Dosje javnega naročila 007529/2019
Naročnik: DOM PETRA UZARJA, Ročevnica 58, 4290 Tržič
Blago: Material za nego in dietno prehrano
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.554,12 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007529/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.10.2019
JN007529/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN007529/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN007529/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN007529/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN007529/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN007529/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN007529/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN007529/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN007529/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN007529/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN007529/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN007529/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN007529/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN007529/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.12.2019
JN007529/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2019
JN007529/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2019
JN007529/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2019
JN007529/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2019
JN007529/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN007529/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
JN007529/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007529/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM PETRA UZARJA
Ročevnica 58
4290
SI
Tržič
Slovenija
Nataša Meglič
NATASA.MEGLIC@SSZ-SLO.SI
+386 45980312
+386 45980328

Internetni naslovi
http://www.dputrzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330064/Archive.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330064/espd/DPU_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13827
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Material za nego in dietno prehrano
Referenčna številka dokumenta: NMV_B01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava materiala za nego in dietne prehrane glede na potrebe naročnika za obdobje od 1.1.2020 oziroma od pravnomočnega zaključka javnega naročila
do 31.12.2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna prehrana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA BLAGA ZA POTREBE NAROČNIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Veljavnost okvirnega sporazuma je mogoče podaljšati z aneksom v primeru, da nov postopek javnega naročila za isti predmet ni zaključen s podpisom novih okvirnih sporazumov do zakjučka veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za oskrbo rane
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA BLAGA ZA POTREBE NAROČNIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Veljavnost okvirnega sporazuma je mogoče podaljšati z aneksom v primeru, da nov postopek javnega naročila za isti predmet ni zaključen s podpisom novih okvirnih sporazumov do zakjučka veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za osebno nego
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA BLAGA ZA POTREBE NAROČNIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Veljavnost okvirnega sporazuma je mogoče podaljšati z aneksom v primeru, da nov postopek javnega naročila za isti predmet ni zaključen s podpisom novih okvirnih sporazumov do zakjučka veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Material za zdravstveno nego
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA BLAGA ZA POTREBE NAROČNIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Veljavnost okvirnega sporazuma je mogoče podaljšati z aneksom v primeru, da nov postopek javnega naročila za isti predmet ni zaključen s podpisom novih okvirnih sporazumov do zakjučka veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitna sredstva
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA BLAGA ZA POTREBE NAROČNIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Veljavnost okvirnega sporazuma je mogoče podaljšati z aneksom v primeru, da nov postopek javnega naročila za isti predmet ni zaključen s podpisom novih okvirnih sporazumov do zakjučka veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dezinfekcijska sredstva
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24455000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA BLAGA ZA POTREBE NAROČNIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Veljavnost okvirnega sporazuma je mogoče podaljšati z aneksom v primeru, da nov postopek javnega naročila za isti predmet ni zaključen s podpisom novih okvirnih sporazumov do zakjučka veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2019   12:01
Kraj: Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2019   15:35
VPRAŠANJE
Sklop II:
1. Zap. št. 14 Sanitetna mreža za fiksacijo 50m - št.4. Ali vam lahko ponudimo mrežico dolžine 25m in ceno preračunamo na zahtevano dolžino 50m?
2. Zap. št. 18 Elastična mrežica, v obliki kapice, za fiksiranje obližev na glavi, useših, velikost L
Zap. št. 19 Elastična mrežica, v obliki kapice, za fiksiranje obližev na glavi, useših, velikost M
Zap. št. 20 Elastična mrežica za fiksacijo na prstih, velikost M
Prosimo naročnika, da natančno definira število kosov v paketu, da bodo ponudbe različnih ponudnikov primerljive.

3. Zap. št. 23 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Sterilne. Dimenzija: 20cmx10 cm
Zap. št. 24 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Sterilne. Dimenzija: 20cm x 20 cm.
Zap. št. 25 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge. Sterilne. Dimenzija: 25cm x15 cm.

Naročnika prosimo za podatek, ki nam bo pomagal k pripravi popolne ponudbe: kateri artikel trenutno dobavljate skladno s specifikacijo.


ODGOVOR


Spoštovani.

