Dosje javnega naročila 007656/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Storitve: Čiščenje poslovnih prostorov na okolju prijazen način
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 600.549,88 EUR

JN007656/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007656/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN007656/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2020
JN007656/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.02.2020
JN007656/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007656/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 211-516824
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Dejan Valenčak
razpisi@kp-velenje.si
+386 38961399
+386 38961138

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330269/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13842
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Oskrba z vodo, toploto.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov na okolju prijazen način
Referenčna številka dokumenta: KPV-37-2019/VIII/NS-105814-MZ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je storitev čiščenja poslovnih prostorov na okolju prijazen način.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je storitev čiščenja poslovnih prostorov na okolju prijazen način.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb.
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.12.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.11.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2019   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V razpisni dokumentaciji navajate pri referenčnem pogoju, da je ponudnik v obdobju 2016 do 2019 izvajal in uspešno zaključil vsaj eno storitev čiščenja. Zanima nas ali so ustrezna referenčna potrdila naročnikov, pri katerih storitve še vedno izvajamo, saj imamo pogodbe sklenjene za nedoločen čas in storitve izvajamo že več let? Namreč če izvajamo posel že 10 leto, to pomeni, da je naročnik zadovoljen z našim delom, zato se nam zdi pogoj glede zaključnega posla neustrezen in diskriminatoren. Prosimo, da dovolite, da v primeru, da se pogodba še ni zaključila, mora ponudnik izvajati posel vsaj 1 leto ali več.

2. Ali lahko ponudbi priložimo kopije referenčnih potrdil, ki smo jih pridobili za druge razpise? Lep pozdrav,

ODGOVOR

1. Naročnik je v tem delu spremenil razpisne pogoje in objavil spremembe razpisne dokumentacije.

2. Ponudniki lahko predložijo reference tudi na svojih obrazcih, pri čemer bo naročnik upošteval le originalno potrjene referenčne obrazce, ki bodo vsebovali vse podatke in izjave, zahtevane oz. navedene na v razpisni dokumentaciji podanih obrazcih. Ponudnikom priporočamo, da reference dejanskih izvajalcev del predložijo na obrazcih, ki so podani v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 25.11.2019   09:30
VPRAŠANJE
1.V razpisni dokumentaciji na strani 26 navajate, da ponudnik zagotovi okolju prijazna univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za čiščenje oken, ter druga potrebna, okolju prijazna čistila.
Prosimo za opredelitev, katera so druga potrebna, okolju prijazna čistila? Saj mora ponudnik predložiti dokazila ,v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju za vsa čistila, ki jih bo uporabljal pri izvedbi predmetnega javnega naročila.
2. V razpisni dokumentaciji na strani 32 navajate, da mora ponudnik zagotoviti univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna, detergent za ročno pomivanje posode, detergent za pomivalne stroje.
Zanima nas ali je predmet čiščenja ročno in strojno pomivanje posode?


ODGOVOR

1. Ponudniki v obrazec OBR-I navedejo vsa čistila, ki jih bodo uporabljali pri izvajanju čiščenja poslovnih prostorov na okolju prijazen način in zanje predložijo dokazila skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

2. Predmet čiščenja je ročno in strojno pomivanje posode.


Datum objave: 03.12.2019   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

eden izmed obrazcev, ki ga mora predložiti ponudnik je tudi obrazec "Izjava ponudnika o številu zaposlenih invalidov". Prosimo za predložitev le-tega, saj ni priložen v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR

Podatki o številu zaposlenih invalidov se vpišejo v OBR-E Predračun, pod Tabelo 3, na strani 39 razpisne dokumentacije.


