Dosje javnega naročila 007630/2019
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov (vključno z avtomobilskim zavarovanjem) in zavarovanje odgovornosti na ZGS za leto 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.538,84 EUR

JN007630/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2019
JN007630/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2019
JN007630/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN007630/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2020
JN007630/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
JN007630/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007630/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zgs.si/
ESPD: http://www.zgs.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13926
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov (vključno z avtomobilskim zavarovanjem) in zavarovanje odgovornosti na ZGS za leto 2020
Referenčna številka dokumenta: 430-1718/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov (vključno z avtomobilskim zavarovanjem) in zavarovanje odgovornosti na ZGS po sklopih za leto 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov ter zavarovanje odgovornosti za ZGS - 2020 leto
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Organizacijske enote naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov ter zavarovanje odgovornosti za ZGS - 2020 leto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša do pravnomočnosti pogodbe novega javnega naročila
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Organizacijske enote naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša do pravnomočnosti pogodbe novega javnega naročila
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Naročnik objavlja pogoje v RD na portalu naročnika http://www.zgs.si/


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2019   09:30
Kraj: Na portalu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik objavlja RD in obrazec ESPD na portalu naročnika http://www.zgs.si/
Ponudniki lahko pridobijo podatke o ZGS premoženjskem stanju in ostalih elementih zavarovanja osebno pri naročniku - navodilo v RD.
Ponudniki oddajo ponudbe na portal e-JN.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za objavo razpisne dokumentacije.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ima objavljeno RD in ESPD na naročnikovi spletni strani http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/index.html
Spremenil se je rok za oddajo ponudb iz 19.11.19 na 25.11.19.Datum objave: 07.11.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika ponovno pozivamo k objavi razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Naročnik ima objavljeno RD in ESPD na naročnikovi spletni strani http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/index.html
Spremenil se je rok za oddajo ponudb iz 19.11.19 na 25.11.19.Datum objave: 07.11.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija na spletni strani? Od objave na portalu je že teden dni.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ima objavljeno RD in ESPD na naročnikovi spletni strani http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/index.html
Spremenil se je rok za oddajo ponudb iz 19.11.19 na 25.11.19.
Datum objave: 07.11.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija na spletu naročnika?

ODGOVOR

Naročnik ima objavljeno RD in ESPD na naročnikovi spletni strani http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/index.html
Spremenil se je rok za oddajo ponudb iz 19.11.19 na 25.11.19.Datum objave: 13.11.2019   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pri predmetnem javnem naročilu sodeluje zavarovalni posrednik? V kolikor da, prosimo za objavo za katero posredniško družbo gre. Hkrati pozivamo tudi k objavi posredniške provizije v kolikor sodeluje pri poslu tudi posrednik.

ODGOVOR

Naročnik nima pri tem JN zavarovalnega posrednika.Datum objave: 13.11.2019   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da omogoči podaljšanje roka za postavitev vprašanj ter podaljšanje roka za oddajo ponudbene dokumentacije.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za postavljanje vprašanj na dne 22.11.2019 do 9.00 ure in rok za oddajo ponudb na dne 29. 11. 2019 do 9.00 ure.


Datum objave: 13.11.2019   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, da do 12.11.2019 ponudniki nimamo vseh podatkov za pripravo ponudb in glede na to, da gre za kompleksno ponudbo prosimo, da rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje morebitnih vprašanj podaljšate vsaj za 5 delovnih dni.
Hvala.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za postavljanje vprašanj na dne 22.11.2019 do 9.00 ure in rok za oddajo ponudb na dne 29. 11. 2019 do 9.00 ure.


Datum objave: 13.11.2019   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo, da objavite škodni rezultat po posameznih zavarovalnih vrstah za obdobje zadnjih 5 let.

ODGOVOR

Naročnik razpolaga samo s škodnim rezultatom po zavarovalnih vrstah za leti 2017-2018, ki ga lahko ponudniki pridobijo prek zaprosila na mail: alojzija.korbar@zgs.si .
Škodni rezultat je izdelal naš bivši zavarovalni posrednik.
Škodnega rezultata za leto 2019 nimamo, ker leto še ni zaključeno.Datum objave: 13.11.2019   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za ponovni pregled 2. člena v vzorcu pogodbe. Namreč zavarovalne vsote se ne ujemajo z zavarovalno tehnično dokumentacijo. Naročnika prosimo za korigiranje razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Naročnik spreminja RD in objavlja čistopis RD na naročnikovi spletni strani.
Zavarovalnih vsote so razvidne iz pripadajoče dokumentacije.Datum objave: 13.11.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo, da Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter izjavo o lastništvu ponudnika predloži le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.