Odgovori na vaša vprašanja so spodaj:
Sklop II:
1. Zap. št. 14 Sanitetna mreža za fiksacijo 50m - št.4. Ali vam lahko ponudimo mrežico dolžine 25m in ceno preračunamo na zahtevano dolžino 50m? Da, smo popravili opis iz 50m na 25m in cene ni potrebno preračunati.
2. Zap. št. 18 Elastična mrežica, v obliki kapice, za fiksiranje obližev na glavi, useših, velikost L smo popravili enoto mere iz paketa na kos
Zap. št. 19 Elastična mrežica, v obliki kapice, za fiksiranje obližev na glavi, useših, velikost M smo popravili enoto mere iz paketa na kos
Zap. št. 20 Elastična mrežica za fiksacijo na prstih, velikost M smo popravili enoto mere iz paketa na kos
Prosimo naročnika, da natančno definira število kosov v paketu, da bodo ponudbe različnih ponudnikov primerljive.

3. Zap. št. 23 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Sterilne. Dimenzija: 20cmx10 cm
Zap. št. 24 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Sterilne. Dimenzija: 20cm x 20 cm.
Zap. št. 25 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge. Sterilne. Dimenzija: 25cm x15 cm.

Naročnika prosimo za podatek, ki nam bo pomagal k pripravi popolne ponudbe: kateri artikel trenutno dobavljate skladno s specifikacijo. Gre za obloge kot npr. Farmant (dodali pri vseh treh artiklih v opis)

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.11.2019   15:35
VPRAŠANJE
V. zaščitna sredstva:
Zap. št. 3. EM je SC. Prosimo za potrditev, da je pakiranje v škatli 200 kosov in tako podamo ceno za eno škatlo v kateri je 200 kosov.
Zap. št. 9. in 10. EM je SC. Prosimo za potrditev, da je pakiranje v škatli 50 parov oz. ali je prišlo do napake in je EM par in ne škatla kot je za ostale kirurške rokavice( zap. št. 6., 7., in 8.).ODGOVOR


Spoštovani.

Spodaj pošiljamo odgovore.

V. zaščitna sredstva:
Zap. št. 3. EM je SC. Prosimo za potrditev, da je pakiranje v škatli 200 kosov in tako podamo ceno za eno škatlo v kateri je 200 kosov. Tako je, smo popravili in dodali v stolpec pakiranje.
Zap. št. 9. in 10. EM je SC. Prosimo za potrditev, da je pakiranje v škatli 50 parov oz. ali je prišlo do napake in je EM par in ne škatla kot je za ostale kirurške rokavice( zap. št. 6., 7., in 8.). Ja v škatli je 50 parov, smo dopolnili stolpec pakiranje s 50, ter tudi količino pri obeh zmanjšali iz 15 na 2.


Lep pozdrav.


Datum objave: 06.11.2019   15:36
VPRAŠANJE
Sklop 2, zap. št. 34; Ali vam lahko ponudimo enakovredno oz boljšo oblogo iz Ca alginatnih vlaken, kot je npr. Tegaderm alginat?
Sklop 2, zap. št. 35; Ali vam lahko ponudimo enakovredno oz boljšo oblogo iz Ca alginatnih vlaken s srebrom, kot je npr. Tegaderm alginate s srebrom?
Sklop 2, zap.št.66 ni več dobavljiva. Prosimo, da jo črtate iz razpisa.ODGOVOR


Spoštovani.

Spodaj so odgovori.

Sklop 2, zap. št. 34; Ali vam lahko ponudimo enakovredno oz boljšo oblogo iz Ca alginatnih vlaken, kot je npr. Tegaderm alginat? Da
Sklop 2, zap. št. 35; Ali vam lahko ponudimo enakovredno oz boljšo oblogo iz Ca alginatnih vlaken s srebrom, kot je npr. Tegaderm alginate s srebrom? Da
Sklop 2, zap.št.66 ni več dobavljiva. Prosimo, da jo črtate iz razpisa. Artikel smo umaknili iz razpisa.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.11.2019   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
SKLOP II, zap.št. 66: Obloge proizvajalec ne izdeluje več. Ali jo lahko črtate iz tabele?

ODGOVOR


Spoštovani.

Spodaj so odgovori:

Pozdravljeni!
SKLOP II, zap.št. 66: Obloge proizvajalec ne izdeluje več. Ali jo lahko črtate iz tabele? Artikel smo umaknili iz razpisa.Lep pozdrav.


Datum objave: 06.11.2019   15:39
VPRAŠANJE
spoštovani!
SKLOP II, zap.št.62: Ali vam lahko ponudimo sterilne trakove dimenzije 6,4x76mm?

