Dosje javnega naročila 007561/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Režijski material
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.326.174,51 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007561/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007561/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN007561/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2019
JN007561/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2019
JN007561/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2020
JN007561/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.03.2020
JN007561/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN007561/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007561/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 209-509803
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI032
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212681
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13821
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Režijski material
Referenčna številka dokumenta: 460-DeS-58/1-34/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33770000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava režijskega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Papirna konfekcija
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33770000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor razloženo v prostore skladišča naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Papirna konfekcija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali režijski material
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39224000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor razloženo v prostore skladišča naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostali režijski material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vreče polietilen
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
19640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor razloženo v prostore skladišča naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Vreče polietilen
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Pregrinjala posteljna
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33198000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor razloženo v prostore skladišča naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Pregrinjala posteljna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sol tabletirana, sol za posip cest
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor razloženo v prostore skladišča naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Sol tabletirana, sol za posip cest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki ki prihajajo v stik z živili
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor razloženo v prostore skladišča naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki ki prihajajo v stik z živili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.05.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2019   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo pojasnilo, v skladu s katerim zakonom zahtevate rok plačila 60 dni.

ODGOVOR
Naročnik je določil plačilni rok 60 dni na podlagi 9. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17).Datum objave: 06.11.2019   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas koliko okvirno potrebujete sol tabletirana,? Zanima nas ali potrebujete še kakšno drugo vrsto soli za posip npr. v vrečah?

ODGOVOR
Naročnik potrebuje okvirno 80.000 kg tabletirane soli in 1.000 kg grobe soli za posip cest. Sol mora biti pakirana v vrečah.Datum objave: 06.11.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani, na osnovi katere zakonodaje bi moral ponudnik poznati kot navedeno:

... V Specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za posamezne artikle, ki so predmet tega
naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se
določi zahtevana raven kakovosti razpisanih artiklov. Ponudniki lahko ponudijo
enakovreden artikel....

- torej blagovno znamko in kataloško številko na osnovi katere bi vam ponudil tehnično ustrezen izdelek.Naj povemo,da kataloško številko ponudniki vpisujemo iz svojih baz in je nemogoče pričakovati,da jo bo naša konkurenca poznala itd...
Pozivamo vas da opredelite tehnične zahteve pateriala pod sklop papirna konfekcija sj boste le na osnovi konkretne opredelitve le teh izbrali pravilno in popolno ponudbo.
Hvala za razumevanje!

ODGOVOR
Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo in objavil Prilogo k specifikaciji zahtev naročnika z dodatnimi zahtevami naročnika za posamezne artikle.Datum objave: 06.11.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo podatek za sklop 5, ali se za razklad soli uporablja viličar, s katerim se sol odpelje v skladišče ali je razklad ročni in ročni vnos v skladišče?


ODGOVOR
Izbrani dobavitelj bo moral blago dostaviti DDP Univerzitetni klinični center Maribor razloženo v prostore skladišče tehničnega materiala (zgradba Psihiatrija).

Širina transportne poti in tovorno dvigalo omogočata transport materiala z ročnim paletnim viličarjem.

Način dostave je v domeni dobavitelja.Datum objave: 18.11.2019   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas kje najdemo dodaten opis izdelkov?

Npr. sklop "006 Izdelki, ki prihajajo v stik z živili" manjkajo podrobnejši podatki in sicer za pozicije:
- 8, 9 - dimenzije
- 11, 13 - material
- 16 - dimenzije
- 19, 20, 22, 25 - dimenzije
- 21 - material in dimenzije
- 23 dimenzije (FI posode) in material
- 26 - dimenzije in material (um. ščetine, pvc, žima...)
- 28, 29 - material

v kolikor ne podate vseh podatkov lahko ponudniki ponudijo najcenejšo opcijo artikla, zaradi čeasr lahko med ponudniki pride do velikih razlik v cenah. Hvala. Lp

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek oz. dopolnitev razpisne dokumentacije. Priloga popravka je »Priloga k specifikaciji zahtev naročnika« s podrobnejšimi opisi za artikle iz sklopa 6.Datum objave: 18.11.2019   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani zanima nas kje najdemo tehnične zahteve za sklop papirne konfekcije,da vam bomo dali ustrezen papir.Namreč po pregledu je opis naveden samo v nazivu artikla ali je to dovolj upoševati?

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek oz. dopolnitev razpisne dokumentacije. Priloga popravka je »Priloga k specifikaciji zahtev naročnika« s podrobnejšimi opisi za artikle.Datum objave: 18.11.2019   11:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali lahko v sklopu 005 ponudimo sol za posip cest v pakiranju 25 kg? Hvala. Lp

ODGOVOR
Da.Datum objave: 18.11.2019   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Sklop 001 Papirna konfekcija:

Zap št. 1 - Prosimo, da dopišete gramaturo brisače, sestavo (100 % celuloza, kombinacija, reciklaža), podatek ali gre za "V" ali "Z" zloženko, dimenzije zloženk (v cm), in podatek ali mora ponudnik zagotoviti podajalnik, v primeru da ne pa dopišite znamko podajalnikov/brisač, katere uporabljate sedaj, da lahko ponudimo kompatibilne brisače.

