Dosje javnega naročila 007712/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE, Kidričeva cesta 21, 3320 Velenje
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 482.895,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007712/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2019
JN007712/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2020
JN007712/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.02.2020
JN007712/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2020
JN007712/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2021
JN007712/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007712/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 214-525165
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE
Kidričeva cesta 21
3320
SI
Velenje
Slovenija
Angela Ovčar
racunovodstvo@mpt-velenje.si
+386 38983368

Internetni naslovi
http://www.mpt-velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331341/OŠ_MPT_Velenje_živila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13973
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
Referenčna številka dokumenta: 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in predelano goveje in svinjsko meso
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava mesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil iz sheme kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava perutnine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil iz sheme kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko meso
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava eko mesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava rib
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava mesnih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil iz sheme kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava jajc
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Moke in kaše
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava mok in kaš
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Testa in testenine
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava testa in testenin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko/bio moka, kaša in zakuhe
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava eko mok, kaš, zakuh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena živila
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava zamrznjenih živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana živila
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava konzerviranih živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava mleka in mlečnih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
več živil iz sheme kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko/bio mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava eko mleka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava kruha
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Pekovski izdelki
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava pekovskih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščiarski izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava slaščičarskih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava sadja in zelenjave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Očiščena zelenjava
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava očiščene zelenjave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sadje
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava eko sadja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko zelenjava
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava eko zelenjave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi in sirupi
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava sokov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava raznih živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA, VELENJE
Kidričeva cesta 21
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2019   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik teži k razpisanim težam pakiranja in dopušča, da ponudniki ponudijo najboljši možni približek zahtevanim pakiranjem. Torej so mala odstopanja dovoljena. Naročnik NE dopušča grosističnih pakiranj za izdelke, kjer to v predračunih ni izrecno navedeno. Torej, ponudik ponudi večja pakiranja samo za izdelke, kjer je to zahtevano in obratno. Ponudnik ne sme ponuditi manjša pakiranja za izdelke, kjer naročnik zahteva večja, grosistična pakiranja.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo med 6. in 7. uro.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava v dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
Sklop 7: MOKE IN KAŠE
Sklop 8: TESTA IN TESTENINE
Sklop 11: KONZERVIRANA ŽIVILA
Sklop 21: SOKOVI IN SIRUPI
Sklop 22: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Za navedene sklope se bodo dobavitelji sproti dogovarjali z naročnikom glede ure in frekvence dobave.Datum objave: 07.11.2019   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.

Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.

V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi otroci v vrtcih in šolah, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.

Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik bo pregled in oceno ponudb opravil v skladu z določili ZJN-3.Datum objave: 07.11.2019   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik teži k razpisanim težam pakiranja in dopušča, da ponudniki ponudijo najboljši možni približek zahtevanim pakiranjem. Torej so mala odstopanja dovoljena. Naročnik NE dopušča grosističnih pakiranj za izdelke, kjer to v predračunih ni izrecno navedeno. Torej, ponudik ponudi večja pakiranja samo za izdelke, kjer je to zahtevano in obratno. Ponudnik ne sme ponuditi manjša pakiranja za izdelke, kjer naročnik zahteva večja, grosistična pakiranja.Datum objave: 07.11.2019   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da iz sklopa konzervirana sadje in zelenjava izločite naslednje artikle, saj ne gre ne za sadje ne za zelenjavo!

Majoneza 2500 g
Majoneza 630 g THOMY ali enakovredno
Majoneza tuba 165 g


ODGOVOR
Sklop se imenuje Konzervirana živila in ne Konzervirano sadje in zelenjava.
Sklop ostaja nespremenjen.Datum objave: 22.11.2019   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali enote 1/1, 4/1,... pomenijo 1kg, 4kg?

Hvala za pojasnilo,
lep pozdrav

ODGOVOR
DADatum objave: 22.11.2019   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo, če v sklopu št. 10 pod 1. točko zamrznjenih živil živila loči in uvrsti zamrznjeno zelenjavo (pozicije od 32 do 43) v poseben sklop ali podsklop, saj ne sodi v isto kategorijo kot ostali zamrznjeni izdelki (od pozicije 1 do 31).

