Dosje javnega naročila 007579/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Geodetske storitve na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 9.457.440,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007579/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007579/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN007579/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.03.2020
JN007579/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
JN007579/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
JN007579/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
JN007579/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2020
JN007579/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2020
JN007579/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.12.2020
JN007579/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007579/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 209-510907
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Geodetske storitve na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
Referenčna številka dokumenta: 4300-89/2019, ODGEP-30/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik bo s ponudniki, glede na zahteve, pogoje in merilo, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, sklenil okvirni sporazum.
Naročnik bo, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v ponovnem odpiranju konkurence naročal geodetske storitve sukcesivno, glede na dejanske potrebe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71250000
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehodi RS z RH.
II.2.4 Opis javnega naročila
Geodetske storitve na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba https://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala na dan in ob uri, kot navedeno v elektronskem pozivu, ki bo posredovan gospodarskim subjektom na njihove spletne naslove.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2019   13:00
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2019   11:05
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali prav razumemo RD, da je naročnik pri dokazilih v 2. točki poglavja 10.1.2 z »vpisom v evidenco npr. pri IZS« imel v mislih vpis v imenik pooblaščenih inženirjev?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

drži, v navedeni točki, se v obrazcu "ESPD" med drugim zahteva navedba evidenčne številke vpisa kadra v ustrezen imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (oz. če kader ob oddaji ponudbe še ni vpisan, ponudnik ravna skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).