Dosje javnega naročila 007616/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje aplikacije MERILEC
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007616/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2019
JN007616/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN007616/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007616/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13875
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnje in vzdrževanje aplikacije MERILEC
Referenčna številka dokumenta: MER 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnje in vzdrževanje aplikacije MERILEC za obdobje enega leta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnje in vzdrževanje aplikacije MERILEC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.11.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas
* glede referenčnih projektov: Je potrebno pridobiti izjavo o projektu samo za mobilne aplikacije ali se lahko šteje tudi spletne strani, ki so prilagojene za mobilnost?

* kader: je možno dodati tudi zunanje sodelavce?

HvalaODGOVOR

Ad 1: Potrebno je pridobiti izjavo referenčnega naročnika o projektu zajema podatkov na terenu preko mobilne aplikacije (
»native«). Ne štejejo se spletne strani, ki so prilagojene za mobilnost.

Ad 2: V skladu z 81. členom ZJN-3 gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Torej, v kolikor boste za zagotavljanje kadrovskih pogojev uporabili zmogljivosti drugih subjektov (podizvajalcev ali partnerjev) to ustrezno označite v obrazcu ponudba ter priložite vsa potrebna dokazila.