Dosje javnega naročila 007693/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba prenove dveh pohlajevalnih sistemov v prostorih na Šubičevi ulici 2 in na Železni cesti 14 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.283,76 EUR

JN007693/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.11.2019
JN007693/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN007693/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.02.2020
JN007693/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007693/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331352/Povabilo_navodila_priloge_4300_26_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13976
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba prenove dveh pohlajevalnih sistemov v prostorih na Šubičevi ulici 2 in na Železni cesti 14 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 4300-26/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba prenove dveh pohlajevalnih sistemov v prostorih na Šubičevi ulici 2 in na Železni cesti 14 v Ljubljani.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45350000
50700000
50710000
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba prenove dveh pohlajevalnih sistemov v prostorih na Šubičevi ulici 2 in na Železni cesti 14 v Ljubljani.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektne dokumentacije, ponudbenega predračuna, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.11.2019   13:08
VPRAŠANJE
V popisu je postavka 11. Servis obstoječega hladilnega agregata DAIKIN EWAQ 150. kpl 1. Za kvalitetno izdelano ponudbo, potrebujemo več informacij v kakšnem stanju je naprava. Ter kakšna je serijska številka in točen tip (tipska ploščica). Ali obstajajo kakšne fotografije?


ODGOVOR
Vgrajen je hladilni agregat DAIKIN EWAQ 150 DAYNB, letnik 2008. Hladivo je R 410 A (2x 25 kg). Naprava je redno vzdrževana in je v dobrem stanju. Slika tovarniške ploščice je dosegljiva na naslednji spletni povezavi >>> https://sovd.gov.si/download/kartica_daikin?prej=45945