Zap. št. 3 - Prosimo, da dopišete podatek o gramaturi role, dimenzijo navitja (v metrih), sestavo (100 % celuloza, kombinacija, reciklaža), podatek ali mora ponudnik zagotoviti podajalnik, v primeru da ne pa dopišite znamko podajalnikov/brisač, katere uporabljate sedaj, da lahko ponudimo kompatibilne brisače.

Zap. št. 4 - Prosimo, da dopišete gramaturo lističa, sestavo (100 % celuloza, kombinacija, reciklaža), podatek ali ima rola na strani čep ali ne, podatek ali mora ponudnik zagotoviti podajalnik, v primeru da ne pa dopišite znamko podajalnikov/brisač, katere uporabljate sedaj, da lahko ponudimo kompatibilen artikel.

Zap. št. 5 - Prosimo, da dopišete gramaturo lističa, dimenzije role (širina v cm, navitje v metrih), sestavo (100 % celuloza, kombinacija, reciklaža), podatek ali ima rola na strani čep ali ne, podatek ali mora ponudnik zagotoviti podajalnik, v primeru da ne pa dopišite znamko podajalnikov/brisač, katere uporabljate sedaj, da lahko ponudimo kompatibilen artikel.

Zap. št. 7 - Prosimo, da dopišete podatek o barvi in dimenzijah serviet. Lahko ponudimo pakiranje 250/1? Ceno bomo ustrezno preračunali na zav=100/1.


V primeru, da mora ponudnik zagotoviti podajalnik pa dopišite še specifikacije podajalnika (dimenzija, senzorski, zaprt ali odprt, na ključ...?)
Zahtevate, da ima papirna konfekcija Ecolabel certifikat (ali drugi enakovreden certifikat)? Zahtevate, da papir ni beljen s klorom? prosimo, da dopišete tudi to, da lahko ponudniki ponudimo enakovredne in med seboj primerljive artikle. V nasprotnem primeru nastajajo prevelika odstopanja v cenah.


Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek oz. dopolnitev razpisne dokumentacije. Priloga popravka je »Priloga k specifikaciji zahtev naročnika« s tehničnimi zahtevami za papirno konfekcijo.Datum objave: 18.11.2019   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko v sklopu 001 "papirna konfekcija" ponudimo pod zap. št. 6 "robec papirnat" pakiranje 100/1 ? Ceno bomo ustrezno preračunali na zavoj=10/1.


Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Da.Datum objave: 18.11.2019   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v sklopu 002 pod zap št. 5 ponudimo čistilo proti prahu v embalaži 500 ml? ceno bomo ustrezno preračunali. Hvala.

Lp

ODGOVOR
Ne. Naročnik je določil razpon od 300ml do 400ml.Datum objave: 18.11.2019   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljen!
Prosimo, da nam dovolite, da v sklopu 002 ponudimo pod zap.št. 12 insekticid v pakiranju 520 ml. Odstopanje je minimalno in ne vpliva na samo rokovanje z artiklom. Ceno bomo ustrezno preračunali. Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo tudi insekticid v pakiranju 520 ml.Datum objave: 18.11.2019   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V sklopu 002 smo opazili, da dovoljujete odstopanje v embalaži (št. 5 čistilo proti prahu sprej 300-400 ml, št. 13 in drugi), enota mere je pa zabeležena kot kos. Želite, da ceno preračunamo kot kos = 300 ml ali kot kos = 400 ml? Prosimo, da EM poenostavite oz. spremenite (npr. L), da bo preračun realen za vse ponudnike. Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje odstopanja zaradi različnih pakiranj, saj določeni dobavitelji ne morejo ponuditi 300 ml lahko pa ponudijo 400 ml ali obratno.Datum objave: 18.11.2019   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko v sklopu 002 Ostali režijski material pod zap. št. 16 ponudimo kremo v pakiranju 1 L ? Ceno bomo ustrezno preračunali na kos= 500 ml. Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ne, ker kremo delimo na posamezne oddelke in delovišča in bi količina 1L za izdaje bila prevelika.Datum objave: 18.11.2019   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pozivamo vas, da opredelite tehnične zahteve materiala pod sklop ostali režijski materiali saj boste le na osnovi konkretne opredelitve le teh izbrali pravilno in popolno ponudbo.

Npr. :
23 metla sirkova - koliko krat vezana?
29 obešanka za wc - teža (g)
33 zobna pasta - manjkajo specifikacije, embalaža
34 pena brivska - manjkajo specifikacije, embalaža
itd.

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR
Metla sirkova 11 krat vezana.
Obešanka za WC 55ml.
Pasta zobna 75ml v tubi.
Pena brivska 200 ml v dozi pod pritiskom.
Datum objave: 18.11.2019   11:40
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Prosim za podatek sklop 3- vreče polietilen pod št 1,8,14 ni navedene debeline vrečke in za podatek pod št 7 kjer ni debeline le oznaka ctm?
Ali je pod št 17 mišljena nosilna vrečka LD-PE ali HD-PE
Ali so vreče zaprte barve ali delno prozorne?
Koliko je dopustna toleranca debeline in kdo preverja?

ODGOVOR
Debelina vrečk je 0,06mm.
Nosilne vrečke so LD-PE.
Vrečke so zaprte barve.
Najmanjša debelina vrečke je 0,06mm. Debelina vrečk se preverja v skladišču tehničnega materiala.Datum objave: 18.11.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Lahko v sklopu 002 Ostali režijski material za pozicijo 37 in 43 ponudimo pakiranje 10 ml? V primeru negativnega odgovora prosimo za pojasnilo zakaj ne? Hvala.

