Dosje javnega naročila 007660/2019
Naročnik: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 429.134,62 EUR

JN007660/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007660/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN007660/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.01.2020
JN007660/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007660/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 211-516811
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ljubljana
info@csod.si
+386 12348601

Internetni naslovi
https://www.csod.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330316/PJN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13847
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dodatno zavarovanje odgovornosti (excess kritje)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatno zavarovanje odgovornosti (excess kritje)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kibernetsko zavarovanje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kibernetsko zavarovanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 41
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2019   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavi višine posredniške provizije. Poznano nam je, da imajo zavarovalnice s posredniško družbo dogovorjene različne posredniške provizije zato prosimo za objavo kakšna je želena in enota posredniška provizija pri predmetnem javnem naročilu za vse potencialne ponudnike.

ODGOVOR
Informacija v zvezi s tem je vsem potencialnim ponudnikom dostopna na zgoščenki. Dostop do tega dela razpisne dokumentacije je opisan v točki 7.1. Navodila gospodarskim subjektom za priprave ponudbe za javno naročilo. Plačilo storitev zavarovalnega posrednika je zajeto v okviru dela administrativne premije. Višina plačila je s tem enotna za vse potencialne ponudnike.Datum objave: 15.11.2019   08:48
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji oz. zavarovalno tehnični dokumentaciji za sklop 3 (zavarovanje kibernetskih tveganj) navajate zavarovalno obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2023. Naročnika seznanjamo, da je praksa pri tovrstnih kritjih, tudi z vidika izravnavanja tveganja na tujih trgih, da se pogodbe sklepajo za dobo enega leta.
Skladno z navedenim predlagamo, da naročnik predmetno javno naročilo za sklop 3 spremeni v delu, ki se nanaša na zavarovalno obdobje in ga skrajša na obdobje 12 mesecev (1 leto). V primeru, da predloga ne boste mogli sprejeti, potencialni ponudniki ponudbe za sklop 3, žal ne bomo mogli oddati.ODGOVOR

Naročnik spreminja zavarovalno obdobje za sklop 3, in sicer se za Sklop 3 sklene zavarovalna pogodba v trajanju 12 (dvanajstih) mesecev z zavarovalnim obdobjem od 01.01.2020 od 00:00 ure do 31.12.2020 do 24:00 ure. Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem pripravil čistopis dokumentacije skladno s tem odgovorom. Merilo za oddajo naročila za Sklop 3 je torej ekonomska najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene premije za celotno zavarovalno obdobje z 8,5 % DPZP, vpisana v obrazcu »Ponudbeni predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo Sklop 3«, zavihku 1: »Ponudba - predračun«, v vrstici z nazivom »Skupaj ponudbena letna zavarovalna premija«.


Datum objave: 15.11.2019   09:17
VPRAŠANJE
Pri zavarovanju odgovornosti je navedeno, da se v kritje vključuje tudi Projekt ESS. Prosimo za informacijo, za kakšen projekt gre.

ODGOVOR
Informacije o trenutnih projektih so na voljo na spletnem naslovu: https://www.csod.si/stran/skupaj-do-znanja.Datum objave: 15.11.2019   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pri avtomobilskem kasku zavarovanju navajate, da želite kot naročnik imeti pomoč pri organizaciji odpreme tovora v želeni višini zavarovalnega kritja do 1.000,00 EUR.
Prosimo za izključitev zahteve, saj kot razumemo vi - kot naročnik, ne opravljate storitve prevoza tovora.


ODGOVOR
Naročnik spreminja Zavarovalno tehnično dokumentacijo za sklop 1 in 2, in sicer se v prvi točki petega odstavka pod naslovom »Avtomobilsko kasko zavarovanje« črta besedilo: »pomoč pri organizaciji odpreme tovora, z višino zavarovalnega kritja do 1.000 EUR«.
Naročnik bo pred podpisom z izbranim ponudnikom pripravil čistopis Zavarovalno tehnične dokumentacije za sklop 1 in 2 skladno s tem odgovorom.
Datum objave: 15.11.2019   10:57
Naročnik dodatno pojasnjuje, da bodo potencialni ponudniki vprašalnik za zavarovanje kibernetskih tveganj prejeli na e-naslov naveden v Izjavi o prevzemu zgoščenke in izjavi o varovanju podatkov.

