Dosje javnega naročila 007706/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve stacionarne (IP) telefonije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 17.217,00 EUR

JN007706/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.11.2019
JN007706/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2020
JN007706/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.04.2020
JN007706/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2020

Revizijski zahtevki
11.02.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
11.02.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
27.02.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
03.03.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
24.03.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo sklep 018-038-2020-4.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN007706/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Amalija Flis
amalija.flis@gov.si
+386 12808700
+386 12808740

Internetni naslovi
http://www.ti.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331452/NMV-IP_telefonija_razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13990
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve stacionarne (IP) telefonije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve najema opreme, postavitve sistema IP stacionarne telefonije ter storitve govora preko sistema telefonije na lokacijah naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so storitve najema opreme, postavitve sistema IP stacionarne telefonije ter storitve govora preko sistema telefonije na lokacijah naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2019   11:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2019   13:11

Vprašanja z dne 8. 11. 2019:
1. Ponudnik IP storitve mora imeti svojo IP centralo postavljeno na lokaciji naročnika v segmentu HKOM.
Vprašanje: Je to na sedežu v Ljubljani, Dunajska cesta 160?

Odgovor:
IP centrala mora biti postavljena na lokaciji naročnika v segmentu HKOM, ki je v prostorih Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana.

2. Možnost snemanja IP klicev in spletna aplikacija za pregled klicev, ki omogoča več nivojsko hierarhijo dostopa, kontrolo dostopa in arhivsko sled prijave in dostopa do posameznega posnetka, zaščito pred zlorabo.
Vprašanje: Ali je dopustno snemanje klicev v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo glede na 9. odstavek 147. člena ZEKom-1, ki daje pravno podlago za snemanje vsebine komunikacij in pridobivanje povezanih podatkov organizacijam in državnim organom, ki so pristojni za izvajanje obveščevalnih in varnostnih nalog, nalog policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči?

Odgovor:
V tehnični specifikaciji naročila je v okviru splošnih zahtev za IP centralo navedena možnost snemanja IP klicev, ni pa nikjer navedena zahteva naročnika, da se morajo pogovori snemati. Če bo prišlo do spremembe zakonodaje, bo imel naročnik možnost odločiti se o uporabi.

3. Aktivna oprema stikala prilagoditev lokaciji. V sistemskih prostorih je trenutno aktivna oprema ponudnika. Ponudnik bo za priključitev telefonov moral po potrebi v sistemske prostore naročnika vgraditi aktivno opremo.
Vprašanje: ali se trenutno aktivna oprema ponudnika v primeru izbora novega ponudnika vrne prejšnjemu ponudniku in mora novi ponudnik zagotoviti novo aktivno opremo?

Odgovor:
Trenutno aktivna oprema se mora v primeru novega ponudnika vrniti staremu ponudniku, novi ponudnik mora zagotoviti vso opremo, kakor izhaja iz navodil oziroma tehnične specifikacije.

4. Ponujena rešitev mora zagotavljati kompatibilnost z obstoječim klicnim centrom naročnika, alternativno pa lahko ponudnik ponudi tudi svoj klicni center, ki pa mora imeti enake karakteristike za uporabnike in ne sme predstavljati dodatnega finančnega bremena za naročnika (velja tako za vzpostavitev kot za vzdrževanje).
Vprašanje: kakšna kompatibilnost je zahtevana z obstoječim klicnim centrom naročnika; nismo zasledili tehnične specifikacije in karakteristike obstoječega klicnega centra.

Odgovor:
V tehnični specifikaciji je skozi karakteristike in zahteve glede delovanja stacionarne (IP) telefonije pojasnjeno kako deluje obstoječi sistem klicanja po stacionarnih telefonih, posebej klicnega centra naročnik nima in ga ne potrebuje, zahteva se le kompatibilnost s dosedanjim sistemom klicanja po stacionarnih telefonih. Če se bo naročnik odločil za objavo popravka razpisne dokumentacije, bo klicni center izločil iz zahtev.Datum objave: 12.11.2019   13:12

Vprašanje z dne 11. 11. 2019
V 2. členu vzorca pogodbe je v 2. alineji zapisano, da je predmet pogodbe tudi »Najem IP opreme (telefonski aparatov in stikal).
Sprašujemo vas ali mora biti IP oprema, katero bo izbrani ponudnik dobavil in zmontiral nova?

Odgovor:
Naročnik je v tehnični specifikaciji podrobno opisal katere tehnične zahteve morajo izpolnjevati IP telefoni in kakšne so zahteve pri stikalih aktivni opremi. V osnutku pogodbe je tudi določilo, da izvajalec jamči, da IP oprema deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak, ni pa posebej zahteve po novi opremi.


Datum objave: 12.11.2019   13:30
Vprašanje z dne 12.11.2019
Naročnik je v vzorcu pogodbe v 15. členu (VII. POGODBENA KAZEN) pogodbe zapisal:
»Zaradi zamude pri izpolnjevanju obveznosti po pogodbi je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini en (1) odstotek (%) skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujen dan, vendar ne več kot dvajset (20) odstotkov (%) skupne pogodbene vrednosti.«

Ugotavljamo, da v razpisni dokumentaciji niste določili roka izvedbe.
Prosimo vas za določitev roka izvedbe.

Odgovor:
Rok za dobavo, namestitev, testiranje in integriranje opreme za postavitev sistema telefonije ter telefonskih aparatov na lokacijah naročnika je najkasneje 10 (deset) delovnih dni od sklenitve pogodbe.Datum objave: 12.11.2019   13:44
Odgovor:
Naročnik je v tehnični specifikaciji podrobno opisal katere tehnične zahteve morajo izpolnjevati IP telefoni in kakšne so zahteve pri stikalih-aktivni opremi. V osnutku pogodbe je tudi določilo, da izvajalec jamči, da IP oprema deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak, ni pa posebej zahteve po novi opremi.