ODGOVOR
Da, lahko ponudite pakiranje 10 ml.Datum objave: 18.11.2019   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Sklop 002 zap. št. 14 in 15 - Zanima nas ali želite predplačniško kartico ali polnilno kartico v vrednosti 5 ? Ali želite predplačniško SIM kartico in vrednostno obenem, torej predplačniški paket? Hvala za pojasnitev. Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik že ima SIM kartico. Predmet naročila so kartice z dobroimetjem v vrednosti 5 EUR od operaterjev A1 in Telekom.Datum objave: 18.11.2019   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.

vljudno prosimo, da objavite maksimalno dopustno vrednost za sklop:
- 001 Papirna konfekcija
- 002 Ostali režijski material
- 003 Vreče polietilen
- 004 Pregrinjala posteljna
- 005 Sol tabletirana, sol za posip cest
- 006 Izdelki ki prihajajo v stik z živili

V primeru, da ne objavite dopustnih vrednosti tvegate, da bodo vsi ponudniki izločeni in boste primorani ponoviti razpis. V vmesnem obdobju pa bi artikle kupovali po rednih, občutno višjih in neracionalnih cenah. Kot je razvidno iz eJN portala, se vam je v preteklosti to že zgodilo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik bo kot nesprejemljive ocenil tiste ponudbe, katerih ponudbena vrednost bo presegala tržno vrednost predmeta javnega naročila. Naročnik od potencialnih ponudnikov pričakuje, da bodo ponudbene cene oblikovali tako, da zaradi previsokih cen ne bodo izločeni iz postopka javnega naročanja kot nesprejemljivi.Datum objave: 18.11.2019   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,


ali lahko v sklopu 006 "izdelki, ki prihajajo v stik z živili" ponudimo pod zap. št. 4 (garnitura pribora in serviete 50/14) v pakiranju v kartonu 500/1? Ceno bomo ustrezno preračunali na zavoj. Hvala. lp

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 18.11.2019   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani.

vljudno prosimo, da v sklopu "izdelki, ki prihajajo v stik z živili" pri poziciji 15 dopišete dimenzije za papir Havana.

Cene v dimenzijah papirja se zelo razlikujejo, zato je podatek o dimenzijah ključen. V nasprotnem primeru bo prišlo do prevelikih odstopanj v cenah med ponudniki, ponudniki bomo ponudili papir nižje kvalitete in nižjih dimenzij, zaradi česar artikel ne bo ustrezal vašim potrebam in boste primorani kupovati artikle izven razpisa po občutno višjih cenah, kar pa vodi v neracionalno porabo javnega denarja.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Dimenzije papirja havana so podane v dodatni prilogi k specifikaciji zahtev naročnika.Datum objave: 18.11.2019   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

vljudno prosimo, da v sklopu "izdelki, ki prihajajo v stik z živili" pri poziciji 16 dopišete dimenzije za papirja za peko.


Cene v dimenzijah papirja se zelo razlikujejo, zato je podatek o dimenzijah ključen. V nasprotnem primeru bo prišlo do prevelikih odstopanj v cenah med ponudniki, ponudniki bomo ponudili papir nižje kvalitete in nižjih dimenzij, zaradi česar artikel ne bo ustrezal vašim potrebam in boste primorani kupovati artikle izven razpisa po občutno višjih cenah, kar pa vodi v neracionalno porabo javnega denarja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Dimenzije papirja za peko so podane v dodatni prilogi k specifikaciji zahtev naročnika.Datum objave: 18.11.2019   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

ali lahko v sklopu 006 pri zap. št. 17 ponudimo pladenj v dimenzijah 24 x 35 cm? Odstopanje v dimenzijah je minimalno (+- 1 cm) in ne vpliva na samo rokovanje z izdelkom. Menimo, da je omejevanje konkurence nepotrebno. Hvala!

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko ponudite pladenj 24x35cmDatum objave: 18.11.2019   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

ali lahko v sklopu 006 pri zap. št. 18 ponudimo pladenj v odstopanju v dimenzijah +- 1 cm? Odstopanje v dimenzijah je minimalno (+- 1 cm) in ne vpliva na samo rokovanje z izdelkom. Menimo, da je omejevanje konkurence nepotrebno. Hvala!

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko ponuditeDatum objave: 18.11.2019   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Razpisna dokumentacija vsebuje le splošne in pomanjkljive podatke. Zanima nas kako boste preverjali (npr.) katera ščetka za čiščenje steklenic (006, poz. 26) bo ustrezala vašim potrebam če pa niste zapisali nobenih dodatnih podatkov (material, FI itd.)? Če artikla ne boste naročevali pa pozicijo odstranite iz razpisne dokumentacije.

Preverili smo odpiranja konkurence v obdobju 2017-2019 in se cene smešno razlikujejo ravno zaradi teh anomalij. Ker niste zapisali specifikacij in niste izdali podatka o predvideni vrednosti sklopa, posledično pa so bile ponudbe višje in so presegale vaše predvidene vrednosti, zato ste bili primorani ponoviti razpis. V vmesnem času ste (predvidevamo) artikle plačevali po rednih, precej višjih cenah in neracionalno porabljali proračunski denar.


