Dosje javnega naročila 007634/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Podstavek in napis za spomenik Hallersteinu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007634/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2019
JN007634/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN007634/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN007634/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007634/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330133/razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13921
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podstavek in napis za spomenik Hallersteinu
Referenčna številka dokumenta: 430-2111/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava podstavka za spomenik, izdelava napisa in dostava na lokacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
45262511
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izbira izvajalca za izdelavo podstavka za spomenik v granitu F. A. Hallersteinu, na katerem bo montirana replika astronavtskega opazovalnika, ki jo je izdelal F. A. Hallerstein. Predmet naročila je tudi izdelava napisa na podstavku v slovenščini in kitajščini ter postavitev podstavka na predvideno lokacijo, to je ob izteku Gruberjevega nabrežja pri Šentjakobskem mostu.
Po dobavi replike iz Kitajske bo moral izbrani izvajalec zagotoviti tudi montažo replike na podstavek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2019   09:53
VPRAŠANJE:
Iz detajlov razberemo, da gre za kamniti podstavek v enem kosu, premera cca 5m
Sprašujemo vas kako je s prevozom takega podstavka. Nikjer namreč nismo zasledili postavke za izredni prevoz takega podstavka - glede na premer bo potrebno zapirati cesto??
Ali je lahko kamniti podstavek v dveh kosih zaradi lažjega prevoza in se ga potem sestavi na licu mesta skupaj?

Prosimo za jasen odgovor!!!

ODGOVOR:
Kamnit podstavek je sestavljen iz petih kosov: štirih četrtin (kosov) okroglega oboda podstavka in osrednje elipse iz enega kosa. Razdeljenost podstavka na kose lahko vidite v načrtu PODSTAVEK Z MASKO KANALETE M 1:50, na 7. strani .pdf mape projekta.
Največji kos podstavka je elipsoidni cilinder, dimenzij 4 m x 3,4 m x 0,65 m.
Dostava je v popisu vključena v postavki za izdelavo in montažo podstavka, tako da jo je potrebno vračunati v tem segmentu ponudbe.

Naročnik sladno z odgovorom na vprašanje spreminja tudi razpisno dokumentacijo v II. poglavju (Opis predmeta javnega naročila), na strani 6, kjer se stavek: Izbrani izvajalec bo moral razpolagati s tehnično opremo, ki omogoča izdelavo in montažo kamnitega okroglega podstavka iz granite, višine 65 cm in zunanjega premera 5 m, v enem kosu. nadomesti s stavkom: Izbrani izvajalec bo moral razpolagati s tehnično opremo, ki omogoča izdelavo in montažo kamnitega okroglega podstavka iz granita, dimenzije 4 m x 3,4 m x 0,65 m, v enem kosu.

Prav tako spreminja Pogoje za sodelovanje v II. poglavju (Izpolnjevanje pogojev) na str. 8, in sicer drugi pogoj, ki se po novem glasi: Gospodarski subjekt mora imeti na razpolago strojno opremo, ki omogoča izdelavo in montažo podstavka ter izdelavo laserskega napisa na način, opredeljen v PZI.

Naročnik bo, skladno z odgovorom pripravil popravek obvestila o naročilu (popravek razpisne dokumentacije in izjave v obrazcu ESPD).