Dosje javnega naročila 007718/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: »Redno in investicijsko vzdrževanje hidroloških merilnih sistemov in merilne opreme proizvajalca ELTRATEC v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 139.921,97 EUR

JN007718/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2019
JN007718/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN007718/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.12.2019
JN007718/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007718/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mirjan Jocić
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
https://www.arso.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
ESPD: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13980
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Redno in investicijsko vzdrževanje hidroloških merilnih sistemov in merilne opreme proizvajalca ELTRATEC v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO«
Referenčna številka dokumenta: 43015-8/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je redno in investicijsko vzdrževanje hidroloških merilnih sistemov in merilne opreme proizvajalca ELTRATEC v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO. Obseg del zajema redno in investicijsko vzdrževanje merilne in programske opreme hidroloških merilnih sistemov nameščenih na lokacijah merilnih mest na območju RS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je redno in investicijsko vzdrževanje hidroloških merilnih sistemov in merilne opreme proizvajalca ELTRATEC v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO. Obseg del zajema redno in investicijsko vzdrževanje merilne in programske opreme hidroloških merilnih sistemov nameščenih na lokacijah merilnih mest na območju RS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
usposobljenost kadra10 točk

Cena – Ponder:
90 točk
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.11.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.11.2019   13:15
Kraj: Na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.