ODGOVOR


Spoštovani.

Spodaj je odgovor:
spoštovani!
SKLOP II, zap.št.62: Ali vam lahko ponudimo sterilne trakove dimenzije 6,4x76mm? Da, smo tudi popravili opis pri tem artiklu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.11.2019   15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP II, zap.št. 59: Ali vam lahko ponudimo film dimenzije 10x12 cm?

ODGOVOR

Spoštovani.

Spodaj je odgovor:
Spoštovani!
SKLOP II, zap.št. 59: Ali vam lahko ponudimo film dimenzije 10x12 cm? Da, smo tudi popravili opis pri tem artiklu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.11.2019   15:39
Spoštovani.

Naročnik bo objavil nov popis.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko za potrjene reference uporabimo obrazce, ki smo jih pridobili za potrebe prijave na druga javna naročila?

ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik upošteva tudi druga referenčna potrdila, v kolikor iz njih izhajajo vsi zahtevani podatki naročnika.

Lep pozdrav.
Datum objave: 07.11.2019   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje glede referenc - ali želite reference potrjene s strani naročnikov ali vam je dovolj, da pripravimo izpolnjen obrazec z navedbo ustanov, obdobja dobav, zneska pogodbe, itd.? Kaj točno želite imeti na obrazcu izpisano?

ODGOVORSpoštovani.

Naročnik zahteva potrdila skladno z razpisno dokumentacijo. Seznam izvedenih podobnih poslov ne zadošča.

Vsebina reference mora izkazovati zahteve, določene v razpisni dokumentaciji:

Ponudnik je v zadnjih treh letih (šteje se od 1.1.2016 do 31.12.2018) dobavljal blago, za katero oddaja ponudbo v tem postopku, v obdobju vsaj enega leta dvema različnima naročnikoma.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.11.2019   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop II, zap.št. 14 - Sanitetna mreža za fiksacijo 25m - št.4 - ali vam lahko ponudimo sanitetno mrežo za fiksacijo št.4 50m, preračunano na 25m?


ODGOVOR


Smo v popisu že popravili opis na 25m, prosim da sledite popravljeni in objavljeni specifikaciji popisa.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.11.2019   14:26
VPRAŠANJE
Sklop 3
1 in 3 ali lahko ponudimo šampon in milo v 1000 ml embalaži s pumpico, ker je ekonomično veliko bolj ugodno
5 ali lahko ponudimo kremo v 100 ml embalaži

pri ostalih izdelkih nimate navedeno pakiranjeODGOVOR


Sklop 3
1 in 3 ali lahko ponudimo šampon in milo v 1000 ml embalaži s pumpico, ker je ekonomično veliko bolj ugodno Ne, v razpisu smo popravili na 5000 ml pri obeh opisih ter temu ustrezno zmanjšali tudi okvirno letno količino.
5 ali lahko ponudimo kremo v 100 ml embalaži Ne, primerna embalaža je 150 ml

pri ostalih izdelkih nimate navedeno pakiranje Smo dopolnili. Vsi popravki so označeni z rdečo barvo, objavljena je popravljena specifikacija popisa.


lep pozdrav.


Datum objave: 11.11.2019   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Opisi, ki jih navajate pod zaporednimi številkami 1-3 so zelo specifični in omogočajo prijavo le enemu ponudniku. Dovolite, da vam ponudimo primerljive izdelke priznanega in uveljavljenega proizvajalca sondne prehrane, v 500 ml vrečkah. Ceno bomo preračunali na želeno enoto.

Zap. št. 1: Ali vam lahko ponudimo izdelek priznanega ponudnika enteralne prehrane v 500 ml vrečki, ki je po kakovosti in namenu popolnoma primerljiv - Standardna enteralna prehrana, 1,0 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=15:30:52, vlaknine 1,5g/100ml (vsebuje topne in netopne vlaknine), dodana EPA 20mg/100ml in DHA 10mg/100ml iz ribjega olja, vsebuje mlečne in sojine beljakovine, pakiranje 500 ml vreča, nevtralnega okusa ?

Zap.št. 2: Ali vam lahko ponudimo izdelek priznanega ponudnika enteralne prehrane v 500 ml vrečki, ki je po kakovosti in namenu primerljiv oz. boljši in ima naslednje karakteristike Enteralna prehrana, prilagojena bolezensko spremenjeni presnovi pri sladkorni bolezni, z vlakninami (topnimi in netopnimi) 2,4g/100ml, 1,0 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=17:43:35, pakiranje 500 ml vreča, nevtralnega okusa.

