Dosje javnega naročila 007432/2019
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.236,31 EUR

JN007432/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2019
JN007432/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2019
JN007432/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN007432/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN007432/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.01.2020
JN007432/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007432/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
ESPD: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13729
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01 767/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31230000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE PLAVE 2
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA OPREME IN MATERIALA ZA OBNOVO SISTEMA VODENJA SAT V HE PLAVE 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v DJN


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2019   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da zagotavljanja servisnih storitev in rezervnih delov za dobo 10 let, kakor je opredeljeno v točki 7.3 Dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in v zadnjem odstavku 8. člena (VIII. jamstvo in garancijska doba) »Obrazca št. 9: Vzorec pogodbe«, ne sodi v predmet tega javnega naročila in bo predmet morebitnih dodatnih naročil, saj ta ni opredeljena kot predmet tega naročila, prav tako tudi kot dobavitelj v razpisu zahtevane opreme ne moremo vplivati na tržno in razvojno politiko proizvajalca opreme za navedeno obdobje?
Predlagamo da to zahtevo umaknete iz DJN, saj je predmet zgolj dobava opreme, prav tako iz opisa predmeta in same specifikacije opreme ne izhaja zahteva po servisnih storitvah.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Nočnik bo z Dodatkom 2 iz Razpisne dokumentacije črtal določilo: »Ponudnik mora zagotavljati servisne storitve in rezervne dele za dobo najmanj 10-ih let.«