Dosje javnega naročila 007430/2019
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Blago: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.526,68 EUR

JN007430/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2019
JN007430/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2019
JN007430/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN007430/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN007430/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN007430/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.12.2019
JN007430/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2019
JN007430/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2019
JN007430/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2019
JN007430/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2019
JN007430/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007430/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Rakeževa ulica 8
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Tajništvo, Šramel Bernarda
kadrovska@dusmarje.si
+386 38171413

Internetni naslovi
http://dusmarje.si/default.aspx

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/329516/DU_Smarje_Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/329516/espd/DU_Smarje_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13726
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA I.V. ALI S.C. APLIKACIJO ZDRAVIL
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141310
33141320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBVEZILNI MATERIAL
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: OBLOGE ZA RANE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141110
33141111
33141112
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: NEGOVALNA KOZMETIKA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: KATETRI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZKUŽILA IN RAZTOPINE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33741300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKE ROKAVICE
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141420
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ENTERALNA PREHRANA
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava sanitetnega materiala na podlagi potreb naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.11.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2019   11:01
VPRAŠANJE
Ker ni pripravljenega obrazca nas glede referenčnega potrdila nas zanima ali je dovolj, da navedemo vse podatke o referenčnem naročnik in potrdilo podpišemo mi kot ponudnik in s tem jamčimo za resnost podatkov ali pa želite, da je potrjeno s strani referenčnega ponudnika.ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik obrazca ni pripravljal z namenom, da ponudnikom olajša prilaganje potrdil, saj se lahko priloži tudi potrdilo uporabljeno pri drugem javnem naročilu.
Pri tem pa je pomembno, da potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije in da je podpisano s strani referenčnega naročnika in ne ponudnika.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 24.10.2019   11:02
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da v referenčnem potrdilu samo navedemo referenčne naročnike (naslov, naziv)

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik obrazca ni pripravljal z namenom, da ponudnikom olajša prilaganje potrdil, saj se lahko priloži tudi potrdilo uporabljeno pri drugem javnem naročilu.
Pri tem pa je pomembno, da potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije in da je podpisano s strani referenčnega naročnika.

Lepo pozdravljeni
Datum objave: 24.10.2019   11:08
VPRAŠANJE
Ali osnutka okvirnega sporazuma ni potrebno prilagati v ponudbi?

ODGOVOR
Spoštovani,
Osnutka okvirnega sporazuma ni potrebno prilagati v ponudbi, saj ponudnik z oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo, kar pomeni tudi strinjanje s pogoji in vsebino razpisne dokumentacije.

Lepo pozdravljeniDatum objave: 24.10.2019   11:11
VPRAŠANJE
Na strani 18 navajate, da kot Prilogo priložimo izpis iz poklicnega ali poslovnega registra. S podobno zahtevo se od uvedbe e naročanja oz. ESPD obrazca še nismo srečali, pa smo oddali veliko javnih naročil, saj naročniki lahko ta podatek preverijo na strani ajpes/prs, kar navedemo v ESPD obrazcu. Zato prosimo, da nam Izpisa ni potrebno prilagati.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik dopušča, da ta podatek v javno dostopnih evidencah preveri sam in ponudniku Izpisa iz poklicnega ali poslovnega registra ni potrebno priložiti.

Lepo pozdravljeniDatum objave: 24.10.2019   11:34
VPRAŠANJE
Obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma ste pri nekaterih sklopih navedli 01.01.2020 31.12.2021.

Fiksnost cen: Cene ponudbenega predračuna so fiksne celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.

V 3. členu okvirnega sporazuma navajate Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je izračunana na podlagi okvirnih letnih vrednosti, ki jih je dobavitelj navedel v Predračunu in Ponudbi, ter obdobja veljavnosti okvirnega sporazuma.

V predračunu so navedene letne količine in seštevek torej vrednost sklopa za eno leto.

VPRAŠANJE 1: ALi drži, da morajo biti cene veljavne dve leti in da se okvirni sporazum sklepa za dve leti?

VPRAŠANJE 2: Glede na to, da so v predračunu vrednosti za eno leto nas zanima ali potem v vaš obrazec PONUDBA- PREDRAČUN v tabelo vnašamo v polja cena v EUR brez DDV in cena v EUR z ddv skupno vrednost sklopa za DVE leti ali skupno vrednost sklopa za ENO leto.


