Dosje javnega naročila 007644/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Gradnje: Ureditev prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Jesenice
ZJN-3: Odprti postopek

JN007644/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007644/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.01.2020
JN007644/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007644/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 211-514774
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330617/JAVNI_RAZPIS_PRENOVA_LEKARNE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13880
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev prostorov bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Jesenice
Referenčna številka dokumenta: JN06/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicija je predvidevala:
izvedbo GOI del,
ureditev sistema prezračevanja,
ogrevanja in strojnih instalacij,
izvedbo cevnih inštalacij,
elektro inštalacij,
alarmiranja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
Namen predmetne investicije je izpolniti prostorske in opremske pogoje za opravljanje bolnišnične lekarniške dejavnosti in temu posledična verifikacija bolnišnične lekarne v SB Jesenice.

Glavni cilj investicije je prenova bolnišnične lekarne skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti, kar bo omogočilo verifikacijo bolnišnične lekarne in opravljanje dela v skladu z dobro lekarniško prakso in dobro proizvodno prakso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Javni razpis izvaja uporabnik SB Jesenice na podlagi Pooblastila za izvedbo postopka javnega naročila s strani Ministrstva za zdravje številka: 4110-53/2019/2


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2019   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali pravilno razumemo, da je lahko vodja del gradbene/strojne/elektro stroke, vodja gradnje pa mora biti gradbene/strojne stroke?
Če je temu tako, je pogoj nerazumen upoštevaje količine del. Prosimo naročnika, da popravi zahtevo in dopusti da je vodja gradnje gradbene/strojne/elektro stroke. Hvala lepa in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik in uporabnik sta pri zapisani zahtevi v razpisni dokumentaciji sledila določilu 16. odstavka 14. člena GZ, kjer je navedeno:
"Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče. " Zaradi navedenega se zahteve razpisne dokumentacije ne spreminjajo.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.11.2019   10:07
VPRAŠANJE
V priloženem popisu elektro del, v zavihku jaki tok najdemo popis UPS naprave, zahtevane moči 15kVA/13,5kW. V nadaljevanju je zahteva po avtonomiji 12 minut pri 20kW, kar seveda ni mogoče, saj je maksimalna delovna moč naprave 13,5kW.

Prosimo za podatek pri kateri moči UPS naprave je zahtevana avtonomija 12 minut.

ODGOVOR
Avtonomija 12 minut je zahtevana pri 10kW moči UPS naprave.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.11.2019   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko pogoj vodje gradnje izpolnjujemo kumulativno, torej s partnerjem/podizvajalcem?

ODGOVOR

Da, pod pogojem, da bo prav ta podizvajaec tudi opravljal dela na gradbišču, v kolikor bo ponudnik izbran.

Lep pozdrav.
Datum objave: 14.11.2019   07:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na podlagi popisov in razpoložljive dokumentacije vam postavljamo sledeča vprašanja in sicer:

GRADBENA DELA

1.15 Pregled in sanacija dveh vertikalnih inštalacijskih jaškov ob AB nosilnem stebru........
Iz popisa ni točno razvidno, kakšna dela naj bi se opravila. Ker lahko pride do velikih odstopanj pri ponudnikih zaradi nedefiniranega popisa, vas prosimo
za točnejšo specifikacijo s količinami - potrebnih del, katera bo potrebno izvest !

1.19. Izvedba raznih prebojev v AB plošči in stenah ..... Zaradi različnih dimenzij prebojev ( v instalacijskih načrtih niso podani, kot je navedeno v popisu ), vas
prosimo za točnejšo specifikacijo dimenzij prebojev ( fi, globina,... ). Tu prav tako lahko pride do velikih odstopanj !?

ZIDARSKA DELA

2.15. Izvedba nosilne konstrukcije ( jeklo, AB ali podobno,.. ) za vgradnjo tirnic arhivskih omar....
Izvedba ni točno definirana ( jeklo = kg = ??, AB = m3/m2/m1 = ??, podobno = je kaj podobno ?? ).
Ker je omenjena konstrukcija odvisna od izbranega ponudnika pomičnih regalov, le-lega pa še ni, predlagamo da se omenjena postavka izvzame iz
tega ponudbenega popisa;

Vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovore oziroma pojasnila!

LpODGOVOR
GRADBENA DELA

1.15 Pregled in sanacija dveh vertikalnih inštalacijskih jaškov ob AB nosilnem stebru........
Iz popisa ni točno razvidno, kakšna dela naj bi se opravila. Ker lahko pride do velikih odstopanj pri ponudnikih zaradi nedefiniranega popisa, vas prosimo
za točnejšo specifikacijo s količinami - potrebnih del, katera bo potrebno izvest !

