Dosje javnega naročila 007649/2019
Naročnik: DOM STAREJŠIH LOGATEC, Gubčeva ulica 8A, 1370 Logatec
Blago: Nakup in dobava živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 686.565,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007649/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007649/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN007649/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN007649/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.01.2020
JN007649/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
JN007649/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007649/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 211-515376
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH LOGATEC
Gubčeva ulica 8A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Marta Gornik
marta.gornik@ds-logatec.si
+386 17508084

Internetni naslovi
http://www.ds-logatec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava živil
Referenčna številka dokumenta: JN-Ž/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil za obdobje štirih let od sklenitve okvirnega sporazuma. Javno naročilo je razdeljeno na več sklopov. Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v obrazcu ePRO - Specifikacije in obrazcu Informativni seznam živil.xls, kjer naročnik navaja artikle primeroma (po katerih je povpraševal v preteklosti in po katerih bo predvidoma povpraševal v pogodbeni fazi - fazi povpraševanja). Naročnik si pridružuje pravico, da določen artikel ne bo predmet posamezne faze povpraševanja oziroma bo predmet povpraševanja kakšen drug istovrsten artikel.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15111000
15111100
15111200
15113000
15119000
15131200
15131620
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15510000
15511000
15511100
15540000
15542200
15543300
15544000
15545000
15551000
15551300
15551310
15982200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3: Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: Lokalna pridelava mleka in mlečnih izdelkov
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03333000
15540000
15542000
15551300
15551310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 4: Lokalna pridelava mleka in mlečnih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811000
15811100
15811200
15811500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 5: Kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: Mlevski izdelki in žitarice
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211300
15612100
15612110
15612130
15612200
15612210
15614100
15614200
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 6: Mlevski izdelki in žitarice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 7: Sveže sadje
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
03222100
03222110
03222300
03222330
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 7: Sveže sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 8: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221000
15300000
15331130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 8: Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 9: Krompir
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 9: Krompir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 13: Eko meso
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15111000
15111100
15111200
15113000
15119000
15131200
15131620
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 13: Eko meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 14: Eko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15510000
15540000
15550000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 14: Eko mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 15: Splošna živila
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 15: Splošna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 16: Sokovi, sirupi in pijače
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 16: Sokovi, sirupi in pijače
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 17: Eko sveže sadje
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
03222100
03222300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 17: Eko sveže sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 18: Eko sveža zelenjava
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 18: Eko sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 19: Eko perutnina
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 19: Eko perutnina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 20: Eko krompir
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 20: Eko krompir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2019   10:00
Kraj: Neposredno po izteku roka za prejem ponudb na spletni strani www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2019   12:00

Dodatne informacije:
Na podlagi 5. odstavka 73. člena ZJN-3 se iz javnega naročila izločijo naslednji sklopi:
Sklop 2: Perutninsko meso in izdelki
Sklop 10: Zamrznjeni izdelki iz testa
Sklop 11: Zamrznjena zelenjava in ribe
Sklop 12: Jajca
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH LOGATEC
Gubčeva ulica 8A
1370
Logatec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.11.2019   12:01
VPRAŠANJE
Kdaj boste objavili razpisno dokumentacijo, na povezavi je še ni.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani https://eponudbe.si/. Za nevšečnosti se vam opravičujemo.Datum objave: 04.11.2019   12:25
DODATNO POJASNILO

Naročnik dopolnjuje 4a. člen obrazca ePRO - Ponudba-Okvirni sporazum, ki se nanaša na sklope 7, 8, 17 in 18.

Drugi odstavek 4a. člena se dopolni z naslednjim besedilom:
"Če dobavitelj ne posreduje naročniku novega sezonskega cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega cenika. Če naročnik to zahteva, mu mora dobavitelj posredovati cenik najkasneje v dveh delovnih dneh."
Datum objave: 04.11.2019   13:06
DODATNO POJASNILO

Naročnik spreminja prvi odstavek 4. člena obrazca ePRO - Ponudba-Okvirni sporazum, ki se po novem glasi:

1) Naročnik na podlagi okvirnega sporazuma odpira konkurenco za posamezno konkretno povpraševanje ali za določeno časovno obdobje, ki ga predvidi ob posameznem povpraševanju, z izjemo sklopov: 7, 8, 17 in 18, za katere bodo veljali sezonski ceniki in jih bodo stranke okvirnega sporazuma posredovale vsaj sedem dni pred novo sezono. Novi sezonski ceniki bodo veljali od 1. 6. in 1. 12.

