pridobivanjem ponudb podizvajalcev.
ODGOVOR 4
Naročnik je roke določil skladno z veljavno zakonodajo in je prepričan, da je ponudnikom omogočil dovolj časa za kvalitetno pripravo ponudbe. Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.


VPRAŠANJE 5
Prosimo vas za podaljšanje roka, saj je za 23 milijonski posel in takšen obseg del, 20 delovnih dni za izdelavo ponudbe definitivno premalo.
ODGOVOR 5
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 4)

Datum objave: 04.11.2019   13:47
VPRAŠANJE 6

Pozivamo vas k podaljšanju roka oddaje ponudbe vsaj za tri tedne, saj je za takšen projekt, kot je ta, rok za pripravo ponudbe definitivno prekratek.
...
Naročnika naprošamo za podaljšanje roka, saj je zaradi obsega del v tako kratkem času nerealno pripraviti ponudbo "na ključ".
...
Kljub zavrnitvi prošnje za podaljšane roka oddaje ponudbe enega od ponudnikov v objavljenem odgovoru št.4 z dne 29.10.2019, naročnika pozivamo k ponovnemu premisleku. Čeprav je rok oddaje ponudbe skladen z veljavno zakonodajo, pa ponudniki opozarjamo na "izredne razmere" - jesenske počitnice, kar vpliva na odzivnost dobaviteljev. Verjamemo, da je v interesu naročnika, da pridobi več kakovostnih ponudb. Zato pozivamo naročnika, da podaljša
rok oddaje ponudbe vsaj za 10 dni.
...
Glede na obseg del, prosimo, vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo, saj boste le tako dobili kvalitetne in popolne ponudbe. Pri takšnem obsegu razpisanih del je potrebno temeljito proučiti in analizirati razpisno dokumentacijo skupaj z njenimi sestavnimi deli, načrti in popisi del.

ODGOVOR 6
Naročnik je podaljšal rok, tako da se po novem glasi:
Rok za prejem ponudb: 29.11.2019 do 10:00
Rok za odpiranje ponudb: 29.11.2019 ob 10:00

Datum objave: 04.11.2019   13:50
VPRAŠANJE 7
Prosimo, da objavite povezavo do načrtov in druge dokumentacije.
ODGOVOR 7
Celotna dokumentacija je objavljena na mestu, kjer je obljavljena razpisna dokumentacija, in sicer na https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Izgradnja-stanovanjske-soseske-Pod-Pekrsko-gorco/n/300e28333733bd7979a4c8a93a6cf82c.


VPRAŠANJE 8
Naročnika naprošamo, da preveri ZIP datoteko "PZI_faza_1-2", saj je poškodovana.
ODGOVOR 8
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 2).

Datum objave: 05.11.2019   12:57
VPRAŠANJE 9
Datoteka PZI_faza_1-1.zip je poškodovana. Prosimo, da jo ponovno naložite oz. ponovno pripravite zip datoteko, ki jo bomo ponudniki lahko uporabljali.
ODGOVOR 9
Naročnik je ponovno preveril dostopnost in delovanje datoteke PZI_faza_1-1.zip ter ugotovil, da vse deluje brezhibno.

Datum objave: 11.11.2019   11:00
VPRAŠANJE 10
Naročnika pozivamo, da omili referenčni pogoj za podjetje,
"1. Reference s področja izvedbe gradenj od 1. 1. 2009 dalje:
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je uspešno zaključil gradnjo novega zahtevnega objekta ali projekta z več zahtevnimi objekti, s skupno bruto tlorisno površino nadzemnega dela objektov vsaj 7.500 m2 po standardu SIST ISO 9836, po klasifikaciji CC-SI vrst objektov izmed naslednjih:11220, 1130, 12111, pri čemer je lahko referenca sestavljena iz največ treh (3) objektov ali projektov."
kjer zahtevate klasifikacijo 11220, 1130, 12111. Zaradi večje konkurenčnosti spremenite na klasifikacijo 11220, 1130, 12111, 122, 126, kot je pri vodji gradnje.
ODGOVOR 10
Naročnik je ugodil predlogu in spreminja referenčni pogoj za sodelovanje 7.C.1 iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom tako, da se po novem glasi:
1. Reference s področja izvedbe gradenj od 1. 1. 2009 dalje:
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je uspešno zaključil gradnjo novega zahtevnega objekta ali projekta z več zahtevnimi objekti, s skupno bruto tlorisno površino nadzemnega dela objektov vsaj 7.500 m2 po standardu SIST ISO 9836, po klasifikaciji CC-SI vrst objektov izmed naslednjih:11220, 1130, 12111, 122 in 126, pri čemer je lahko referenca sestavljena iz največ treh (3) objektov ali projektov.
Za zaključeno gradnjo se šteje pravnomočno pridobljeno uporabno dovoljenje, pri čemer je datum pravnomočnosti lahko pri posameznih objektih različen.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ePRO Reference in kadri ter sken pravnomočnega gradbenega dovoljenja, sken pravnomočnega uporabnega dovoljenja in sken vodilne mape PGD.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti gradnje v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti)