Odgovor: Vsa posamezna potrebna dela, vezana na postavko 1.15 so podrobno opisana v postavki 7.04.
Postavka 1.15 je posebej formirana iz sledečega razloga: steber v osi D-18 je lociran na območju aseptičnih prostorov in bo po izvedbi sanacije opisane v postavki 7.04 zaprt s ''čistimi paneli'', kar pomeni, da bosta inštalacijski vertikali v nadaljnji uporabi nedostopni iz etaže lekarne. Zato je potrebno revizijska požarna vratca vgraditi v etaži pod lekarno oziroma nad lekarno, na mestu, ki bo v nadaljnje lahko dostopno.
Mikrolokacija požarnih revizijskih vratic pa bo natančno določena ob odprtju in pregledu inštalacijskih jaškov in inštalacij, po dogovoru z uporabnikom na licu mesta.


1.19. Izvedba raznih prebojev v AB plošči in stenah ..... Zaradi različnih dimenzij prebojev ( v instalacijskih načrtih niso podani, kot je navedeno v popisu ), vas prosimo za točnejšo specifikacijo dimenzij prebojev ( fi, globina,... ). Tu prav tako lahko pride do velikih odstopanj !?

Odgovor: V postavki 1.19 je upoštevati preboje potrebni za prehod cevne pošte in odzračevanje posameznih elementov tehnološke opreme:
1x fi 200 AB d=30 cm
1x fi 150 AB d=20 cm
5x fi 80 v AB
1x fi 200 opeka d=20 cm
3x fi 150 opeka d=25 cm
Dimenzije ostalih prebojev so natančno podane in jasno razvidne iz popisov elektro in strojnih del.

ZIDARSKA DELA

2.15. Izvedba nosilne konstrukcije ( jeklo, AB ali podobno,.. ) za vgradnjo tirnic arhivskih omar....
Izvedba ni točno definirana ( jeklo = kg = ??, AB = m3/m2/m1 = ??, podobno = je kaj podobno ?? ).
Ker je omenjena konstrukcija odvisna od izbranega ponudnika pomičnih regalov, le-lega pa še ni, predlagamo da se omenjena postavka izvzame iz
tega ponudbenega popisa;

Odgovor: Postavke iz ponudbenega popisa zaradi redosleda del ni mogoče izvzeti!
Predvidi se lahko izvedba betonskih gred v dolžini 25 m, širine 30 cm in višine 15-17 cm, na katere bodo vgrajene tirnice arhivskih omar. Beton C25/30. Višino betonske grede je potrebno prilagoditi višini finalnih tlakov in navodilom za vgradnjo izbranega ponudnika arhivskih omar s pripadajočimi tirnicami. Lahko se ponudi tudi primerljiva izvedba z jeklom, v kolikor ponudnik zagotavlja usklajenost z izbranim sistemom arhivskih omar!

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.11.2019   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v navodilih za pripravo ponudbe je pri zapisu v točki 8.4.5. naročnik verjetno napačno zapisal, da mora imeti vodja del za področje elektrotehnike opravljen strokovni izpit za vodjo del iz področja strojništva, namesto pravilno iz področja elektro stroke.
Prosimo naročnika za potrditev navedenega.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje napako in se opravičuje,

lep pozdravDatum objave: 21.11.2019   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali lahko referenco za vodjo del s področja strojništva (pri nas je delal kot podizvajalec) zanj potrdimo mi?

ODGOVOR
Tudi to referenco mora potrditi naročnik, kjer je navedeni vodja izvajal strojna dela.

Lep pozdravDatum objave: 21.11.2019   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali je lahko vodja gradnje in vodja del ista oseba?

ODGOVOR
Vodja del, čigar stroka prevladuje, je lahko tudi vodja gradnje.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.11.2019   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali je lahko vodja gradnje, vodja del in vodja del s področja gradbeništva ista oseba?

ODGOVOR
Da, mora biti, ker pri navedeni investiciji prevladuje gradbena stroka, in ta oseba mora biti zaposlena pri ponudniku.
(Vodja gradnje se določa skladno s 16. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona).

Lep pozdravDatum objave: 21.11.2019   14:25
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
v navodilih za pripravo ponudbe so podane zahteve za vodjo del, vodjo gradnje in vodje posameznih del, medtem ko pogodba vodje gradnje ne predvideva.
Prosimo naročnika, da uskladi zahteve, ki izhajajo iz navodil z osnutkom pogodbe.
Hvala.


ODGOVOR
Naročnik bo v pogodbi definiral vodje del posameznih strok in vodjo gradnje.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.11.2019   14:26
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, da nominirani kader hkrati lahko opravlja več funkcij, če izpolnjuje pogoje, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije?
Hvala.

ODGOVOR

Vodja gradbenih del je lahko vodja gradnje.
Lep pozdrav.