Naročnik spreminja drugi odstavek 4a. člena ePRO - Ponudba-Okvirni sporazum, ki se po novem glasi:

2) Za sklope 7, 8, 17 in 18 morajo stranke okvirnega sporazuma, vsaj sedem dni pred novo sezono, na elektronski naslov naročnika .............................. posredovati nove sezonske cenike, ki bodo veljali od 1. 6. in 1. 12.
Če dobavitelj ne posreduje naročniku novega sezonskega cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega cenika. Če naročnik to zahteva, mu mora dobavitelj posredovati cenik najkasneje v dveh delovnih dneh.

Datum objave: 06.11.2019   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste navedli;

Cene so fiksne za obdobje povpraševanja (naročnik bo predvidoma izvedel povpraševanje za obdobje 2 let). Po preteku povpraševanega obdobja bo naročnik povabil stranke okvirnega sporazuma k predložitvi novih ponudb.

Omenjeno določilo je v nasprotju s slovensko zakonodajo saj Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja določa;

6. člen

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, se lahko prvič izvede:

1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena.

ODGOVOR
Pravilnik, ki ga navajate določa načine valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah LAHKO dogovarjajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki so določeni s posebnim predpisom ministra za finance, ter javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je država ali občina.

Drugi odstavek 4. člena Pravilnika določa naslednje:
Če je valorizacija utemeljena, se denarne obveznosti po preteku tega obdobja LAHKO valorizirajo na način, določen s tem pravilnikom.

Na podlagi navedenega tako naročnik LAHKO dopusti valorizacijo skladno s tem pravilnikom, ni pa dolžan. Naročnik je valorizacijo predvidel v obrazcu ePRO - Ponudba-Okvirni sporazum, in sicer v 3. členu, kjer je med drugim določeno naslednje:
Po preteku enega leta se spremembe cen lahko usklajujejo skladno s 6. členom Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004), in sicer se kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti uporabi indeks cen življenjskih potrebščin.

Datum objave: 06.11.2019   09:51
Lahko je 10 kg ali tudi 1 kg.

Datum objave: 06.11.2019   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu predračunskega obrazca sklop svežega sadja in zelenjave smo opazili, da povprašujete po 6 kg kislem zelju in kisli repi.

Zanima nas ali lahko ponudimo 10 kg čeber oziroma 1kg pakiranje.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko je 10 kg ali tudi 1 kg.Datum objave: 11.11.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 15: splošno prehrambeno blago
prosimo za ločitev sklopa in umestitev artiklov pod postavko 181 in 182 v samostojen sklop: Ribji izdelki, saj je po podatkih Direktorata za javno naročanje in ZJN-3 nedopustno imenovanje znamk artiklov kot imate navedeno pod postavko 182: Tunin namaz (Pate), ker gre za omejevanje konkurence, kar je seveda kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako je ločevanje sklopov potrebno zaradi večje gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Naročnik mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.
Hvala za razumevanje.

LP

ODGOVOR
Naročnik je na podlagi analize trga in predmeta naročila prišel do zaključka, da je zanj najbolj gospodarno, da sklopa 15 ne deli na več manjših sklopov, saj lahko večje količine artiklov privedejo do ugodnejših nabavnih cen.
Postavko 182 naročnik spreminja in se po novem glasi: Tuninin namaz (enakovredno Pate). Naročnik zahteva, da izbrani dobavitelj v II. fazi dobavlja tunin namaz, ki je po sestavi in kvaliteti enovreden proizvajalcu Pate.
Datum objave: 14.11.2019   14:27
VPRAŠANJE
Nikjer nismo zasledili sklopa za zamrznjeno sadje in zelenjava. Naročnik teh artiklov ne potrebuje?

ODGOVOR
Naročnik je sklop zamrznjeno sadje in zelenjava izločil iz javnega naročila na podlagi 5. odstavka 73. člena ZJN-3.Datum objave: 14.11.2019   14:42
VPRAŠANJE
Ali so količine v predračunih za 1 leto ali za 4 leta?
Na koliko decimalnih mest je potrebno podati ceno?
Ali smo pravilno razumeli, da v prvi fazi NE oddajamo informativnega seznama živil?
Ali ePRO izjavo o udeležbi samo parafiramo? Ker v navodilih smo zasledili, da jo bo lahko ponudnik zahteval naknadno.
Ali so cene fiksne za 12 mesecev ali za 24 mesecev?
Se konkurenca odpira vsako leto ali na dve leti?