Datum objave: 03.12.2019   12:52
VPRAŠANJE
1.a)Ali prav razumemo, da mora ponudnik v ponudbeno dokumentacijo predloži dokazila o izpolnjevanju okoljskih zahtev samo za univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna, detergent za ročno pomivanje posode, detergent za pomivalne stroje?
b)Uredba o zelenem javnem naročanju ne določa okoljskih zahtev za dezinfekcijska sredstva in antistatična sredstva, zato ponudniki ne moremo predložiti dokazil o izpolnjevanju okoljskih zahtev za omenjeni sredstvi. Ali se strinjate, da za dezinfekcijska sredstva in antistatična sredstva ne prilagamo dokazil o izpolnjevanju okoljskih zahtev?
2. Pri posameznih objektih je navedena kvadratura steklenih površin z okvirji. Ali gre za enostransko kvadraturo steklenih površin?
3. Prav tako je pri posameznih objektih navedena kvadratura žaluzij. Zanima nas, ali gre za notranje ali zunanje žaluzije?
4. Predmet čiščenja na centralni čistilni napravi Šoštanj je tudi čiščenje zračnih cevi v izmeri 140m. Prosimo za opredelitev pogostosti čiščenja cevi. Ali gre za dnevno, tedensko ali 2x letno čiščenje?
5. V drugem odstavku 23. člena je navedeno, da ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 20% od rednega mesečnega čiščenja iz ponudbenega predračuna za posamezno lokacijo z vključenim DDV , v primeru, da so v enem mesecu sporočene več kot tri reklamacije.
a) Zanima nas, ali sporočene reklamacije pomeni pisno, ustno opozorilo na pomanjkljivosti pri čiščenju pa se tu ne upošteva?
b) Zanima nas, ali so tri reklamacije mišljene na isti lokaciji ali na različnih lokacijah?
6. Prosimo za podrobno pojasnilo zadnjega odstavka 28. člena. Ali je s tem mišljeno npr. tudi, da v primeru zamude pri plačilu oz. neplačilu izvajalec ni dolžan izpolniti svoje pogodbene obveznosti, dokler storitev ni v celoti plačana?
7. V prvem odstavku 33. člena so navedeni razlogi pri katerih ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. Kaj pa možnost odstopa izvajalca, npr. zaradi neplačil oz. v primeru bistvenih kršitev pogodbenih določil s strani naročnika? Prosimo za korekcijo člena.
8. V tretjem odstavku 33. člena navajate, da mora izvajalec v primeru, da naročnik odstopi od pogodbe zaradi razlogov navedenih v prvem odstavku 33. člena, plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 30% pogodbene vrednosti z DDV. Ali ni temu namenjeno že finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti?


ODGOVOR
1.a) Predmet naročila je čiščenje poslovnih prostorov na okolju prijazen način, zato lahko ponudniki v seznam čistil vključijo samo čistila, ki ustrezajo merilom iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in zanje priložijo ustrezna dokazila.

b) Predmet naročila je čiščenje poslovnih prostorov na okolju prijazen način, zato lahko ponudniki v seznam čistil vključijo samo čistila, ki ustrezajo merilom iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in zanje priložijo ustrezna dokazila.

2. Podana je enostranska kvadratura steklenih površin.

3. Zunanje žaluzije so samo na objektu Čistilna naprava Grmov vrh, v ostalih objektih iz razpisne dokumentacije se nahajajo notranje žaluzije.

4. Zračne cevi se čistijo ob generalnem čiščenju, ki se izvaja 2x letno.

5.a) V prvem odstavku 23. člena vzorca pogodbe je navedeno, da naročnik sporoči izvajalcu reklamacijo v roku 2 delovnih dni po telefonu in pisno po elektronski pošti v primeru nekvalitetno opravljene storitve ali neustreznega obsega opravljenih storitev (delno izvedene ali neizvedene storitve). Šteje se, da je reklamacija s strani naročnika sporočena, ko jo naročnik pisno (po elektronski pošti) posreduje izvajalcu oz. predstavniku izvajalca. Izvajalec mora v pogodbo vpisati elektronski naslov za sprejem reklamacij.

b) Na isti lokaciji.

6. Izvajalec odgovarja za pravočasno izpolnitev svoje obveznosti na način, določen od prvega do sedmega odstavka 28. člena, razen v primeru, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti.

7. Naročnik bo ob podpisu pogodbe popravil vzorec pogodbe, tako da bo v 33. člen vnesel stavek »Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru bistvenih kršitev pogodbenih določil s strani naročnika.«

8. Pogodbena kazen za neizpolnitev v višini 30 % pogodbene vrednosti z DDV je določena za primer odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca iz prvega odstavka 33. člena pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči iz razlogov, navedenih v petem odstavku 26. člena pogodbe in ne pomenijo nujno, da bo naročnik odstopil od pogodbe.