Zap. št. 3: Ali vam lahko ponudimo izdelek priznanega proizvajalca enteralne prehrane v 500ml vrečki, ki je po kakovosti in namenu popolnoma primerljiv ali boljši in ima naslednje karakteristike - Visokokalorična enteralna prehrana, brez vlaknin, 1,5 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=15:35:50, dodana EPA 30mg/100ml in DHA 20mg/100ml iz ribjega olja, vsebuje mlečne beljakovine, pakiranje 500 ml vreča, nevtralnega okusa.


Zap. št. 4: Ali vam lahko ponudimo visokokalorični napitek - prehrana, vrez vlaknin, razmerje B:M:OH v %=17:35:50, pakiranje 200 ml plastenka, 5 različnih okusov (vanilija, čokolada, lešnik, gozdna jagoda, tropski sadeži).

Zap. št. 5: Ali vam lahko ponudimo visokobeljakovinski in visokokalorični napitek, z indikacijo slabše celjenje ran in preležanine, obogaten z beljakovinami 10g/100ml, 1,5 kcal/ml, razmerje B:M:OH v %=27:40:33, pakiranje 200 ml plastenka, 5 različnih okusov (vanilija, čokolada, lešnik, gozdna jagoda, tropski sadeži).

Zap. št. 6: Ali vam lahko ponudimo primerljiv izdelek, ki ima naslednje karakteristike - Sredstvo v obliki prahu, nevtralnega okusa, primerno za zgoščevanje jedi in pijač, vsebuje modificiran koruzni škrob in maltodekstrin, ne vsebuje glutena in laktoze. Pakiranje 225 g pločevinka.

Lep pozdrav,ODGOVOR

Pozdravljeni. Naročnik na postavljena vprašanja pritrjuje.

Zap. št. 1: Ali vam lahko ponudimo izdelek priznanega ponudnika enteralne prehrane v 500 ml vrečki, ki je po kakovosti in namenu popolnoma primerljiv - Standardna enteralna prehrana, 1,0 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=15:30:52, vlaknine 1,5g/100ml (vsebuje topne in netopne vlaknine), dodana EPA 20mg/100ml in DHA 10mg/100ml iz ribjega olja, vsebuje mlečne in sojine beljakovine, pakiranje 500 ml vreča, nevtralnega okusa ? Da

Zap.št. 2: Ali vam lahko ponudimo izdelek priznanega ponudnika enteralne prehrane v 500 ml vrečki, ki je po kakovosti in namenu primerljiv oz. boljši in ima naslednje karakteristike Enteralna prehrana, prilagojena bolezensko spremenjeni presnovi pri sladkorni bolezni, z vlakninami (topnimi in netopnimi) 2,4g/100ml, 1,0 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=17:43:35, pakiranje 500 ml vreča, nevtralnega okusa. Da

Zap. št. 3: Ali vam lahko ponudimo izdelek priznanega proizvajalca enteralne prehrane v 500ml vrečki, ki je po kakovosti in namenu popolnoma primerljiv ali boljši in ima naslednje karakteristike - Visokokalorična enteralna prehrana, brez vlaknin, 1,5 kcal/1 ml, razmerje B:M:OH v %=15:35:50, dodana EPA 30mg/100ml in DHA 20mg/100ml iz ribjega olja, vsebuje mlečne beljakovine, pakiranje 500 ml vreča, nevtralnega okusa. Da


Zap. št. 4: Ali vam lahko ponudimo visokokalorični napitek - prehrana, vrez vlaknin, razmerje B:M:OH v %=17:35:50, pakiranje 200 ml plastenka, 5 različnih okusov (vanilija, čokolada, lešnik, gozdna jagoda, tropski sadeži). Da

Zap. št. 5: Ali vam lahko ponudimo visokobeljakovinski in visokokalorični napitek, z indikacijo slabše celjenje ran in preležanine, obogaten z beljakovinami 10g/100ml, 1,5 kcal/ml, razmerje B:M:OH v %=27:40:33, pakiranje 200 ml plastenka, 5 različnih okusov (vanilija, čokolada, lešnik, gozdna jagoda, tropski sadeži). Da

Zap. št. 6: Ali vam lahko ponudimo primerljiv izdelek, ki ima naslednje karakteristike - Sredstvo v obliki prahu, nevtralnega okusa, primerno za zgoščevanje jedi in pijač, vsebuje modificiran koruzni škrob in maltodekstrin, ne vsebuje glutena in laktoze. Pakiranje 225 g pločevinka. Da

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.11.2019   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

3. Zap. št. 23 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Sterilne. Dimenzija: 20cmx10 cm
Zap. št. 24 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Sterilne. Dimenzija: 20cm x 20 cm.
Zap. št. 25 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge. Sterilne. Dimenzija: 25cm x15 cm.