ODGOVOR
Naročnik je v čistopisu sprememb RD z dne 13.11.19 pri obeh obrazcih navedel: OBRAZEC NAKNADNO IZPOLNI ISAMO ZBRANI PONUDNIK IN NI PREDMET PONUDBEDatum objave: 14.11.2019   13:08
VPRAŠANJE
OBR-3 ter ESPD vključujeta enake navedbe.
ESPD je lastna izjava, ki je na voljo v vseh jezikih EU in se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3.
Od 1. 4. 2018, ko mora v skladu s 118. členom ZJN-3 izmenjava informacij v postopku oddaje javnega naročila potekati elektronsko, gospodarski subjekt izpolnjen ESPD predloži v ponudbi skupaj z vso ponudbeno dokumentacijo izključno v elektronski obliki. Elektronsko podpisovanje se izvede z digitalnim kvalificiranim potrdilom.

Naročnika prosimo za pojasnilo ali je potrebno kljub navedbam predložiti OBR-3?

ODGOVOR
Naročnik potrebuje tako OBR-3 kot tudi izpolnjen ESPD obrazec (lastno izjavo). iz različnih zakonskih zahtev.
Moramo pa pohvaliti sestavljalca vprašanje glede popolne pravilnosti pojasnil vezanih na ESPD obrazec.Datum objave: 14.11.2019   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno celotno ponudbeno dokumentacijo s strani ponudnika predložiti tudi na zgoščenki, ki jo ponudnik dostavi do roka odpiranja v tajništvo naročnika.
Naročnika prosimo za pojasnilo, čemu je navedeno potrebno, saj se celotna ponudbena dokumentacija odda preko portala e-jn.

Nenazadnje tudi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje jasno opredeljuje:
Elektronsko javno naročanje omogoča doseganje večje učinkovitosti v postopkih javnih naročil, pomeni izboljšanje poslovanja in zagotavlja prost pretok blaga in storitev ter dobro delovanje notranjega trga Evropske unije.

Naročnika naprošamo, da se navedena zahteva po oddaji ponudbe na zgoščenki izključi iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Ponudnik lahko odda celotno ponudbo le prek portala e-JN.
Predračuni se ločeno oddajo v excel obliki pod Dokumente.
Rekapitulacija predračuna (OBR-2) se naloži v e-JN pod "Predračun".
Vse ostale dokumente - dokazila naložite pod Dokumente.Datum objave: 14.11.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v OBR-4 navajate, da mora ponudnik k ponudbi predložiti dokazila z izpolnjevanjem zahtev iz točke 17.

V točki 17 so razvidni pogoji in merila za izbiro ponudbe.
Točka 17.1 vsebuje pogoje za sodelovanje, kot dokazilo je naveden ESPD obrazec
točka 17.2 opredeljuje merila za izbiro ponudbe

Prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, da se kot dokazilo predložit ESPD obrazec (kot to zahteva točka 17.1).

ODGOVOR

Naročnik objavlja spremenjeno RD na naročnikovi spletni strani.
Da pravilno ste razumeli, da ponudnik predloži izpolnjen obrazec ESPD v xml obliki med Dokumente na e-JN.


Datum objave: 15.11.2019   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila (vozila - sklop 2):

1. Kateri seznam vozil se upošteva pri pripravi ponudbe?
2. Kritje T-komb. - ali se upošteva samo ob upoštevanju kasko zavarovanja?
3. Delne kombinacije ali se upoštevajo pri vseh vrstah vozil?

Hvala.


ODGOVOR
Naročnik posreduje naslednja odgovore:
1. Pri pripravi ponudbe se upošteva seznam vozil, naveden v xls preglednici, zavihek »Motorna vozila-ZGS«.
2. Kritje T-kombinacija (tatvina, rop, roparska tatvina, odvzem vozila, tatvina sestavnih delov, ipd.) se upošteva samo pri vozilih s kasko zavarovanjem (letnik 2018 in mlaši).
3. Delne kombinacije se upoštevajo samo pri osebnih vozilih letnik 2018 in mlajši (delni kasko brez franšize).Datum objave: 18.11.2019   16:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za objavo razpisnih obrazcev v Wordovi obliki za hitrejše in čitljivo izpolnjevanje obrazcev.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik lahko posreduje Word obrazce RD le ponudnikom, ki za to zaprosijo na kontakt: alojzija.korbar@zgs.siDatum objave: 18.11.2019   16:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Prejeli smo 2 excelova dokumenta za Sklop 1 in sicer »Predracuni_sklop1_premije po zavarovalnih vrstah« ter »EXCEL_predracuni_sklop1_premije po zavarovalnih vrstah« - katera uporabimo?