Hvala za upoštevanje in razumevanje prošnje.

Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR
Sklop ostaja nespremenjen.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
V sklopu št. 8 imate tudi spodaj navedene artikle:
1. Listnato testo - razvaljano
2. Vlečeno testo
3. Testo za lazanjo
Naprošamo, da izločite omenjene artikle iz tega sklopa, saj artikli spadajo pod hlajeno blago in zahtevajo tako drugačno skladiščenje kot tudi transport.

Hvala za razumevanje,
lep pozdrav


ODGOVOR
Izdelka pod zaporedno številko 1 in 2 se umakneta. Ponudniki ju NE PONUDIJO.
V ostalem delu ostaja sklop nespremenjen.Datum objave: 25.11.2019   10:34
VPRAŠANJE
Ali so količine v predračunu za 1 leto ali za celotno obdobje?

ODGOVOR
Za obdobje enega leta.Datum objave: 27.11.2019   07:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovore na spodaj zastavljena vprašanja.
Vnaprej se lepo zahvaljujemo za vašo pomoč.

SKLOP 11
2. Kompot, sadna solata 3/1- ali lahko ponudimo 2,5kg mešan kompot?
3. Kompot, sadna solata 1/1- ali lahko ponudimo kompot sadno solato, ki vsebuje barvilo?
5. Kompot, jagoda 3/1- z zahtevanim % sadja kompota ni na trgu, ali lahko ponudimo kompot z 38% sadja?
30. Čičerika 1/1- lahko ponudimo 400g pakiranje?
31. Leča 3/1- ali dovolite 400g pakiranje z ustrezno preračunano ceno na zahtevano EM?

SKLOP 8
12. Testenine, rezanci široki, pisani- ali vam lahko ponudimo pisane peresnike?

SKLOP 22
21. Šetraj 1 kg; v takšnem pakiranju šetraja ne najdemo; ali vam lahko ponudimo 290g pakiranje?
24. Mešanica za pire krompir 250 g; imate v mislih instant pire? Prosim, če lahko bolj natančno določite. Hvala.
39. Krompirjevo testo 1 kg; ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano EM?
48. Olje, repično, hladno stiskano 1l; ali sprejmete 0,5l pakiranje z ustrezno preračunano ceno na zahtevano EM?
49. Kokosova mast 1 kg; ali sprejmete 250g pakiranje z ustrezno preračunano ceno na zahtevano EM?
58. Čokoladni namaz porcijski, 40 g, VIKI KREMA ali enakovredno; vam lahko ponudimo 20g pakiranje?
59. Čokoladni namaz 2900 g, NUTELLA ali enakovredno; vam lahko ponudimo 3,5kg pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano EM?
70. Mak mleti 1 kg; izdelka žal ne najdemo v iskani gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano EM?
71. Orehi mleti 1 kg; izdelka žal ne najdemo v iskani gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano EM?
76. Rozine 1 kg; izdelka žal ne najdemo v iskani gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano EM?
77. Sezamovo seme 1 kg; izdelka žal ne najdemo v iskani gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano EM?

LP

ODGOVOR

SKLOP 11
2. Kompot, sadna solata 3/1- ali lahko ponudimo 2,5kg mešan kompot? DA
3. Kompot, sadna solata 1/1- ali lahko ponudimo kompot sadno solato, ki vsebuje barvilo? DA
5. Kompot, jagoda 3/1- z zahtevanim % sadja kompota ni na trgu, ali lahko ponudimo kompot z 38% sadja? DA
30. Čičerika 1/1- lahko ponudimo 400g pakiranje? DA
31. Leča 3/1- ali dovolite 400g pakiranje z ustrezno preračunano ceno na zahtevano EM? DA

SKLOP 8
12. Testenine, rezanci široki, pisani- ali vam lahko ponudimo pisane peresnike? NE