Datum objave: 18.11.2019   12:55
VPRAŠANJE
Na str. 12/50 ZTD je navedena odpoved zavarovalnice vsem pravicam, vključno regresnim zahtevkom, proti ustanovitelju. Prosimo za pojasnilo kdo je ustanovitelj. Hkrati prosimo za razlago oz. pojasnilo, zakaj bi se zavarovalnica odpovedala pravicam, ki ji pripadajo po zakonu.

ODGOVOR
Ustanovitelj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti je Republika Slovenija. Določba izhaja iz interesov zavarovalca, zavarovalnica pa lahko glede na podan opis, ustrezno oblikuje višino svoje ponudbene zavarovalne premije. Glede na to, da naročniku takšni primeri iz preteklosti niso znani gre za relativno majhno možnost, da bi do takšnega primera prišlo.Datum objave: 19.11.2019   13:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali na portal e-JN v razdelek "Predračun" naložimo celoten obrazec Ponudbeni predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo ali samo prvi zavihek "Ponudba-predračun"? Prosimo za potrditev, da se naloži samo prvi zavihek "Ponudba-predračun" za posamezen sklop, saj bi drugače imeli ponudniki vpogled v premijske stopnje ostalih ponudnikov.

ODGOVOR

Ponudnik na portal E-JN v razdelek "Predračun" naloži samo prvi zavihek "Ponudba-predračun" za posamezni sklop. Celoten izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo« z vsemi zavihki za vsak posamezni oddan sklop pa ponudniki naložijo v informacijski sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«, in sicer v Excel datoteki.


Datum objave: 19.11.2019   13:39
VPRAŠANJE
Prosimo, da se pri škodnem rezultatu avtomobilskega zavarovanja razdeli likvidirane škode po zavarovalnih podvrstah.

ODGOVOR
Naročnik je pripravil zaprošene podatke in jih bo posredoval potencialnim ponudnikom, ki so prevzeli tehnično dokumentacijo na zgoščenki, na e-naslov naveden v Izjavi o prevzemu zgoščenke in izjavi o varovanju podatkov.Datum objave: 22.11.2019   14:37
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da se kraja lahko zavaruje le v kombinaciji s kaskom. Prosimo za potrditev, da se kraja pri vozilih brez kaska ne sklene.

ODGOVOR
Potrjujemo.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tabeli motornih in priključnih vozil za leto 2019 navajate pri vseh vozilih kasko 1%. Po drugi strani pa v zadnjem stolpcu - kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo pri določenih vozilih navajate, da ni kaska v višin 1%.
Prosimo za pojasnilo in korigiranje tabele, da bomo lahko pripravili primerno ponudbo.

ODGOVOR
Zadnji stolpec v tabeli Motorna in priključna vozila 2019 (zavihek »Obr.07« v obrazcu »Podatki CŠOD«) predstavlja izbiro zavarovalca za novo zavarovalno obdobje.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zavarovalno tehnični dokumentaciji na str. 42 (21.točka) - nezgodna zavarovanja, navajate, da se dnevno nadomestilo izplača za čas trajanja nezmožnosti za delo zaradi aktivnega zdravljenja, vendar največ za 230 dni prehodne nesposobnosti za delo, v Povpraševanju/ponudbi (obračun in polica) pa v tabelah navajate dnevno nadomestilo za 365 dni. Kaj ste mislili s tem? Prosimo, da vnesete popravek.

ODGOVOR
Naročnik spreminja besedilo »Dnevno nadomestilo za 365 dni (EUR)« v tabeli v zavihkih »Nezg. zavar. obisk.« in »Nezg. zavar. obisk. - polica« v obrazcu »Ponudbeni predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo Sklop 1« tako, da glasi: »Vključeni so stroški iskanja kraja škode na instalaciji«. tako, da glasi: »Dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje zaradi nezgod, vendar največ do 230 dni (EUR)«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis dokumentacije skladno s tem odgovorom.