ODGOVOR
Spoštovani,

Odgovor 1: Okvirni sporazum se sklepa za dve leti, razen za sklope 1, 6 in 7, kjer je obdobje krajše. Obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma za posamezen sklop je natančno določeno v tabeli v razpisni dokumentaciji na strani 6-7.
Ponudbene cene morajo biti veljavne celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

Odgovor 2: Vrednost brez/z DDV v predračunu (Priloga 1 - Tehnična specifikacija) je določena za eno leto, enako velja tudi za vrednost, ki se vpiše v Ponudbo -Predračun (torej eno leto).
Cene navedene v Prilogi 1 in cene navedene v Ponudbi - Predračunu se morajo ujemati.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 24.10.2019   11:37
VPRAŠANJE
Ali pri elektronski oddaji v e-jn v razdelek "PREDRAČUN" oddamo izpolnjen obrazec Ponudba - Predračun ?

ODGOVOR
Spoštovani,
Da, obrazec Ponudba - Predračun se odda v razdelek Predračun.

Lepo pozdravljeniDatum objave: 24.10.2019   14:48
VPRAŠANJE
spoštovani,
zaradi prazničnih odsotnost vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal, saj mora zagotoviti pravočasno sklenitev okvirnih sporazumov.

Lepo pozdravljeniDatum objave: 24.10.2019   15:14
VPRAŠANJE
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Predvidevamo, da v razdelek »Predračun« priložimo obrazec PREDRAČUN PONUDBA, saj niste navedli katere obrazce priložimo kam. Ker pa moramo navajati v tem obrazcu PREDRAČUN PONUDBA tudi osebne podatke (imena priimke, telefonske, elektronske naslove) in je ta obrazec viden vsem nas zanima ali ni to v nasprotju z varovanjem osebnih podatkov? Zakaj naročnik ne pripravi rekapitulacijo predračuna v katerega bomo vpisali samo naziv in naslov ponudnika in vrednosti sklopov za katere oddajamo ponudbo in ga podpisanega oddali v razdelek »Predračun«, kjer bo po odpiranju viden vsem. To je praksa pri ostalih razpisih.

ODGOVOR
Spoštovani,
1. V razpisni dokumentaciji je v tabeli na strani 4 določen način oddaje ponudbe v sistemu e-JN, in sicer se Ponudba - Predračun odda v razdelek Predračun, ESPD v razdelek ESPD - ponudnik ter Ostalo dokumentacijo v razdelek Druge priloge.

2. Naročnik bo upošteval vaše pomisleke glede varstva osebnih podatkov, zato v nadaljevanju podaja navodila kako lahko ponudniki oddajo obrazec Ponudba - Predračun v sistem e-jn:
- Razdelek Predračun: ponudnik naj v ta razdelek odda DELNO izpolnjen obrazec Ponudba - Predračun. V tabeli, kjer se navede informacije o ponudniku, se izpolni samo javno dostopne podatke (Naziv, Sedež, Davčna številka, Matična številka, TRR). V kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci ali soponudniki naj napiše samo naziv in naslov podizvajalca/soponudnika.
Ponudnik mora seveda izpolniti preostale dele ponudbe, kjer ni osebnih podatkov v celoti (ponudbena cena v EUR brez/z DDV, podpis, žig, datum).

- Razdelek Druge priloge: ponudnik naj v ta razdelek odda V CELOTI izpolnjen obrazec Ponudba - Predračun.

3. Naročnik bo upošteval oba načina (točka 1 in 2 tega odgovora) oddaje obrazca Ponudba - Predračun kot pravilno oddano ponudbo.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 25.10.2019   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu 4 negovalna kozmetika.

Ali lahko ponudimo pod zaporedno 12, kremo za roke 100ml?
Prosimo še za informacijo kateri izdelek ustreza zahtevam pod zaporedno št. 7.

LP

ODGOVOR
Spoštovani,

Sklop 4
Artikel 12: Ne. Naročnik je količino za ta artikel določil v razponu 150-350 ml. Količine nižje od 150 ml in višje od 350 ml niso dovoljene.
Artikel 7: ZAŠČITNI RAZPRŠILEC ZA KOŽO, KI VSEBUJE PENTANOL IN ŠČITI SUHO IN OBČUTLJIVO KOŽO, na primer olje v spreju.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 25.10.2019   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 4. zap. 5; ali lahko navedete katero kremo uporabljate sedaj po zaporedno št. 5, da vam lahko ponudimo pravi izdelek.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Spoštovani,

IZDELEK MORA USTREZATI ZAHTEVAM ZA ZAŠČITO KOŽE Z ALOE VERO, OKSIDOM ZA REGENERACIJO OBČUTLJIVE KOŽE PRI NEPOMIČNIH STANOVALCIH (npr. cinkova krema, transparentna krema).

Lepo pozdravljeniDatum objave: 25.10.2019   11:39
Spoštovani,
Naročnik podaja pojasnilo glede preračuna cene, kjer je količina pri posameznem artiklu v Prilogi 1 - Tehnična speifikacija določena v razponu.

