Dosje javnega naročila 007504/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Blago: DOBAVA, NAMESTITEV, UVAJANJE IN VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME ZA PLANIRANJE RAZPOREDOV IN EVIDENCO DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007504/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.10.2019
JN007504/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007504/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007504/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Anica Hribar
info@sb-brezice.si
+386 74668106

Internetni naslovi
https://www.sb-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330001/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330001/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13917
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA, NAMESTITEV, UVAJANJE IN VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME ZA PLANIRANJE RAZPOREDOV IN EVIDENCO DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH
Referenčna številka dokumenta: 410-12/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE DOBAVA IN NAMESTITEV STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME ZA PLANIRANJE RAZPOREDOV IN EVIDENCO DELOVNEGA ČASA, UVAJANJE TE OPREME IN ŠOLANJE TER USPOSABLJANJE KADROV V ZVEZI Z UPORABO TER VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA DOBO 4 (ŠTIRIH) LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30236200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE DOBAVA IN NAMESTITEV STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME ZA PLANIRANJE RAZPOREDOV IN EVIDENCO DELOVNEGA ČASA, UVAJANJE TE OPREME IN ŠOLANJE TER USPOSABLJANJE KADROV V ZVEZI Z UPORABO TER VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA DOBO 4 (ŠTIRIH) LET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.10.2019   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosimo za prestavitev zgoraj navedenih rokov in sicer, rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanja do vključno dne 8.11.2019 do 14.00 ure in rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje na dan 15.11.2019 do 9.00 ure, zaradi skrajšanega delovnega tedna ter dejstva, da priprava kvalitetne ponudbe zahteva več časa za pripravo.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za prejemanje ponudnikovih vprašanj vključno do 8. 11. 2019 do 14.00 ure, rok za oddajo ponudb pa do 13. 11. 2019 do 9.00 ure.


Datum objave: 30.10.2019   07:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosimo za prestavitev zgoraj navedenih rokov in sicer, rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanja do vključno dne 8.11.2019 do 14.00 ure in rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje na dan 15.11.2019 do 9.00 ure, zaradi skrajšanega delovnega tedna ter dejstva, da priprava kvalitetne ponudbe zahteva več časa za pripravo.

ODGOVOR


Odgovor na vprašanje je naročnik že podal.

Datum objave: 30.10.2019   07:48
VPRAŠANJE
Opomnili, bi radi naročnika, da v razpisni dokumentaciji nismo zasledili kakršnih koli zahtevanih referenc s področja uspešno implementiranih sistemov registracije delovnega časa pri podobnih pravnih subjektih oz. naročnikih, kot tudi ne zahtevanih referenc o kadrovskih dokazilih, da izvajalci zagotavljajo usposobljen in strokoven kader. Glede na zahtevnost sistema in velikost posla nas zanima ali naročnik vztraja pri obstoječih razpisnih pogojih?

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri obstoječih razpisnih pogojih in ne bo zahteval referenc.Datum objave: 05.11.2019   10:25
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na prvo alinejo, 3. točke Šolanje priloge 2 (Tehnične zahteve), ki določa; šolanje uporabnikov programske opreme se izvede v primerni računalniški učilnici.

Ali mora ustrezno računalniško učilnico zagotoviti naročnik ali ponudnik, ter na kateri lokaciji se bodo izvajala šolanja?


ODGOVOR
Učilnico zagotovi naročnik, šolanja se bodo izvajalca v sejni sobi Splošne bolnišnice Brežice
Datum objave: 05.11.2019   10:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede nato, da izvajalec ne sme spreminjati obstoječega sistema, ali lahko naročnik zagotovi, da so na vseh šestih mestih, kjer bo kontrola dostopa prisotna po 2 UTP kabla (kontrola dostopa ter IP kamera) ?

ODGOVOR
Predvideno je, da naročnik zagotovi inštalacije ne podlagi zahtev/predloga ponudnika, ki bo določil mikrolokacije. Na mestih, kjer sta že obstoječi čitalec in kamera je kabel že nameščen, na mestih, kjer bodo čitalniki na novo in trenutno ni obstoječih kamer, pa bomo zagotovili ustrezno instalacijo.
Datum objave: 05.11.2019   10:52
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na petnajsto alinejo, četrtega odstavka 2. točke Programska oprema priloge 2 (Tehnične zahteve), ki določa; filtriranje in izpis zgodovine dogodkov o obiskovalcih.