ODGOVOR
Količine v informativnem seznamu živil so ocenjene za dve leti, ker bo naročnik po izvedeni I. fazi (sklepanje okvirnih sporazumov) izvedel II. fazo (fazo povpraševanja) za obdobje 2 let.
Ponudnik ni podaja cen na enoto v I. fazi, cene so predmet II. faze in jih bodo stranke okvirnega sporazuma podale na dve decimalni mesti.
Pravilno ste razumeli, da v I. fazi ne oddajate informativnega seznama živil
Obrazec ePRO - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ni potrebno prilagati.
Cene so fiksne ves čas trajanja povpraševanega obdobja, z izjemo sklopov: 7, 8, 17 in 18, za katere bodo veljali sezonski ceniki in jih bodo stranke okvirnega sporazuma posredovale vsaj sedem dni pred novo sezono. Novi sezonski ceniki bodo veljali od 1. 6. in 1. 12.
Naročnik kopira dikcijo iz obrazca ePRO - Ponudba-Okvirni sporazum:
Cene so fiksne ves čas trajanja povpraševanega obdobja. V primeru, da je cena po maloprodajnem ceniku dobavitelja nižja kot cena v prilogi Ponudba, se pri obračunu za posamezno naročilo upošteva nižja cena. V primeru, da naročnik po dvanajstih mesecih ne izvede povpraševanja, se lahko cene po preteku dvanajstih mesecev od sklenitve posamezne pogodbe/izdaje naročilnice, na pisno zahtevo dobavitelja, usklajujejo skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS številka 1/2004), pri čemer se za valorizacijo uporabi indeks cen življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve posamezne pogodbe/izdaje naročilnice in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve posamezne pogodbe/izdaje naročilnice.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja dogovorjenega indeksa cen. Sprememba cen je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu dobavitelja in po danem pisnem soglasju s strani naročnika.
Naročnik bo na isti spletni strani kjer je objavljena razpisna dokumentacija objavil popravek obrazca ePRO - Ponudba-Okvirni sporazum iz katere izhaja zgoraj navedeni tekst.
Konkurenca se načeloma odpira na dve leti, z izjemo sklopov: 7, 8, 17 in 18, za katere bodo veljali sezonski ceniki in jih bodo stranke okvirnega sporazuma posredovale vsaj sedem dni pred novo sezono. Novi sezonski ceniki bodo veljali od 1. 6. in 1. 12. V kolikor bi se trg živil bistveno spremenil od zadnjega izvedenga povpraševanja, bo naročnik izvedel povpraševanje pred potekom obdobja dveh let.Datum objave: 18.11.2019   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas da nam omogočite povezavo do vaše dokumentacije čimprej.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Razpisna dokumentacije je objavljena na spletni strani https://eponudbe.si/Datum objave: 21.11.2019   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

meso in mesni izdelki
1 HAMBURŠKA, slanina, prekajena - ali je v kosu ali razrezano?
10 KLOBASA (enakovredno Litijska, Kranjska) - Ali je certificirana?
12 KLOBASA, navadna - ali povprašujete po tako imenovani "pasji radosti"?
14 KOSTI - Goveje ali svinjske?
25 PLESKAVICA, ČEVAPČIČI - Ali so iz govedine ali mešanega mesa? Odločite se za eno vrsto, ker so različne cene.
31 ROZBIF, goveji - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
47 SALAMA, zelenjavna, narezana - Ali povprašujete po posebni salami z zelenjavo?
50 SVINJSKA ROLADNA PEČENKA - Iz katerega dela mesa je in s čim je polnjena?
56 SVINJSKO MESO, sveže, stegno - Ali je v kosu?
58 SVINJSKO MESO, sveže, vrat - Ali je v kosu?
64 TELEČJE MESO, sveže, kare, b.k.- Ali je v kosu?
66 TELEČJE MESO, sveže, stegno- Ali je v kosu?

eko meso
1 JUNEČJE MESO, sveže, stegno b.k., očiščeno, ecoGoveje stegno BK - Ali je v kosu?
2 KOSTI eco - Ali povprašujete po govejih kosteh?
5 Mleto meso mešano (50% goveje + 50% svinjsko) - Ali je iz stegna ali plečeta?
6 Goveja rebra - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?

eko perutnina
1 Piščančje meso, sveže bedro - ali je s kostjo in kožo, celo?
3 Piščančje meso, sveže, stegno, BKK, eco - ali je mišljen zgornji del beder?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Naročnik je objavil informativni seznam živil, ki se v fazi oddaje ponudbe ne izpolnjuje. Predračuni bodo predmet faze povpraševanja, in sicer ko bo naročnik s ponudniki sklenil okvirni sporazum.

