Dosje javnega naročila 007589/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Strokovne podlage za pripravo Resolucije o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih stavb
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 29.280,00 EUR

JN007589/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.10.2019
JN007589/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2019
JN007589/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN007589/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.01.2020
JN007589/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007589/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330595/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13874
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovne podlage za pripravo Resolucije o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih stavb
Referenčna številka dokumenta: 430-266/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Priprava strokovne tehnične podlage za pripravo Resolucije o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih stavb
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71330000
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava strokovne podlage za pripravo Resolucije o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih stavb na območju Slovenije, ki bo narejena v obliki poročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidni iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2019   13:00

Dodatne informacije:
Razvidne iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2019   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, kot kaže razpisna dokumentacija ni popolna. Prosim, da dopolnite datoteko Povabilo ponudnikom.pdf. Zdi se, da v tej datoteki manjkajo sode strani.

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Naročnik je na podlagi dane pripombe preveril objavljen scan Povabila ponudnikom in ugotovil, da je res prišlo do napake pri objavi. Naročnik je zato že objavil popravljen scan Povabila ponudnikom.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je pri metodah razvrščanja potrebno upoštevati določila Evropske Potresne Lestvice (njenih razredov ranljivosti stavb, kategorij poškodovanosti in posledic potresa posamezne intenzitete na stavbe posameznih ranljivostnih razredov)?

ODGOVOR
Da.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali se razvrščanje stavbnega fonda izvede glede na potresno odpornost oziroma potresno ranljivost stavb (lastnosti stavbe), ali tudi z upoštevanjem potresne nevarnosti, opredeljene s kartami seizmičnosti in mikroseizmičnosti (lastnost lokacije stavbe)?

ODGOVOR
Razvrščanje stavbnega fonda se, glede na določila projektne naloge, izvede z upoštevanjem karte seizmičnosti.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali naročnik pričakuje, da bodo protipotresne rešitve za določene razrede stavbnega fonda podrejene razkoraku med nivojem potresne odpornosti, ki ga je mogoče doseči s preizkušenimi načini utrjevanja, in predpisanim nivojem potresne odpornosti, in se za te razrede stavbnega fonda kot edino možno protipotresno rešitev predvidi nadomestitev stavb z novimi?

ODGOVOR
Da, del naloge je tudi določitev praga, ko je stavbo bolje porušiti.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
15. člen Gradbenega zakonika sicer predvideva, da se v primeru rekonstrukcije lahko uveljavljajo nižji standardi od obvezno privzetih za novogradnje. Ker je odločanje o smiselnosti vlaganja v sanacijo izredno kompleksen proces prosimo naročnika, da opredeli vsaj izhodiščne kriterije za nesorazmernost.

ODGOVOR
Zakon načrtno ni bolj določen, ker gre za presojo »od primera do primera«. Naloga izvajalca je tudi to, da predlaga določitev praga, ko je vlaganje v sanacijo nesorazmerno v primerjavi z odstranitvijo in novogradnjo.

Lewp pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je naročnik med možnimi protipotresnimi rešitvami predvidel varianto, pri kateri se obstoječo stavbo nadomesti z večjo novo? Kolikšno povečanje gabaritov stavbe bi lahko pri tej analizi smiselnosti utrjevanja obstoječih stavb lahko predpostavili?

ODGOVOR
Naloga izvajalca je, da opredeli tipizirane možne protipotresne rešitve. Povečanje gabaritov je možno le na račun povečanja potresne odpornosti stavb, če to dovoljujejo drugi veljavni predpisi.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je naročnik predvidel izdelavo dokumenta "Potresna izkaznice stavbe" in potresna zavarovanja kot osnovnega varovala pred hipnimi finančnimi pritiski (izhodišča naloge)?