2. Zavarovanje stekel: v predračunu ni navedenih zavarovalnih krajev. V sami razpisni dokumentaciji v točki 1. predmet javnega razpisa navajate: zavarovanje stekla za 1. riziko v izrecno določenih primerih (po seznamu premoženja). Naprošamo vas za informacijo, kateri seznam premoženja upoštevamo (ime excela in zavihka)?

3. Vlomsko zavarovanje: v predračunu ni navedenih zavarovalnih krajev . V sami razpisni dokumentaciji v točki 1. predmet javnega razpisa navajate: zavarovanje vloma za 1. riziko (po seznamu premoženja). Naprošamo vas za informacijo, kateri seznam premoženja upoštevamo (ime excela in zavihka)?

4. Požarno zavarovanje zavarovanje snežnega plazu: v predračunu (postavka št. 58) navajate kritje vseh objektov, opreme in drobnega inventarja ter zaloge blaga . V sami razpisni dokumentaciji v točki 1. predmet javnega razpisa navajate: zavarovanje snežni plaz, v izrecno določenih primerih (po seznamu premoženja). Naprošamo vas za informacijo kateri zapis se upošteva - vsi objekti, oprema, drobni inventar, zaloge ali samo določeni po seznamu? V kolikor se upoštevajo po seznamu vas naprošamo kateri seznam premoženja upoštevamo (ime excela in zavihka)?

5. Potresno zavarovanje: v predračunu navajate odbitno franšizo v višini 10% od zavarovalne vsote predmeta zavarovanja v razpisni dokumentaciji v točki 1. predmet javnega razpisa pa navajate odbitno franšizo v višini 2%. Katero franšizo upoštevamo: 10% od zavarovalne vsote predmeta zavarovanja ali 2% od zavarovalne vsote predmeta zavarovanja?

6. Potresno zavarovanje: iz tabele predračuna za potresno zavarovanje in tabele s podatki o zgradbah »podatki ZGS31122018_ZGRADBE_končni«, zaviihek »ZGRADBE ZGS 31122018« ni moč razbrati po OE za katere objekte želite potresno zavarovanje. Naprošamo vas, da nam posredujete seznam (excel) s točno navedenimi objekti za katere želite zavarovalno kritje.

7. V sami razpisni dokumentaciji v točki 1. predmet javnega razpisa navajate: »zavarovanje gotovine na prenosu ali prevozu po enem prenašalcu, delavcu ZGS, oboje zgolj pri loviščih s posebnim namenom kjer je to izrecno navedeno«. V sami tabeli predračun za protivlomno zavarovanje ni navedene postavke »gotovine na prenosu ali prevozu«, prav tako ni navedeno kakšno zavarovalno vsoto želite , ter način zavarovanja naprošamo vas za dopolnitev tabele. Poleg tega vas naprošamo, pri katerih loviščih upoštevamo zavarovalno kritje zavarovanje gotovine na prenosu ali prevozu.

8. Zavarovanje odgovornosti: iz tabele predračuna za zavarovanje odgovornosti navajate zavarovalne vsote za osebe 30.000 EUR / stvari 11.000 EUR ter letni agregat 125.000 EUR, v razpisni dokumentaciji v točki 1. predmet javnega razpisa pa navajate zavarovalne vsote za osebe: 29.210 EUR / stvari 10.430 EUR ter letni agregat 10.430 EUR. Katere zavarovalne vsote upoštevamo?


ODGOVOR
1.
Naročnik spreminja predračun za klop 1 zaradi vključitve spremembe vezane na vprašanje 7 področja VLOMI, ki se nanaša na dopolnitev zavarovanja gotovine na prenosu. Naročnik objavlja spremenjen obrazec predračuna za sklop 1 z nazivom:
»18.11.19_ EXCEL_predracuni_sklop1_premije po zavarovalnih vrstah«

2.
V čistopisu razpisne dokumentacije z dne 14.11.2019 je v poglavju 1 navedeno: zavarovanje stekla za 1. riziko
Upoštevajte obrazec predračuna v datoteki: OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx; zavihek: STEKLO.