Naročniku se zahvaljujemo za odgovor, da gre za oblogo kot npr. Farmant.
Poslali smo povpraševanja našim dobaviteljem oblog za rane, a pod takim imenom jih nihče ne prodaja, niti ne pozna, zato vas pozivamo, da zaradi možnosti priprave pravilne ponudbe podate informacijo o proizvajalcu tega artikla.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni.

3. Zap. št. 23 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Sterilne. Dimenzija: 20cmx10 cm. Npr Farmatnt

Zap. št. 24 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge.Sterilne. Dimenzija: 20cm x 20 cm.
Npr Farmatnt

Zap. št. 25 Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge. Sterilne. Dimenzija: 25cm x15 cm.
Npr Farmatnt

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.11.2019   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V sklopu 2. material za nego ste spremenili postavki 1 in 3 na pakiranje 5l. Ker nego večinoma izvajajo ženske, ali ni 5l plastenka pretežka za večkratno vsakodnevno dvigovanje le te. V kolikor pa jo pretakate, pa morate tudi nadomestno embalaži redno menjevati zaradi preprečevanja okužb.

Ali lahko ponudimo embalažo 1l, za lažje vsakodnevno uporabljanje. Če je za vas primerna 5l plastenka, navedite koliko nadomestnih plastenk potem dodatno še potrebujete.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

V sklopu 2. material za nego ste spremenili postavki 1 in 3 na pakiranje 5l. Ker nego večinoma izvajajo ženske, ali ni 5l plastenka pretežka za večkratno vsakodnevno dvigovanje le te. V kolikor pa jo pretakate, pa morate tudi nadomestno embalaži redno menjevati zaradi preprečevanja okužb.

Ali lahko ponudimo embalažo 1l, za lažje vsakodnevno uporabljanje. Če je za vas primerna 5l plastenka, navedite koliko nadomestnih plastenk potem dodatno še potrebujete.

Da, popravili smo pakiranje od 500 do 1000 ml, ceno podajte na liter.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.11.2019   15:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
pri sklop 3 zahteva izdelke z oznako Swan Ecolabel znak je Nordic Ecolabel oznaka in izvira iz nordijskih držav vaš dom se nahaja v Tržiču, poleg tega je to plačljiva blagovna zanamka oz. plačljiva oznaka za izdelke. V tem primeru diskriminirate ponudnike oz. omejujete konkurenco.

Prosim če lahko navedete vsaj 1 razlog ali upravičite kakšno ekonomsko prednost za vas predstavlja pakiranje kreme v 150 ml tubi če se v 90% kreme prodaja in uporabljajo v 100 ml tubi.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Pri sklop 3 zahteva izdelke z oznako Swan Ecolabel znak je Nordic Ecolabel oznaka in izvira iz nordijskih držav vaš dom se nahaja v Tržiču, poleg tega je to plačljiva blagovna zanamka oz. plačljiva oznaka za izdelke. V tem primeru diskriminirate ponudnike oz. omejujete konkurenco.
Oznako smo zbrisali, pomembno je da je po oznakah krema primerna za astmatike in alergike.

Prosim če lahko navedete vsaj 1 razlog ali upravičite kakšno ekonomsko prednost za vas predstavlja pakiranje kreme v 150 ml tubi če se v 90% kreme prodaja in uporabljajo v 100 ml tubi.
Manj odpadka in ostanka kreme v embalaži.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.11.2019   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

saklop3. zap. št. 5. Ali lahko ponudimo nadomesten izdelek s podobno sestavo in enakim namenom uporabe, pakiranje 200 ml.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