ODGOVOR
Naloga izvajalca je, da predlaga rešitve, ki bi pripomogle k učinkoviti izboljšavi ogroženega stavbnega fonda. To je lahko tudi potresne izkaznica stavbe.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z javnim naročilom (430-266/2019) me zanima naslednje:
1) Na več zastavljenih nalog iz projektne naloge ni možno odgovoriti z visoko stopnjo zaupanja v tako kratkem času, kot je predviden s projektno nalogo. Ali je za naročnika sprejemljivo, da naročnik izda Resolucijo o programu protipotresne sanacije stavbnega fonda na osnovi informacij, ki imajo nizko stopnjo zaupanja?
2) Za rešitev več nalog, ki so predvidene v projektni nalogi, so potrebni podatki o stavbnem fondu. Republika Slovenija ima sorazmerno celovit register nepremičnin. Ali bo naročnik brezplačno priskrbel informacije iz registra nepremičnin v RS (npr. leto izgradnje objekta, material, št. etaž, uporabna površina, namembnost, lokacija (koordinate) in podobno) in sicer v obliki, ki bo omogočalo enostavno obdelavo informacij (npr. podatkovna baza, datoteka Excel in podobno)?
3) Za rešitev več nalog, ki so predvidene v projektni nalogi, so potrebni podatki o stroških prenove. Republika Slovenija ima natančne podatke o stroških prenove Zgornjega Posočja. Ali bo naročnik priskrbel podatke o stroških prenove poškodovanih objektov iz leta 1998 in 2004 (npr. lokacija objekta, stopnja poškodovanosti objekta, strošek prenove ali nadomestne gradnje)?
4) Iz projektne naloge izhaja, da so za naročnika pomembni le »finančni kazalniki«, kot je strošek prenove/obnove. Običajno je za države članice EU pomemben tudi podatek o verjetnosti za izgubo življenja. Na primer, Republika Nizozemska je z zakonom predpisala še dovoljeno vrednost za individualno tveganje za izgubo življenja v dobi enega leta in sicer 1e-6 za nove situacije in 1e-5 za obstoječe situacije. Ali je za naročnika pomembno, da so ljudje, ki živijo na območju Republike Slovenije varovani z zakonom v smislu še sprejemljive verjetnosti za izgubo življenja zaradi naravnih nesreč, kot so na primer potresi? Ali naročnik razmišlja, da bi dopustna tveganja za izgubo življenj zaradi naravnih nesreč predpisal v Republiki Sloveniji predpisal z zakonom? Opomba: Individualno tveganje za izgubo življenja je mera za tveganje, ki je opredeljena kot verjetnost, da povprečna nezaščitena oseba, ki je (hipotetično) stalno prisotna na izbrani lokaciji, umre zaradi izrednega dogodka.
5) Ali naročnik podpira idejo, da se informacije o potresnem tveganju za posamezne objekte širi v družbi (tako v smislu pričakovanih stroškov kot tudi verjetnosti izgube življenja)?
6) Če so kazalniki, ki so vezani na izgubo življenja pomembni za naročnika, ali se naročnik zavezuje, da bo iz baz podatkov, ki jih ima na voljo Republika Slovenija, pripravil informacije o populaciji ljudi v objektih in namembnost objektov?
7) Ali bo naročnik priskrbel podatke o potresni odpornosti stavb, če so bile takšne študije izvedene za potrebe javnih naročil Republike Slovenije?
8) Več nalog ni dovolj natančno definiranih. Na primer, v okviru naloge 5 je predvidena ocena finančnih posledic na stavbe v primeru izrednega dogodka potresa. Finančne posledice so precej odvisne od epicentra in magnitude potresa. Ali je za naročnik sprejemljivo, da v takem primeru izvajalec sam izbere potresni scenarij?
9) Naročnik se mora zavedati, da se pri močnih potresih dopušča močne poškodbe tudi za nove objekte za katere v družbi velja prepričanje, da ostanejo uporabne v primeru močnih potresov. Ali je naročnik mnenja, da se lahko odpornost skupnosti na reakcije pri močnih potresih reši le s programom in izvedbo protipotresne sanacije objektov?
10) Prosimo, da naročnik definira skupino, ki bo pripravljala tekst Resolucije o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih stavb.
11) Prosimo, da naročnik natančno pojasni kaj je mišljeno z drugim odstavkom 4. poglavje projektne naloge: »Izbrani ponudnik bo delo opravljal tudi v obliki sodelovanja na sestankih z naročnikom, izdelanih poročil, pripravljenih odgovorih in besedil kot sestavni del dokumentacije, ki jih sprejmejo vodje organov ministrstva ali drugi pooblaščeni nosilci javnih funkcij«.
12) Predvidevamo, da bo informacije, ki jih bo izvajalec pripravil v okviru predvidene študije, naročnik deloma uporabil v Resoluciji o programu protipotresne sanacije stavb. Ali bo v tem primeru naročnik uskladil tekst resolucije tudi z izvajalcem študije, ki je predvidena z javnim naročilom 430-266/2019?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni,
M. Dolšek