1. Kjer pri opisu izdelka ni izrecno določeno na katero količino se preračuna cena, se cena preračuna na najnižjo količino v razponu.
Primer: če je določen razpon 75-150 ml, se cena preračuna na 75 ml.

2. Kjer je pri opisu izdelka izrecno navedeno na katero količino se preračuna cena, se upošteva to navodilo.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 28.10.2019   13:52
Spoštovani,
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za odgovore za spodaj navedene artikle v sklopu 9: Enteralna prehrana


Zap. št. 2: ENTERALNA HRANA 1 kcal/1ml RAZLIČNIH OKUSOV (vanilija, čokoladni, sadni) PAKIRANO 200-250 ml; Ali lahko ponudimo izdelek z 1,5kcal obogatenega z vlakninami? Z enakim volumnom boste dobili več kcal ter z vlakninami omogočili boljše delovanje prebavnega sistema.

Zap. št.3: ENTERALNA HRANA ZA RAKOVE 1,27kal/1ml ali 1,5kcal/1ml BOLNIKE RAZLIČNIH OKUSOV (vanilija, čokolada, sadni...) PAKIRANO 200-250ml; Ali lahko ponudimo enakovreden izdelek z 1,6 kcal/ml, namenjen onkološkim bolnikom, pakiran v 125 ml plastenko? S tremi plastenkami dnevno dosežemo vnos 33 g beljakovin, 615 kcal in 2,2 g EPA, kar je najmanjši dnevni volumen za dosego enakovrednega vnosa EPA.

Zap. št.8: ENTERALNA HRANA če imate GASTROINTESTINALNE MOTNJE ali TEŽAVE (malabsorpcija) 1,5kcal/1ml (kemoterapije) PAKIRANO 200-250ml; Ali lahko ponudimo izdelek z 1,5Kcal/ml, s patentirano mešanico vlaknin, ki pomaga uravnavati delovanje prebavnega sistema?

Zap. št.9: ENTERALNA HRANA VISOKO KALORIČNA VISOKO BELJAKOVINSKA ZA BOLNIKE Z DIALIZO 1,8kcal/1ml ali 2,0kcal/1ml, PAKIRANO 200-250ml (minimalna vsebnost kalij, natrij, fosfor); Ali lahko ponudimo izdelek z 2 kcal/ml, z najnižjo vrednostjo kalija, natrija in fosforja na tržišču? Izdelek je pakiran v 125 ml plastenko.


ODGOVOR
Spoštovani,

Sklop 9 Enteralna prehrana:
Pod zaporedno številko 2: lahko ponudite opisan izdelek
Pod zaporedno številko 3: lahko ponudite opisan izdelek
Pod zaporedno številko 8: lahko ponudite opisan izdelek
Pod zaporedno številko 9: lahko ponudite opisan izdelek; ceno je potrebno preračunati na 200 ml.

Lepo pozdravljeni


Datum objave: 28.10.2019   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP 2: Pripravljamo vprašanja vezano na opise artiklov in se sprašujemo, kako naj označimo artikel,
ko pa se zaporedne številke artiklov podvajajo? Kako naj vemo, da boste ustrezno odgovorili,
če pa ne boste vedeli na kateri artikel točno se naše vprašanje nanaša. Predlagamo, da
uredite predračun in objavite novega ter podaljšate rok za oddajo ponudb. Do podpisa
okvirnih sporazumov je še dovolj časa.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je preveril zaporedne številke artiklov, te se podvajajo samo v sklopu 2, pri čemer pa se podvojene številke ločijo med sabo s tem, da ima ena za številko navedeno še piko, druga pa ne.
Naročnik bo pri odgovorih na vaša vprašanja pozoren pri navajanju zaporednih številk artiklov pri sklopu 2 in sledil točni navedbi številke z ali brez dodane pike, tako kot je navedeno v sami tehnični specifikaciji.

Naročnik iz tega razloga ne bo ponovno objavljal popisa, prav tako roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Lepo pozdravljeni


Datum objave: 29.10.2019   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. sklop, zap. št. 12. Infuzijski sistem dolžina 180cm
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo sistem dolžine 188cm?
Odstopanje je minimalno, namen uporabe sistema pa ostaja enak.

2.
1. sklop, zap. št. 14. in 154 Sistem za subkutano terapijo
a) Prosimo potrdite, da zahtevate varen sistem?
b) Prosimo potrdite, da potrebujete sistem, ki je certificiran za subkutano uporabo?
c) Prosim opredelite ali želite enovhodni ali dvovhodni sistem?