Zastavljamo vam dodatno vprašanje:
Ali to pomeni, da je bistveno, da oprema ustreza tehničnim specifikacijam, lahko je rabljena (starost ni pomembna), lahko je tudi fizično malo obrabljena, bistveno je da deluje?

Odgovor:
V primeru da ponudnik namesti rabljeno opremo, ki ustreza tehničnim specifikacijam, in bo tako obrabljena, da ne bo pravilno delovala (lahko tudi zaradi starosti), bo ponudnik moral v najkrajšem času na svoje stroške zamenjati z novo opremo. Oprema se bo pregledala pred podpisom primopredajnega zapisnika s strani izvajalca in naročnika.


Datum objave: 15.11.2019   14:11
Vprašanja za dne 12. 11. 2019 in 13.11.2019

V dokumentu P1_Tehnična specifikacija tega javnega naročila, ste v razdelku Splošne zahteve za ponudnika stacionarne IP telefonije, zapisali:
- postavitev VoIP centrale v HKOM se omogoči samo tistim ponudnikom storitev, ki s svojimi referencami izkažejo izkušnje in stabilnost opreme

Glede na dikcijo naročnika je zahtevano nudenje storitev v HKOM omrežju, nikjer pa niste opredelili kako in na kakšen način, mora ponudnik izkazati, da tem zahtevam ustreza.

Ali mora ponudnik priložiti referenčno potrdilo vsaj enega od primerljivih naročnikov oz. uporabnikov IP telefonije v HKOM omrežju, na primer:
Ponudnik je v v obdobju zadnjih 3 let od objave javnega naročila vzpostavil nudenje storitev IP telefonije naročniku z več kot 120 IP telefoni na vsaj 5-ih lokacijah v HKOM omrežju?

Odgovor:
Naročnik je v naročilu male vrednosti za storitve stacionarne (IP) telefonije zahteval od ponudnikov kot dokazilo s strani odgovorne osebe ponudnika podpisano izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, s katero ponudnik izjavi, da razpolaga z delovnimi, kadrovskimi in tehničnimi pogoji ter da imajo ustrezne zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, ter zanesljivost, izkušnje, zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela. V točki 8.1 razpisne dokumentacije si naročnik pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb vse do podpisa pogodbe od ponudnika zahteva dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev. V primeru, da bo naročnik podvomil v podpisano izjavo ponudnika, bo ravnal v skladu z razpisno dokumentacijo in določili ZJN-3.

Vprašanje

V odgovorih na zastavljena vprašanja ste za postavitev IP telefonije na 13-ih oddaljanih lokacijah določili skrajno kratek rok izvedbe - 10 delovnih dni.
Pozivamo vas, da rok izvedbe podaljšate vsaj na 20 delovnih dni, saj o dejstvu, da dopuščate uporabo rabljene (torej tudi obstoječe) opreme in opredeljujete
neobičajno kratek rok izvedbe izrazito preferirate obstoječega ponudnika in postavljate ostale ponudnike v neenakopraven položaj, kar predstavlja kršitev 4. , 5., in 7. člena ZJN-3.

Odgovor:
Naročnik podaljšuje roka rok za skrajno izvedbo postavitve IP telefonije (dobavo, namestitev, testiranje..) na 20 delovnih dni od podpisa pogodbe.

Naročnik je v tehnični specifikaciji skladno z namenom zagotovitve gospodarnosti, konkurenčnosti in transparentnosti določil zahteve za opremo, ki je potrebna za delovanje stacionarne telefonije, torej glede na to kakšne storitve telefonije naročnik potrebuje in postavil zahtevo, da oprema ne sme imeti napak. Oprema mora izpolnjevati najmanj zahteve iz tehnične specifikacije.

Dodatno vprašanje:

V tehnični in razpisni specifikaciji je kot naročnik navedeno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, TRŽNI INŠPEKTORAT RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
Državno komunikacijsko omrežje HKOM je v lasti, pod nadzorom in v upravljanju Ministrstva za javno upravo. Drži potem, da mora biti IP centrala postavljena na lokaciji naročnika (TRŽNI INŠPEKTORAT RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana) v segmentu HKOM, ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana?

Odgovor:
Ne, IP centrala za naročnika mora biti postavljena v segmentu HKOM, na lokaciji Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana, ki je lastnik in upravljavec HKOM.

S spoštovanjem,Datum objave: 25.11.2019   14:57
Vprašanje z dne 25. 11. 2019:

V Splošnih zahtevah navajate Aplikacijo za pregled opravljenih klicev in razvrstitev stroškov po organizacijskih enotah, ki mora omogočati več nivojsko hierarhijo dostopa (administrator, uporabnik) in nastavitev pričakovane vrednosti porabe in obveščanje o prekoračitvi na SMS in e-pošto. Ali vam mora biti delovanje aplikacije predstavljeno pred podpisom pogodbe?

Odgovor:

Naročnik je v točki 10.2.1 razpisne dokumentacije navedel, da mora predmet ponudbe izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik bo pred oddajo naročila preveril izpolnjevanje pogojev in predložitev dokazil, in tudi zahteval predstavitev aplikacije za pregled opravljenih klicev in razvrstitev stroškov po organizacijskih enotah, kot dokazilo za izpolnjevanje zahtev iz tehnične specifikacije.