3.
V čistopisu razpisne dokumentacije z dne 14.11.2019 je v poglavju 1 navedeno: zavarovanje vloma za 1. riziko
Upoštevajte obrazec predračuna (datoteka: OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx; zavihek: VLOM).

4.
Upoštevajte zapis oz. seznam v datoteki: OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx; zavihek: POŽARNO in razširitev) in čistopis RD z dne 14.11.2019.

5.
Upoštevajte 10% od zavarovalne vsote predmeta zavarovanja

6.
Seznam objektov (zbir po območnih enotah) za potresno zavarovanje je naveden v obrazcu predračuna v datoteki: OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx; zavihek: POTRES.

7.
- Naročnik spreminja predračun za klop 1 zaradi vključitve spremembe vezane na področja VLOMI, ki se nanaša na dopolnitev zavarovanja gotovine na prenosu. Naročnik objavlja spremenjen obrazec »Predračuna za protivlomno zavarovanje«, ki je del predračunov sklopa 1 z nazivom:
»18.11.19_ EXCEL_predracuni_sklop1_premije po zavarovalnih vrstah«

- Naročnik prav tako pojasnjuje, da zavarovalno kritje za »zavarovanje gotovine na prenosu« upoštevajte pri naslednjih loviščih s posebnim namenom (LPN): LPN Kozorog Kamnik, LPN Jelen, LPN Medved (ena skupna blagajna za LPN Žitna gora, LPN Snežnik Kočevska reka in LPN Medved), LPN Pohorje in LPN Prodi-Razor.

8.
Upoštevajte zavarovalne vsote iz datoteke: OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx; zavihek: ODGOVORNOST, v čistopisu RD z dne 14.11.2019 ni navedenih zavarovalnih vsot.
Datum objave: 19.11.2019   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri posredovanih odgovorih z dne 18.11.2019 je pri odgovoru pri točki 2. navedba, da se naj upošteva obrazec predračuna v datoteki: OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx. Prosimo za objavo tega obrazca.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je 18.11.19 podal naslednji odgovor:
V čistopisu razpisne dokumentacije z dne 14.11.2019 je v poglavju 1 navedeno: zavarovanje stekla za 1. riziko
Upoštevajte obrazec predračuna v datoteki: OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx; zavihek: STEKLO.

Pozorno branje odgovorov 1 in 7 pove, da je naročnik objavil za sklop 1 nov obrazec Predračuni z datumom 18.11.19, ki ima navedeni obrazec v drugem zavihku pod imenovanjem STEKLO.Datum objave: 19.11.2019   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v odgovoru, podanem 19.11.2019 (9:52) navajate, da je potrebno upoštevati obrazec predračuna v datoteki "OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx". Prosimo za objavo tudi tega obrazca (namreč danes je bil objavljen obrazec "Zavarovanje_ZGS_24_2019_predracuni_sklop1_cistopis1).
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je danes objavil spremembo obrazca Predračuni za sklop 1.
1.
Na naročnikovi spletni strani se priponka najprej imenuje: "Čistopis predračunov za sklop 1".
2.
Klik na priponko vam odpre excell obrazec s čistopisom predračunov za sklop 1, ki se imenuje: " Zavarovanje_ZGS_24_2019_predracuni_sklop1_cistopis1-1"

To je pravilni obrazec, saj pri zavihku VLOM vidite edino spremembo prvotnega obrazca predračunov sklopa 1. Sprememba je pri dodani četrti vrsti vlomov z imenom: "gotovina in druga plačilna sredstav v času prenosa oz. prevoza"Datum objave: 19.11.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da se vzorec pogodbe lahko odda samo parafiran.
Hvala.