Zaradi vaše neodzivnosti in pomanjkljivosti v razpisni dokumentaciji ponovno tvegate možnost, da boste primorani razpis ponoviti. Naročnika ponovno pozivamo, da dopolni razpisno dokumentacijo in izda predvidene vrednosti posameznih sklopov.

Hvala. Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek oz. dopolnitev razpisne dokumentacije. Priloga popravka je »Priloga k specifikaciji zahtev naročnika« s podrobnejšimi opisi za artikle.Datum objave: 27.11.2019   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas ali moramo obvezno izpolniti polje v programu - Palalela/Zaščiteno ime? Katere podatke vpišemo v to polje? Prosimo za pojasnitev.. Hvala.

ODGOVOR
Če želite, lahko v to polje vpišete vaše zaščiteno ime za artikel, ni pa nujno.Datum objave: 27.11.2019   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Želite v sklopu 002, z.š. 22 metlo pvc z ročajem ali brez ?

ODGOVOR
Želimo metlo pvc z ročajem.Datum objave: 27.11.2019   14:51
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da na vsa zastavljena vprašanja odgovarja v celoti! Po zakonu je naročnik DOLŽAN odgovoriti na vprašanja in pojasniti nejasnosti v RD!

Navajate, da ste vse dopolnitve objavili v dodatnih specifikacijah, kar pa ne drži! Ponovno preberite naša zastavljena vprašanja in nanje odgovorite v celoti! V specifikacijah so navedene dopolnitve le za 6 sklop in za 2 poziciji iz 1 sklopa, ostalih dopolnitev NI!ODGOVOR
Naročnik bo odgovoril na vse vprašanja ponudnikov.Datum objave: 27.11.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na namen, ki ga ima ocenjena vrednost, mora naročnik določiti ocenjeno vrednost pred začetkom postopka javnega naročanja in mora biti veljavno na dan, ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.

Ocenjena vrednost MORA BITI RAZVIDNA IZ DOKUMENTACIJE O JN, ki jo vodi naročnik. Zakon v 4. odstavku 67. člena določa, da mora pogodba o izvedbi javnega naročila vsebovati podatek o dejanski vrednosti javnega naročila, v utemeljenih primerih, kjer dejavne vrednosti ni mogoče določiti pa mora vsebovati ocenjeno vrednost.

Vljudno prosimo za podatek o ocenjeni vrednosti za posamezni sklop. Lep pozdrav


ODGOVOR
Dejanska vrednost javnega naročila bo znana po prejetju vseh ponudb in po pravnomočnosti odločitve o izbiri.

Naročnik na podlagi razpisanih količin in zadnjih cen posameznih artiklov ocenjuje, da znaša vrednost javnega naročila za dobavo režijskega materiala 250.000,00 EUR.
Datum objave: 27.11.2019   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali lahko v sklopu 002 pri z.š. 24 ponudimo motvoz 1,25/2 200m ? ceno bomo ustrezno preračunali na 185m. Lp

ODGOVOR
Lahko ponudite, vendar ceno morate podati na kos, ne pa preračunavati na meter.Datum objave: 27.11.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani.

sklop 2:

Zanima nas zakaj imate pri nekaterih produktih določeno embalažo (npr. losion po britju 200 ml) pri drugih pena za britje ali pa zobna pasta pa dimenzije ne?

ODGOVOR
Potrebno je ponuditi peno za britje 200 ml, zobna pasta 75 ml.Datum objave: 27.11.2019   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali lahko ponudimo Losion po britju 120 ml ? Ceno bomo ustrezno preračunali. Lp

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 27.11.2019   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali lahko v sklopu 002 pod zap. št. 31 in 32 ponudimo osvežilec za WC v pakiranju 3/1? ceno bomo ustrezno preračunali na EM= "kos". Hvala. Lp

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 27.11.2019   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V odgovoru na naše vprašanje za sklop 001 "Datum objave: 18.11.2019 11:17" navajate, da ste v popravku z dne 7.11.2019 ste objavili dopolnitve za sklop papirne konfekcije in sicer za »Papirnate brisače pozicija 1.« in »Toaletni papir (WC papir) pozicija 5.« V dopolnitvah niso navedene specifikacije iz pozicije 3., 4. in 7.
Zanima nas zakaj ne želite dogovoriti na vsa vprašanja? A se vi norčujete iz nas? Ponovno zastavljamo vprašanja katera niso pojasnjena v dopolnitvah z dne 7.11.2019.


Zap št. 1 - ali mora ponudnik zagotoviti podajalnik?

Zap. št. 3 - Prosimo, da dopišete podatek o gramaturi role, dimenzijo navitja (v metrih), sestavo (100 % celuloza, kombinacija, reciklaža), podatek ali mora ponudnik zagotoviti podajalnik, v primeru da ne pa dopišite znamko podajalnikov/brisač, katere uporabljate sedaj, da lahko ponudimo kompatibilne brisače.

Zap. št. 4 - Prosimo, da dopišete gramaturo lističa, sestavo (100 % celuloza, kombinacija, reciklaža), podatek ali ima rola na strani čep ali ne, podatek ali mora ponudnik zagotoviti podajalnik, v primeru da ne pa dopišite znamko podajalnikov/brisač, katere uporabljate sedaj, da lahko ponudimo kompatibilen artikel.

