Dosje javnega naročila 007812/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Vpeljava mednarodnega vodnika Michelin v Slovenijo in izvajanje marketinških aktivnosti povezanih z vodnikom Michelin v letu 2020 in 2021
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.128.500,00 EUR

JN007812/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN007812/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
JN007812/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007812/2019-L01 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL) 2019/S 217-533466

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vpeljava mednarodnega vodnika Michelin v Slovenijo in izvajanje marketinških aktivnosti povezanih z vodnikom Michelin v letu 2020 in 2021
Referenčna številka dokumenta: JNV-0019/2019-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve obsegajo letno selekcijo in oceno restavracij ter aktivnosti za njihovo globalno promocijo, kot so različne marketinške aktivnosti in aktivnosti odnosov z javnostmi povezane z objavo rezultatov, kreiranje novih uredniških vsebin, objavo vsebin na Michelinovih digitalnih platformah in družbenih omrežjih ter licenčnino za uporabo vsebin v komunikacijskih kanalih Slovenske turistične organizacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 925.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve obsegajo letno selekcijo in oceno restavracij ter aktivnosti za njihovo globalno promocijo, kot so različne marketinške aktivnosti in aktivnosti odnosov z javnostmi povezane z objavo rezultatov, kreiranje novih uredniških vsebin, objavo vsebin na Michelinovih digitalnih platformah in družbenih omrežjih ter licenčnino za uporabo vsebin v komunikacijskih kanalih Slovenske turistične organizacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Gastronomija je eden ključnih elementov turistične ponudbe in veliko pripomore k promociji, prepoznavnosti in ugledu države in turizma. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 20172021 je gastronomijo identificirala kot enega od ključnih vodilnih turističnih produktov, kot takega jo Slovenska turistična organizacija izpostavlja v vseh svojih tržno-promocijskih aktivnostih že 22 let in še posebej intenzivno od svoje ponovne osamosvojitve v letu 2015.
Gastronomija pomembno pripomore k uresničevanju cilja ustvarjanje višje dodane vrednosti in bo nosilna tema promocije Slovenije kot turistične destinacije v letih 2020 in 2021. Slovenija je tudi nosilka naslova Evropska gastronomska regija 2021, STO pa partner projekta.
STO je pripravila dokument Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomskega turizma 2019 2023 (ANG), v katerem je identificirana potreba po dvigu mednarodne prepoznavnosti slovenske gastronomije, kot ključni kazalnik uspeha pri zagotavljanju boljše prepoznavnosti Slovenije pa na prvem mestu opredeljuje vpeljavo mednarodno priznanega gastronomskega vodnika Michelin in izvajanje promocijskih aktivnosti povezanih z njim.
V okviru procesa nastajanja dokumenta ANG so bile pregledane ključne znamke kakovosti in ocenjevanja kakovosti na področju gastronomije doma in v tujini. V raziskavi kateri so sodelovali tudi ključni deležniki s področja gastronomije (gostinci, lokalne in regionalne turistične organizacije, vinarji, svetovalne in izobraževalne organizacije, predstavniki lokalnih skupnosti, proizvajalci) se je izkazalo, da je najbolj cenjena znamka na tem področju prav Michelin.
Percepcija o Sloveniji, kot gastronomski destinaciji se lahko znatno izboljša s prihodom mednarodnega gastronomskega vodnika Michelin. Prihod Michelinovih vodnikov v Slovenijo je nujen korak, če želi Slovenija sploh ostati konkurenčna sosednjim državam, ki so vse že vključene v sistem Mihelinovih vodnikov (Hrvaška, Madžarska, Italija, Avstrija).

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom


Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Sklop 1

Naslov:
V.2 Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1 Datum sklepa o oddaji naročila/sklepa o podelitvi koncesije
06.11.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
MICHELIN TRAVEL PARTNER
27, Cours de lIle Seguin
92105
FR
Boulogne Billancourt Cedex
Francija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 950.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 925.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.11.2019