ODGOVOR
Elektronska oddaja ponudb e-JN portal omogoča tak način oddaje pogodbe.Datum objave: 19.11.2019   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za odgovore točka 2., 3. in 4., objavljene dne 18.11.2019 (16:38), navajate, da je potrebno upoštevati obrazec predračuna v datoteki "OBRAZEC_premija po zavarovalnih vrstah.xlsx". Prosimo za posredovanje tega obrazca.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je danes objavil spremembo obrazca Predračuni za sklop 1.
1.
Na naročnikovi spletni strani se priponka najprej imenuje: "Čistopis predračunov za sklop 1".
2.
Klik na to priponko vam odpre excell obrazec s čistopisom predračunov za sklop 1, ki se imenuje: " Zavarovanje_ZGS_24_2019_predracuni_sklop1_cistopis1-1"

Sprememba med tem in prvotno objavljenim obrazcem je le pri dodani četrti vrsti vlomov z imenom: "gotovina in druga plačilna sredstav v času prenosa oz. prevoza"Datum objave: 19.11.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazcu OBR-4 navajate, da se morajo ponudbi poleg obrazcev RD predložiti tudi dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz točke 17, na strani 14, in sicer med drugim tudi "zavarovalno tehnično dokumentacijo" za sklop, za katerega se oddaja ponudba. Prosimo za potrditev, da so za "zavarovalno tehnično dokumentacijo" mišljeni podatki naročnika v excel-ovih dokumentih (računalniška oprema, drobni inv 041, oprema, zgradbe_končni).
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da so za »zavarovalno tehnično dokumentacijo« mišljeni podatki naročnika v excelovih preglednicah (računalniška oprema, drobni inv 041, oprama, zgradbe_končni).

Datum objave: 20.11.2019   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za potrditev, da kljub posredovanima obema izjavama ob oddaji ponudbe, vezanima na finančno zavarovanje, na obrazcu OBR-11 in OBR-12, se izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe sam odloči katero obliko finančnega zavarovanja bo izbral (ali OBR-11a ali OBR-12a).
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je poodal JASNA NAVODILA v objavljeni RD, ki je naslednja:

"15. INŠTRUMENTI FINANČNEGA ZAVAROVANJA
Ponudnik mora predložiti Izjavo o predložitvi:
 bančne garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica (OBR-10) ali
 Izjavo o predložitvi menične izjave z bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR 11) za primer, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik in

Izbrani ponudnik predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12a) ali pa Menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11a) z originalno podpisano menico v 10 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in sicer v višini 10 % bruto pogodbene vrednosti za garancijo, ki mora veljati vsaj 15 dni po izteku pogodbe.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži originalno bančno garancijo / garancijo zavarovalnice ali menično izjavo ob podpisu pogodbe.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja."

Beseda ALI jasno pove, da je izbira prepuščena ponudniku.

Datum objave: 20.11.2019   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na strani 13 v RD, točka 15. Inštrumenti finančnega zavarovanja, se navaja, da ponudnik mora predložiti Izjavo o predložitvi bančne garancije... (OBR-10). Iz obrazcev RD je razvidno, da je ta izjava na obrazcu OBR-12. Prosimo za potrditev, da je mišljen OBR-12 Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in OBR-11 Izjava ponudnika o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Hvala.


ODGOVOR
Ponudnik je pravilno pojasnil obe vrsti finančnega zavarovanja.
Čistopis prvih dveh odstavkov poglavja 15 je naslednji:

"15. INŠTRUMENTI FINANČNEGA ZAVAROVANJA
Ponudnik mora predložiti Izjavo o predložitvi:
 bančne garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica (OBR-12) ali
 Izjavo o predložitvi menične izjave z bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR 11) za primer, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik in

Izbrani ponudnik predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12a) ali pa Menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11a) z originalno podpisano menico v 10 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in sicer v višini 10 % bruto pogodbene vrednosti za garancijo, ki mora veljati vsaj 15 dni po izteku pogodbe. "
Datum objave: 20.11.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se pričakuje razčlenitev premije na nivoju posamezne organizacijske enote (OE) ali na skupnem nivoju ZGS? V kolikor se pričakuje razčlenitev premije na nivoju posamezne OE, vas naprošamo za pridobitev podatkov o razčlenitvi podatkov po posamezni OE (za požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje stekel, zavarovanje odgovornosti).
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik odgovarja: Zavarovalno premijo obračunajte na nivoju celega ZGS.


Datum objave: 20.11.2019   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za pojasnilo kateri je obrazec "varstveni in zaščitni ukrepi". Med posredovano razpisno dokumentacijo ni dokumenta s takšnim nazivom. Prosimo za posredovanje tega obrazca.