VPRAŠANJE
Prosimo, da podate še nabavno vrednost vozila pri priklopnih vozilih, kjer zahtevate kasko.

ODGOVOR
Informativna nabavna vrednost za priklopno vozilo TPV EUC-ACCA, reg. št. LJ CI-068 znaša 857,00 EUR.
Informativna nabavna vrednost za priklopno vozilo Lider, reg. št. LJ 79-SNH znaša 659,90 EUR.


VPRAŠANJE
Pri zavarovanju odgovornosti je v RD navedeno, da je vključen projekt ESS. Na spletni strani naročnika je projekt opisan, prosimo pa za pojasnilo, ali naročnik v tem primeru nastopa kot organizator oz. izvajalec usposabljanja ter opis potencialnega zahtevka iz tega naslova, predvsem v smislu čiste premoženjske škode.

ODGOVOR
Pri projektu Skupaj za znanje (ESS je tudi projekt IJZ II) je CŠOD nosilec projekta in je v delu, kjer opravlja delo v romskih naseljih, tudi organizator aktivnosti z otroki na terenu (v naseljih in širše). V delu, kjer z učenci na šolah in otroki v vrtcih delajo romski pomočniki, CŠOD ni organizator aktivnosti, zaposleni CŠOD nudijo le podporo institucijam, ki program izvajajo (šole, vrtci).
Pri projektu IJZ II (tudi ESS) CŠOD ni nosilec projekta, je pa projektni partner in izvajalec projektnih aktivnosti. Udeleženci so odrasli strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju (učitelji, vzgojitelji), aktivnosti pa potekajo delno v predavalnicah, delno pa na terenu.
Upoštevajte, da je uresničitev scenarija po katerem bi lahko prišlo do kritja iz naslova čistih premoženjskih škod sicer malo verjeten, vendar možen. Skladno z zavarovalnim programom čista premoženjska škoda zajema tisto škodo, ki je posledica dejanja, opustitve ali napak, ni pa nastala niti na osebah niti na stvareh.
Datum objave: 22.11.2019   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za pripravo ponudbe prosimo za sledeča dodatna pojasnila:

1) Strojelomno zavarovanje:
V vzorcu osnovne police imate navedeno, da se zavarujejo parnokonvekcijske peči po seznamu zavarovalca. Glede na predmet zavarovanja ocenjujemo, da na sam vzorec police ne sodijo razširitve, in sicer:
Stroški iskanja kraja škode na daljnovodih, kablih in plinovodih ter tudi običajni stroški za zemeljska dela in asfaltiranje.
Povišani stroški popravila v tujini in servisiranje iz tujine ter povišani stroški nočnega, nedeljskega in prazničnega dela ter hitrega prevoza.
Prosimo naročnika, da se opredeli glede zgoraj navedenih razširitev in dejansko v zavarovanje vključi samo tiste, ki jih ta predmet zavarovanja tudi potrebuje. Zainteresirani ponudnik smatra, da so vse te razširitve nerazumne in nepotrebne.

Ali se popravila teh peči dejansko opravlja tudi v tujini? Če da, v katerih državah?

2) Zavarovanje računalnikov:
V vzorcu osnovne police imate navedene naslednje razširitve:
Stroški iskanja kraja škode na instalaciji ter tudi običajni stroški za zemeljska dela in asfaltiranje.
Povišani stroški popravila v tujini in servisiranje iz tujine ter povišani stroški nočnega, nedeljskega in prazničnega dela ter hitrega prevoza.
Prosimo naročnika, da se opredeli glede zgoraj navedenih razširitev in dejansko v zavarovanje vključi samo tiste, ki jih ta predmet zavarovanja tudi potrebuje. Zainteresirani ponudnik smatra, da so vse te razširitve nerazumne in nepotrebne.

