Dosje javnega naročila 007509/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Blago: Tehnična vzpostavitev novega spletnega portala Taste Slovenia in njegovo celovito vsebinsko upravljanje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.320,00 EUR

JN007509/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.10.2019
JN007509/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN007509/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.01.2020
JN007509/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007509/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/329989/RD_portal_Taste_Slovenia.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13797
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnična vzpostavitev novega spletnega portala Taste Slovenia in njegovo celovito vsebinsko upravljanje
Referenčna številka dokumenta: 0015/2019-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Tehnična vzpostavitev novega spletnega portala Taste Slovenia in njegovo celovito vsebinsko upravljanje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnična vzpostavitev novega spletnega portala Taste Slovenia in njegovo celovito vsebinsko upravljanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2019   09:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2019   09:54
VPRAŠANJE
1. PONUDNIKI IN PODIZVAJALCI
Ali pogoji o sodelovanju (P6 - letni promet, P7 - povprečno št. zaposlenih) veljajo ločeno tudi za podizvajalce, pod-podizvajalce, ... ali le za ponudnika/vodilnega ponudnika?

2. REFERENCE PONUDNIKA/STROKOVNJAKA
Ali je vrednost vezana na posamezni projekt (4.000, 8.000 EUR), ali je lahko to letna vrednost sodelovanja strokovnjaka s podjetjem, vezano na enotno temo/področje? Tovrstno delo ponavadi razdrobljeno na več delov in da projekt praktično nikoli ne doseže zahtevane vrednosti v enotnem naročilu,tudi če gre v resnici za istega naročnika in enako tematiko/področje?
Kako je z referenco podizvajalca podizvajalca?
NPR.: delo je izvedel pod-podizvajalec za podjetje, ki je podizvajalec in nosilec posla. Referenca je referenca podjetja, izvedena s podizvajalcem - se navaja podjetje- podizvajalca ali direktno izvajalca - pod-podizvajalca?

3. UPRAVLJANJE Z DOGODKI (t.i. »EVENTS«)
V dokumentaciji je navedeno, da je vnos prireditev možen preko vnosa v CMS sistemu ali s prenosom XML datotek iz zunanjega vira. Koliko zunanjih virov je tukaj predvidenih? Je struktura xml datoteke lahko različna za vsak zunanji vir? Kako je predvideno da sistem funkcionira v primeru, da isti dogodek vnesete točno in v sistem pride tudi preko XML izmenjave?

4. INTEGRACIJA Z ZUNANJIMI SISTEMI
V dokumentaciji je navedeno, da naj bi se vzpostavila integracija s spletnim portalom slovenia.info.
Katere vsebine točno se bo prenašalo preko XML izmenjave samo dogodke in pakete ali še kaj drugega? Ali je za dogodke mišljena že XML izmenjava, ki je omenjena v točki 7. Upravljanje z dogodki, torej se podatki dogodka preko XML-ja črpajo iz slovenia.info ali še iz kakega drugega vira?
Ali trenutni portal slovenia.info že omogoča pretok teh informacij v XML formatu? Kakšna je predvidena periodika osveževanja?

5. NASTAVITVE ZASEBNOSTI IN GDPR
Kje se bodo shranjevali podatki o soglasjih? Je potrebna integracija s kakim tretjim sistemom, ki shranjuje te podatke? Katere procese je tukaj potrebno vse pokriti sistemsko (npr. proces, da se uporabnik lahko prijavi, si ogleda soglasja in zahteva izbris svojih podatkov?)

6. GOSTOVANJE
Glede samega gostovanja ni opredeljenih nobenih tehničnih specifik. Kakšen je zahtevani up-time? So kake zahteve glede strežniške infrastrukture (je npr. potrebno zagotoviti redundančno povezavo v primeru, da stran ni dosegljiva?)

7. VSEBINE - VIDEO/ČLANKI
Je kje podrobneje opredeljeno, kaj naj bi vključevala VIDEO VSEBINA? Določena je dolžina 2 m 45 s 15 s in tematika (gastronomija), kakšna je predvidena kakovost, način, koncepti, ... Obstaja podrobnejša opredelitev? (enako za članke);ODGOVOR
1.
V primeru samostojne ponudbe velja pogoj za ponudnika.
V primeru skupne ponudbe velja pogoj za ponudnika in vodilnega ponudnika skupaj (vsota letnega prometa ponudnika in vodilnega ponudnika oz. vsota povprečnega števila zaposlenih ponudnika in vodilnega ponudnika).
V primeru ponudbe s podizvajalci pa za ponudnika in podizvajalca skupaj (vsota letnega prometa ponudnika in podizvajalca oz. vsota povprečnega števila zaposlenih ponudnika in podizvajalca).

2.
Vrednost je vezana na posamezni projekt. Naročnik dopušča vpis reference dolgoročnejšega sodelovanja s strokovnjakom na eno tematiko/področje.

Ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije se referenca podizvajalca oz. pod-podizvajalca šteje kot ustrezna, v kolikor ta podizvajalec oz. pod-podizvajalec sodeluje tudi v ponudbi na to javno naročilo. Pridobiti pa morate potrdilo reference s strani posameznih naročnikov (izpolnjen obrazec 7A).