3.
1. sklop, zap. št. 19 Brezigelni kontakt + vbodna igla s pokrovom 1/50
Prosimo potrdite, da lahko ponudimo pakiranje a25?
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,
1. Sklop: številka 12: infuzijski sistem je lahko dolžine 188 cm.
2. Sistem za subkutano terapijo, želimo da je sistem varen, certificiran za subkutano uporabo ter enovhodni.
3. Lahko ponudite pakiranje a 25.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 6 : Ali moramo vsi ponudniki ponuditi: Bel mikroporozen kirurški trak iz netkanega rayona, ne vsebuje lateksa, prevlečen s hipoalergenim akrilatnim lepilom- testiran po Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) in Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT), nanos lepila na osnovo traku: 500-628 mg/200cm2, dobro lepi na suho in mokro kožo do 72 ur, je nežen do kože je v skladu s standardom o bio kompatibilnosti ISO-10993, je prilagodljiv in raztegljiv: 7,5-24% (v suhem stanju) in 7,5-35% (v mokrem stanju), omogoča dihanje kože: prehod vodne pare - MVTR > 1000g/m2/24h, ne pušča ostankov lepila na koži, uporaben najmanj 3 leta.Na razpolago je na dispenzerju (kot npr. Micropor).Mere: 2.5cm X 9.14m?

ODGOVOR
Spoštovani,

Da.

Lep pozdravDatum objave: 29.10.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 23 : Ali moramo vsi ponudniki ponuditi: Bel mikroporozen kirurški trak iz netkanega rayona, ne vsebuje lateksa, prevlečen s hipoalergenim akrilatnim lepilom- testiran po Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) in Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT), nanos lepila na osnovo traku: 500-628 mg/200cm2, dobro lepi na suho in mokro kožo do 72 ur, je nežen do kože je v skladu s standardom o bio kompatibilnosti ISO-10993, je prilagodljiv in raztegljiv: 7,5-24% (v suhem stanju) in 7,5-35% (v mokrem stanju), omogoča dihanje kože: prehod vodne pare - MVTR > 1000g/m2/24h, ne pušča ostankov lepila na koži, uporaben najmanj 3 leta.Na razpolago je na dispenzerju (kot npr. Micropor).Mere: 2.5cm X 9.14m?


ODGOVOR
Spoštovani,

Da.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 22. : Ali moramo vsi ponudniki ponuditi: Bel mikroporozen kirurški trak iz netkanega rayona, ne vsebuje lateksa, prevlečen s hipoalergenim akrilatnim lepilom- testiran po Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) in Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT), nanos lepila na osnovo traku: 500-628 mg/200cm2, dobro lepi na suho in mokro kožo do 72 ur, je nežen do kože je v skladu s standardom o bio kompatibilnosti ISO-10993, je prilagodljiv in raztegljiv: 7,5-24% (v suhem stanju) in 7,5-35% (v mokrem stanju), omogoča dihanje kože: prehod vodne pare - MVTR > 1000g/m2/24h, ne pušča ostankov lepila na koži, uporaben najmanj 3 leta.Na razpolago je na dispenzerju (kot npr. Micropor).Mere: 1,25cm X 9.14m


ODGOVOR
Spoštovani,

Da.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 29. : Ali moramo vsi ponudniki ponuditi: Bel mikroporozen kirurški trak iz netkanega rayona, ne vsebuje lateksa, prevlečen s hipoalergenim akrilatnim lepilom- testiran po Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) in Human Cumulative Irritation Patch Test (HCIPT), nanos lepila na osnovo traku: 500-628 mg/200cm2, dobro lepi na suho in mokro kožo do 72 ur, je nežen do kože je v skladu s standardom o bio kompatibilnosti ISO-10993, je prilagodljiv in raztegljiv: 7,5-24% (v suhem stanju) in 7,5-35% (v mokrem stanju), omogoča dihanje kože: prehod vodne pare - MVTR > 1000g/m2/24h, ne pušča ostankov lepila na koži, uporaben najmanj 3 leta.Na razpolago je na dispenzerju (kot npr. Micropor).Mere: 5cm X 9.14m?


ODGOVOR
Spoštovani,

Da.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 30 : Ali lahko ponudimo trak iz netkanega materiala na podložnem papirju, zvit v kolut, z hipoalergenim lepilom, ki je raztegljiv prečno in diagonalno, ki pa nima perforacij in ga režemo pred uporabo?

ODGOVOR
Spoštovani,

Da.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 3, zap.št. 7: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki je dimenzije 12,5cm x 12,5cm kot npr. Mepilex?

ODGOVOR
Spoštovani,

Da.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 3, zap.št. 9: Ali lahko ponudimo oblogo iz iste skupine, torej hidrokoloid, ki pa nima sistema za spreminjanje barv, saj sta namen in način enaka?