ODGOVOR
1. Ne gre zamenjevati namena resolucije in kasnejšega izvajanja projektov. Resolucija predstavlja okvir, ki omogoča izvajanje konkretnih projektov, zato je njena natančnost temu prilagojena. Koristno pa je vedeti, na podlagi kako zanesljivih podatkov je bila resolucija pripravljena, da se vanjo da vgraditi tudi naloge, ki bodo podatke izboljšali.
2. Da.
3. Da.
4. Gradbeni zakon prvenstveno temelji na zmanjševanju verjetnosti za izgubo človeških življenj, ki bi jih povzročili objekti. To je tudi izhodišče resolucije. Resolucija je okvir, ki ima lahko tudi priporočila za spremembo zakonodaje. Izvajalec lahko uporabi tudi druge metode ocenjevanj tveganj za izgubo življenj.
5. Izvajalec naloge bo predlagal, katere informacije so potrebne za oceno tveganj povezanih z potresno varnostjo stavb, pričakujemo tudi predloge o tem, katere informacije bi bile javno dostopne in katere ne in tudi to, kakšne posledice to lahko pomeni za lastnike in njihove nepremičnine.
6. Izvajalec bo lahko uporabljal vse javno dostopne vire podatkov, če bo pri tem rabil podporo naročnika, mu bo ta zagotovljena.
7. Izvajalec bo lahko uporabljal vse javno dostopne vire podatkov, če bo pri tem rabil podporo naročnika, mu bo ta zagotovljena.
8. Potresni scenariji so obravnavani v dokumentu, ki je dosegljivi na spletni strani:
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odprava_nesrec/ocena_tveganja_za_potres.pdf
9. Vsekakor se naročnik zaveda, da pri močnejših potresih pride do večjih poškodb objektov. Upoštevati je treba veljavne gradbene tehnične prepise, tudi Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti. Ta opredeljuje dopustne deformacije objekta v primeru potresa. Izvajalec naj predlaga tudi potrebne akcije ozaveščanje prebivalcev.
10. Za izvedbo naloge je ta podatek nerelevanten.
11. Navedeno pomeni, da so izvajalec po potrebi sodeloval pri pojasnjevanju vsebin iz naloge, ki jo bo predal naročniku.
12. Da, v kolikor bo naročnik ocenil, da to prispeva k vsebini resolucije.

lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to da strošek izvedbe posamezne tehnične rešitve, kot ga opredeljuje projektna naloga, predstavlja le del skupnih stroškov, pa še te samo neposredne, bi bilo na tej podlagi težko izvajati ocene in optimizacijski postopek. Predlagamo, da se področje stroškov, ki so predmet modeliranja, razširi tudi na ostale kategorije stroškov (npr. stroški selitve in začasne namestitve prebivalcev).

ODGOVOR
Od izvajalca se pričakuje, da bo predlagal vse potrebno, da bo resolucija kar najbolj uporabna in konkretna.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali naj izvajalec v analizah poleg stroškov protipotresne rešitve upošteva tudi vrednost stavbe in povečanje vrednosti stavbe po izvedeni protipotresni rešitvi, ki so pri različnih tehničnih rešitvah zelo različne (scenariji povečanja gabarita stavbe ali nadomestitve stavb z novimi, pri katerih so koristi zaradi novih gradbeno tehničnih lastnosti stavbe višje kot pri ohranitvi in utrditvi obstoječe stavbe)?

ODGOVOR
Da, izvajalec mora pri izvedbi naloge v analizah poleg stroškov protipotresne rešitve upoštevati tudi vrednost stavbe in povečanje vrednosti stavbe po izvedeni protipotresni rešitvi.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Katere potresne scenarije je potrebno upoštevati za oceno finančnih posledic? Glede na predvideno oziroma po potresu ocenjeno poškodovanost stavb pri izbranem potresnem scenariju bodo določene stavbe terjale porušitev in novogradnjo, za ostale se lahko predvidi sanacija in popotresna utrditev ali nadomestitev z novimi. Kakšno rešitev je naročnik v okviru te analize predvidel za te ostale stavbe?

ODGOVOR
Od izvajalca se pričakuje, da bo predlagal nabor možnih rešitev in jih primerno utemeljil. Resolucija mora dati načelne odgovore in usmeritve, ne pa konkretnih odgovorov.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali naj se pri modelu stroškov izdela zgolj ocena vrednosti GOI del, ali pa naj se izdela tudi osnovno LCCA analizo, ki bi pokazala tudi dolgoročen učinek nekaterih ukrepov? Osnovna LCCA analiza bi bila posebej pomembna pri primerjavi rešitev, pri katerih se obstoječa stavba ohrani in utrdi, z rešitvami, pri katerih se izvede nadomestna novogradnja.