ODGOVOR
Naročnik spreminja RD in izloča obrazec "varstveni in zaščitni ukrepi"
Datum objave: 20.11.2019   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Potresno zavarovanje: iz tabele predračuna za potresno zavarovanje in tabele s podatki o zgradbah »podatki ZGS31122018_ZGRADBE_končni«, zavihek »ZGRADBE ZGS 31122018« ni moč razbrati po OE za katere objekte želite potresno zavarovanje. Naprošamo vas, da nam posredujete seznam (excel) s točno navedenimi objekti za katere želite zavarovalno kritje.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik lahko ponudnikom posreduje tabelo SEZNAMA GRADBENI OBJEKTI ZA ZAVAROVANJE POTRESA prek zaprosila na mail: alojzija.korbar@zgs.si .


Datum objave: 20.11.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na strani 12 v RD se navaja, da je obrazec "Ponudba-predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo" priloga razpisne dokumentacije. Ponudnik obrazec "Ponudba-predračun z zavarovalno tehnično specifikacijo" izpolni, podpiše in žigosa (ali je to dokument v excel obliki ali word obliki). Prosimo za posredovanje tega obrazca, namreč tako imenovanega obrazca ni med dokumenti, ki smo jih prejeli iz vaše strani.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je DNE 19.11.2019 ob 11.18 in 13.18 že dvakrat pojasnil kje je objavil spremembo obrazca Predračuni za sklop 1.
1.
Na naročnikovi spletni strani se priponka najprej imenuje: "Čistopis predračunov za sklop 1".
2.
Klik na to priponko vam odpre excell obrazec s čistopisom predračunov za sklop 1, ki se imenuje: " Zavarovanje_ZGS_24_2019_predracuni_sklop1_cistopis1-1"

Sprememba med tem in prvotnim obrazcem, ki ste ga prejeli po elektronski pošti je le pri dodani četrti vrsti vlomov z imenom: "gotovina in druga plačilna sredstav v času prenosa oz. prevoza"Datum objave: 20.11.2019   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se lahko excelove preglednice, ki so "zavarovalno tehnična dokumentacija" za sklop, oddajo kar v excelu ali se morajo oddati v pdf obliki in parafirane? Namreč gre za obsežne dokumente na veliko straneh.
Hvala.

ODGOVOR

1.
Naročnik je podal jasna navodila v RD, poglavju »17. 1 PREDLOŽITEV PONUDBE«, ki navaja:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec (OBR-2) »REKAPITULACIJA PREDRAČUNA« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Obrazci »PREDRAČUNA« za posamezni skop (OBR-2-1) Excel in dokazila o izpolnjevanju pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
V primeru razhajanj med podatki v Rekapitulaciji predračuna - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom v excelu - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu v excel formatu, ki so naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«.
in v:
2.
Prilogi obrazec »PREDRAČUN« (OBR-2-1) navaja:
Ponudniki izdelajo predračune za posamezni sklop tako v:
- excell tabelah kot tudi
- iste tabele formirane v pdf obliki,
skenirane in naložene med »Dokumente« e-JN ponudbe.
POVZETEK:
- »REKAPITULACIJA PREDRAČUNA« (OBR-2) se naloži v .pdf obliki razdelka »Predračun«
- »PREDRAČUNI za posamezne zavarovalne vrste se za oba sklopa oddata tako v excel obliki, kot pdf med »Dokumente« e-JN ponudbe.Datum objave: 25.11.2019   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za naslednja pojasnila:

1. Način zavarovanja je nova dogovorjena vrednost. Prosimo, da se doda določilo, da so na novo vrednost lahko zavarovani objekti in oprema, pri katerih amortizirana vrednost ne presega 40% novonabavne vrednosti. V nasprotnem primeru so zavarovani na dejansko vrednost. Velja za vse zavarovalne vrste, ki so predmet razpisa.
2. Pri zavarovanju računalnikov vas prosimo za pojasnilo, kateri računalniki oz. postavke iz tabele so zajeti v zavarovalno vsoto. Potrebujemo tudi podatek o vrednosti prenosnih računalnikov. Ali se računalniki zavarujejo z ali brez odbitne franšize? Ali želite odkup amortizacija pri delnih škodah?
3. Prosimo za potrditev, da je letni agregat za čisto premoženjsko škodo 50.000 eur, in zavarovalna vsota po škodnem primeru 8.350 eur. Za katere delavce (96) se zahteva to kritje, kakšno delo opravljajo? Opozarjamo vas, da glede na vaše dejavnosti; svetovanje, nadziranje, izdelovanje načrtov, zavarovanje čiste premoženjske škode ne krije škode, ki bi bila posledica opravljanja te dejavnosti, pač pa je za to potrebno skleniti poklicno odgovornost.
4. Prosimo za razdelitev vseh delavcev (751) na pisarniške delavce, delavce na terenu, gozdarje, sekače,

Hvala.