3) Zavarovanje odgovornosti:
V vzorcu osnovne police ni podatka o višini odbitne franšize sklop 1.
V vzorcu osnovne police odgovornosti (sklop 1) navajate, da želite kritje za odškodninske odgovornosti, ki izvira iz opravljanja strokovnega poklica in je posledica strokovne napake. Prosimo vas za morebitni primer tovrstne strokovne napake.
V vzorcu osnovne police odgovornosti (sklop 1) navajate, da je v zavarovanje vključena odgovornost za primere (nesreče), ki izvirajo iz aktivnosti zavarovanca pri izvajanju usposabljanj, preizkusov, športnih treningov, tekmovanj, vključno z ogrevanji. Prosimo za podrobnejšo opredelitev, kaj ste glede na dejavnost, ki jo upravljate imeli v mislih?
V vzorcu osnovne police odgovornosti (sklop 1) navajate, da je v zavarovanje vključena odgovornost za kritje škod na stvareh, če je vzrok škode bodisi v delu na njih bodisi v delu z njimi (predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, ipd). Prosimo naročnika, da opredeli morebitni škodni scenarij?
V vzorcu osnovne police odgovornosti (sklop 1) navajate, da je v zavarovanje vključena odgovornost za kritje škod pri poškodovanju tujih stvari pri prekladanju ali skladiščenju. Prosimo naročnika, da se opredeli glede tega kritja in poda škodni scenarij?
V vzorcu osnovne police odgovornosti (sklop 1) navajate, da je v zavarovanje vključena tudi vsakokratno določena zakonska poklicna odgovornost. Prosimo za pojasnilo za kakšno vrsto poklicne odgovornosti naj bi šlo v tem primeru. Poklicne odgovornosti so svoja zavarovalna vrsta in ne spada direktno v sklop splošne odgovornosti.
Vezano na posest pokritega bazena vas prosimo za podatek o maksimalnem dovoljenem številu kopalcev, ki so lahko naenkrat v bazenu?
Prosimo za podatek o rabi konjev (zasebna ali komercialna)?
V vzorcu osnovne police navajate, da je v zavarovanje vključena tudi odgovornost zavarovanca kot organizatorja in/ali soorganizatorja vseh prireditev (vključno proslave, kongresi, razstave, sejmi, ipd.). V kolikor je predvideno število obiskovalcev posamezne prireditve večje od 1.000, zavarovanec za tako prireditev sporoči podatke zavarovalnici. Glede na to, da mora zavarovalnica vsakič na novo oceniti riziko prosimo za dopolnitev tega določila kot sledi: Zavarovanec naročnika mora o vsaki prireditvi obvestiti zavarovalnico. V kolikor predvideno število vseh sodelujočih na prireditvi (organizatorjev, obiskovalcev, nastopajočih) presega število 1000 ima zavarovalnica pravico do ocene rizika in morebitne doplačilne premije.

Glede na navedeno prosimo naročnika za presojo zgoraj zapisanega in popravek vzorcev polic.


Hvala.


ODGOVOR
1) Strojelomno zavarovanje
Naročnik spreminja zadnjo alinejo pod naslovom »Klavzule« v zavihku »Strojelom polica«, obrazec »Ponudbeni predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo Sklop 1« tako, da glasi: »Vključeni so stroški iskanja kraja škode na instalaciji«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis dokumentacije skladno s tem odgovorom.

2) Zavarovanje računalnikov
Naročnik spreminja predzadnjo alinejo pod naslovom »Klavzule« v zavihku »Računalniki polica«, obrazec »Ponudbeni predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo Sklop 1« tako, da glasi: »Vključeni so stroški iskanja kraja škode na instalaciji«.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis dokumentacije skladno s tem odgovorom.