meso in mesni izdelki
1 HAMBURŠKA, slanina, prekajena - ali je v kosu ali razrezano? OBOJE
10 KLOBASA (enakovredno Litijska, Kranjska) - Ali je certificirana? NE - KLOBASE ZA KUHANJE!
12 KLOBASA, navadna - ali povprašujete po tako imenovani "pasji radosti"? DA
14 KOSTI - Goveje ali svinjske? GOVEJE
25 PLESKAVICA, ČEVAPČIČI - Ali so iz govedine ali mešanega mesa? Odločite se za eno vrsto, ker so različne cene. MEŠANO MESO 50 %+50%
31 ROZBIF, goveji - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini? MLADA GOVEDINA
47 SALAMA, zelenjavna, narezana - Ali povprašujete po posebni salami z zelenjavo? DA
50 SVINJSKA ROLADNA PEČENKA - Iz katerega dela mesa je in s čim je polnjena? MLETO MESO IN POLNILO IZ KRUHOVEGA NADEVA
56 SVINJSKO MESO, sveže, stegno - Ali je v kosu? DA
58 SVINJSKO MESO, sveže, vrat - Ali je v kosu? DA
64 TELEČJE MESO, sveže, kare, b.k.- Ali je v kosu? DA
66 TELEČJE MESO, sveže, stegno- Ali je v kosu? DA

eko meso
1 JUNEČJE MESO, sveže, stegno b.k., očiščeno, ecoGoveje stegno BK - Ali je v kosu? DA
2 KOSTI eco - Ali povprašujete po govejih kosteh? GOVEJE
5 Mleto meso mešano (50% goveje + 50% svinjsko) - Ali je iz stegna ali plečeta? PLEČE
6 Goveja rebra - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini? MLADA GOVEDINA

eko perutnina
1 Piščančje meso, sveže bedro - ali je s kostjo in kožo, celo? DA
3 Piščančje meso, sveže, stegno, BKK, eco - ali je mišljen zgornji del beder? DA
Datum objave: 21.11.2019   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšno je merilo za izbiro ponudnikov, ali je samo cena ali je tudi kakovost?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik bo v drugi fazi za posamezen sklop upošteval merilo »Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV«.Datum objave: 21.11.2019   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo naleteli na odpiranje konkurence (str.4/13) in na spremembo cen (str.3/13) z regulacijo cen s 6. členom...). Zanima nas kaj se bo uporabilo za spremembo cen?

Napisano je tako, vsaj razumemo tako, če vam bo odgovarjalo eno bo tako, če vam bo odgovarjalo drugo bo pač tako. Primerno bi bilo, da se konkretno odločite kaj se bo uporabili za spremembo cen. Tako tudi mi laže postavimo cene.

Navajate fiksnost cen ves čas trajanja obdobja, če je to 4 leta je absolutno predolgo in čisto nerealno, saj cene mesa na svetovnem trgu rastejo, ker razsajajo razni živalski virusi. Prosimo navedite konkretno obdobje - /če se da datumsko/ ter popravite fiksnost cen na 12 mesecev.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Cene na enoto so fiksne ves čas trajanja povpraševanega obdobja. Povpraševanje se bo praviloma izvedlo za obdobje 24 mesecev, z izjemo sklopov 7, 8, 17 in 18 za katere bodo veljali sezonski ceniki in jih bodo stranke okvirnega sporazuma posredovale vsaj sedem dni pred novo sezono. Novi sezonski ceniki bodo veljali od 1. 6. in 1. 12.

Cene se lahko po preteku dvanajstih mesecev od sklenitve posamezne pogodbe/izdaje naročilnice, na pisno zahtevo dobavitelja, usklajujejo skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS številka 1/2004), pri čemer se za valorizacijo uporabi kumulativni indeks cen za hrano, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS.
Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju dogovorjenega indeksa cen, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve posamezne pogodbe/ izdaje naročilnice in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve posamezne pogodbe/izdaje naročilnice.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.
Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja dogovorjenega indeksa cen.
Sprememba cen je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu dobavitelja in po danem pisnem soglasju s strani naročnika.
Datum objave: 21.11.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji navajate: "Cene so fiksne ves čas trajanja povpraševanega obdobja.
V primeru, da je cena po maloprodajnem ceniku dobavitelja nižja kot cena v prilogi Ponudba, se pri obračunu za posamezno naročilo upošteva nižja cena.
V primeru, da naročnik po dvanajstih mesecih ne izvede povpraševanja, se lahko cene po preteku dvanajstih mesecev od sklenitve posamezne pogodbe/ izdaje naročilnice, na pisno zahtevo dobavitelja, usklajujejo skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS številka 1/2004), pri čemer se za valorizacijo uporabi indeks cen življenjskih potrebščin."

