Dosje javnega naročila 007759/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Gradnje: Interventno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.650,00 EUR

JN007759/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.11.2019
JN007759/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN007759/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.12.2019
JN007759/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007759/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Nika Kladnik
nika.kladnik@kranj.si
+386 42373250

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kranj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13982
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Interventno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-27/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je interventno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje 24 mesecev, pri katerem se upoštevajo določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/17), na način določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
50700000
45430000
45440000
50710000
50720000
45300000
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Mestne občine Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je interventno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje 24 mesecev, pri katerem se upoštevajo določila iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/17), na način določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Predmetno javno naročilo zajema izvajanje nujnih interventnih del, to pomeni takojšnje posege, ki nastopijo nepredvideno in jih je treba izvesti v najkrajšem možnem času, da se prepreči nadaljnja škoda na premoženju naročnika in da se vzpostavi normalno stanje. Gre torej za dela, ki jih naročnik vnaprej niti časovno niti po obsegu ne more natančno določiti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeno na spletni strani naročnika www.kranj.si, Rubrika Javni razpisi, naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2019   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeni na spletni strani naročnika http://www.kranj.si, Rubrika Javni razpisi, naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2019   09:00

Dodatne informacije:
Okvirna ocenjena vrednost javnega naročila za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je 70.000,00 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.