Dosje javnega naročila 007600/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: REVITALIZACIJO STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA S PRIPADAJOČIMI ULICAMI
ZJN-3: Odprti postopek

JN007600/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN007600/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.01.2020
JN007600/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 11.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007600/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 210-514144
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
SI032
Ptuj
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: REVITALIZACIJO STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA S PRIPADAJOČIMI ULICAMI
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

REVITALIZACIJO STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA S PRIPADAJOČIMI ULICAMI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo bosta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
skladno z natečajnimi pogoji
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
19.12.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 6.000,00 EUR
2. nagrada 4.800,00 EUR
3. nagrada 3.600,00 EUR
tri priznanja po 1.800,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
3 odškodnine po 1.000,00 EUR
(za izdelavo rendrov zmagovalnih rešitev pred razstavo)

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 3.000,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): prof. Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednice ocenjevalne komisije (naročnik): Aleksander Ostan, univ. dipl. inž. arh., Članica (naročnik): Nuška Gajšek, univ.dipl.polit., županja, Članica (naročnik): Snežana Sešel, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS): Marjan Zupanc, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik): Mojca Brunčič, univ. dipl. inž. grad., Namestnik članov (ZAPS): Boris Matić, mag. inž. arh., Poročevalec A: Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh., Izvedenka ZVKD: dr. Simona Menoni Muršič, univ. dipl. um. zgod., Izvedenec investicija: Robert Pangeršič, grad. teh., Izvedenka za programske vsebine: Branka Bezeljak, univ. dipl. slavistka, Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2019   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 14.11.2019
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 21. 11. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 28. 11. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj
(8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 10. 12. 2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13. 12. 2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 19.12.2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 31. 1. 2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma marec 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2019   11:40
Sporočilo za javnost št. 1, 13.11.2019
Organiziran ogled lokacije bo potekal dne 14.11.2019 ob 10:00. Zbor je na naslovu Mestni trg 1, Ptuj.

Datum objave: 21.11.2019   13:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo tri vprašanja:

1. Ali so gabariti obstoječih stavb (vključno z obliko strehe), ki so že porušene ali delno porušene, zavezujoči?
2. Če gabariti niso zavezujoči, ali se objekti lahko širijo na območje dvorišča, ki je pravzaprav predmet anketne natečajne rešitve?
3. Ali je velikost odra v veliki dvorani za 150 ljudi 8x10m zavezujoča ali je lahko manjša?

Hvala!

ODGOVOR


1. Ali so gabariti obstoječih stavb (vključno z obliko strehe), ki so že porušene ali delno porušene, zavezujoči?

ODGOVOR:
Novi objekti morajo biti zgrajenI v gabaritih objektov, ki so se porušili. Preseganje ni dovoljeno ne v tlorisnem, ne v višinskem gabaritu, vključujoč streho.

2. Če gabariti niso zavezujoči, ali se objekti lahko širijo na območje dvorišča, ki je pravzaprav predmet anketne natečajne rešitve?

ODGOVOR:
Objekti se ne smejo širiti na območje dvorišča.

3. Ali je velikost odra v veliki dvorani za 150 ljudi 8x10m zavezujoča ali je lahko manjša?

ODGOVOR:

V natečajni nalogi je določena najmanjša velikost odra za potrebe uporabnikov, zato je zelo zaželeno, da natečajna rešitev upošteva to velikost. Če bo v rešitvi predviden manjši oder, se razlog za takšno rešitev pojasni v tabeli, kjer so omogočene opombe.


Datum objave: 21.11.2019   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, 
_Ali lahko v natečaju sodelujejo sodelavci / konzultanti / izvedenci, ki ne izpolnjujejo 2. točke 4.17. člena natečajnih pogojev - pravna oseba nima sedeža v EU, EGP, Švici ali državi pogodbenici?

__V točki 6.1. se navaja priloga STOPNJE OBDELAVE PRIKAZOV. Kje lahko dobimo omenjen dokument saj se ta ne nahaja v dokumentaciji D_NATEČAJNE PRILOGE?

_V natečajnih podlogah je posredovan posnetek obstoječega stanja le v .pdf obliki. Prosili bi za .dwg obliko načrtov.

Hvala 

ODGOVOR

1. Ali lahko v natečaju sodelujejo sodelavci / konzultanti / izvedenci, ki ne izpolnjujejo 2. točke 4.17. člena natečajnih pogojev - pravna oseba nima sedeža v EU, EGP, Švici ali državi pogodbenici?