ODGOVOR
Spoštovani,

Da.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 3, zap.št. 21: Ali lahko ponudimo trak iz netkanega materiala na podložnem papirju, zvit v kolut, z hipoalergenim lepilom, ki je raztegljiv prečno in diagonalno, ki pa nima preforacij in ga režemo pred uporabo?

ODGOVOR
Spoštovani,

Da.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap. št. 6.: Ali lahko ponudimo trak iz netkanega materiala na podložnem papirju, zvit v kolut, z hipoalergenim lepilom, ki je raztegljiv prečno in diagonalno, ki pa nima preforacij in ga režemo pred uporabo?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ne.

Lep pozdrav
Datum objave: 29.10.2019   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 3, zap.št. 4: Ali lahko ponudimo oblogo iz iste skupine, torej alginat, ki pa ima delno drugačno sestavi, nima dodatka hidrokoloida, saj je zaradi sebi lastne sestave dovolj vrst in vpojen, da dodatka hidrokoloida ne potrebuje, pri namenu in načinu uporabe pa je enak?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ne.

Lep pozdravDatum objave: 29.10.2019   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 3, zap.št. 6: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki se lahko reže in posledično nima zavarjenih robov, ki jih z rezanjem itak odstranimo?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ne.

Lep pozdravDatum objave: 29.10.2019   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pripravljamo vprašanja vezano na opise artiklov in se sprašujemo, kako naj označimo artikel, ko pa se zaporedne številke artiklov podvajajo? Kako naj vemo, da boste ustrezno odgovorili, če pa ne boste vedeli na kateri artikel točno se naše vprašanje nanaša. Predlagamo, da uredite predračun in objavite novega ter podaljšate rok za oddajo ponudb. Do podpisa okvirnih sporazumov je še dovolj časa.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je preveril zaporedne številke artiklov, te se podvajajo samo v sklopu 2, pri čemer pa se podvojene številke ločijo med sabo s tem, da ima ena za številko navedeno še piko, druga pa ne.
Naročnik bo pri odgovorih na vaša vprašanja pozoren pri navajanju zaporednih številk artiklov pri sklopu 2 in sledil točni navedbi številke z ali brez dodane pike, tako kot je navedeno v sami tehnični specifikaciji.

Naročnik iz tega razloga ne bo ponovno objavljal popisa, prav tako roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.
Datum objave: 29.10.2019   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 15, 15., 16, 16., 17 in 17. : Ali lahko ponudimo enakovreden artikel v dolžini 4,5m?

ODGOVOR
Spoštovani,
Če artikel ustreza specifikacijam, lahko ponudite dolžino 4,5 cm.

Lep pozdravDatum objave: 29.10.2019   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 24 : Opisujete nesterilne komprese, ki pa niso pakirane posamično. Ali vam torej ponudimo pakiranje a100?

ODGOVOR
Spoštovani,
Lahko ponudite pakiranje a100.
Cena se preračuna na kos.

Lep pozdravDatum objave: 29.10.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 25, 25., 26 in 26. : Ali vam lahko ponudimo enakovredno mrežico dolžine 50m, da bodo ponudbe med seboj primerljive pa ponudbeno ceno oblikujemo na 25m?

ODGOVOR
Spoštovani,
Da.
Cena se preračuna na 25m.

Lep pozdravDatum objave: 29.10.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop št. 2:
-zap. št. 15: povoj krep 10 cm x 4 m; z visoko vsebnostjo naravnih vlaken, raztegljivost približno 160%; hitra in enostavna namestitev; brez zamudnega ovijanja; zanesljivo in nedrseče prileganje; možna je sterilizacija;
-zap. št. 15: povoj krep 12 cm x 4 m; z visoko vsebnostjo naravnih vlaken, raztegljivost približno 160%; hitra in enostavna namestitev; brez zamudnega ovijanja; zanesljivo in nedrseče prileganje; možna je sterilizacija;
-zap št. 16: povoj krep 6 cm x 4 m; z visoko vsebnostjo naravnih vlaken, raztegljivost približno 160%; hitra in enostavna namestitev; brez zamudnega ovijanja; zanesljivo in nedrseče prileganje; možna je sterilizacija;
-zap. št. 16: povoj krep 8 cm x 4 m; z visoko vsebnostjo naravnih vlaken,raztegljivost približno 160%;hitra in enostavna namestitev;brez zamudnega ovijanja;zanesljivo in nedrseče prileganje;možna je sterilizacija

Prosimo naročnika za informacijo, katere povoje trenutno uporablja s tako specifikacijo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Želimo imeti točno te povoje s temi merami in specifikacijami. Kot je naprimer povoj Vivasoft, njemu podobni oziroma enakovredni.

