Dosje javnega naročila 007637/2019
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Blago: Tuja periodika 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 59.958,34 EUR

JN007637/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2019
JN007637/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2019
JN007637/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2019
JN007637/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.01.2020
JN007637/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007637/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Primož Simončič, Danilo Kodrin
javna.narocila@bsi.si
+386 14719755/+386 14719505

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.bsi.si/razpisi/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13933
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tuja periodika 2020
Referenčna številka dokumenta: 2.09.3.1.01-22/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Tuje revije časopisi s področja bančništva, financ za potrebe Banke Slovenije. Podrobnejši opis je v obrazcu 12.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22211000
22212000
22213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Tuje revije časopisi s področja bančništva, financ za potrebe Banke Slovenije. Podrobnejši opis je v obrazcu 12.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.10.2019   15:45
VPRAŠANJE:
V 3.čl. pogodbe ni določen interval izdaje računa. Prosimo pojasnite interval izdaje računa.

ODGOVOR:
Interval izdaje računa je enkrat letno.

Datum objave: 14.11.2019   08:25

VPRAŠANJE
Vam smemo namesto bianco menic predložiti kavcijsko zavarovanje?

ODGOVOR:
Da. V ta namen je bil dodan obrazec 10b razpisne dokumentacije - kavcijsko zavarovanje

-----------------
VPRAŠANJE
Navedli ste: "Najvišja skupna možna ocena za dobavni rok s številko v dnevih je 20 točk (tj. 4 krat 5 točk)." Če prav razumemo gre za 4 revije krat 5 točk. V razpisni dokumentaciji, na strani 10, ste navedli 3 revije: Financial times in The New York Times ter revijo Economist. Lahko prosimo preverite, ali ste torej navedli vse revije, ki ji boste ocenjevali na podlagi dobavnega roka?

ODGOVOR
Četrta revija je Speigel. Odgovor je dodan v popravljeni razpisni dokumentaciji.

-----------------
VPRAŠANJE:
Na str. 29 razpisne dokumentacije navajate: "Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 30 dni po obojestranskem podpisu prevzemnega zapisnika
oziroma potrditve storitev, da so bile pogodbene obveznosti izvedene v skladu s pogodbo in brez napak, izstavil naročniku račun..." Kdaj, konkretno:
Po vzpostaviti dostopa do on-line revij?
Po vzpostavitvi dostopa do on-line revij in dobavi prvih številk tiskanih revij?
Po dobavi vseh revij, torej predvidoma v začetku leta 2021?

ODGOVOR:
Odgovor je objavljen v popravljeni razpisni dokumentaciji.

----------------
VPRAŠANJE
Kot tuj ponudnik nismo zavezani k izdaji elektronskih računov. Vljudno prosimo, če lahko spremenite 5. odstavek 3. člena Pogodbe (str. 29).
ODGOVOR
Račun je možno poslati tudi v PDF obliki. Odgovor je objavljen v popravljeni razpisni dokumentaciji.