saklop3. zap. št. 5. Ali lahko ponudimo nadomesten izdelek s podobno sestavo in enakim namenom uporabe, pakiranje 200 ml.
Da, ceno preračunajte na 150 ml.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.11.2019   19:55
VPRAŠANJE
Vaš razpis oz. specifikacija je popolnoma zmedena, kup nelogičnosti in posledično sprememb. Če mislite objaviti še kakšen popravek, zahtevamo, da podaljšate tako rok za vprašanja, kot za oddajo ponudb.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Objavili smo popravek specifikacije in podaljšujemo rok za vprašanja do četrtka 14.11.2019 ter rok za oddajo ponudb do 20.11.2019.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.11.2019   19:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. IV. material za zdravstveno nego
Želimo vas opozoriti, da se na vaš sklop lahko prijavi le en točno določen ponudnik, kar je v navzkrižju z zakonom o javnih naročilih. V kolikor boste dopustili tudi ostalim, da se prijavimo na vaš razpis, boste prejeli več cenovno ugodnih ponudb in delovali v skladu z zakonom. Predlagamo, da odprete nove sklope kot imajo to narejeno v ostalih zdravstvenih ustanovah (npr. sklop za brizge, igle, I.V. kanile in infuzijske sisteme, ipd.).

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Sklop IV material za zdravstveno nego smo razdelili v tri podsklope IV.A BRIZGE IN INEKCIJSKE IGLE, IV.B KATETRI IN ASPIRACIJSKI KATETRI in IV.C DROBNI MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO. Objavili smo popravek specifikacije in podaljšujemo rok za vprašanja do četrtka 14.11.2019 ter rok za oddajo ponudb do 20.11.2019.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.11.2019   08:56
Spoštovani.

Naročnik je v objavo (popravek) poslal popis, kjer sklop IV razdeli na tri podsklope.
A: BRIZGE IN INEKCIJSKE IGLE
B: KATETRI IN ASPIRACIJSKI KATETRI
C: DROBNI MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO.

Hkrati podaljšuje rok za oddajo in prejem ponudb, in sicer do 20.11.2019 do 12.00. ure.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.11.2019   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop IV. A brizge in injekcijske igle

a)
6. Brizga za injiciranje, trodelna, z razločno skalo, 60ml
Prosimo potrdite, da lahko vam ponudimo brizgalko 50/60ml?

b)
12. Kanila venozna dvovhodna, brez lateksa, material teflon, velikost G20 1,1x32
Prosimo potrdite, da lahko vam ponudimo kanilo dim.: G20 1,0x32? Odstopanje je minimalno, namen uporabe kanile pa ostaja enak.

c)
13. Kanila venozna dvovhodna, brez lateksa, material teflon, velikost G22 0,9x25
Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo kanilo dim.: G22 0,8x25? Odstopanje je minimalno, namen uporabe kanile pa ostaja enak.

d)
14. Sistem za infuzijo
Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo sistem dolžine 150cm? Odstopanje je minimalno, namen uporabe sistema pa še vedno ostaja enak.

e)
14. Sistem za infuzijo
Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo pakiranje A1?

f)
16. Metuljček za odvzem venozne krvi
Prosimo opišite ali želite varen ali klasičen metuljček ter katero velikost (G) s 30cm podaljškom?

Za odgovore se vam lepo zahvaljujemo,
ODGOVOR


Pozdravljeni. Posredujemo odgovor.

Sklop IV. A brizge in injekcijske igle

a)
6. Brizga za injiciranje, trodelna, z razločno skalo, 60ml
Prosimo potrdite, da lahko vam ponudimo brizgalko 50/60ml? DA

b)
12. Kanila venozna dvovhodna, brez lateksa, material teflon, velikost G20 1,1x32
Prosimo potrdite, da lahko vam ponudimo kanilo dim.: G20 1,0x32? Odstopanje je minimalno, namen uporabe kanile pa ostaja enak. Da

c)
13. Kanila venozna dvovhodna, brez lateksa, material teflon, velikost G22 0,9x25
Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo kanilo dim.: G22 0,8x25? Odstopanje je minimalno, namen uporabe kanile pa ostaja enak. Da

d)
14. Sistem za infuzijo
Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo sistem dolžine 150cm? Odstopanje je minimalno, namen uporabe sistema pa še vedno ostaja enak. Da

e)
14. Sistem za infuzijo
Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo pakiranje A1? Da

f)
16. Metuljček za odvzem venozne krvi
Prosimo opišite ali želite varen ali klasičen metuljček ter katero velikost (G) s 30cm podaljškom? Varen način in G21 (0,8x19 mm x178mm)

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.11.2019   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop II, zap. št. 14 - Sanitetni mreža za fiksacijo 25m - št. 4 - ali vam lahko ponudimo sanitetno mrežno za fiksacijo ceno dolžine 50m, v ponudbi pa podamo ceno, preračunano na 25m, da bodo ponudbe med seboj primerljive?

