Dosje javnega naročila 007619/2019
Naročnik: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica
Gradnje: Ribe na naravovarstvenem območju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 205.595,69 EUR

JN007619/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2019
JN007619/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.12.2019
JN007619/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.01.2020
JN007619/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
JN007619/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
JN007619/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2020
JN007619/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007619/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mateja Cvetkovič
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si
+386 78161237
+386 78161210

Internetni naslovi
http://www.obcina-sevnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-sevnica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13908
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ribe na naravovarstvenem območju
Referenčna številka dokumenta: 3300-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ribe na naravovarstvenem območju. Naročilo je razdeljeno na 3 sklope.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ureditev 5 prostorov v Tončkovem domu na Lisci
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev 5 prostorov v Tončkovem domu na Lisci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup razne opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38652100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup razne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba promocijskih naravoslovnih dni
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55300000
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba promocijskih naravoslovnih dni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2019   10:05
Kraj: e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2019