SKLOP 22
21. Šetraj 1 kg; v takšnem pakiranju šetraja ne najdemo; ali vam lahko ponudimo 290g pakiranje? DA
24. Mešanica za pire krompir 250 g; imate v mislih instant pire? Prosim, če lahko bolj natančno določite. Hvala. DA, INSTANT PIRE
39. Krompirjevo testo 1 kg; ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano EM? NE
48. Olje, repično, hladno stiskano 1l; ali sprejmete 0,5l pakiranje z ustrezno preračunano ceno na zahtevano EM? DA
49. Kokosova mast 1 kg; ali sprejmete 250g pakiranje z ustrezno preračunano ceno na zahtevano EM? DA
58. Čokoladni namaz porcijski, 40 g, VIKI KREMA ali enakovredno; vam lahko ponudimo 20g pakiranje? NE
59. Čokoladni namaz 2900 g, NUTELLA ali enakovredno; vam lahko ponudimo 3,5kg pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano EM? DA
70. Mak mleti 1 kg; izdelka žal ne najdemo v iskani gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano EM? DA
71. Orehi mleti 1 kg; izdelka žal ne najdemo v iskani gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano EM? DA
76. Rozine 1 kg; izdelka žal ne najdemo v iskani gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano EM? DA
77. Sezamovo seme 1 kg; izdelka žal ne najdemo v iskani gramaturi. Ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano EM? DA


Datum objave: 27.11.2019   07:39
VPRAŠANJE
SKLOP 11
1. Kompot, sadna solata 4/1- ali vam lahko ponudimo 2,5kg kompot z dodanim barvilom (gastro pakiranje vsebuje barvilo)?
11. Kompot, višnja brez koščic 3/1- dovolite, da vam ponudimo 4,3kg pakiranje?
16. Hren 1000 g- ali lahko ponudimo 680g pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano EM?
22. Kumare, kisle 1/1- ali lahko ponudimo 670g pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano EM?
26. Koruza sladka 3/1- ali lahko ponudimo pakiranje 4,2kg? Seveda ceno preračunamo na vašo zahtevano EM.
27. Paradižnikovi pelati 3/1- ali lahko ponudimo 2490g pakiranje, ceno pa preračunamo na vašo zahtevano EM?
32. Olive razkoščičene 700 g- lahko ponudimo 510g pakiranje?
34. Mešana solata 1/1- ali lahko ponudimo 670g pakiranje?

SKLOP 21
13. Sirup, jabolko 100% sadni delež, brez sladkorja, konzervansov in citronske kisline 5 l
14. Sirup, gozdni sadeži 100% sadni delež, brez sladkorja, konzervansov in citronske kisline 5 l
15. Sirup, aronija borovnica 100% sadni delež, brez sladkorja, konzervansov in citronske kisline 5 l
Vsi našteti sokovi vsebujejo citronsko kislino. Vam jih lahko ponudimo?


ODGOVOR
SKLOP 11
1. Kompot, sadna solata 4/1- ali vam lahko ponudimo 2,5kg kompot z dodanim barvilom (gastro pakiranje vsebuje barvilo)? DA, barvilo ki je dovoljeno
11. Kompot, višnja brez koščic 3/1- dovolite, da vam ponudimo 4,3kg pakiranje? DA
16. Hren 1000 g- ali lahko ponudimo 680g pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano EM? DA
22. Kumare, kisle 1/1- ali lahko ponudimo 670g pakiranje in ceno preračunamo na zahtevano EM? DA
26. Koruza sladka 3/1- ali lahko ponudimo pakiranje 4,2kg? Seveda ceno preračunamo na vašo zahtevano EM. DA
27. Paradižnikovi pelati 3/1- ali lahko ponudimo 2490g pakiranje, ceno pa preračunamo na vašo zahtevano EM? DA
32. Olive razkoščičene 700 g- lahko ponudimo 510g pakiranje? DA
34. Mešana solata 1/1- ali lahko ponudimo 670g pakiranje? DA