ODGOVOR
Od izvajalca se pričakuje, da bo predlagal nabor možnih rešitev in jih primerno utemeljil. Če bo izvajalec predlagal tudi uporabo LLCA, bo moral za ta ukrep oceniti upravičenost tega ukrepa.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:24
VPRAŠANJE
Ali naročnik predvideva usklajenost s kriteriji in metodami razvrščanja, izdelanimi v projektih, ki jih vodijo druge vladne inštitucije npr. MORS URSZR? Morebitno razhajanje bi lahko vodilo v nekonsistentno ukrepanje pri preventivi na eni strani (ukrepi preventivnih protipotresnih rešitev) in pri popotresnih aktivnostih na drugi strani (načrti zaščite in reševanja), kar je verjetno nezaželeno

ODGOVOR
Predvideva se usklajenost z drugimi projekti, ki so se izvajali v sklopu vladnih inštitucij.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:24
VPRAŠANJE
Stavbni fond vsebuje tudi stavbe brez specifičnih (modelno opredeljenih) lastnosti. Za kakšen obseg (%) stavb naročnik pričakuje, da se bodo izvedli predlogi tipičnih rešitev in v nadaljevanju tudi nadaljnji koraki presoje in optimizacije.

ODGOVOR
Izvajalec mora dati ustrezno oceno stavbnega fonda in možne tipizacije. Tipične rešitve naj zavzemajo tipične stavbe glede na izbran kriterij. Pričakuje se, da bo obseg stavb takšen, da bodo podane rešitve čim bolj zanesljive.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:25
VPRAŠANJE
Ali se opredeljevanje prioritet izvede na podlagi kritičnih potresnih scenarijev (osnova je epicenter in krivulja upadanja intenzitete potresa od epicentra) ali hipotetične situacije pri kateri je intenziteta potresa pod vsako stavbo opredeljena neposredno s karto potresene nevarnosti in kartami mikrorajonizacije, ali po obeh?

ODGOVOR
Odg.: Izvajalec naj pri določitvi prioritet uporabi tudi dokumentu, ki je dosegljiv na spletni strani:
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odprava_nesrec/ocena_tveganja_za_potres.pdf

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:26
VPRAŠANJE
Ali je pri modelu zasedenosti stavb poleg modela nočne zasedenosti (CRP) potrebno izdelati (uporabiti) tudi model dnevne zasedenosti stavb, kar je posebej pomembno za vse javne stavbe (šole, bolnišnice, upravne stavbe), za katere je edini kritični dnevni scenarij?

ODGOVOR
Treba je upoštevati realne scenarije.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:26
VPRAŠANJE
Kaj naročnik razume pod »strukturo prebivalcev« - ali to zajema lastniško, po spolu, starostno, izobrazbo, ekonomsko moč, ranljive kategorije prebivalcev/druge ali le katere od njih. Ali je strukturo stanovalcev potrebno vezati tudi na tip stavb (etažni lastniki stanovanj v starejših večstanovanjskih stavbah, ki so tudi potresno bolj ranljive, so v večjem deležu prebivalci z nižjo ekonomsko močjo)?

ODGOVOR
Izvajalec naj samo določi kriterije, ki jih zna utemeljiti.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:27
VPRAŠANJE
Ali se nesorazmernost stroška protipotresne rešitve oblikuje glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ali glede na evropsko zakonodajo (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020). Ali je to povezano z izdelavo modela analize (finančne in ekonomske) stroškov in koristi.

ODGOVOR
Izvajalec naj predlaga najustreznejšo metodo. Dokumenti, ki so se uporabljali za sedanjo razvojno perspektivo niso ključno gradivo.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.11.2019   12:27
VPRAŠANJE
Ali je pri modelu stroškov in koristi potrebno upoštevati tudi življenjsko dobo stavbe in njenih posameznih delov (skladno z Evropsko regulativo: delegirana uredba komisije (EU) št. 480/2014) pri posameznih protipotresnih rešitvah?

ODGOVOR
Izvajalec naj predlaga najustreznejšo metodo. Dokumenti, ki so se uporabljali za sedanjo razvojno perspektivo niso ključno gradivo.

Lep pozdrav!