Navajate, da se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. V ta sklop je zajet preširok spekter storitev in blaga. Prosimo, da ustrezno popravite v okvirnem sporazumu torej indeks rasti hrane, glede na Pravilnik o načinih valorizacije«5. člen
Če se v pogodbi kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti uporabi indeks cen, je potrebno izbrati indeks cen tiste vrste blaga ali storitve, ki je predmet pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi.«

Če ostaja okvirni sporazum nespremenjen je v praksi tako, da se cene z indeksom tekom pogodbenega obdobja sploh ne spremenijo in tako posledično veljajo cene lahko tudi 3 ali 4 leta nespremenjene.

Opozarjamo, da ni najbolj primerno, da zahtevate fiksnost cen 24 mesecev, ker večina stroškov ne pada temveč raste. Že kar nekaj časa je cena mesa na svetovnih trgih v porastu in nič ne kaže, da se bi to kaj spremenilo. Glede na dogajanje na svetovnem trgu mesa, prilagamo link https://www.euromeatnews.com, kjer lahko spremljate dogajanje na trgu z mesom.
Če se da prosimo, da popravite fiksnost cen na 12 mesecev.

V prihodnje pa vam predlagamo odpiranje konkurence, ki je bolj realno.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Cene na enoto so fiksne ves čas trajanja povpraševanega obdobja. povpraševanje se bo praviloma izvedlo za obdobje 24 mesecev z izjemo sklopov 7, 8, 17 in 18, za katere bodo veljali sezonski ceniki in jih bodo stranke okvirnega sporazuma posredovale vsaj sedem dni pred novo sezono. Novi sezonski ceniki bodo veljali od 1. 6. in 1. 12.

V primeru, da je cena po maloprodajnem ceniku dobavitelja nižja kot cena v prilogi Ponudba, se pri obračunu za posamezno naročilo upošteva nižja cena.

Cene se lahko po preteku dvanajstih mesecev od sklenitve posamezne pogodbe/izdaje naročilnice, na pisno zahtevo dobavitelja, usklajujejo skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS številka 1/2004), pri čemer se za valorizacijo uporabi kumulativni indeks cen za hrano, ki ga uradno objavlja Statistični urad RS.
Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju dogovorjenega indeksa cen, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve posamezne pogodbe/ izdaje naročilnice in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve posamezne pogodbe/izdaje naročilnice.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.
Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja dogovorjenega indeksa cen.
Sprememba cen je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu dobavitelja in po danem pisnem soglasju s strani naročnika.

Naročnik vztraja pri zahtevah, le indeks je spremenil.

Naročnik bo na isti spletni strani kjer je objavljena razpisna dokumentacija objavil popravek obrazca ePRO - Ponudba-Okvirni sporazum (popravek 2).
Datum objave: 21.11.2019   15:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

* Ali zahtevate, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov enaka ceni mesa in izdelkov v kosu?

* Ali priznate IFS?

* Prilaganje dobavnic k računom
V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov.
Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.

* Ali zahtevate zavarovanje za resnost ponudbe?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
* Ali zahtevate, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov enaka ceni mesa in izdelkov v kosu? DA
* Ali priznate IFS? IFS certifikat je certifikat sledljivosti živil in ne dokazuje izbrane kakovosti živil. Certifikat IFS se pri ocenjevanju ne bo upošteval.
* Prilaganje dobavnic k računom: Naročnik bo v tem delu ustrezno popravil obrazec ePRO - Ponudba-Okvirni sporazum in na posrtalu eponudbe.si kjer je objavljena razpisna dokumentacija objavil popravek obrazca (popravek 3).
* Ali zahtevate zavarovanje za resnost ponudbe? NE


Datum objave: 22.11.2019   09:17
DODATNO POJASNILO vezano na objavljen odgovor dne 21. 11. 2019 ob 15:21

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (v nadaljevanju ZOPSPU-1) zavezuje proračunske uporabnike k obveznemu prejemanju e-računov po predpisani poti. V kolikor se prejemnik in izdajatelj dogovorita, se kot priloge k e-računom lahko pošilja tudi spremljajoče dokumente računa (npr. dobavnice, naročilnice, specifikacije). Na podlagi določil ZOPSPU-1 tako naaročnik vztraja pri zahtevi, da mora dobavitelj računu priloži izvod dobavnice in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla.