Dosje javnega naročila 007678/2019
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Storitve: Vzdrževanje sistema požarne varnosti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007678/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.11.2019
JN007678/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2019
JN007678/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN007678/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007678/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040245
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331200/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila_283-10.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13951
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje sistema požarne varnosti
Referenčna številka dokumenta: 283-8
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50413000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje naročnikovih sistemov za požarno varstvo na petih lokacijah za obdobje 48 mesecev.
Storitve vzdrževanja sistema požarnega varstva zajemajo preventivno vzdrževanje, odpravljanje napak / intervencija in vgradnja oz. priklop dodatnih sistemov in/ali naprav na sistemih in lokacijah s katerimi naročnik zagotavlja požarno varstvo operativnih objektov, prostorov, sistemov in naprav, in sicer na objektih Letališke kontrole zračnega prometa Brnik, Maribor, Portorož, Hangar in ATCC.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50413200
31625100
31625200
51700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje naročnikovih sistemov požarnega varstva na petih lokacijah za obdobje 48 mesecev.
Storitve vzdrževanja sistema požarnega varstva zajemajo preventivno vzdrževanje, odpravljanje napak / intervencija in vgradnja oz. priklop dodatnih sistemov in/ali naprav na sistemih in lokacijah s katerimi naročnik zagotavlja požarno varstvo operativnih objektov, prostorov, sistemov in naprav, in sicer na objektih:
- Letališka kontrola zračnega prometa Brnik, Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik aerodrom,
- Letališka kontrola zračnega prometa Maribor, Letališka cesta 10; 2312 Orehova vas,
- Letališka kontrola zračnega prometa Portorož, Sečovlje 19; 6333 Sečovlje,
- Hangar, Zg. Brnik 130, 4210 Brnik aerodrom,
- ATCC, Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik aerodrom.
Storitve vzdrževanja sistema požarnega varstva zajemajo preventivno oz. redno vzdrževanje in odpravljanje napak oz. intervencijska popravila na sistemih in lokacijah, s katerimi naročnik zagotavlja požarno varstvo operativnih objektov, prostorov, sistemov in naprav. Navedeni sistemi so nameščeni v zgoraj navedenih objektih, ki spadajo med objekte posebnega pomena. Zato se v skladu z zahtevami pregledi in redna vzdrževalna dela izvajajo v določenih časovnih presledkih, glede na navodila proizvajalca ali posamezne zahteve naročnika, kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v vzezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2019   11:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.