Dosje javnega naročila 007450/2019
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Blago: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA OBDOBJE TREH LET
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 90.076,80 EUR

JN007450/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.10.2019
JN007450/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2019
JN007450/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN007450/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN007450/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.12.2019
JN007450/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007450/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO
Trg svobode 6
3270
SI
Laško
Slovenija
info@stik-lasko.si
+386 37338930

Internetni naslovi
https://lasko.info/stik-lasko/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si/sl/
ESPD: http://www.lasko.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13707
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA OBDOBJE TREH LET
Referenčna številka dokumenta: 430-30/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava zemeljskega plina za tri leta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zemeljskega plina za sledeča odjemna mesta:
05010397 Muzej (39.466 kWh)
05010204 STIK (Savinja) (16.498 kWh)
05010005 Dvorana Tri lilije (864.620 kWh)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bi se izkazalo, da naročnik po izteku trajanja okvirnega sporazuma, se pravi po 36 mesecih, ne bo imel izbranega novega dobavitelja, se izvajanje dobav po tem okvirnem sporazumu lahko podaljša. V tem primeru vrednost dobav od začetka izvajanja tega sporazuma pa do konca, ne sme presegati vrednostnega praga za obvezne objave v Uradnem listu Evropske unije, ki velja za to naročilo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2019   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v skladu z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2019   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani.

- Predlagamo črtanje točke 2.9.3. dokumentacije, saj gre za dobavo blaga in ne za izvedbo del.
- Točka 2.13 dokumentacije in 6. člen pogodbe: ali pogodbena cena velja za vsa 3 leta (leto 2020, 2021 in 2022)? Po preteku enega leta (torej 1.1.2021), se pogodbena cena lahko uskladi, če povečanje cene preseže 4 %. Ali se pogodbena cena uskladi tudi v primeru znižanja povprečne cene? Cene se usklajujejo na predlog dobavitelja, ali to pomeni, da v kolikor dobavitelj ne predlaga usklajevanja cene, velja pogodbena cena za celotno obdobje trajanja pogodbe (torej za 3 leta)?
- Pogodba 8. člen. Izdaja računa v 5 dneh od dobave blaga oz. zaključka meseca ni možna (ker še ne dobimo podatkov od operaterja distribucijskega sistema). Predlagamo popravek na 10 dni od dobave oz. zaključka meseca.
- Zadnji odstavek 10. člena pogodbe. Ali naročnik zahteva enotni račun? Glede na to, da vsi dobavitelji ne morejo zagotoviti enotnega računa in da se konkurenca ne omeji, predlagamo, da naročnik ne zahteva enotnega računa. Ali lahko, glede na omenjen člen in 6. člen pogodbe, naročnik zahteva enotni račun naknadno oz. med trajanjem pogodbe?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik bo točko 2.9.3. umaknil iz razpisne dokumentacije.
Cena velja za 3 leta, lahko se pa spremeni pod pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji. Spremeni se ob povišanju cene in na predlog dobavitelja.
Izdajo računa bo naročnik popravil na 10 dni (8. člen pogodbe).
Naročnik zahteva enotni račun.
Spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene na spletnem naslovu www.lasko.si, na mestu kjer je objavljena prvotna razpisna dokumentacija.


Datum objave: 04.11.2019   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

- Predlagamo črtanje točke 2.9.3. dokumentacije, saj gre za dobavo blaga in ne za izvedbo del.
- Točka 2.13 dokumentacije in 6. člen pogodbe: ali pogodbena cena velja za vsa 3 leta (leto 2020, 2021 in 2022)? Po preteku enega leta (torej 1.1.2021), se pogodbena cena lahko uskladi, če povečanje cene preseže 4 %. Ali se pogodbena cena uskladi tudi v primeru znižanja povprečne cene? Cene se usklajujejo na predlog dobavitelja, ali to pomeni, da v kolikor dobavitelj ne predlaga usklajevanja cene, velja pogodbena cena za celotno obdobje trajanja pogodbe (torej za 3 leta)?
- Pogodba 8. člen. Izdaja računa v 5 dneh od dobave blaga oz. zaključka meseca ni možna (ker še ne dobimo podatkov od operaterja distribucijskega sistema). Predlagamo popravek na 10 dni od dobave oz. zaključka meseca.
- Zadnji odstavek 10. člena pogodbe. Ali naročnik zahteva enotni račun? Glede na to, da vsi dobavitelji ne morejo zagotoviti enotnega računa in da se konkurenca ne omeji, predlagamo, da naročnik ne zahteva enotnega računa. Ali lahko, glede na omenjen člen in 6. člen pogodbe, naročnik zahteva enotni račun naknadno oz. med trajanjem pogodbe?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo točko 2.9.3. umaknil iz razpisne dokumentacije.
Cena velja za 3 leta, lahko se pa spremeni pod pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji. Spremeni se ob povišanju cene in na predlog dobavitelja.
Izdajo računa bo naročnik popravil na 10 dni (8. člen pogodbe).
Naročnik zahteva enotni račun.
Spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene na spletnem naslovu www.lasko.si, na mestu kjer je objavljena prvotna razpisna dokumentacija.