3) Zavarovanje odgovornosti
Spodnji odgovori se glede na zastavljena vprašanja, nanašajo na Sklop 1.
Zavarovanje odgovornosti v Sklop 1 je sklenjeno brez odbitne franšize.
Strokovna napaka gre npr. za ravnanje (storitev ali opustitev) določenega delavca (npr. vodje organizacijske enote), ki ima lahko za posledico nastanek škode in odškodninsko odgovornost.
Odgovornost za primere (nesreče), ki izvirajo iz aktivnosti zavarovanca pri izvajanju usposabljanj, preizkusov, športnih treningov, tekmovanj, vključno z ogrevanji glede na dejavnost zavarovanca (https://www.csod.si/stran/ustanovitev-csod) podrobnejša razlaga po našem mnenju ni potrebna.
Odgovornost za škode na stvareh, če je vzrok škode bodisi v delu na njih bodisi v delu z njimi (predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, ipd.) - škodni scenariji so lahko povsem enaki kot v primeru stvari, ki so last zavarovancev.
Odgovornost za škode pri poškodovanju tujih stvari pri prekladanju ali skladiščenju - škodni scenariji so lahko povsem enaki kot v primeru stvari, ki so last zavarovancev.
Vsakokratno določena zakonska poklicna odgovornost naročnik si je pridržal pravico, da zavarovalno kritje spremeni v primeru sprememb zakonskih zahtev, pri čemer bo naročnik ravnal skladno z določbami glede obveščanja zavarovalnice o spremembah nevarnosti, kot to določa Obligacijski zakonik.
Maksimalno dovoljeno število kopalcev, ki so lahko naenkrat v bazenu Skladno s predpisi in normativi.
Raba konjev (zasebna ali komercialna) Raba konj v okviru dejavnosti CŠOD (glejte npr. https://www.youtube.com/watch?v=Az__-QOUIBU&feature=youtu.be).
Odgovornost zavarovanca kot organizatorja in/ali soorganizatorja vseh prireditev (vključno proslave, kongresi, razstave, sejmi, ipd.) Zavarovalnica lahko to pravico izvaja na podlagi Obligacijskega zakonika (Povečanje nevarnosti 938. člen Obligacijskega zakonika).

Datum objave: 25.11.2019   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na ponudbo za Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti prosimo za dodatna pojasnila:

1) Požarno zavarovanje vzorec osnovne police:
Prosimo za določitev odbitne franšize pri zavarovani nevarnosti terorističnih dejanj?

2) Avtomobilsko zavarovanje vzorec osnovne police in obračun:
Prosimo za natančno opredelitev za katere vrste vozil se osnova za obračun premije vzame z DDVjem in za katere vrste vozil brez DDVja.

Zavarovalno tehnična dokumentacija:

Avtomobilsko zavarovanje str. 32/50 AO-PLUS zavarovanje:
Prosimo za dopolnitev prvega odstavka, in sicer: Pomeni zavarovanje voznika dodamo »kot povzročitelja prometne nesreče« za škodo
Prosimo za pojasnilo zakaj bi v tem kontekstu širili splošne sprejete zavarovalne pogoje iz naslova AO-plusa?

Hvala.


ODGOVOR
1) Naročnik spreminja obrazec 15. alinejo pod naslovom »Klavzule« v zavihku »Požarno zavarovanje polica« v obrazcu »Ponudbeni predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo Sklop 1« tako, da glasi: »Zavarovanje je sklenjeno brez franšiz in letnih agregatov, razen za nevarnost terorističnih dejanj, kjer je določena odbitna franšiza 25.000 EUR in letni agregat izplačila zavarovalnin v višini enkratne zavarovalne vsote. Naročnik bo pripravil čistopis obrazca pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom, skladno s tem odgovorom.
2) Naročnik je glede izplačila zavarovalnine z ali brez DDV določil, da se upošteva veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost, vključno s petim odstavkom 5. člena Zakona o DDV (ZDDV-1): »Državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava se ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami.« Glede podatka o novo nabavni vrednosti posameznega vozila je potrebno upoštevati, da praviloma predstavlja knjigovodsko novo nabavno vrednost v času nabave vozila in vključuje tudi morebitne popuste, zato je informativne narave, ponudnik/zavarovalnica pa lahko tudi na osnovi vseh ostalih podatkov o posameznem vozilu preveri trenutno novo nabavno vrednost in določi ponudbeno zavarovalno premijo. Osnove za določitev zavarovalne premije in višine ponudbene zavarovalne premije so izključno v pristojnosti ponudnika/zavarovalnice. Torej glede izplačila zavarovalnine z ali brez DDV velja določilo, kot je navedeno v Zavarovalno tehnični dokumentaciji za sklop 1 in 2: »Zavarovalnica izplača zavarovalnino z ali brez DDV v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.«

Zavarovalno tehnična dokumentacija
Določba je dispozitivne narave in izhaja iz interesov naročnika, zato naročnik v tem delu ne sprejema predloga potencialnega ponudnika.