Dosje javnega naročila 007532/2019
Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBČINE ŽIROVNICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 41.968,00 EUR

JN007532/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.10.2019
JN007532/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007532/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN007532/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.12.2019
JN007532/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2019
JN007532/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2019
JN007532/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2020
JN007532/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007532/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3
4274
SI
Žirovnica
Slovenija
Marija Lužnik
asnastosic@gmail.com
+386 45809100
+386 45809109

Internetni naslovi
http://www.zirovnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zirovnica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13758
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBČINE ŽIROVNICA
Referenčna številka dokumenta: 430-0005/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za: KANALIZACIJA V NASELJU SMOKUČ (geodetski posnetek, IZP, DGD, PZI), in obsega pridobitev geodetskega posnetka, izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: IZP, DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (v nadaljevanju: PZI), vključno z vodenjem projekta, pridobitvijo projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja.
OBČINSKA CESTA V SMOKUČU (geodetski posnetek, PZI), in obsega pridobitev geodetskega posnetka, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljevanju: PZI), vključno z vodenjem projekta, pridobitvijo projektnih in drugih pogojev, pridobitvijo mnenj.
SPREMEMBA POTEKA DVEH OBSTOJEČIH CEST ZARADI IZVEDBE NOVIH PODVOZOV POD ŽELEZNICO LJ7UBLJANA-JESENICE (geodetski posnetek, katastrska situacija, PZI), in obsega pridobitev geodetskega posnetka, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje s katastrsko situacijo(v nadaljevanju: PZI),
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KANALIZACIJA V NASELJU SMOKUČ (geodetski posnetek, IZP, DGD, PZI),
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Smokuč v občini Žirovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
V naselju Smokuč smo v letu 2004 zgradili fekalno kanalizacijo, vendar ne do konca. Ostali so nam trije nezgrajeni kraki : kanal 1a, 1b in 2c. Prva dva iz razloga, ker je cesta zasebna in takrat nismo dobili služnosti, tretjega, ker prebivalci hiš pod regionalno cesto, niso hoteli črpališča. V času gradnje kanalizacije je bila zgrajena v Smokuču MKČN, ki pa ni nikdar delovala zaradi talne vode, ki je vdiralo vanjo skozi »ponikovalnico«. Zato je sedaj nekoliko pred lokacijo MKČN narejeno črpališče, voda pa teče po naknadno zgrajenem povezovalnem kanalu v naselje Studenčice in naprej na ČN Radovljica. Ker je projekt že zastaral, potrebujemo nov PGD in PZI projekt za novo gradbeno dovoljenje za vse tri omenjene kanale, s tem, da mora biti predhodno izdelan varianten potek kanala 2c (zaradi možnosti pridobitve služnostni na zemljiščih )
- 1 x težnostno s povezavo preko kmetijskih površin na povezovalni kanal, ki teče po poljski poti cca 300 m južneje,
- 1x preko črpališča do kanala, ki poteka na severni strani regionalne ceste Žirovnica-Begunje.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 105
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBČINSKA CESTA V SMOKUČU (geodetski posnetek, PZI)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Smokuč v občini Žirovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelati je potrebno majhen PZI projekt za obstoječo cesto s parc. št. 1036/10 k.o. Doslovče v Smokuču, ki je sedaj v makadamski izvedbi, utrjena; predvidena je za asfaltiranje, vendar potrebujemo načrt odvodnjavanja in JR (elektrika zanjo je menda že potegnjena v cesti). Izvedba bi potekala brez gradbenega dovoljenja v okviru vzdrževalnih del po Zakonu o cestah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SPREMEMBA POTEKA DVEH OBSTOJEČIH CEST ZARADI IZVEDBE NOVIH PODVOZOV POD ŽELEZNICO LJ7UBLJANA-JESENICE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V letu 2020 nameravajo SŽ posodobiti progo Ljubljana-Jesenice. Tako bosta ukinjena dva nezavarovana nivojska prehoda v Vrbi in na Selu pri Žirovnici. Ker pa se cesti precej uporabljata, zlasti za kmetijsko mehanizacijo, bodo SŽ zgradile podvoza za cesto oz. bo železniška proga potekala po nadvozu. V ta namen je potrebno obe cesti v tem delu prilagoditi (smer, naklon, ipd.). V te namene je zato potrebno izdelati PZI projekt za ustrezno ureditev obeh cest (v makadamu). Izvedba bi potekala brez gradbenega dovoljenja v okviru vzdrževalnih del po Zakonu o cestah.
Nova podvoza bosta v naslednji stacionaži železniške proge: km 620+166.84 in km 621+533.50. V km 620+879.36 se nivojski prehod samo ukine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.10.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.10.2019   07:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Predmetna naloga je sorazmerno zahtevna z vidika različnih strokovnjakov, ki morajo biti vključeni pri sestavi ponudbe, kar seveda vpliva na logistiko priprave same ponudbe.
Ker je rok ponudbe 6.11.2019, torej po daljšem prazničnem obdobju (in celo po šolskih počitnicah), ko ljudje niso dosegljivi, kar otežuje sestavo ponudbe, vljudno naprošamo za podaljšanje roka vsaj do 8.11.2019.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Podaljšujemo rok za oddajo ponudbe do 11. 11. 2019. Na naši internetni strani bo objavljen popravek dokumentacije in obrazcev.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da popravite Merilo za izbor najugodnejše ponudbe tako, da bo v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Se opravičujemo, objavljen bo popravek dokumetacije v zvezi z oddajo javnega naročila in navedena merila na strani 43.