Lep pozdrav


Datum objave: 29.10.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 19. : Prosim navedite dimenzijo obliža, ki jo želite. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
Dimenzija obliža je 10 x 10.

Lep pozdravDatum objave: 29.10.2019   14:36
VPRAŠANJE
spoštovani,
želimo vpisati kat. št.v sklop 1, kolona E, a je kolona zaklenjena za oblikovanje in vpiše kat.št. kot valuta, na dve decimalki.
Prosimo odklenite kolone, da lahko vnesemo kat.št., saj bo drugače opis nesmiseln.
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo s popravkom EU 14 objavil popravljeno Prilogo 1 Tehnično specifikacijo, da bo omogočen splošen vpis številk v kolono E. Popravek bo narejen pri vseh sklopih.

Lep pozdrav


Datum objave: 30.10.2019   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 4, zap. št. 13 zeliščna ustna voda. Ali resnično želite ceno za liter, saj so pakiranja 250 ml ali 500 ml?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik bo s popravkom EU 14 objavil popravljeno Prilogo 1 Tehnično specifikacijo, v kateri bo popravil enoto mere na kos povsod, kjer je pakiranje/količina določena v razponu. Popravki bodo zaradi lažje preglednosti označeni v modri barvi.

Naročnik ob tem opozarja na pojasnilo, ki ga je na Portalu objavil 25.10.2019 ob 11:39 glede preračuna cene, kjer je količina določena v razponu.

Lep pozdrav

Datum objave: 30.10.2019   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V odgovorih pri zahtevanih velikostih pakiranja negovalne kozmetike navajate , da se sme ponuditi kremo za roke od 150 ml-350 ml.
Prosim za tehtno obrazložitev kakšno razliko predstavlja za naročnika krema za roke 100 ml in 150 ml v sami uporabi ?
Zahtevana značilnost proizvoda ni povezana z ml/pakiranjem. Poraba javnih sredstev mora biti gosp. učinkovita in uspešna ( 4.člen), zagotavljati mora načelo konkurence med ponudniki (5.člen).
Prav tako v negovalni kozmetiki zahteva pri vlažilnih robčkih omejuje konkurenco, saj zahtevate velikost 30x30 cm ali 900,00m2, dovoljeno odstopanje je +-10%. Zahtevamo odgovor na vprašanje zakaj se v opisu tega proizvoda ne najde nobeden drugi razen podjetja , ki trži blagovno znamko Indas. Velikost konkurenčnih proizvodov za izvajanje nege z vlažilnimi robčki je namreč manjša?Zahvaljujem se vam za odgovore!

ODGOVOR
Spoštovani,

Krema za roke se uporablja pri posameznem x stanovalcu, zato so nam najbolj primerna ta pakiranja.

Vlažilni robčki v večini primerov so dimenzije 29 x 22 ali 29 x 28, zato smo se odločili za to dimenzijo, dovoljeno odstopanje je +/- 10%.

Lep pozdrav

Datum objave: 30.10.2019   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 3, zap.št. 19: Ali vam lahko ponudimo obliž dimenzije 7x9cm?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ne.

Lep pozdravDatum objave: 30.10.2019   09:25
VPRAŠANJE
Zavarovanje za resnost ponudbe-Prosimo za potrditev, da po navadni pošti pošljemo le originalno bianco menico in da originalne menične izjave ni potrebno poslati po navadni pošti.

ODGOVOR
Spoštovani,
Da.
Originalno podpisana bianco menica mora biti poslana naročniku po pošti na naslov: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah, s pripisom »Javno naročilo 9B-2019 Ne odpiraj«.
Menična izjava se vroči preko elektronskega sistema E-jn skupaj z ostalo dokumentacijo ob oddaji ponudbe.

Lep pozdravDatum objave: 30.10.2019   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 4: krema za roke - v tubi, negovalna krema za roke, ki ohranja in uravnava vlažnost kože, ki je izpostavljena pogostemu umivanju in razkuževanju; vsebuje:kreatin, panthenol, mandljevo olje; primerna je za vse tipe kože, še posebej za suho in občutljivo kožo; 150-350 ml
Vprašanje, na kakšno enoto mere podamo ceno, je bilo že zastavljeno. Vaš odgovor je bil takšen:

Datum objave: 25.10.2019 11:39
Spoštovani,
Naročnik podaja pojasnilo glede preračuna cene, kjer je količina pri posameznem artiklu v Prilogi 1 - Tehnična speifikacija določena v razponu.

