Dosje javnega naročila 007670/2019
Naročnik: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 622.460,27 EUR

JN007670/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.10.2019
JN007670/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2019
JN007670/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN007670/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN007670/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN007670/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
JN007670/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007670/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 212-520377
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Koković
maja.kokovic@dsu.si
+386 15894820
+386 15894859

Internetni naslovi
http://www.dsu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330941/DSU_zavarovanje_premozenja_2.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13922
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o. v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023
Referenčna številka dokumenta: 403/19-413, 403/19-414, 403/19-415 in 403/19-416
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročanja je zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o. v času od 1. 1. 2020 0:00 ure do 31. 12. 2023 24:00 ure, in sicer naslednje zavarovalne vrste: požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovanje splošne odgovornosti excess kritje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje kibernetskih tveganj in nezgodno zavarovanje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov, št. naročila 403/19-413
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66513000
66515000
66515100
66515200
66515300
66516000
66516400
66516500
66519000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sklop št. 1: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov, št. naročila 403/19-413, so naslednje zavarovalne vrste:
- požarno zavarovanje;
- potresno zavarovanje;
- strojelomno zavarovanje;
- zavarovanje računalnikov;
- zavarovanje splošne odgovornosti;
- vlomsko zavarovanje;
- zavarovanje stekla;
- avtomobilsko zavarovanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo storitev zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj za čas od 1. 1. 2024 dalje odda ponudniku, izbranem v predmetnem postopku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti (excess kritje), št. naročila 403/19-414
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sklop št. 2: Zavarovanje odgovornosti (excess kritje), št. naročila 403/19-414, so naslednje zavarovalne vrste:
- zavarovanje splošne odgovornosti excess kritje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo storitev zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj za čas od 1. 1. 2024 dalje odda ponudniku, izbranem v predmetnem postopku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje kibernetskih tveganj, št. naročila 403/19-415
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66519000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sklop št. 3: Zavarovanje kibernetskih tveganj, št. naročila 403/19-415, so naslednje zavarovalne vrste:
- zavarovanje kibernetskih tveganj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo storitev zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj za čas od 1. 1. 2024 dalje odda ponudniku, izbranem v predmetnem postopku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Nezgodno zavarovanje, št. naročila 403/19-416
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sklop št. 4: Nezgodno zavarovanje, št. naročila 403/19-416, so naslednje zavarovalne vrste:
- nezgodno zavarovanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da javno naročilo storitev zavarovanja oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj za čas od 1. 1. 2024 dalje odda ponudniku, izbranem v predmetnem postopku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razlogi za izključitev:
- Kaznovanost (prvi odstavek 75. člena ZJN-3),
- Dolžnik države (drugi odstavek 75. člena ZJN-3),
- Negativne reference (a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3),
- Prekršek v zvezi s plačilom za delo (b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3),
- Kršitev poklicnih pravil (c) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3),
- Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklosti (f) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Pogoja za sodelovanje:
- Registracija dejavnosti (tretji odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
- Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov (četrti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov (zavarovalne vrste), ki so predmet sklopa naročila, za katerega gospodarski subjekt oddaja prijavo za sodelovanje.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Pogoj za sodelovanje:
- Bonitetna ocena (peti odstavek 76. člena ZJN-3): Gospodarski subjekt ali njegova posredno/neposredno obvladujoča družba (ki opravlja enako dejavnost oz. predstavlja center odločanja glede dejavnosti skupine, ki ji pripada gospodarski subjekt) mora imeti na dan, ko poteče rok za predložitev prijav, najmanj bonitetno oceno A- bonitetne agencije Standard & Poor's (S&P) ali bonitetne agencije Fitch ali najmanj bonitetno oceno A3 bonitetne agencije Moody's. V kolikor gospodarski subjekt ne razpolaga s takšno lastno bonitetno oceno, se šteje, da izpolnjuje ta pogoj za sodelovanje, če ima 100 % pozavarovanje (pri enem ali več pozavarovateljih) in ima takšno bonitetno oceno vsaj njegov glavni pozavarovatelj. V primeru več različnih bonitetnih ocen za gospodarski subjekt, njegovo posredno/neposredno obvladujočo družbo (ki opravlja enako dejavnost oz. predstavlja center odločanja glede dejavnosti skupine, ki ji pripada gospodarski subjekt) ali pozavarovatelja se upošteva najvišja bonitetna ocena.


III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Zaradi bližajočega se poteka veljavnosti aktualne Pogodbe za zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov in odgovornosti za D.S.U., d.o.o. (št. pogodbe 042/16-15) in neupešnega postopka za oddajo javnega naročila »Zavarovanje oseb, premoženja, premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o.«, št. naročil 403/19-346, 403/19-347, 403/19-348 in 403/19-357, bo naročnik v predmetnem konkurenčnem postopku s pogajanji sledil minimalnim rokom, ki jih določa sedmi odstavek 44. člena ZJN-3 (rok za prijavo min. 15 dni, rok za prejem ponudb min. 10 dni).