Zap. št. 5 - ali mora ponudnik zagotoviti podajalnik?

Zap. št. 7 - Prosimo, da dopišete podatek o barvi in dimenzijah serviet. Lahko ponudimo pakiranje 250/1? Ceno bomo ustrezno preračunali na zav=100/1.


V primeru, da mora ponudnik zagotoviti podajalnik pa dopišite še specifikacije podajalnika (dimenzija, senzorski, zaprt ali odprt, na ključ...?)
ODGOVOR
Št.1- Ne

Št.3 - Papirnate role brisače eno slojne, 100 listov, 28m v roli, širina role 30 cm, rdeče barve, 100% reciklirani papir.

Št.4 100% celoloza, rola na strani nima čepa, podajalnika ni potrebno ponuditi, navitje role 250m, premer stročnice 6cm, širina lističa 10cm,

Št.5 Ne

Št.7 barva bela, dimenzija 16X16cm, ponuditi pakiranje na zavitek 100/1.
Datum objave: 27.11.2019   15:00
VPRAŠANJE
Ostali režijski material , zap.št. 23 - metla sirkova 11 x vezana: Kje ste dobili podatek o sirkovi metli 11 x vezana. Do danes takšne metle na trgu še nismo zasledili, v 99 % je maksimalno 5x vezana!! Prosimo za opis ustreznega artikla.

ODGOVOR
Gre za pomoto, potrebujemo metlo sirkovo 5x vezana.Datum objave: 27.11.2019   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Prosimo za podrobnejši opis v sklopu 002 pri poziciji 30 "Omelo ročno". Želite ročno sirkovo omelo ali omelo iz pvc ščetin za prah ali omelo za radiatorje ali omelo iz žičnatih ščetin ? Lp

ODGOVOR
Potrebujemo omelo ročno iz PVC ščetin za prah.Datum objave: 27.11.2019   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali lahko v sklopu 002 pri zap št. 29 ponudimo obešanke v pakiranju 3/1 ? Ceno bomo ustrezno preračunali na kos. Hvala. Lp

ODGOVOR
Lahko, vendar cena na kos mora biti za eno obešanko.Datum objave: 27.11.2019   15:02
VPRAŠANJE
spoštovani. Objavili ste, da zahtevate metlo sirkova 11 krat vezano. Verjetno gre za pomoto in ste mislili 5 krat vezano ? 11 krat vezana sirkova metla ne obstaja! Prosimo za popravek podatka. Hvala. Lp

ODGOVOR
Gre za pomoto, metla sirkova mora biti 5 krat vezana.Datum objave: 27.11.2019   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 002 pri poziciji 3 "Brivnik za enkratno uporabo, pvc ročaj" manjka podatek koliko rezil naj vsebuje brivnik (eno, dve ali tri rezila). Prosimo, da podatek dopišete. Hvala. Lp

ODGOVOR
Brivnik vsebuje dve rezili.Datum objave: 27.11.2019   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Želite da v sklopu papirne konfekcije ponudimo papir toaletni maxi rola iz 100 % celuloze ali recikliran papir? Prosimo za dopolnitev podatkov. lp

ODGOVOR
100% celuloza.Datum objave: 27.11.2019   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas ali lahko v sklopu 005 ponudimo fino sol za posip cesti. Fina sol je napram grobi kvalitetnejša in bolj učinkovita, posledično se je porabi manj. Hvala. Lp

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 27.11.2019   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da v sklopu papirne konfekcije dopolnite opis za pozicijo 3: papirnate role, širine 30 cm.
Manjka podatek o številu slojev, material, pakiranje, barva...
Hvala. Lp

ODGOVOR
Papirnate role brisače eno slojne, 100 listov, 28m v roli, širina role 30 cm, rdeče barve, 100% reciklirani papir.Datum objave: 27.11.2019   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ponudnika pozivamo, da v sklopu papirne konfekcije pri zap št. 7 dopolni specifikacijo, saj manjkajo dimenzije serviete! Ta podatek je ključen za oblikovanje cene.

Cene med servietami dimenzij 16x16 cm in 24x24 cm oz. 33x33 cm se zelo razlikujejo. Ponudniki tvegamo, da bomo izločeni zaradi pomanjkljivo zapisanih specifikacij artikla, vi pa tvegate, da boste prejeli serviete slabe kvalitete oz. da boste zaradi izločitve vseh ponudnikov primorani razpis ponoviti.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Dimenzije serviet so 16x16 cm.Datum objave: 27.11.2019   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.
prosimo za dovoljenje, da lahko v sklopu papirne konfekcije pod zap št. 1 (V zloženke) ponudimo brisače v dimenzijah 24,5 x 23 cm. Odstopanje je minimalno in ne vpliva na samo rokovanje z izdelkom. Brisače so višje gramature, kar omogoča boljšo vpojnost. Hvala. Lp

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo tudi brisače v dimenzijah 24,5 x 23 cm.Datum objave: 27.11.2019   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vljudno prosimo za odobritev, da lahko v sklopu 004 Pregrinjala pod pozicijo 1 ponudimo: Pregrinjalo iz vlakovnine polipropilena in viskoze, širine 60 cm, perforirano na 200 cm dolžine. Pregrinjala samo iz vlakovnine polipropilena, katero bo perforirano ni mogoče dobiti. Sprememba ne predstavlja nobene razlike v kvaliteti ali spremembi uporabe izdelka.