1. Kjer pri opisu izdelka ni izrecno določeno na katero količino se preračuna cena, se cena preračuna na najnižjo količino v razponu.
Primer: če je določen razpon 75-150 ml, se cena preračuna na 75 ml.

2. Kjer je pri opisu izdelka izrecno navedeno na katero količino se preračuna cena, se upošteva to navodilo.
V specifikaciji je enota mera pri tem konkretnem artiklu LITER. Če prav razumemo vaš odgovor z dne 25.10.2019 (pri opisu artikla namreč ni eksplicitno določeno, na kakšno količino preračunamo ceno, temveč je določeno le dovoljeno pakiranje), podamo ceno za LITER. Drži?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik bo s popravkom EU 14 objavil popravljeno Prilogo 1 Tehnično specifikacijo, v kateri bo popravil enoto mere na kos povsod, kjer je pakiranje/količina določena v razponu. Popravki bodo zaradi lažje preglednosti označeni v modri barvi.

Sklop 4, artikel 12 (krema za roke) je artikel pri katerem bo popravljena enota mere na kos. V skladu s tem bodo ponudniki ceno preračunali na najnižjo količino v razponu, torej na 150ml, saj je količina za ta artikel določena v razponu 150-350ml.

Enako velja za artikel 13 v sklopu 4. Glejte odgovor, ki ga je naročnik objavil na portalu 30.10.2019 ob 09:13.

Lep pozdravDatum objave: 30.10.2019   11:24
VPRAŠANJE
Glede na vaš odgovor, ki se sicer navezuje na sklop 4 ( Datum objave: 30.10.2019 09:39) vas sprašujemo ali v sklopu 9 enteralna prehrana pri artiklih pod zaporednimi številkami 1, 2, 3 ,4, 6, 7, 8 ,9,11, 12, 13, kjer so povsod v opisih navedena pakiranja v razponu od do(npr. PAKIRANO 200-250 ml) oz. PAKIRANO 500ml ali 1000ml ali Pakiranje do 5000 ali 200-300g) navajamo ceno na podano EM (torej bodisi na L ali kg)?
ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik bo objavil popravljeno Prilogo 1 Tehnična specifikacija v kateri bodo v vseh sklopih, kjer je pri artiklih določena količina v razponu, popravljene enote mere na kos.

Naročnik bo tako enoto mere l/kg spremenil v enoto mere kos za naslednje artikle:
Sklop 4, artikel 12, 13
Sklop 7, artikel 6.
Sklop 9, artikli 1.-4., 6., 8., 9., 11.-13.

Cena se bo, glede na spremenjeno enoto mere v kos, tako preračunala na najnižjo količino v razponu.

Lep pozdravDatum objave: 30.10.2019   13:27
VPRAŠANJE
Vaš odgovor Datum objave: 28.10.2019 13:52 za artikel v sklopu 9: Enteralna prehrana po zap. št.9 se je glasil

Pod zaporedno številko 9: lahko ponudite opisan izdelek; ceno je potrebno preračunati na 200 ml.V predračunu excel v polju EM je enota L in verjetno so tudi letne okvirne količine v predračunu podane v L (torej 10 L letno). Če preračunamo ceno na 200 ml bo končna vrednost popolnoma napačna, saj ne bo preračunana na letno količino v L-v tem primeru je to 10L. Če torej damo ceno preračunano na 200 ml se bo vrednost množila s količino 10 in naročnik bo dobil skupno ceno za 10X200 mL kar je 2L in ne 10 L in je zato to popolnoma napačno.

Popolnoma logično je, če vsi ponudniki podamo ceno na L, saj so v tem primeru vse ponudbe popolnoma primerljive, ne glede kakšno pakiranje kdo ponuja.
Glede na navedeno prosimo za točno navodilo kaj upoštevamo oz. na katero enoto podamo ceno.ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je napačno zapisal enote mere, zato bo objavil popravek Priloge 1 Tehnična specifikacija. Ocenjena letna količina ostane kot je zapisana in jo je naročnik pravilno predvidel glede na enoto mere kos.

Naročnik še enkrat poudarja, da se enota mere preračuna na najnižjo vrednost, če je količina podana v razponu in ni pri opisu izdelka izrecno navedeno na katero enoto mere se preračuna cena.
V zvezi s tem glejte odgovore, ki ji je naročnik objavil na portalu 25.10.2019 ob 11:39, 30.10.2019 ob 09:13 in 30.10.2019 ob 11:24.