ODGOVOR:
Lahko sodelujejo. Eden od avtorjev mora biti vodja projekta in vpisan v imenik ZAPS ter vodja projekta mora v gospodarskem subjektu opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. Členu ZAID.

2. V točki 6.1. se navaja priloga STOPNJE OBDELAVE PRIKAZOV. Kje lahko dobimo omenjen dokument saj se ta ne nahaja v dokumentaciji D_NATEČAJNE PRILOGE?

ODGOVOR:
Priloga STOPNJE OBDELAVE PRIKAZOV je dodatno objavljen na spletni strain https://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI

3. V natečajnih podlogah je posredovan posnetek obstoječega stanja le v .pdf obliki. Prosili bi za .dwg obliko načrtov.

ODGOVOR:
Naročnik razpolaga le s posnetkom v obliki vektorskega .pdf.


Datum objave: 21.11.2019   14:03
Vpršanja natečajnikov z ogleda lokacije in odgovori naročnika:

1. Ali je ureditev Aškerčeve ulica tudi predmet natečaja?

ODGOVOR:
Ne.

2. V čigavem lastništvu je dvorišče?

ODGOVOR:
Dvorišče je v solastništvu Mestne občine Ptuj instanovalcev v sosednjih stavbah kareja, torej v skupni uporabi. Na dvorišču je potrebno urediti 2 parkirni mesti (dostava stanovalcev) in dostavo.
Na dvorišču se odvijajo prireditve, kar je predvideno tudi v bodoče.

3. Katere strešine se lahko preoblikujejo?

ODGOVOR:
Strešine, orientirane proti Aškerčevi ulici se ne smejo spreminjati. Strešine orientirane proti dvorišču se delno lahko spreminjajo, kot je opisano v natečajni nalogi.


4. Ali je, glede na različne nivoje objektov, univerzalna dostopnost zahtevana povsod?

ODGOVOR:
Dostopnost mora biti usklajena s Pravilnikom o univerzali graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18). Univerzalna dostopnost je lahko delno zagotovljena ali povsem nezagotovljena zgolj za prostore, ki niso namenjeni uporabnikom in obiskovalcem, temveč le osebju, ki upravlja s temi prostori. Takšni prostori so npr. 2.5 Tehnično skladišče, 2.6 prostor za tehniko, 4.11 Fundus, 5.2 strojnica.

5. Ali je v ceni investicije upoštvana ureditev dvorišča?

ODGOVOR:
V ceni investicije se upošteva le vzpostavitev stanja dvorišča v prvotno stanje pred gradnjo.
V natečajni rešitvi se dvorišče ureja samo anketno in se cena anketne rešitve ne upošteva v predvideni investiciji.

6. Ali se prireditev Dnevi poezije in vina dogaja samo na Vrazovem trgu ali tudi v povezavi z objekti Stare steklarske?

ODGOVOR:
Dogodek se odvija na trgu in na dvoršču oz. v objektih Stare steklarske.

7. Kakšni so bili gabariti porušenega objekta ob Ulici Tomaža Šalamuna (objekt E v natečajni nalogi)?

ODGOVOR:
Objekt je bil poravnan z objektom na severni strani oziroma z ulico, višinsko je bil poravnan z objektom D v natečajni nalogi. Stanje je vidno v posnektu stanja, ki je med natečajnimi podlogami.

8. Katere vrste kritine so dovoljene?

ODGOVOR:
Dovoljena je uporaba opečne kritine, podobne okoliškim objektom.

9. Ali se program v pritličjih objektov ob Vrazovem trgu ohranja?

ODGOVOR:
Občina ni lastnik objektov, tako da se v pritličja ne posega. Ob ureditvi trga se lahko prilagodi območja pred vhodi v objekte.

10. Do kje je predviden promet po Jadranski ulici?

ODGOVOR:
Na začetku Jadranske ulice, na južni strani, bo nameščen potopni količek. Dovoz bo omogočen samo stanovalcem in dostavi.

11. Ali je v ureditvi Jadranske ulice predvidena ureditev sredinske mulde?

ODGOVOR:
Da. Takšna je zahteva ZVKDS.

12. Ali se lahko posega v nadstrešek s stebri na severnem delu Jadranske ulice?

ODGOVOR:
Da. Nadstrešek se lahko odstrani in vhod prilagodi novi ureditvi.