SKLOP 21
13. Sirup, jabolko 100% sadni delež, brez sladkorja, konzervansov in citronske kisline 5 l
14. Sirup, gozdni sadeži 100% sadni delež, brez sladkorja, konzervansov in citronske kisline 5 l
15. Sirup, aronija borovnica 100% sadni delež, brez sladkorja, konzervansov in citronske kisline 5 l
Vsi našteti sokovi vsebujejo citronsko kislino. Vam jih lahko ponudimo?
NEDatum objave: 01.12.2019   19:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 4: RIBE
je možna dobava 2x tedensko (ponedeljek in četrtek)
Hvala za odgovor.

lp

ODGOVOR
Dobava 2 x tedensko bi bila možna za konzervirane ribe, za ostale ribe pa žal ne.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo za odgovore na vprašanja:
SKLOP 11
2. Kompot, sadna solata 3/1- ali lahko ta kompot vsebuje barvilo?
4. Kompot, sliva brez koščic 4/1- ali lahko ponudimo 680g pakiranje in ceno ustrezno preračunamo?

SKLOP 22:
39. Krompirjevo testo 1 kg; v zahtevani gramaturi izdelka nimamo, lahko pa vam ponudimo 10kg pakiranje- vam ponudimo to?
Hvala, lp

ODGOVOR
Sklop 11
2. DA, za barvila, ki so odobrena za uporabo pri živilih
4. DA, v kolikor na trgu ne obstaja artikel primernejše gramature glede na zahtevano

Sklop 22
39. DA, v kolikor na trgu ne obstaja artikel primernejše gramature glede na zahtevanoDatum objave: 01.12.2019   19:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 4:
postavka 9: lahko ponudimo pakiranje 3x80g v konzervi?
postavka 10 lahko ponudimo 1705g pakiranje?
postavka 11: lahko ponudimo 1000 g pakiranje?
postzavka 12: lahko poudimo 697g pakiranje
postavka 13: lahko ponudimo 115g pakiranje?
Vaša potrditev bi nam omogočila prijavo na sklop.
Hvala za odgovor.

Lp

ODGOVOR
postavka 9: lahko ponudimo pakiranje 3x80g v konzervi? DA
postavka 10 lahko ponudimo 1705g pakiranje? NE
postavka 11: lahko ponudimo 1000 g pakiranje? NE
postzavka 12: lahko poudimo 697g pakiranje DA
postavka 13: lahko ponudimo 115g pakiranje? NEDatum objave: 01.12.2019   19:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali priznate IFS? Hval za odgovor.

ODGOVOR
NeDatum objave: 01.12.2019   19:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 8: TESTA IN TESTENINE
12. Testenine, rezanci široki, pisani izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo enobarvne špinačne rezance?

Sklop 9: EKO/BIO MOKA, KAŠA IN ZAKUHE
7. Polnovredne testenine svedrčki ali lahko ponudimo bio polnovredne špagete ali peresnike namesto svedrčkov?

Sklop 11: KONZERVIRANA ŽIVILA
34. Mešana solata 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?


Sklop 21: SOKOVI IN SIRUPI
1. sokovin in sirupi
4. 100 % motni jabolčni sok z dodanim Ca, 0,2 l ali lahko namesto zahtevanega soka ponudimo 100% BIO jabolčni sok v 200ml pakiranju?
15. Sirup, aronija borovnica 100% sadni delež, brez sladkorja, konzervansov in citronske kisline 5 l ali lahko ponudimo 100% sirup borovnica brez dodane aronije?

2. zgoščeni sadni sokovi za aparat
Izdelke za ta sklop drži samo en ponudnik na trgu in samo on lahko odda ponudno za ta sklop. Ker bo edini ponudnik bo za vas tudi neugodna cena izdelkov v tem sklopu, saj nihče drug ne more oddati konkurenčne ponudbe. Razmislite, da sirupe za aparat umaknete iz sklopa in jih razpišete v drugem sklopu. Hvala za razumevanje.
3. sadno žitne rezine in smoothie
3. Gosta pijača iz 5 različnih vrst sadja z dodanimi vlakninami, 0,25 l, Smoothie ali enakovredno ali lahko ponudimo 100% smoothie iz 4ih vrst sadja?

