Dosje javnega naročila 002335/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 74.124,76 EUR

JN002335/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002335/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002335/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN002335/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
JN002335/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2019
JN002335/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN002335/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002335/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 208-508400

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Blanka Grajfoner
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
Referenčna številka dokumenta: 43018-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71332000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 60.758,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71335000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba geotehničnih raziskav in izdelava geološko geotehničnega elaborata za visokovodni suhi zadrževalnik Poljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatna referenca ponudnika30

Cena – Ponder:
70
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-12/MOP/0
Projekt se sofinancira s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002335/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 075-178348
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.04.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.10.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 58.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 60.758,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 7.900,00 EUR
Delež: 13%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Hidrogeološke raziskave in izdelava končnega hidrogeološkega elaborata.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer prispevek Evropske unije znaša 80%, prispevek Republike Slovenije pa znaša 20%.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2019