Prav tako prosimo za pojasnitev besede "folirano". Naše pregrinjalo je iz vlakovnine polipropilena in je vodoodporno. Zanima nas ali je ustrezno "folirano"?
Plastičnih perforiranih pregrinjal zahtevanih dimenzij ni mogoče najti na trgu.

Hvala. Lep pozdravODGOVOR
Lahko ponudite pregrinjalo iz vlakovine polipropilena in viskoze.
Folirano naj bi pomenilo da je vodoodporno.Datum objave: 27.11.2019   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V sklopu 006 pod zap. št. 36, 37 , 38 zahtevate žlice v pakiranju 100/1 in 50/1, EM pa je kos. Želite, da ceno preračunamo na KOS ali na ZAVOJ? Prosimo, da ustrezno popravite EM v RD.

lep pozdrav,

ODGOVOR
Prosimo, če za:

- Poz 36 ident 139858 ponudite ceno na kos (3500kos),
- Poz 37 ident 869597 ponudite ceno na zavitek 50/1,
- Poz 38 ident 762784 ponudite ceno na zavitek 50/1.Datum objave: 27.11.2019   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 006 pod zap. št. 37 zahtevate žlico (50/1), em kos in raz.kol. za 12mesecev 10. Ali želite, da ceno preračunamo na em (torej kos) ali za zavoj, torej 50/1? Prosimo, da ustrezno popravite RD.

lp

ODGOVOR
Potrebujemo 10 zavitkov po 50 kom, to je 500 kos žličk. Prosimo, če ceno preračunate na en zavitek 50/1.Datum objave: 27.11.2019   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani, zahvaljujemo se za popravek -dopis tehničnih značilnosti- sedaj pa nas zanima sledeče-sklop 01 papirna konfekcija-
v točki 2 toaletni papir imaste pod a) navedeno rolo navitje 180 m v opisu (specifikacija ponudbe z cenami) pa navajate 250m.Navedite prosim kaj ste mislili saj razpisujete cene na kos (torej mora biti metraža za vse enaka) ali pa če spremenite enoto mere na meter in napište da želite da ima rolica min 180m navitja.

Prav tako vas prosimo,da pri vseh navedbah dimenzij dovolite odstopanje min 5% od točno navedenih parametrov saj le to velja za papirno industrijo namreč ni možno vedno odrezati točno določeno dimenzijo.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Toaletni papir - rola mora imeti navitje 250 m.
Odstopanje od navedene dimenzije je lahko max 5%.Datum objave: 27.11.2019   15:16
VPRAŠANJE
ponovno naprošam za podatek o debelini vrečke za sklop 3 pod št 1,7,8,14 ni podane debeline

ODGOVOR
Debelina vrečk poz. 1, 7, 8 in 14 je 0,06 mm.Datum objave: 27.11.2019   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika pozivamo, da dopolni razpisno dokumentacijo in dopiše embalaže.

V sklopu 002 zahtevate v poziciji 44 Šampon otroški, enota mere je kos. Ponudniki bomo ponudili različne embalaže in zato je nemogoče primerjati cene med seboj. Prav tako je zaradi pomanjkljivega opisa izdelkov nemogoče pričakovati kvaliteto. Pričakujete lahko velika odstopanja med ponudnikovimi cenami.

Naročnika zato ponovno pozivamo, da dopiše vsaj volumen embalaže. Hvala! Lp


ODGOVOR
Šampon otroški 250 ml.Datum objave: 27.11.2019   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko v sklopu 02 pri z.š. 16 ponudimo pasto za roke 500g? Hvala. lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika pozivamo, da dopolni razpisno dokumentacijo in dopiše embalaže.

V sklopu 002 zahtevate v poziciji 44 Šampon otroški, enota mere je kos. Ponudniki bomo ponudili različne embalaže in zato je nemogoče primerjati cene med seboj. Prav tako je zaradi pomanjkljivega opisa izdelkov nemogoče pričakovati kvaliteto. Pričakujete lahko velika odstopanja med ponudnikovimi cenami.

Naročnika zato ponovno pozivamo, da dopiše vsaj volumen embalaže. Hvala! Lp


ODGOVOR
Gre za napako. Pravilen opis je »KREMA ZAŠČITNA ZA ROKE 125ml«.Datum objave: 27.11.2019   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani vljudno vas prosimo, če še enkrat pregledate količine zavitkov v sklopu papirne konfekcije saj se nam dobljene vrednosti in poraba kljub velikosti za vašo institucijo zdi prevelika za obdobje 12 mesecev.Da niste morda navedli razpisane količine za 3 leta.Hvala za vaš odgovor.
Predvsem to velja za poz.1 bris zloženka in poz.4 papir toaletni maxi - vse ostalo je v mejah normale...