Lep pozdrav


Datum objave: 30.10.2019   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vezano na vse sklope:
Ali lahko naročnik preveri podate v tabelah, ker se artikli podvajajo, so razpisani isti v večih sklopih , opisi so pomanjkljivi ponekod manjkajo dimenzije, pri oblogah niso zapisana dovoljena odstopanja v dimenzijah ( oblž 10x10cm ali 8x10cm katerega zakaj pri tem artiklu dovoljeno odstopanje drugod pa ne?) , pri določenih artiklih je zapis enakovredno kot-ne vemo, katera lastnost naj bo enakovredna in objavi obrazce, kjer bo jasno zapisano kaj potrebuje?


ODGOVOR
Spoštovani,
Po naročnikovem mnenju se artikli ne podvajajo. Dimenzije so navedene, kjer je naročnik ocenil, da je to potrebno.

Lep pozdravDatum objave: 30.10.2019   14:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop 2, zap. št. 19: Ali želite obliže dimenzije 10x12cm ali 7x9cm ali 5x6cm?

ODGOVOR
Spoštovani,

Dimenzije 6 x 8 ali 9 x 6, lahko so odstopnja +/- 10 %.

Lep pozdrav

Datum objave: 30.10.2019   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 15, 15., 16, 16., 17 in 17. : Ali lahko ponudimo popolnoma enakovreden artikel v dolžini 4,5m?
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
Lahko.

Lep pozdrav
Datum objave: 30.10.2019   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 6 povezovalna cev za klizmo, premera 7,5/10,0 mm dolžine 120 cm-artikel ni več dobavljiv.
Prosimo da ga izločite iz razpisa.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
Želimo ta artikel ali njemu podoben ali enakovreden.

Lep pozdrav

Datum objave: 30.10.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na portal ste na vprašanje ponudnika odgovorili, da želite pri sklopu 2, zap. št. 19 obliž dimenzije 10x10 cm. Obliž za fiksacijo i.v. kanala, prozoren, sterilen; v dimenziji 10x10 cm ne obstaja. Obstajajo 6x7 cm, 7x8,5 cm, 7x9 cm, 10x12 cm. Kaj vam ponudimo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
Dimenzije 6 x 8 ali 9 x 6, lahko so odstopanja +/- 10 %.

Lep pozdravDatum objave: 30.10.2019   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zastavljamo vam vprašanje za sklop
9. ENTERALNA PREHRANA

4. ENTERALNA HRANA ZA SLADKORNE BOLNIKE 1kcal/1ml (glucerna ali enakovredno) PAKIRANO 200-250ml
Ali vam lahko ponudimo po sestavi boljši produkt, ENTERALNA PREHRANA ZA SLADKORNE BOLNIKE 1,5 KCAL, PAKIRANO 200ml, različni okusi.

5. ENTERALNA HRANA 1kcal/1ml BREZ VLAKNIN PAKIRANO 1000ml PRIMERNO ZA HRANJENJE PO ČRPALKI katero zagotovi ponudnik (na reverz)
Ali vam lahko ponudimo izdelek, ki ustreza vašemu opisu, PAKIRANO 500ml ali 1000ml?

10. SREDSTVO ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE, ZA DIETETSKO URAVNAVANJE DISFAGIJE V OBLIKI PRAHU do 5000g NE SME VSEBOVATI LAKTOZE IN GLUTENA.
Prosimo preverite ali ni morda prišlo do napake pri navedeni količini 200 kg, saj je le ta nenavadno velika.


9. SKLOP: ENTERALNA PREHRANA (zap. št. 5,6,12)
V vaših opisih zahtevate črpalke za hranjenje, katere zagotovi ponudnik na reverz. Prosimo navedite okvirno količino črpalk, ki bi jih potrebovali. Hvala


ODGOVOR
Spoštovani,

4. lahko.

5.lahko

10. Enota mere je pravilna, naročnik pa popravlja okvirno količino v Prilogi 1 Tehnična specifikacija (objavljen bo popravek EU 14), in sicer je ocenjena količina 60. Popravek bo zaradi preglednosti označen z modro barvo.

5, 6, 12: Okvirna količina je 4 črpalke.

Lep pozdrav


Datum objave: 30.10.2019   15:53
Spoštovani,

Naročnik obvešča ponudnike, da je danes v objavo na Portal JN poslal popravek EU 14.

Objavljena je popravljena Priloga 1 - Tehnična specifikacija v kateri so v skladu z odgovori na portalu javnih naročil popravljene enote mere v sklopu 4, 6 in 9, okvirna količina v sklopu 9. Vse spremembe so zaradi preglednosti označene z modro barvo. Popravljen je tudi stolpec kataloška številka v vseh sklopih, da celice omogočajo vpisovanje splošnih številk.

Naročnik je hkrati tudi podaljšal rok za prejem ponudb, in sicer je novi rok 13.11.2019 ob 12.00 ter rok za odpiranje ponudb, ki je po novem 13.11.2019 ob 12.01.

Lep pozdrav