Sklop 22: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
24. Mešanica za pire krompir 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
39. Krompirjevo testo 1 kg krompirjevo testo je dobavljivo samo v 500g ali v 10kg pakiranju. Vmesnih pakiranj na trgu ni. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg, glede na to, da imate razpisano veliko količino tega izdelka? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
40. Riž glaziran okroglozrnati 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, glede na to da imate razpisano veliko količino izdelka?
49. Kokosova mast 1 kg izdelek je mogoče dobiti v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
50. Kis, vinski 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
51. Kis, vinski 10 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
52. Kis, jabolčni 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo.
53. Margarina 500 g ali naročnik potrebuje izdelek za peko ali namaze?
54. Margarina 250 g - ali naročnik potrebuje izdelek za peko ali namaze?
73. Čokoladna rezina 43 g, KINDER BUENO ali enakovredno v kolikor želite izdelek Kinder bueno zahtevajte čokoladico z naslednjo sestavo: mlečna čokolada 31,50 %, sladkor, PALMOVO OLJE, PŠENIČNA MOKA, LEŠNIKI 10,80 %, POSNETO MLEKO V PRAHU 8,50 %, POLNOMASTNO MLEKO V PRAHU 5,50 %, ker v nasprotnem primeru ne boste prejeli zahtevanega izdelka, saj je opis presplošen.
76. Rozine 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju?
81. Čaj, gozdni sadeži, veriga filter, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu, kjer so le gastro vrečke tega čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke in niso v verigi?
82. Čaj, jagoda vanilija, veriga filter, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu, kjer so le gastro vrečke tega čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke in niso v verigi?
83. Čaj, malina, veriga filter, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu, kjer so le gastro vrečke tega čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke in niso v verigi?

Lep pozdrav.ODGOVOR
Sklop 8: TESTA IN TESTENINE
12. Testenine, rezanci široki, pisani izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo enobarvne špinačne rezance? DA

Sklop 9: EKO/BIO MOKA, KAŠA IN ZAKUHE
7. Polnovredne testenine svedrčki ali lahko ponudimo bio polnovredne špagete ali peresnike namesto svedrčkov? LAHKO PONUDITE PERESNIKE ALI SVEDERČKE

Sklop 11: KONZERVIRANA ŽIVILA
34. Mešana solata 1/1 ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju? NE


Sklop 21: SOKOVI IN SIRUPI
1. sokovin in sirupi
4. 100 % motni jabolčni sok z dodanim Ca, 0,2 l ali lahko namesto zahtevanega soka ponudimo 100% BIO jabolčni sok v 200ml pakiranju? NE
15. Sirup, aronija borovnica 100% sadni delež, brez sladkorja, konzervansov in citronske kisline 5 l ali lahko ponudimo 100% sirup borovnica brez dodane aronije? NE

2. zgoščeni sadni sokovi za aparat
Izdelke za ta sklop drži samo en ponudnik na trgu in samo on lahko odda ponudno za ta sklop. Ker bo edini ponudnik bo za vas tudi neugodna cena izdelkov v tem sklopu, saj nihče drug ne more oddati konkurenčne ponudbe. Razmislite, da sirupe za aparat umaknete iz sklopa in jih razpišete v drugem sklopu. Hvala za razumevanje. SKLOP OSTAJA NESPREMENJEN
3. sadno žitne rezine in smoothie
3. Gosta pijača iz 5 različnih vrst sadja z dodanimi vlakninami, 0,25 l, Smoothie ali enakovredno ali lahko ponudimo 100% smoothie iz 4ih vrst sadja? NE

