Dosje javnega naročila 007699/2019
Naročnik: ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE, Krekov trg 3, 3000 Celje
Storitve: Oblikovanje publikacij in promocijskih materialov za leto 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 21.596,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007699/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.11.2019
JN007699/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN007699/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN007699/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.01.2020
JN007699/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2020
JN007699/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.04.2020
JN007699/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2020
JN007699/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.10.2020
JN007699/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007699/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE
Krekov trg 3
3000
SI
Celje
Slovenija
Zavod Celeia Celje, Simona Čater
simona.cater@celje.si
+386 34287930/+386 34287943

Internetni naslovi
http://www.celeia.info/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.celeia.info
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13981
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
kultura in turizem


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oblikovanje publikacij in promocijskih materialov za leto 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79930000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Oblikovanje publikacij in promocijskih materialov za leto 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1 - Oblikovanje za področje Centra sodobne umetnosti
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79930000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Oblikovanje za področje Centra sodobne umetnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2 - Oblikovanje za področje Prireditvenega centra, glasbene dejavnosti, Mestnega marketinga in Turistično promocijskega centra
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79930000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Oblikovanje za področje Prireditvenega centra, glasbene dejavnosti, Mestnega marketinga in Turistično promocijskega centra
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2019   10:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2019   09:17
Spoštovani,

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji mora imeti ponudnik za oddajo ponudbe pod SKLOP 1 vsaj 1 referenčno izkušnjo z oblikovanjem grafične podobe javnih zavodov iz področja sodobne vizualne kulture. Priložijo se lahko tudi reference, ki jih navajate v vašem vprašanju, vendar mora biti med vsemi priloženimi referencami vsaj 1 referenca s področja oblikovanja grafične podobe javnih zavodov iz področja sodobne vizualne kulture.

Lep pozdrav.