Dosje javnega naročila 007715/2019
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov SIMBIO d.o.o.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.302.506,37 EUR

JN007715/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2019
JN007715/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2019
JN007715/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.01.2020
JN007715/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007715/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 214-525738
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI034
Celje
Slovenija
Alenka Sajovic
alenka.sajovic@simbio.si
+386 34256459
+386 34256412

Internetni naslovi
http://simbio.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.simbio.si/javne-objave-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13969
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov SIMBIO d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: 08/JN-2019/S
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov SIMBIO d.o.o.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 800.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje in RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov SIMBIO d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o zavarovalništvu in drugi pripadajoči predpisi.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.12.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.12.2019   09:01
Kraj: V okviru e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z navodili e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.11.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2019   15:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim, da popravite povezavo z dostopom do razpisne dokumentacije. Na internetni strani je sicer naveden seznam dokumentov, vendar sami dokumenti niso naloženi in dostopni.

Prosim za popravek.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je odpravil tehnično težavo in uredil popravek. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: https://www.simbio.si/javne-objave-narocila.
Datum objave: 18.11.2019   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. PREMOŽENJE:
prosimo za razčlenitev podatkov po objektih in lokacijah. Prosimo, da se pri strojelomnem zavarovanju navedejo 3 stroji največjih vrednosti.

2. VOZILA:
V tabeli matična lokacija; so pod zaporednima št. 87 in 88 navedena vozila z enako serijsko št., letnikom in vrednostjo. Prosimo, da se preveri.
V tabeli MO Celje v imenu 24 občin - določena delovna vozila so označena brez AO in AO-plus zavarovanja. Ali to pomeni, da na predmetnih vozilih ne želite AO in AO+ zavarovanja?
Prosimo za vrednost delovne naprave na vozilu reg. št. CEDH-694, ker gre za tovorno vozilo. Strojelom celotnega vozila ni mogoč.
Prosimo še za preverbo kritij pri vozilu CEKE-558. Ali dejansko želite asistenco na vozilu?

Hvala.ODGOVOR
1. Naročnik pojasnjuje, da je premoženje SIMBIO fizično razpršeno in dopolnjuje zavarovalno tehnično dokumentacijo s prilogo (Priloga 4 ZTD: Razčlenitev vrednosti premoženja), v kateri posreduje skupne vrednosti premoženja (objekti in oprema) za tri lokacije in delež vrednosti premoženja, ki ga zajema razčlenitev glede na celotno vrednost vsega premoženja, ki ga ima SIMBIO v poslovnem najemu. V kolikor posameznega ponudnika zanima podrobnejša razčlenitev vrednosti premoženja po lokacijah, naročnik teh podatkov ne bo posredoval preko portala oz. spletne objave. Seznanitev s podrobnejšimi podatki je omogočena z vpogledom v dokumentacijo po predhodni najavi na e-naslov: alenka.sajovic@simbio.si, in sicer na sedežu naročnika (Teharska cesta 49, 3000 Celje). Ogled dokumentacije je omogočen najkasneje do šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Pri strojelomnem zavarovanju gre za naslednje tri stroje, ki imajo največje vrednosti: mostno dvigalo (BC2) 906.529,01 EUR, mostno dvigalo (BC3) 905.082,30 EUR in balirna linija 680.880,30 EUR.

2. V tabeli matična lokacija naročnik so podatki pod zaporedno št. 87 pravilni. Pod zaporedno št. 88 (PALETNI VILIČAR LINDEE L 12) naročnik pojasnjuje, da gre za paletnega viličarja, letnik 2014 z nabavno vrednostjo 8.443,00 EUR, za katerega naročnik želi AO in AO+ zavarovanje. V tabeli MO Celje v imenu 24 občin naročnik dopolnjuje, da želi tudi za predmetna vozila (med zaporednimi št. 5-11 in 14-17) AO in AO+ zavarovanje. Za vozilo pod zaporedno št. 12 (IRUS komunalni) želi naročnik poleg kasko zavarovanja in strojeloma še zgolj AO ter za vozilo pod zaporedno št. 13 (Doppstadt drobilne) le kasko in strojelom. AO in AO+ za to vozilo naročnik ne potrebuje. Za vozilo in delovno napravo na vozilu CE DH 693 naročnik ne zahteva strojeloma. Za vozilo CE KE 558 naročnik ne potrebuje asistence.
Datum objave: 21.11.2019   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani


Zastavljeno je bilo vprašanje: Prosimo za vrednost delovne naprave na vozilu reg.št. CEDH-694, ker gre za tovorno vozilo.
V odgovoru navajate, da na vozilu CEDH-693 ne zahtevate strojeloma, kaj pa vozilo CEDH-694 na katerega se vprašanje nanaša?

Hvala.


ODGOVOR
Naročnik za vozilo CE DH-694 ne potrebuje zavarovanje strojeloma.Datum objave: 25.11.2019   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednje pojasnilo:

1. Zavarovanje računalnikov; Navajate da mora biti krito: škode, ki bi nastale zaradi nepooblaščenih posegov v računalniški sistem, stroške vzdrževanja, škode zaradi jedrske reakcije, izgube podatkov na pomnilniških medijih zaradi delovanja programov, ki imajo kot glavno ali stransko funkcijo povzročanje škode, nepravilno delovanje programske opreme. V tem primeru gre za klasične izključitve po zavarovalnih pogojih zato menimo, da ste jih pomotoma navedli pod zahtevana kritja. Prosimo za popravek.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik popravlja in dodatno pojasnjuje zahteve iz zavarovalno tehnične dokumentacije, ki se navezujejo na primer zavarovanje računalnikov. Naročnik zahteva, da zavarovanje krije uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovane stvari. Zavarovanje mora kriti tudi izginitev zavarovane stvari iz zaklenjenega vozila ali prostora. Zavarovalna kritja, na katera opozarjate in so v zavarovalno tehnični dokumentaciji zapisana pod točko 4 »Zavarovanje računalnikov« v 3, 4, 5, 6 in 7 alineji naročnik izključuje iz zahtev.
Datum objave: 27.11.2019   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

1. Pri izlivu vode navajate izliv drugih uskladiščenih tekočin tudi iz nepremičnih posod. V tem primeru gre za riziko izteka oz. lekaže. Ali se zahteva takšno kritje ali gre za napako?
2. Prosimo za približen podatek s kakšnimi vrstami objektov in opreme v najemu še upravljate poleg predelovalnice odpadkov ter število lokacij kjer se nahaja premoženje večje vrednosti?
3. Ali se elektronska računalniška oprema v poslovnem najemu zavaruje samo za požarne rizike kot izhaja iz excelove tabele postavka 2?
4. Kateri objekti in oprema so zajeti pri lastnih sredstvih? Prosimo da objavite seznam.
5. Prosimo, da določite letni agregat odškodnin za ekološke škode, čiste premoženjske škode in škoda na parkiranih motornih vozilih last zaposlenih. Koliko zaposlenih ima podizvajalec?

Hvala.

ODGOVOR
1. Naročnik ne želi zavarovanja kritja za primer uskladiščenih tekočin iz nepremičnih posod.
2. SIMBIO d.o.o. razpolaga v poslovnem najemu z objekti in opremo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju RCERO), ki obsega 3 večje objekte za obdelavo odpadkov: objekt mehanske obdelave odpadkov, sortirnico z demontažo in kompostarno. Kot je naročnik pojasnjeval že v predhodnem odgovoru, vrednost objektov MBO, sortirnica z demontažo in kompostarna predstavlja 74,40 % celotne vrednosti objektov, ki jih ima Simbio v poslovnem najemu. Pri objektih MBO, sortirnica z demontažo in kompostarna gre za betonsko montažno gradnjo. Med objekte RCERO spadajo še hala za biostabilizacijo (kovinska konstrukcija, prekrita s šotorskim platnom), garaža za kompaktor, avtopralnica, vhodna kontrola (sprejemni objekt s tehnico), upravna zgradba RCERO in zbirni centri. Objekt mehanske biološke obdelave (MBO) in kompostarna se nahajata znotraj enovite stavbe, medtem ko so vsi preostali objekti med seboj lokacijsko ločeni. En zbirni center (Bukovžlak) se nahaja znotraj območja RCERO, medtem ko se 5 drugih nahaja na različnih lokacijah v občinah Savinjske regije (Vojnik, Žalec, Prebold, Polzela, Vransko in Tabor). Hala za biostabilizacijo predstavlja kovinsko konstrukcijo, prekrito s šotorskim platnom. Oprema večjih vrednosti, ki jo ima SIMBIO d.o.o. v poslovnem najemu vključuje kot na primer mostna dvigala, balirno linijo, mline za grobo in drobno mletje, bobnasta sita, različne separatorje, transportne trakove in verige ter delovne stroje in naprave (kompaktorje, nakladalnike, bagre, balirne stiskalnice, drobilce in mešalce, sejalne bobne, odpiralec vreč ). Večji obseg opreme predstavljajo strojna in elektro oprema z vsemi pripadajočimi instalacijami, aplikativna programska oprema, nadzorni in video sistemi, nadzorni sistemi za zagotavljanje požarne varnosti, centralni mazalni sistem itd. Kot je naročnik pojasnjeval že v enem izmed predhodnih odgovorov, vrednost opreme, ki se nahaja znotraj treh objektov (MBO, sortirnica z demontažo in kompostarna) pa predstavlja 84,63 % celotne vrednosti opreme, ki jo ima Simbio v poslovnem najemu. Za podrobnejši pregled premoženja naročnik omogoča vpogled v evidenco osnovnih sredstev ter ogled posameznih lokacij, in sicer na podlagi predhodnega dogovora na e-naslov: alenka.sajovic@simbio.si.
3. Elektronska računalniška oprema v poslovnem najemu se zavaruje za temeljne požarne nevarnosti ter dodatne nevarnosti, in sicer za izliv vode ter vdor meteorne vode. Postavka 3 in 4 v Ponudbenem predračunu (zavihek: Požarno zavarovanje v poslovnem najemu) vključuje zgradbe in opremo, vključno z elektronsko računalniško opremo. Mestoma naročnik popravlja, da postavka 5 v Ponudbenem predračunu (zavihek: Požarno zavarovanje v poslovnem najemu) predstavlja zgradbo RCERO.
4. Naročnik v okviru lastnih sredstev zavaruje upravno zgradbo SIMBIO (objekt Teharska cesta 49), Mestno tržnico Celje ter dve lokacijsko ločeni zgradbi, ki predstavljata garaže za smetarska vozila. V eni izmed zgradb - garaži se nahaja tudi avtomehanična delavnica. Vrednost premoženja objekta upravne zgradbe znaša 322.924,20 EUR, garaž z avtomehanično delavnico pa 489.496,52 EUR. Poleg tega lastna sredstva vključujejo še objekt tržnice v vrednosti 1.829.975,96 EUR. Oprema v lasti naročnika SIMBIO d.o.o. obsega plinsko elektrarno 1.171.338,35 EUR ter drugo mobilno opremo kot na primer kontejnerji, oprema kotlovnice, protipožarni sistem, delovni stroji za čiščenje javnih površin itd. Naročnik omogoča po predhodnem dogovoru ogled lokacij na e-naslov: alenka.sajovic@simbio.si v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
5. Letni agregati odškodnin so naslednji, in sicer za:
- ekološke škode: letni agregat izplačil je višina zavarovalnega kritja - 200.000 EUR,
- čiste premoženjske škode: letni agregat izplačil je višina zavarovalnega kritja - 5.000 EUR,
- škode na parkiranih motornih vozilih last zaposlenih: letni agregat izplačil je višina zavarovalnega kritja - 10.000 EUR.
Naročnik sodeluje z enim zunanjim izvajalcem (t. i. podizvajalcem), z namenom opravljanja storitev čiščenja kanalizacij, pri čemer le-ta nudi naročniku eno vozilo ter 2 delavca, ki za naročnika opravljata potrebne storitve.
Datum objave: 28.11.2019   13:59
Zaradi hitrejšega postopka izbire ponudnika, naročnik sporoča, da lahko za ugotavljanje izpolnjevanja izključitvenega razloga povezanega s kazenskimi obsodbami (v skladu s 1. odstavkom 75. člena ZJN-3) ponudniki sami k ponudbi priložijo potrdila o nekaznovanosti iz kazenskih evidenc, in sicer za gospodarski subjekt in vse člane vodstvenega, upravnega in nadzornega organa. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot trideset (30) dni, šteto od roka za predložitev ponudb.

Datum objave: 28.11.2019   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

1. Na razpisnih obrazcih navajate, da obrazec podpiše zakoniti zastopnik. Prosim za potrditev, da lahko obrazce in s tem ponudbo, podpiše oseba, ki je s strani zakonitega zastopnika pooblaščena za podpis ponudbe?
2. Izjava o pozavarovanju (OBR-6). Prosimo za spremembo besedila v vzorcu izjave in sicer se črta besedilo za celotno razpisano zavarovalno obdobje petih (5) let. Pozavarovalno kritje se obnavlja na letni ravni, posledično prosimo, da se doda oz. nadomesti s besedilom, da se ponudnik zaveže priložiti potrdilo oz. izjavo pozavarovalnice za vsako zavarovalno ali koledarsko leto posebej.
3. Vzorec pogodbe (6.člen): glede na to, da je iz osnove za izračun bonusa izločeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, vas prosimo, da se izloči tudi zavarovanje splošne odgovornosti. Običajna praksa je, da so iz osnove za izračun bonusa izločena odgovornostna zavarovanja, predvsem zaradi škod, ki se prijavljajo z zamikom in lahko pride do neupravičenega vračila premije.
4. Vzorec pogodbe (11.člen): Likvidacijski postopek: prosimo za spremembo besedila in sicer je zavarovalnica dolžna opravit ogled takoj oz v roku največ treh (3) DELOVNIH dni.
Prav tako prosimo za spremembo roka in sicer: V primeru, da je dostavljena škodna dokumentacija po mnenju zavarovalnice nepopolna, mora zavarovalnica o tem obvestiti naročnika ali zavarovanca v roku DESETIH (10) delovnih dni Za zahtevnejše škodne primere potrebuje zavarovalnica določen čas za pregled posredovane dokumentacije.

Hvala.


ODGOVOR
1. Da. Ponudbo lahko podpiše oseba, ki je s strani zakonitega zastopnika pooblaščena za podpis ponudbe.
2. Naročnik spreminja zahtevani pogoj, ki se po novem glasi: Ponudnik mora zagotavljati, da ima pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah maksimalnega kritja presega lastne deleže v izravnavanju nevarnosti, in sicer za vsako zavarovalno ali koledarsko leto posebej. Ponudnikom do roka za oddajo ponudb ni potrebno priložiti obrazca Izjava o pozavarovanju (OBR-6). Naročnik bo za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja sprejel v času oddaje ponudb zgolj predhodno dokazilo - izpolnjen obrazec ESPD, s katerim bo ponudnik v Delu VI: Sklepne izjave, uradno izjavil, da ima ustrezno pozavarovanje. Naročnik bo od najugodnejšega ponudnika zahteval ustrezno potrdilo oziroma izjavo pozavarovalnice o zahtevanem pozavarovalnem kritju.
3. Naročnik vztraja pri 6. členu Pogodbe, da se pri izračunu bonusa upošteva tudi premija za zavarovanje splošne odgovornosti. Naročnik k temu členu dodaja besedilo, ki se glasi: »Naročnik in zavarovalnica bosta izvedla korekcijo izračuna bonusa za tisto leto, v katerem bi se po poteku zavarovalnega obdobja predmetnega javnega naročila, v roku treh (3) let, to je vključno do 31. 12. 2027 pojavil-i škodni primeri uveljavljanja škod iz naslova splošne odgovornosti. Zavarovalnica mora, v primeru pojava škodnega primera po poteku zavarovalnega obdobja predmetnega javnega naročila, vsako koledarsko leto v petnajstih (15) dneh posredovati naročniku predlog korekcije glede že na izplačani bonus in razliko glede izplačanih odškodnin iz naslova splošne odgovornosti. Naročnik bo zavarovalnici izplačal razliko v tridesetih (30) dneh po izstavitvi pravilnega računa, potrjenega s strani naročnika.«
4. Naročnik spreminja vzorec pogodbe v 11. členu, tako da se drugi in tretji odstavek po novem glasita: V primeru prijave po tem členu je zavarovalnica dolžna opraviti ogled poškodovanega in pripraviti zapisnik takoj oziroma v roku največ treh delovnih (3) dni. V kolikor zavarovalnica ne opravi ogleda po predhodnem obvestilu, to ne zadrži sanacije škode, odškodninske odgovornosti, likvidacije in plačila zavarovalnine/odškodnine s strani zavarovalnice. Zavarovalnica je v takem primeru dolžna povrniti stroške za zavarovanje dokazov o nastanku škodnega dogodka in dokazov posledic le-tega. Povrnitev stroškov velja tudi za primer, ko zavarovalnica ne opravi ogleda škode in mora naročnik zaradi tega sam, na lastne stroške poskrbeti, da je ogled opravljen. V tem primeru je zavarovalnica naročniku dolžna povrniti tudi stroške ogleda.
V primeru, da je dostavljena škodna dokumentacija po mnenju zavarovalnice nepopolna, mora zavarovalnica o tem obvestiti naročnika ali zavarovanca v roku desetih (10) delovnih dni po prejemu dokumentacije, sicer se šteje, da je dostavljena dokumentacija popolna.«

Datum objave: 28.11.2019   15:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali moramo k ponudbi predložiti BON-2 obrazec? Ali lahko uporabimo in predložimo BON-2 obrazec, ki smo ga pridobili za drugo javno naročilo?
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo kot predhodno dokazilo za zahtevani pogoj za sodelovanje v času oddaje ponudb od ponudnikov sprejel izpolnjen obrazec ESPD, kjer ponudniki v Delu VI: Sklepne izjave uradno izjavijo, da izpolnjujejo zahtevani pogoj. V kolikor naročnik izpolnjevanja pogoja ne bo mogel preveriti sam, bo naročnik od ponudnika, kateremu bo odločil oddati javno naročilo, zahteval predložitev BON-2 obrazca oziroma potrdila bank, pri katerih ima ponudnik odprte poslovne račune. Obrazec BON-2 oziroma potrdila ne bodo smela biti starejša več kot trideset (30) dni od roka za predložitev ponudb.
Zaradi hitrejšega postopka izbire ponudnika, lahko ponudniki sami k ponudbi priložijo BON-2 obrazec oziroma potrdila bank, pri katerih ima ponudnik odprte poslovne račune. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti starejša več kot trideset (30) dni, šteto od roka za predložitev ponudb.