Naročnik ne bo objavljal čistopisa obrazca ePRO - Navodila ponudnikom, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so seznanjeni s predmetno spremembo in se z njo strinjajo.

Datum objave: 12.11.2019   15:45
VPRAŠANJE 11
Prosim, če lahko napišete tip nadstrešnice za avtobusno postajališče.
ODGOVOR 11
Na lokaciji se predvidi nadstrešnica tip APL-03V.

KONSTRUKCIJA :
1. Tip APL 03 - 160
-konstrukcija 3rastri x1350mm (skupna širina 4580mm), višina 2600mm, bočno 1x steklo 970, 1x steklo 450mm
450mm, široka streha- 1400mm

Zahteve:
- Nadstrešnica mora biti izdelana iz dvojnih kovinskih cevi (fi 60mm), vroče cinkano in barvano v RAL 3005.
- Konstrukcija je izdelana kompletno montažno, steklo je varnostno kaljeno, nosilci stekel AL-u srebrno eloksirani
- Nadstrešnica je bočno zaprta s stekli, vijaki iz nerjavečih materialov
- Kritina nadstrešnice v osnovni izvedbi je aluminijasta in barvana v Ral 3005.
- Nadstrešnica mora biti opremljena z nalepkami z grbom MOM, ter napisi za ime postajališča
- Tabla za vozni red ter dvojna INOX klop


Datum objave: 12.11.2019   15:55
VPRAŠANJE 12
Pozivamo vas, da črtate zahtevo po strukturni analizi cene in cenikih. Naše mnenje je, da se to zahteva samo od izbranega ponudnika ob sklenitvi pogodbe.
4. Gospodarski subjekt mora podati strukturo cene posameznih popisnih postavk (za primere navedene v preglednicah, ki so priloga tega razpisa) in cenike materialov, opreme, transportov, mehanizacije in delovne sile.
Ponudnik mora podati ceno za vse postavke iz preglednice Struktura_Analiza cen.
Predložene strukture cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk v dani ponudbi. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj in drugi gospodarski subjekti/podizvajalci)
///
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo, da se k ponudbeni dokumentaciji priloži - 10. Struktura_Analiza cen. Analiza cen predstavlja poslovno skrivnost in ne vidimo smisla da zahtevate od vseh ponudnikov že v fazi oddaje ponudbe. Predlagamo, da se analiza cen zahteva samo od izbranega ponudnika. Ne vidimo tudi razloga, čemu bi analize cen koristile naročniku v fazi oddaje ponudbe, saj je kriterij za izbiro najnižja cena.
///
Glede na to, da je struktura cene obširna, pozivamo naročnika, da zahteva strukturo cen samo od izbranega ponudnika, ne pa od vseh ponudnikov.

ODGOVOR 12
Naročnik zahteva predložitev izpolnjene tabele "Struktura analiza cen", ki je del razpisne dokumentacije, že v fazi oddaje ponudbe, ker želi še pred izbiro najugodnejšega ponudnika preveriti skladnost cen v popisih s posameznimi postavkami.
Analiza strukture cen je za naročnika pomembna, da pridobi podatek o vrednosti, ki jo predstavlja delo ločeno od vrednosti vgrajenega materiala. Izbrane so bile tise postavke, ki predstavljajo veliko vrednost glede na celotno investicijo, ali so bolj kompleksne ali pa obstaja večja verjetnost sprememb pri izvedbi. Ker gre za obsežen projekt je tudi število teh postavk veliko.
Naročnik vztraja pri zahtevi in je ne bo spreminjal.