ODGOVOR
1.
Naročnik se strinja z določilom, da so na novo vrednost lahko zavarovani objekti in oprema, pri katerih amortizirana vrednost ne presega 40 % nove nabavne vrednosti, kar je dodatno navedeno v Predračunu sklopa 1 » Predračun za požarno zavarovanje in razširitev«z datumom 25. 11. 2019, objavljenem na naročnikovi spletni strani.

2.Vrednost prenosnih računalnikov je 40.967 EUR, kar je dodatno navedeno v Predračunu sklopa 1. »Predračun za zavarovanje računalnikov«.
Računalniki se zavarujejo brez odbitne franšize. Odkupa amortizacije pri delnih škodah ne želimo, kar je prav tako dodatno navedeno v Predračunu sklopa 1. »Predračun za zavarovanje računalnikov«, z datumom 25. 11. 2019, objavljenem na naročnikovi spletni strani.

3. Naročnik potrjuje pravilnost letnega agregata (pod-limita) za čiste premoženjske škode 50.000 EUR in zavarovalno vsoto 8.350 EUR, kot je navedeno v Predračunu sklopa 1. »Predračun za zavarovanje odgovornosti«
Ponudnike prosimo, da nam posredujejo e-mail zahtevek (alojzija.korbar@zgs.si) za »Seznam delavcev (94)« na katere se nanaša kritje in prilogo z opisom del in nalog po delovnih mestih iz katerih je razvidno kakšna dela opravljajo delavci.

4. Trenutno ima Zavod za gozdove Slovenije zaposlenih 64 administrativnih delavcev in 687 terenskih delavcev, skupaj 751 delavcev. Sekačev nimamo zaposlenih, ker smo javni zavod in ne izvajalsko podjetje.
Datum objave: 26.11.2019   09:39
VPRAŠANJE
spoštovani,

pri zavarovanju odgovornosti vas naprošamo za podatek o številu zaposlenih, podatek o območju kritja (R Slovenija ali Evropa), ter podatek o letnem agregatu (1x, 2x, 3x letni agregat zavarovalne vsote).
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je število vseh zaposlenih na ZGS 751, od tega 64 administrativnih delavcev in 687 terenskih delavcev. Območje kritja je Republika Slovenija. Upoštevajte 1x letni agregat zavarovalne vsote.


Datum objave: 26.11.2019   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za pojasnilo postavke »Najemnina stanovanja OE Bled«?
2. Prosimo za seznam katera osnovna sredstva so zajeta v zavarovalni vsoti iz obrazca Predračun sklop 1? Vrednosti iz obrazca Podatki sklop 1 ter Predračun sklop 1 se namreč razlikujejo.
Hvala.


ODGOVOR

1.
Postavka »Najemnina stanovanja OE Bled« pomeni stanovanje v upravljanju ZGS, ki se oddaja v najem.
2.
Naročnik pojasnjuje, da seznam osnovnih sredstev zajema tako seznam zgradb (604 zapisov), kot tudi seznam opreme (2.115 zapisov).
Dodatna nadgradnja prej omenjenih podatkov, ki bi vključevala še poseben zbir osnovnih sredstev po objektih (ki vključuje tako osnovno vrednost in povečanje te vrednosti) ter prikaz po OE v tako kratkem času ni mogoča.
Glede zahteve pa Osnovna sredstva v tem primeru ne smejo vključevati računalniške opreme, drobnega inventarja in vozil.

Za izračun premije uporabite vrednosti iz predračuna sklop 1.Datum objave: 26.11.2019   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD je na strani 15, točka 17.1. Pogoji za sodelovanje, navedeno, da mora ponudnik razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev, za katere se zahteva izpolnjevanje določenih pogojev. Prav tako tega pogoja za izpolnitev ni v ESPD obrazcu. Naročnika prosimo za posredovanje obrazca, ki se nanaša na kadrovsko zmogljivost, da ga bomo lahko izpolnili.
Hvala.


ODGOVOR

Naročnik bo danes NA SVOJI SPLETNI STRANI objavil spremenjen obrazec ESPD.