ODGOVOR
Količine so okvirne, izračunane na osnovi porabe v letu 2018.Datum objave: 27.11.2019   15:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.


prosimo za dodatno pojasnitev za sklop papirne konfekcije:

- zap.št. 2:brisača, pakiranje 100/1, predvidena količina 200 kos - želite da ceno preračunamo na škatlo (100/1) ali na 1 listič ( kos)?
- zap.št. 3: rola, predvidena količina 17.500 kos - želite da ceno preračunamo na rolo (metri?) ali na 1 listič ( kos)? Če želite, da preračunamo na rolo, potem prosimo še za podatek koliko navitja ima ta role (metri), drugače težko postavimo ugodno ceno, prav tako je nemogoče primerjati konkurenco.
- zap št. 4: rola 250 m, predvidena količina 53.000 kos - želite da ceno preračunamo na rolo (250 m) ali na 1 listič ( kos)?
- zap št. 5 : rola, predvidena količina 31.000 kos - želite da ceno preračunamo na rolo ali na 1 listič ( kos)? Če želite, da preračunamo na rolo, potem prosimo še za podatek koliko navitja ima ta role (metri), drugače težko postavimo ugodno ceno, prav tako je nemogoče primerjati konkurenco.


Hvala. Lep pozdrav,

ODGOVOR
- zap.št. 2: Ceno preračunate na škatlo to je 1 kos. V škatlici je 100 kozmetičnih lističev.
- zap.št. 3: Cena je na rolo 1 kos.
- zap.št. 4: Cena se preračuna na rolo.
- zap.št. 5: Cena je na rolo 150 lističev.Datum objave: 27.11.2019   15:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prilogi k specifikaciji zahtev naročnika z dne 7.11.2019 za sklop 1 ste navedli, da je dimenzija toaletnega (WC) papirja odvisna od dimenzij podajalnika. Navajate dve popolnoma različni dimenziji podajalnikov, tudi cena WC role je posledično različna.

Da lahko oblikujemo najbolj optimalno ceno vas prosimo za dodatno pojasnitev za obe točki:
a) premer role 19 cm, premer stročnice 6 cm, širina lističa 10 cm, navitje 180 m, 6 rol v paketu;
b) premer role 10 cm, premer stročnice 4,4 cm, širina lističa 9 cm, navitje vsaj 150 lističev, 10 rolic v paketu.

Zanima nas število (koliko) podajalnikov imate za opis pod točko a) in koliko rolic WC papirja predvidevate za podajalnik teh dimenzij?

Zanima nas število (koliko) podajalnikov imate za opis pod točko b) in koliko rolic WC papirja predvidevate za podajalnik teh dimenzij?


Hvala. Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne razpolaga s podatkom o natančnem številu podajalnikov. Ponudniki naj upoštevajo okvirne količine toaletnega WC papirja navedene v specifikaciji zahtev naročnika.

Datum objave: 28.11.2019   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja iz sklopa 002: Ostali režijski material:
1. Zap,št.1, 2 in 3: kakšne britvice ponudimo: enojno rezilo, dvojno, trojno,....?
2. Zap.št.4: ali želite čistilo domestos ali kakšen drug izdelek? Domestos je v embalaži 750ml, torej morate popraviti opis.
3. Zap.št.12: lahko ponudimo insekticid v embalaži 520ml?
4. Zap.št.21: lahko ponudimo losion v pakiranju 120ml?
5. Zap.št.33: v kakšnem pakiranju mora biti zobna pasta? 50ml, 75ml.....?
6. Zap.št.34: lahko ponudimo brivsko peno v embalaži 300ml?
7. Zap.št. 34: koliko ml brivske pene pomeni enota mere kos? Prosimo, da spremenite EM, saj ponudbe ne boste mogli med seboj primerjati.
8. Zap.št.35, 36: pomeni razpršilka pvc plastenka z razpršilko?
9. Zap.št.37: regenerator: koliko ml?
10. Zap.št.43: šampon: koliko ml?
11. Zap.št.44: koliko ml?
lp


ODGOVOR
1. Pod zap.št. 1,2 in 3 ponudite britvice dvojno rezilo
2. Gre za napako. Pravilen opis je »Čistilo DOMESTOS 750ml (Patologija)«. Ponudniki morajo dati ceno za KOS in ne za LIT kot je navedeno v specifikaciji zahtev naročnika.
3. Insekticid lahko ponudite v embalaži 520ml.
4. Ne, prosim da ponudite 200ml, saj smo do sedaj imeli takšno pakiranje.
5. Zobna pasta pakiranje 75ml.
6. Ne, brivska pena pakiranje 200ml.
7. 200 ml en kos.
8. Da, razpršilka pvc pomeni plastenka z razpršilko.
9. Regenerator 10ml.
10. Šampon 10ml.
11. Šampon 250ml.Datum objave: 28.11.2019   08:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. v sklopu 002 pod pozicijo 4 zahtevate Domestos 1L. Ali lahko ponudimo Domestos 750 ml? Ceno bomo preračunali. Lp

ODGOVOR
Gre za napako. Pravilen opis je »Čistilo DOMESTOS 750ml (Patologija)«. Ponudniki morajo dati ceno za KOS in ne za LIT kot je navedeno v specifikaciji zahtev naročnika.Datum objave: 28.11.2019   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za pojasnitev zakaj ne dovolite da bi ponudili čistilo za čiščenje prahu v embalaži 500 ml. Odstopanje je zgolj 100 ml, ceno bi ustrezno preračunali. Gre za bolj ekonomično embalažo. Razlika v velikosti embalaže ne predstavlja bistvene spremembe saj je embalaža 500 ml ravno tako prilagojena direktnemu rokovanju s sredstvom in menimo, da vztrajanje pri zahtevi za naročnika ne predstavlja bistvene prednosti oz. tehnološke rešitve.

