Dosje javnega naročila 007631/2019
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Gradnje: Vzdrževanje večstanovanjskih stavb in stanovanj v lasti Občine Žalec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007631/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2019
JN007631/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2019
JN007631/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN007631/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.02.2020
JN007631/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN007631/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN007631/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2020
JN007631/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN007631/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN007631/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN007631/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2020
JN007631/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2020
JN007631/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.09.2020
JN007631/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2020
JN007631/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.11.2020
JN007631/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007631/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Lea Pungartnik
lea.pungartnik@zalec.si
+386 37136481

Internetni naslovi
http://www.zalec.si/e-narocanje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331017/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13928
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje večstanovanjskih stavb in stanovanj v lasti Občine Žalec
Referenčna številka dokumenta: 4300-0006/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje večstanovanjskih stavb in stanovanj v lasti naročnika, na območju občine Žalec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Investicijska vzdrževalna dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za vzdrževanje večstanovanjskih stavb in stanovanj. Naročnik in upravnik bosta okvirni sporazum sklenila z vsemi sposobnimi ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: manjša vzdrževalna dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
manjša vzdrževalna dela v večstanovanjskih stavbah in stanovanjih, kot npr. menjava armatur, grelnikov vode, umivalnikov, WC splakovalnikov, manjša električna popravila, manjša kvadratura beljenja, menjava manjše površine ploščič, menjava enih vrat ipd., do vrednosti 1.000,00 EUR z DDV.
Naročnik in upravnik bosta okvirni sporazum sklenila z vsemi sposobnimi ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   10:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2019   10:43
Zaradi napake v razpisnem obrazcu št. 1 - predračun za sklop 2 naročnik sporoča, da ponudnikom ni potrebno navajati ponudbene cene ločeno za gradbena, obrtniška in instalacijska cena ampak naj ponudniki pod razpredelnico zapišejo skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV, kot je izračunana v popisu za sklop 2. Navedeno velja samo za sklop 2, ne tudi za sklop 1. Pri ponudbeni vrednosti za sklop 1 je potrebno vrednosti zapisati kot predvideva razpredelnica.

Lep pozdrav.