13. Ali je možno dobiti posnetke obstoječih objektov v dwg. obliki? V natečajnih podlogah je samo pdf. datoteka.

ODGOVOR:
Žal naročnik ni uspel pridobiti podlog v .dwg obliki. So pa .pdf datoteke v vektorski obliki in jih je možno uvoziti v .dwg ali podobno datoteko.

14. Kakšen je bil prvotni program v objektu Stara steklarska?

ODGOVOR:
V objektu je bila steklarska delavnica (razrez stekla, popravila oken). V objektu se ni pihalo stekla.Datum objave: 22.11.2019   13:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vsebinskih vprašanj.

V upanju na pozitivni odgovor, vas lepo pozdravljamo.

Natečajna ekipa

ODGOVOR


Naročnik natečaja ne bo podaljšal roka za postavljanje vsebinskih vprašanj.

Datum objave: 26.11.2019   14:54
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo narocnika za podaljsanje oddaje koncnih resitev natecaja. Natecaj je izredno kompleksen, prav tako so dolocene podloge zgolj v PDF obliki in jih moramo sami digitalitirat. Oddaja po novem letu za narocnika prakticni nima nobenih casovnih posledic, razen da dobi boljse in vec reitev, za natecajnike pa le ta pomeni dodaten cas za izvedbo natecaja in s tem boljse resitve.

ODGOVOR

Naročnik natečaja ne bo podaljšal roka za oddajo elaboratov. Smiselno podaljšanje bi zaradi praznikov pomenilo podaljšanje vsaj v drugi teden januarja, kar bi vplivalo na ostale roke v postopku.


Datum objave: 03.12.2019   09:19
VPRAŠANJE
Formalno vprašanje:
V Natečajni nalogi - stran 46 je navedeno:
Prerezi zunanje ureditve merilo 1:100; raven obdelave 1:200

Vprašanji:
1. Ali za prereze velja prikaz v merilu 1:100 ali 1:200?
2. V geodetskem posnetku je prikazana pozicija obveznih prerezov. Skozi Jadransko ulico je prerez nastavljen samo v severnem delu. Je mišljeno, da se prerez po Jadranski ulici prikaže samo na tem delu ali po celotnem območju obdelave (od Slovenskega trga na severu do Vošnjakove ulice na jugu)?


ODGOVOR


1) Prerezi zunanje ureditve morajo biti v merilu 1:100. Njihova obdelava (natančnost izrisa, opremljenost risbe) pa je kot za merilo 1:200. Razlog za to je v lažjem prikazu višinskih razlik.
2) Dovolj je, da je prerez omejen na severni del Jadranske ulice, ki je zaradi višinske razlike proti Slovenskemu trgu oblikovalsko zahtevnejši.


Datum objave: 04.12.2019   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko del zahtevanih parkirnih mest zagotovimo na Jadranski ulici?


ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal. Z ozirom na vprašanje vas lahko le opozorimo na 3. odstavek, 23. stran natečajne naloge.Datum objave: 10.12.2019   09:34
VPRAŠANJE
Formalno vprašanje
Za večino grafičnih prikazov (situacija, prerezi, tlorisi) velja raven obdelave do 2.C, razen za fasade, ki naj bi jih prikazali v merilu do 1.B.
Po drugi strani je navedeno, da so lahko fasade združene s prerezi. Predlagamo, da je tudi fasade dopustno prikazati v obdelavi do 2.C, sicer bo prihajalo do dilem ali polovico prerezov prekriti ali ne.

ODGOVOR

Fasade je dovoljeno prikazati v nivoju obdelave 2.C, kot je to navedeno na 20. strani natečajnih pogojev, v tabeli Vrste prikaza.


Datum objave: 11.12.2019   11:57
VPRAŠANJE
1_Ali so dovoljene perspektivne skice (ročne skice)?

2_Kaj pomeni vrstni red vsebine v A3 mapi? Je potrebno v mapo vstavit vse 4 strani tabele površin? Je potrebno v grafičnem delu sledit toćno zaporedju risb kot so na plakatih ali je tukaj možno več razporeditev znotraj tega poglavja?


ODGOVOR


1: Prespektivni prikazi v nobeni obliki niso dovoljeni.
2: Vsebina mape naj bo v vrstnem redu, kot je določeno v natečajnih pogojih. Zahtevano gradivo naj bo vključeno v celoti, kar pomeni, da je potrebno tudi tabelo površin po predlogi vključiti v celoti. Risbe s plakatov so lahko v grafičnem delu razporejene poljubno po presoji natečajnikov.