Sklop 22: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
24. Mešanica za pire krompir 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? NE
39. Krompirjevo testo 1 kg krompirjevo testo je dobavljivo samo v 500g ali v 10kg pakiranju. Vmesnih pakiranj na trgu ni. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg, glede na to, da imate razpisano veliko količino tega izdelka? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala DA
40. Riž glaziran okroglozrnati 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, glede na to da imate razpisano veliko količino izdelka? DA
49. Kokosova mast 1 kg izdelek je mogoče dobiti v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala DA
50. Kis, vinski 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo. LAHKO PONUDITE INDUSTRIJSKI VINSKI KIS
51. Kis, vinski 10 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo. LAHKO PONUDITE INDUSTRIJSKI VINSKI KIS
52. Kis, jabolčni 1 l prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom, konzervansov in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. Ali lahko ponudimo industrijski jabolčni kis, ki ima dodane antioskidante, konzervanse in arome. Hvala za pojasnilo. LAHKO PONUDITE INDUSTRIJSKI JABOLČNI KIS
53. Margarina 500 g ali naročnik potrebuje izdelek za peko ali namaze? ZA PEKO
54. Margarina 250 g - ali naročnik potrebuje izdelek za peko ali namaze? ZA PEKO
73. Čokoladna rezina 43 g, KINDER BUENO ali enakovredno v kolikor želite izdelek Kinder bueno zahtevajte čokoladico z naslednjo sestavo: mlečna čokolada 31,50 %, sladkor, PALMOVO OLJE, PŠENIČNA MOKA, LEŠNIKI 10,80 %, POSNETO MLEKO V PRAHU 8,50 %, POLNOMASTNO MLEKO V PRAHU 5,50 %, ker v nasprotnem primeru ne boste prejeli zahtevanega izdelka, saj je opis presplošen. OPIS OSTAJA NESPREMENJEN
76. Rozine 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju? DA
81. Čaj, gozdni sadeži, veriga filter, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu, kjer so le gastro vrečke tega čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke in niso v verigi? DA
82. Čaj, jagoda vanilija, veriga filter, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu, kjer so le gastro vrečke tega čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke in niso v verigi? DA
83. Čaj, malina, veriga filter, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu, kjer so le gastro vrečke tega čaja že predhodno narezane na posamezne vrečke in niso v verigi? DADatum objave: 03.12.2019   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas:
Sklop 1: SVEŽE IN PREDELANO GOVEJE IN SVINJSKO MESO
9. Svinjski kare - narezano - Ali je s kostjo?
10. Svinjska riba (file) - Ali povprašujete po svinjski pljučni?
15. Čevapčiči - Ali so iz govejega ali mešanega mesa?
Sklop 2: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
1. Piščančja bedra- Ali so kostjo in kožo?
3. Piščančja stegna b.k. - Ali so s kostjo ali s kožo?
3. Piščančja stegna b.k. - Ali je mišljen zgornji del beder?
5. Piščančja prsa - Ali so kostjo in kožo?
2. Izdelki iz perutninskega mesa
4. Piščančji cordon blue - Ali je zamrznjeno?
6. Panirane piščančje krače brez kože - Ali je zamrznjeno?
7. Panirane piščančje perutničke - Ali je zamrznjeno?
Sklop 3: EKO MESO
1. Goveje stegno b.k. - v kosu - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
2. Goveje stegno b.k. - narezano na zrezke 100-120 g - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
3. Goveje pleče b.k. - narezano na kocke 2x2 cm - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
4. Goveje pleče b.k. - v kosu - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini?
5. Goveje mlado meso - mleto - Ali je iz stegna ali plečeta?
Sklop 5: MESNI IZDELKI
3. Salama suha, drobnomleta - narezano - Ali povprašujete po goveji ali ogrski salami?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Sklop 1: SVEŽE IN PREDELANO GOVEJE IN SVINJSKO MESO
9. Svinjski kare - narezano - Ali je s kostjo? DA
10. Svinjska riba (file) - Ali povprašujete po svinjski pljučni? NE, SVINJSKA RIBA
15. Čevapčiči - Ali so iz govejega ali mešanega mesa? MEŠANO MESO, GOVEJE IN SVINJSKO
Sklop 2: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
1. Piščančja bedra- Ali so kostjo in kožo? DA
3. Piščančja stegna b.k. - Ali so s kostjo ali s kožo? SAMO ZGORNJI DEL BREZ KOSTI IN KOŽE
3. Piščančja stegna b.k. - Ali je mišljen zgornji del beder? SAMO ZGORNJI DEL BREZ KOSTI IN KOŽE
5. Piščančja prsa - Ali so kostjo in kožo? DA
2. Izdelki iz perutninskega mesa
4. Piščančji cordon blue - Ali je zamrznjeno? DA
6. Panirane piščančje krače brez kože - Ali je zamrznjeno? DA
7. Panirane piščančje perutničke - Ali je zamrznjeno? DA
Sklop 3: EKO MESO
1. Goveje stegno b.k. - v kosu - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini? MLADA GOVEDINA
2. Goveje stegno b.k. - narezano na zrezke 100-120 g - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini? MLADA GOVEDINA
3. Goveje pleče b.k. - narezano na kocke 2x2 cm - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini? MLADA GOVEDINA
4. Goveje pleče b.k. - v kosu - Ali povprašujete po govedini ali mladi govedini? MLADA GOVEDINA
5. Goveje mlado meso - mleto - Ali je iz stegna ali plečeta? IZ PLEČETA
Sklop 5: MESNI IZDELKI
3. Salama suha, drobnomleta - narezano - Ali povprašujete po goveji ali ogrski salami? NE GOVEJADatum objave: 03.12.2019   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede dveh artiklov imamo vprašanje:

sklop 11: 4. Kompot, sliva brez koščic 4/1- ali lahko ponudimo 680g pakiranje in ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
sklop 22: 39. Krompirjevo testo 1 kg- ali vam lahko ponudimo 10kg pakiranje ali 500g pakiranje?

Hvala za odgovor, lp

ODGOVOR
sklop 11: 4. Kompot, sliva brez koščic 4/1- ali lahko ponudimo 680g pakiranje in ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? DA
sklop 22: 39. Krompirjevo testo 1 kg- ali vam lahko ponudimo 10kg pakiranje ali 500g pakiranje? LAHKO 10 KGDatum objave: 03.12.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovana gospa svetovalka,

V vseh razpisih, kijih v zadnjem obdobju pripravljate se ponavlja eno in isto vprašanje ter enak odgovor, ki se nanaša na pakiranje. Lepo prosim, da prenehate s tem početjem saj je prirejeno enemu same ponudniku. V vašem odgovoru nikjer ni točno definirano kaj je to "najboljši možni približek zahtevanim pakiranjem" in kaj so to " MALA ODSTOPANJA ".
Ponudniki naj točno definirajo za katere artikle iz katerih skupin želijo ponudit drugačna pakiranja, tako kakor to počnejo ostali svetovalci javnih naročnikov. Na ta način zavajate naročnike in dajete prednost enemu samemu ponudniku. Torej zahtevam, da se odgovor prekliče in naj ponudnik, ki želi ponuditi drugačna pakiranja natančneje specificira artikle. Odstopanja niste omejili niti z odstotkom.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik teži k razpisanim težam pakiranja in dopušča, da ponudniki ponudijo najboljši možni približek zahtevanim pakiranjem. Torej so mala odstopanja dovoljena. Naročnik NE dopušča grosističnih pakiranj za izdelke, kjer to v predračunih ni izrecno navedeno. Torej, ponudik ponudi večja pakiranja samo za izdelke, kjer je to zahtevano in obratno. Ponudnik ne sme ponuditi manjša pakiranja za izdelke, kjer naročnik zahteva večja, grosistična pakiranja.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik ne preferira nobenega dobavitelja. S tem, ko dovoljuje odstopanja od zahtevanih pakiranj, daje možnost vsem ponudnikom, da pripravijo kvalitetne in konkurenčne ponudbe. Prav tako je na vsa konkretna vprašanja ponudnikov odgovoril jasno in nedvoumno, zato so vaše navedbe neutemeljene.
Pakiranja na trgu se pogosto spreminjajo, zato bi bilo neupravičeno pričakovati, da naročnik pozna vsa možna pakiranja in za vsak izdelek določi več možnih vrst pakiranj. Zato je v predračunu dololočeno želeno oz. iskano pakiranje, ponudniki pa so dolžni, če navedenega pakiranja ne tržijo, ponuditi najboljši možni približek.