Datum objave: 21.11.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del lahko hkrati imenovana tudi za vodje del za področje, iz katerega ima opravljen strokovni izpit?
Hvala.

ODGOVOR
Že odgovorjeno.Datum objave: 21.11.2019   14:33
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da odgovor na postavljena vprašanja pred potekom roka za postavljanje vprašanj in s tem omogoči ponudnikom še morebitno potrebno komunikacijo oz. da podaljša rok za postavljanje vprašanj in po potrebi rok za oddajo ponudb.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je podal odgovore na večino postavljenih vprašanj pred potekom roka za oddajo ponudb.Datum objave: 22.11.2019   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na različne zapise, prosimo za potrditev odgovora z datumom objave: 11.11.2019 (14:39), kje ste zapisali, da lahko kadrovski pogoj vodje gradnje ponudnik izpolnjuje kumulativno, torej s partnerjem oz. podizvajalcem (če bo ta dejansko dela tudi izvajal). Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje zapisano. Tudi s podanimi odgovori dne 21.11. ni spremenil zapisane navedbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.11.2019   07:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je vodja gradnje torej prevladujoče stroke in skladno s 14. členom GZ vpisan v imenik aktivnih Vodij del (Vz - vodja del po 14. členu GZ )?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
čigav je obstoječi sistem za javljanje požara in vlom.
Hvala.


ODGOVOR

Javljanje požara: Zarja elektronika. Varovanje ureja Sintal.

Lep pozdravDatum objave: 22.11.2019   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
razpisna dokumentacija v točki 8.4.6. ni skladna z veljavno zakonodajo. Pozivamo naročnika,
da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni in potrdi, da ponudnik (vodilni pogodbenik) izpolnjuje pogoj, če ima zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS, je v delovnem razmerju pri vodilnem pogodbeniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1, ter mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe in sicer:
- v prvem odstavku točke 8.4.6 se v prvi alineji črta besedilo »odgovornega projektanta ter odgovornega nadzornika«
- v prvem odstavku točke 8.4.6 se besedilo v drugi alineji spremeni tako, da se pravilno glasi: »ima izobrazbo skladno s 14. členom GZ iz področja gradbeništva ali strojništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.11.2019   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisna dokumentacija v točki 8.4.6. ni skladna z veljavno zakonodajo. Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni in potrdi, da ponudnik (vodilni pogodbenik) izpolnjuje pogoj, če ima zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke iz področja gradbeništva ali strojništva, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS, je v delovnem
razmerju pri vodilnem pogodbeniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1, ter mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe in sicer:
- v prvem odstavku točke 8.4.6 se v prvi alineji črta besedilo »odgovornega projektanta ter odgovornega nadzornika«
- v prvem odstavku točke 8.4.6 se besedilo v drugi alineji spremeni tako, da se pravilno glasi: »ima izobrazbo skladno s 14. členom GZ iz področja gradbeništva ali strojništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS.

Lep pozdrav.
Datum objave: 25.11.2019   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani, odgovori na PJN, ki se nanašajo na vodjo del ter vodjo gradnje so nejasni. Jasno je, da mora vodja gradnje izpolnjevati pogoje po GZ in biti vpisan v imenik vodij del v IZS . Glede na to pa, da so pogoji za vodjo del upoštevaje veljavno zakonodajo v RS, odvisni od tega za kakšno vrsto gradnje je razpisano javno naročilo - gre za zahtevni objekt - pa verjetno naročnik zahteva, da je vodja del v IZS vpisan kot vodja del (torej pooblaščeni inženir) skladno z ZAID-om. Prosimo za jasen zapis oz. potrditev ali pravilno razumemo. Hvala lepa

ODGOVOR
Naročnik od ponudnika zahteva zagotovitev najmanj treh strokovnjakov pri vodenji del predmetne gradnje za posamezna strokovna področja (gradbena dela, strojna dela, elektro dela).
Pri predmetnem projektu je zahtevan vodja del s področja gradbeništva, vodja del s področja strojnih del, vodja del s področja elektro del.
Ker pri predmetnem projektu prevladujejo GO dela, bo vodja del s področja gradbeništva hkrati tudi vodja gradnje.
Vsi omenjeni strokovnjaki morajo izpolnjevati vse pogoje iz veljavne zakonodaje v RS in imeti aktivni status v eni izmed zbornic IZS, OZS, GZS.
Vodja gradnje, ki je istočasno vodja del s področja gradbeništva pa mora biti vpisan v IZS.

lp

Datum objave: 25.11.2019   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je vodja gradnje torej prevladujoče stroke in skladno s 14. členom GZ vpisan v imenik aktivnih Vodij del (Vz - vodja del po 14. členu GZ )?

ODGOVOR
Da.
LP