Naročnika ponovno pozivamo, da nam dovoli, da ponudimo sredstvo v embalaži 500ml. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik briše iz specifikacije zahtev naročnika artikel pod identom 617407 - ČISTILO PROTI PRAHU SPREJ 300-400ML. Ponudnikom ni potrebno ponuditi navedenega artikla.Datum objave: 28.11.2019   08:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zelo očitno je, da v nabavni službi v UKC Maribor nimate pojma o javnih naročilih ali pa ste podkupljeni s strani trenutnega dobavitelja.
Nek ponudnik vas je lepo vprašal, če želite, da se cena preračuna na kos = 300ml ali kos = 400ml (sklop 002, zap.št.5). In kaj ste dne 18.11.2019 ob 11:33 odgovorili? Da dovoljujete odstopanje zaradi različnih pakiranj!. Super, hvala. Ponudniki imamo res različna pakiranja. Ampak bistva niste odgovorili!!!! Še vedno ne vemo ali moramo ceno oblikovati za 300ml ali za 400ml. Ponudbe bodo med seboj primerljive šele takrat, ko bomo vsi ponudili ceno za enotno pakiranje. Zato vas ponovno pozivamo, da spremenite enote mere v litre, in sicer pod zap.številkami 5, 12, 13 in 20.
Hvala za razumevanje.
lp

ODGOVOR
Naročnik briše iz specifikacije zahtev naročnika artikel pod identom 617407 - ČISTILO PROTI PRAHU SPREJ 300-400ML. Ponudnikom ni potrebno ponuditi navedenega artikla.Datum objave: 28.11.2019   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Veza sklop 002 nas zanima:
- zap.št.8: dolžina glavnika
- zap.št.9: napišemo ceno za 50g gumic ali za 100g gumic?
- zap.št.13: napišemo ceno za 300ml ali za 400ml?
Veza sklop 003 nas zanima:
- zap.št.1: debelina vrečk
- zap.št.10: ali lahko ponudimo rjave vrečke dimenzije 500x600x0,06?
- zap.št.12: ali lahko ponudimo rumene vrečke dimenzije 500x600x0,06?
Hvala.
Lp


ODGOVOR
Sklop 2:
- zap. št. 8 dolžina glavnika 20 cm
- zap. št. 9 ceno podajte na zavitek 50 g
- zap. št. 13 Naročnik briše iz specifikacije zahtev naročnika artikel pod identom 533980 - INSEKTICIDNI SPREJ 300-400ML. Ponudnikom ni potrebno ponuditi navedenega artikla.

Sklop 3
- zap. št. 1 debelina vrečke 0,06 mm
- zap. št. 10 lahko, vendar ceno podate na kos
- zap. št. 12 lahko, vendar ceno podate na kos.Datum objave: 28.11.2019   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani. želite, da v sklopu 001 pri poziciji 2 ceno preračunamo na KOS (listič) ali na zavoj (100/1)? lp

ODGOVOR
Ceno podate na zavoj.Datum objave: 28.11.2019   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Sklop 001- Ali lahko ponudimo V zloženke v pakiranju 250/1? Ceno bomo ustrezno preračunali. Hvala.

ODGOVOR
Lahko ponudite pakiranje 250/1.
Naročnik je ugotovil napako v opisu identa 588385.
Pravilen opis je »Brisača papirnata enoplastna zloženka (250/1)«, enota mere: zav.Datum objave: 02.12.2019   14:21
Na podlagi točke 1.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo
»REŽIJSKI MATERIAL«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 28. 10. 2019, številka objave JN007561/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 29. 10. 2019, številka objave 2019/S 209-509803, vam podajamo odgovor na vprašanje, vključno z navedbo vprašanja, kot sledi:

Vprašanje:
Spoštovani,
Ker je bil rok za oddajo vprašanj 29.11.2019 do 12 ure in, ker vprašanj na portalu e-naročanja nismo mogli oddat nas zanimajo sledeče stvari:
- Ali lahko v sklopu 1 pod zap. Št. 4 ponudimo toaletni papir, širine 9cm in 280m navitja in ceno ustrezno preračunamo na 250m?
- Ali lahko v sklopu 1 pod zap. Št. 4 ponudimo toaletni papir, širine 9cm in 160m navitja in ceno ustrezno preračunamo na 250m?
- V sklopu 1 pod zap. Št. 6 nas zanima, koliko slojne robčke je treba ponuditi?
- V sklopu 1 pod zap. Št. 7 nas zanima, ali lahko ponudimo serviete dimenzije 15x15 pakiranje: zav 1/625 in ceno ustrezno preračunamo na zav1/100?
- Ali moramo ustrezno preračunati ceno na enoto mere?

Odgovor:
Vprašanje 1 in 2:
Toaletni papir - rola mora imeti navitje 250m. Odstopanje od navedenih dimenzij je lahko max 5%.

Vprašanje 3:
Ponudite enoslojne robčke.

Vprašanje 4:
Lahko ponudite dim 15x15mm, vendar pakiranje zavitek mora biti 1/100.

Vprašanje 5:
Ceno podate na razpisano enoto mere.