Datum objave: 12.11.2019   15:58
VPRAŠANJE 13
Glede na to, da ste podaljšali rok za oddajo, čeprav samo za teden dni, kar smatramo za premalo časa, podaljšajte tudi rok za postavitev vprašanj.
///
Naročnika ponovno naprošamo, da premisli o podaljšanju roka za oddajo ponudbe vsaj za 3 tedne, saj je za tako obsežen projekt premalo časa za pripravo konkurenčne ponudbe, še posebej, ker je potrebno preveriti vso dokumentacijo, saj naročnik zahteva pripravo ponudbe " NA KLJUČ".
///
Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni, saj je podaljšanje za teden dni prekratka doba.
///
Naročnika pozivamo, da podaljša datum za oddajo ponudbe, saj en teden pri takšni ponudbi ne prinese veliko.

ODGOVOR 13
Naročnik je rok za oddajo ponudb enkrat že podaljšal in ga ne bo ponovno podaljševal. Poleg tega naročnik ponovno pojasnjuje, da je roke določil skladno z določili ZJN-3, ki v primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb, ne predvideva obveznega podaljšanja roka za vprašanja. Naročnik rokov ne bo dodatno podaljševal.

Datum objave: 12.11.2019   16:04
VPRAŠANJE 14
Naročnika opozarjamo na napake v popisu del gotovi parket:
Enkrat so parketne deščice dvoslojne drugič troslojne.
Predpisana je različna toplotna odpornost.
Razred kakovosti parketa ni predpisan.
Parketna deščica debeline 15mm je predebela za sestavo konstrukcije, manjka še lepilo in izravnalna masa.
Naročnik naj se opredeli, kaj upoštevamo.
ODGOVOR 14
Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil spremembo "Popisi del_dopolnitev" v popisni postavki št. 1 v zavihku NAD O.parket v datoteki F1 - 01 PPG ARH gradbena in obrtna dela - PZR - ver1. Zaradi ohranjanja povezav med posameznimi datotekami naročnik objavlja celotno mapo s popisi del _F1_Združeni popisi - PZR- ver1.
Ponudniki naj ponudbo oddajo na popravljenih obrazcih, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo ponudnika označil kot nedopustno in jo izključil iz nadaljnje obravnave.


VPRAŠANJE 15
Je pri postavki mišljena dobava in vgradnja ali samo vgradnja že izkopanega materiala?
1.01 "Oblikovanje in izvedba nasutij zemljine za zatravitev, višine od 1-1.5 m. Postavitev na mikrolokaciji, izdelava po detajlu. Kompletno s predhodno pripravo, modulacijo terena zemeljska dela z izkopi in nasipi, skupaj z vsemi deli in materialom. Utrjevanje zemljine v slojih po 20cm do predpisane zbitosti! Zemeljska dela in zemljine v sestavi po SIST EN 18915. Robove nasutij prilagoditi na terenu, nakloni do max. v razmerju 2:3, stik s terenom v krivulji, primerni za mehansko vzdrževanje trave (košnjo). Različnih velikosti.
Za vsa ostala zemeljska dela glej Načrt zunanje in prometne ureditve 261/18-01, PRO-INI d.o.o." 214,55 m3 -
ODGOVOR 15
Mišljena je vgradnja že izkopanega materiala. Zgornji sloj v debelini 20cm predstavlja humuniziranje iz gradbiščne deponije (postavka 1.02).

Datum objave: 18.11.2019   13:47
POJASNILO 1
Naročnik je pri pregledu obrazcev »Struktura_Analiza cene« ugotovil, da je prišlo do nekaj napak oziroma protislovji, za katera določa naslednja pravila:
- v primeru nasprotji med številkami postavk in povzetki bo naročnik upošteval cene navedene v povzetku postavke in ne pri številki postavke in
- v primeru, da postavke ni v popisu del, le te ni potrebno navajati v strukturi cene (v kolikor bo ponudnik kljub temu podal strukturo/analizo cene za to postavko, bo naročnik slednjo štel za nezapisano).

Naročnik ne bo objavljal popravka obrazcev »Struktura_Analiza cene«, temveč bo štel, da ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da so s predmetnim pojasnilom seznanjeni in se z njim strinjajo.