Dosje javnega naročila 006924/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: NABAVA LABORATORIJSKIH CENTRIFUG
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.218,47 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006924/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006924/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.10.2019
JN006924/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN006924/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN006924/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2019
JN006924/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
JN006924/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN006924/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.02.2020
JN006924/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN006924/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN006924/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN006924/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.04.2020
JN006924/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006924/2019-K02 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+386 23212607
+386 23212522

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA LABORATORIJSKIH CENTRIFUG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42931100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA LABORATORIJSKIH CENTRIFUG


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN006924/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.10.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: I.3 Sporočanje
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL:
Besedilo:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13223
Se glasi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13907
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 22.10.2019 objavil spremembo roka za oddajo ponudb ter datuma in ure odpiranja
ponudb. Ker pa naročnik predhodno omenjene spremembe ni ustrezno objavil tudi na portalu e-JN, se je portal e-JN za ta postopek
javnega naročila zaklenil. Vsled navedenega je naročnik s tem popravkom objavil novo povezavo za oddajo elektronskih ponudb.