Ali se bodo dogodki o obiskovalcih beležili ročno z vnosom v sistem ali preko registracijskih kartic, ki jih bodo obiskovalci prejeli na recepciji ( bo izdana na recepciji s strani vratarja oz. receptorja)? Ali z besedo obiskovalci določate zunanje obiskovalce ali tudi zunanje delavce, študente, pogodbene delavce?


ODGOVOR
Dogodki o obiskovalcih se bodo beležili preko registracijskih kartic, ki jih bodo obiskovalci prejeli od pristojne službe. Kot zunanji obiskovalci so mišljeni obiskovalci, ki bodo kartice uporabljali zgolj v smislu dostopa do določenih oddelkov v času, ko je na njih dostop možen le preko kartičnega čitalca, zunanji delavci, študenti in ostali pa bodo pridobili začasne kartice, s katerimi bodo svoje prihode in odhode beležili na registracijskih terminalih.


Datum objave: 05.11.2019   11:00
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na osmo alinejo, 1.1 točke Registrirni terminali priloge 2 (Tehnične zahteve), ki določa; IP kamera za slikovno beleženje registracij prihodov in odhodov.

Glede na to da v Sloveniji video nadzor na delovnem mestu ureja zakon (Zvop-1), ki določa, da je ta dopusten zgolj v izjemnih primerih, ko je to potrebno za varnost ljudi, premoženja ali poslovnih skrivnosti, pri čemer te varnosti ni mogoče zagotoviti z milejšimi ukrepi. Po našem mnenju uporaba video kamere ni sorazmerni ukrep glede na definicijo zakona (ugotavljanje prisotnosti na delovnem mestu lahko zagotovimo s karticami, ki so opisane v razpisni dokumentaciji), zato nas zanima ali ponudnik vztraja pri zahtevani IP kameri?


ODGOVOR
Ponudnik vztraja pri zahtevanih IP kamerah. Ponudnik ima namreč video nadzor nad uporabo registratorjev delovnega časa urejen s Sklepom o uvedbi video nadzora, ki je glede na dosedanje presoje skladen s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
Datum objave: 08.11.2019   07:15
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na 8. točko Prenos podatkov iz obstoječega sistema priloge 2 (Tehnične zahteve), ki določa; Izvajalec mora zagotoviti popoln prepis baze podatkov aktivnih šifer zaposlenih in njihovih urnikov v obstoječem registracijskem sistemu na nov sistem za nemoteno nadaljevanje evidentiranja zaposleni.

Ali je predmet prenosa celotna zgodovina podatkovne baze, ali zgolj trenutnih nastavitev in podatkov, ki so potrebni za nemoteno nadaljevanje registracije delovnega časa?


ODGOVOR
Predmet prenosa so vsi podatki iz obstoječe podatkovne baze.Datum objave: 08.11.2019   07:24
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na 6. točko Povezava z obračunom plač priloge 2 (Tehnične zahteve), ki določa; Ponudba mora vsebovati prilagoditev povezovalnega modula za obračun plač v programskem okolju Spin.

Prosimo za podrobni opis pričakovanega procesa integracije in funkcionalno specifikacijo modula za obračun plač programskega okolja Spin?


ODGOVOR

Navedba programskega okolja Spin je v 6. točki Tehničnih zahtev (priloga 2) zaveden napačno. Ponudba mora torej vsebovati prilagoditev povezovalnega modula za obračun plač v programskem okolju GRAD. Podrobnejše specifikacije opredeljene v točki 2. Tehničnih zahtevah naročnika.


Datum objave: 08.11.2019   07:25
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na šesto alinejo, 2. točke Programska oprema priloge 2 (Tehnične zahteve), ki določa; Samodejni izračun vrst plačil in prenos podatkov za mesečni obračun plač v programsko okolje GRAD.

Ali naročnik uporablja za izračun/obračun plač zgolj programsko okolje GRAD?


ODGOVOR

Naročnik za obračun plač uporablja zgolj programsko okolje GRAD.