ODGOVOR

Pozdravljeni. Posredujemo odgovor.

Sklop II, zap. št. 14 - Sanitetni mreža za fiksacijo 25m - št. 4 - ali vam lahko ponudimo sanitetno mrežno za fiksacijo ceno dolžine 50m, v ponudbi pa podamo ceno, preračunano na 25m, da bodo ponudbe med seboj primerljive? DA

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.11.2019   09:34
VPRAŠANJE
Sklop IV MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
Zap. št. 27 Gravitacijski sistemi za hranjenje po sondi, z nastavkom za spoj s steklenico, sterilni (enake kvalitete kot APLLIKS)

V sklopu 1 DIETNA PREHRANA želite enteralno prehrano v vrečkah. Vam lahko ponudimo gravitacijski set, ki je primeren za razpisano enteralno prehrano in ima možnost priklopa plastenke za dodatno hidracijo pacienta?ODGOVOR

Pozdravljeni. Pošiljamo odgovor.

Sklop IV MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
Zap. št. 27 Gravitacijski sistemi za hranjenje po sondi, z nastavkom za spoj s steklenico, sterilni (enake kvalitete kot APLLIKS) DA

V sklopu 1 DIETNA PREHRANA želite enteralno prehrano v vrečkah. Vam lahko ponudimo gravitacijski set, ki je primeren za razpisano enteralno prehrano in ima možnost priklopa plastenke za dodatno hidracijo pacienta? DA

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.11.2019   09:36
VPRAŠANJE
Sklop 3_ Vatirane palčke v obešanki- 100 kosov na zavoj Pakiranje: Smemo ponuditi vatirane palčke v trdi škatlici s pokrovom, pakiranje 200 kom/sc in ceno preračunamo na 100kos/sc?ODGOVOR

Pozdravljeni. Pošiljamo odgovor.

Sklop 3_ Vatirane palčke v obešanki- 100 kosov na zavoj Pakiranje: Smemo ponuditi vatirane palčke v trdi škatlici s pokrovom, pakiranje 200 kom/sc in ceno preračunamo na 100kos/sc? DA

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.11.2019   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti (navedenih 7 dokumentov) - ali prav razumemo, da zaenkrat ne prilagamo osnutka okvirnega sporazuma niti njegove obvezne priloge?

ODGOVOR

Spoštovani.

Okvirni sporazum je sklenjen za določen čas, in sicer za obdobje 24 mesecev (1.1.2020 - 31.12.2021).
Okvirnega sporazuma se ne prilaga.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.11.2019   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo veliko potrjenih in podpisanih referenc iz prejšnjih razpisov od drugih naročnikov. Zanima nas ali vam lahko priložimo potrjene obrazce-reference od drugih razpisov z vsemi zahtevani podatki?

Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik upošteva tudi druga referenčna potrdila, v kolikor iz njih izhahajajo podatki, ki jih zahteva naročnik.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.11.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop IV. A Brizge in injekcijske igle
Za artikel šifra 30133 Brezigelni konekt za IV kanilo, sterilen, služi kot spoj med IV kanilo in inf. Sistemom (enake kvalitete kot ICU MEDICAL)
moramo ceno podati na SC? Prosimo navedite na kakšno količino-kom vam moramo preračunati ceno?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Sklop IV. A Brizge in injekcijske igle
Za artikel šifra 30133 Brezigelni konekt za IV kanilo, sterilen, služi kot spoj med IV kanilo in inf. Sistemom (enake kvalitete kot ICU MEDICAL)
moramo ceno podati na SC? Prosimo navedite na kakšno količino-kom vam moramo preračunati ceno?

V škatli je 50 kosov, cena se poda na škatlo v kateri je 50 kosov, če imate drugačno pakiranje temu ustrezno preračunate ceno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.11.2019   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali cene preračunamo na vaše želeno pakiranje? v primeru, da naše pakiranje odstopa od želenega?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Ali cene preračunamo na vaše želeno pakiranje? v primeru, da naše pakiranje odstopa od želenega? Da

Lep pozdrav.