Dosje javnega naročila 007692/2019
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Storitve: ZAMENJAVA DOTRAJANIH IZOLATORJEV IN TOKOVNIH LOKOV NA DV 2X20 KV RTP SLOVENSKE KONJICE - ZREČE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.267,76 EUR

JN007692/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.11.2019
JN007692/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN007692/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.01.2020
JN007692/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007692/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
danijel.stranjsak@elektro-maribor.si
danijel.stranjsak@elektro-maribor.si
+386 22200292
+386 22200107

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13975
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAMENJAVA DOTRAJANIH IZOLATORJEV IN TOKOVNIH LOKOV NA DV 2X20 KV RTP SLOVENSKE KONJICE - ZREČE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAMENJAVA DOTRAJANIH IZOLATORJEV IN TOKOVNIH LOKOV NA DV 2X20 KV RTP SLOVENSKE KONJICE - ZREČE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMENJAVA DOTRAJANIH IZOLATORJEV IN TOKOVNIH LOKOV NA DV 2X20 KV RTP SLOVENSKE KONJICE - ZREČE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.11.2019   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ker je v popisu dobava in menjava lokov na razbremenilnih stebrih me zanima naslednje:
1. A so na razbremenilnih stebrih(kjer se menjajo tokovni loki) kompresijske sponke ali vijačne sponke?
2. Če so kompresijske sponke se stari tokovni loki odvijejo in se samo privijejo novi?
3. Če so na razbremenilnih stebrih vijačne sponke, se te izrežejo in dobavijo nove(kompresijske ali vijačne?)?
4. Če so na razbremenilnih stebrih vijačne sponke in se montirajo novi tokovni loki, se menjajo končne sponke in je potrebno tudi prenapenjanje vodnikov?
5. A se na razbremenilnih stebrih menjajo kompletna obesišča(kpl zatezna veriga)?
6. A so na razbremenilnih stebrih enojne ali dvojne zatezne verige?
7. A se dela tudi prenapenjanje vodnikov?
8. A so v zateznih verigah in nosilnih verigah trije izolatorji, oz. šest, po novem pa bodo dva izolatorja oz. štirje, ali ostane število izolatorjev nespremenjeno?
Hvala za pojasnilo!

ODGOVOR

1.ODGOVORI na vprašanje izolatorjev!

Iz projekta PZI 182/19-SB DV 2 x 20 kV RTP Sl. Konjice Zreče je v tabeli opreme jeklenih stebrov za vsako oporišče definirana izolatorska oprema torej ali ENO, DNO, EZO in DZO.
Iz tega sledi:
- Izolatorski verigi ENO in EZO sestavljajo po trije kapasti stekleni izolatorji (3 x U 120 B),
- Izolatorski verigi DNO in DZO pa sestavljajo 2 x paralelno po trije stekleni kapasti izolatorji (2 x 3 x U 120B)
NJIHOVA MONTAŽA je v različnih kombinacijah, kar je razvidno iz zgoraj omenjene TABELE opreme oporišč.
V obstoječih izolatorskih verigah se zamenjajo samo obstoječi izolatorji.


2.ODGOVORI na vprašanje sponk in tokovnih lokov!

Tokovni loki bodo zamenjani na vseh razbremenitvah oz. razbremenilnih stebrih z vodniki istega preseka 6 x Al/Je 150/25 mm2.
Za pritrditev tokovnih lokov na obstoječe kompresijske sponke bodo uporabljene vijačne sponke 300 (npr. Dalekovod koda 51.54.185), torej se samo privijejo nove.


3.ODGOVOR VODNIKI !

Ker v verigah menjujemo le izolatorje, obstoječe VODNIKE ni potrebno prenapenjati!
Datum objave: 14.11.2019   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ker za reference piše, da moramo predložiti dokazilo v skupni vrednosti min. 50% od ponudbene vrednosti me zanima, kolikšna je ocenjena vrednost naročila.'


ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila ni obvezna vsebina obvestila o javnem naročilu in je naročnik ne bo javno objavil.