Dosje javnega naročila 007694/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: UREDITEV PROSTOROV KRAJEVNE KNJIŽNICE TRATA (PONOVITEV)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 629.494,41 EUR

JN007694/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.11.2019
JN007694/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN007694/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.01.2020
JN007694/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
JN007694/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2020
JN007694/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007694/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Alojz Bogataj
alojz.bogataj@skofjaloka.si
+386 45112332
+386 45112332

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
ESPD: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV PROSTOROV KRAJEVNE KNJIŽNICE TRATA (PONOVITEV)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212330
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so gradbena dela za namen ureditve prostorov Krajevne knjižnice Trata. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v popisih del in PZI dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212330
45310000
45350000
45410000
45440000
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so gradbena dela za namen ureditve prostorov Krajevne knjižnice Trata. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v popisih del in PZI dokumentaciji.

Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2019   11:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega javnega naročila ali na portalu javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2019   12:24
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisne dokumentacije?
hvala,lp

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija skupaj s PZI dokumentacijo je bila objavljena na spletni strani S-procurement pod objavami slovenskih javnih naročil.