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
26.11.2019
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2019   13:00

Dodatne informacije:
Ker bodo tehnične specifikacije oz. zavarovalni program in osnutek zavarovalne pogodbe del povabila k predložitvi ponudb, tj. 2. faze predmetnega postopka javnega naročanja, bodo lahko usposobljeni kandidati vprašanja o tem postavili po priznanju usposobljenosti, in sicer v skladu z navodili, ki bodo navedeni v povabilu k predložitvi ponudb.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Pravno varstvo zoper morebitne kršitve v postopku oddaje javnega naročila je zagotovljeno z ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k predložitvi prijav ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži v 10 delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu. Če naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k predložitvi prijav ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu ali dokumentaciji, vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k predložitvi ponudb, se lahko vloži v 10 delovnih dneh od prejema povabila k predložitvi ponudbe.

Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pri naročniku, in sicer v vložišču ali po pošti priporočeno s povratnico. Če je zahtevek za revizijo overjen s digitalnim kvalificiranim potrdilom, pa ga vlagatelj lahko vloži elektronsko. Kopijo revizijskega zahtevka mora vlagatelj poslati Ministrstvu za javno upravo.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati podatke in listine iz 15. člena ZPVPJN in biti obrazložen. Ob vložitvi zahtevka za revizijo mora vlagatelj plačati takso za predrevizijski in revizijski postopek, ki v primeru tega javnega naročila znaša 4.000 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, odprti pri Banki Slovenije, št. računa: SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL. Pri tem zadnjih osem številk predstavlja številko objave na portalu javnih naročil.

Pred vložitvijo zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k predložitvi prijav ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora vlagatelj ali drug morebitni kandidat preko portala javnih naročil naročnika opozoriti na očitano kršitev.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 160
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2019   15:34
1. VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za potrditev, da Priloge 3 (Izjava podizvajalca) ni potrebno oddati samostojnemu ponudniku (ponudniku brez podizvajalca).

ODGOVOR
Drži. Če ponudnik ne nominira podizvajalca, mu te priloge ni treba predložiti kot del prijave.
Datum objave: 06.11.2019   09:24
2. VPRAŠANJE
Ali lahko kandidati, ki so prijavo oddali v predhodnem neuspešnem postopku javnega naročanja za "Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov, odgovornosti in drugih tveganj D.S.U., d.o.o." št. naročil 403/19-346 (sklop št. 1), 403/19-347 (sklop št.2), 403/19-348 (sklop št.3) in 403/19-357 (sklop št.4), naložijo med Druge dokumente že podpisane in žigosane Zahteve za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc - za pravne osebe in Zahteve za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc - za fizične osebe, ki so jih predložili pri predhodnem postopku?

ODGOVOR
Če je kandidat oddal ponudbo v predhodnem neuspešnem postopku javnega naročanja, bo naročnik v skladu s sedmim odstavkom točke 5.3 povabila k sodelovanju z dne 30.10.2019, kot ustrezna štel dokazila predložena oz. pridobljena v predhodnem neuspešnem postopku javnega naročanja. V skladu z navedenim lahko kandidati, ki so prijavo oddali v predhodnem neuspešnem postopku, v tem postopku oddajo zgolj ESPD, ki šteje za prijavo. Zahtev za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc pa jim ni treba predložiti.

Datum objave: 22.11.2019   10:24
3. VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da čim prej objavite zavarovalni program.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil in dopolnil povabilo k sodelovanju z dne 30. 10. 2019 s podatki in obrazci, relevantnimi za zavarovalni program in pripravo ponudbe. Popravljeno povabilo k sodelovanju z dne 21. 11. 2019 je naročnik poslal v objavo na portal javnih in v Uradni list EU, zato bo objavljeno v nekaj dneh. Ker štejejo posamezne priloge popravljenega povabila za poslovno skrivnost (npr. zavarovalno tehnična specifikacija, zavarovalno tehnična dokumentacija, podatki D.S.U., d.o.o. za zavarovalni program, izpolnjen vprašalnik za kibernetsko zavarovanje), bo naročnik oz. zavarovalni posrednik v skladu s šestim odstavkom 35. člena in tretjim odstavkom 61. člena ZJN-3 v najkrajšem možnem času kandidatom dostavil zgoščenko s celotnim popravljenem povabilom in prilogami. Popravki in dopolnitve povabila k sodelovanju ne vplivajo na predložitev prijav.