3.
Naročnik načrtuje črpanje podatkov o dogodkih iz nacionalnega portala Slovenia.info, vendar pa mora izvajalec omogočiti črpanje podatkov tudi iz drugih zunanjih virov. Struktura XML je lahko različna za vsak zunanji vir, naročnik tega ne omejuje. XML pretok mora imeti varovalko, da vsako pretočeno vsebino pred objavo pogleda in uredi in potrdi spletni urednik.

4.
V dokumentaciji je zavedeno, da se mora vzpostaviti integracija s spletnim portalom Slovenia.info. Naročnik predvideva pretok informacij o dogodkih in turističnih ponudbah. Mišljena je ista xml povezava kot v točki 7. Naročnik načrtuje črpanje podatkov o dogodkih iz nacionalnega portala Slovenia.info, vendar pa mora izvajalec omogočiti črpanje podatkov tudi iz drugih zunanjih virov. Trenutno portal Slovenia.info že omogoča pretok informacij o dogodkih, periodika osveževanja je vsakodnevna.

5.
Podatki o soglasjih se bodo shranjevali v sistemu marketinške avtomatizacije, ki ga uporablja naročnik. Naročnik bo priskrbel potrebne kode za integracijo obrazcev na spletno stran Taste Slovenia. Ogled soglasja in urejanje pravic uporabnika bo pokrito s strani naročnika.

6.
Predvideva se najem enega ali dveh strežnikov z naslednjim specifikacijami (4-8 core, 32-64 GB RAM, do 5 TB diska oz. razširljiv do 20 TB).
Izbira strojne opreme naj bo poleg zagotavljanja zanesljivega delovanja podrejena tudi performančnim zahtevam, kjer se predvideva hitro delovanje celotnega sistema. Zaželeno je, da bodo vse strani spletnega portala optimizirane na način, da je povprečen čas nalaganja, merjen v Google Analytics, največ 2.5 sekunde.

Sekundarna lokacija ni predvidena.

Zahteva se 99,8% uptime

7.
Koncept vseh vsebin mora sovpadati z komunikacijsko nitjo naročnika, zato je naročnik v razpisni dokumentaciji podal povezavo na vse relevantne vire. Naročnik zahteva visoko produkcijo vseh multimedijskih vsebin, posneto s profesionalno snemalno ekipo oz. fotografom in ustrezno opremo. Strokovnjake na projektu mora izvajalec napisati v obrazce, ki so del razpisne dokumentacije. Naročnik in izbrani izvajalec bosta vse podrobnosti dogovorila na prvem usklajevalnem sestanku.

Datum objave: 12.11.2019   09:56
VPRAŠANJE
1. Katere vsebine (in koliko) je potrebno zagotoviti že ob predvideni javni objavi portala (29.02.2020)?

2. Ali se vsebine/gradiva (delno) lahko črpa tudi s STO portala oz. se uporabi materiale, ki so na voljo npr. v Mediateki?

3. Ali drži, da je za CELOTNO obdobje upravljanja potrebno zagotoviti:
- 3 članke /mesec (torej min 78 člankov)
- 2 videa (v celotnem obdobju - torej 1/leto?)
- 100 visokoresolucijskih fotografij


ODGOVOR

1.
Skladno s fazo 5, opredeljeno v prilogi 02 Podrobnejša opredelitev predmeta naročila k razpisni dokumentaciji, bo vse vsebine za vnos na portal v slovenskem in angleškem jeziku zagotovil naročnik. Naročnik pričakuje vnos do 150 pristajalni strani tako v slovenskem kot 150 tudi angleškem jeziku. V to oceno niso všteti prikazi vsebin, ki bodo pridobljeni s pretokom preko xml oz. vnos vsebin kot POI točk na zemljevid. To urejanje vsebin mora izvajalec dodatno načrtovati v svojem obsegu dela.

2.
Za uporabo je dovoljen tudi multimedijski material, ki je na voljo v mediateki. Vsebin iz portala Slovenia.info ni mogoče črpati.

3.
Skladno s fazo 8, opredeljeno v prilogi 02 Podrobnejša opredelitev predmeta naročila k razpisni dokumentaciji, mora izvajalec v celotnem obdobju upravljanja zagotoviti:
- tekstopisje vsaj 3 vsebin (člankov, zgodb), ki so vsebinsko dogovorjene in potrjene s strani naročnika.
- vsaj 100 visokoresolucijskih fotografij z urejenimi izključnimi najširšimi avtorskimi pravicami, ki se v celoti prenesejo na naročnika za nadaljnjo uporabo.
- vsaj 2 videa na tematiko gastronomije v dolžinah 2 min, 45s, 15s, za katere naročnik pridobi surovi material uporabljenega gradiva za nadaljnjo uporabo. Izvajalec mora poskrbeti za ureditev izključnih avtorskih pravic, ki se v celoti prenesejo na naročnika za nadaljnjo uporabo (naročnik videe pridobi za vnos v medijsko knjižnico mediateko).