Dosje javnega naročila 003781/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Ocena vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje površinskih voda za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.976,00 EUR

JN003781/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003781/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN003781/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.10.2019
JN003781/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2019
JN003781/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
JN003781/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003781/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Blanka Grajfoner
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ocena vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje površinskih voda za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«
Referenčna številka dokumenta: 43018-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71335000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega javnega naročila so storitve ocene vpliva protipoplavnih ukrepov na stanje površinskih voda za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 50.800,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71313400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Tehnična in strokovna sposobnost oziroma reference ključnega osebja20

Cena – Ponder:
80
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-12/MOP/0
Projekt se sofinancira s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003781/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.06.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.10.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Glavni trg 19C
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 47.040,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 50.800,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«, pri čemer prispevek Evropske unije znaša 80%, prispevek Republike Slovenije pa znaša 20%.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2019